Page 1

Vårt arbetssätt - att arbeta på nätet

Att arbeta på distans kan gå till på olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att kursarbetet sker på nätet, och är mötes- och dialogbaserade i sammanhållna grupper. Det innebär att grupperna startar samtidigt. En stor del av tiden ägnas därför åt arbetsuppgifterna under eget ansvar. Läraren fungerar som en handledare i ditt arbete, och han/hon samt dina medstuderande fungerar som bollplank genom det virtuella rummet på nätet. Alla arbetsuppgifter kommer att läggas ut på nätet kontinuerligt med inlämningsuppgifterna. Fasta inlämningsdatum kommer att finnas så att man har en deadline att passa med uppgiften. Avslutad kurs berättigar till ett kursintyg. Studierna är på heltid.Vårt minimikrav är att du besöker och aktivt deltar i vårt ”nätklassrum” minst 2 ggr per vecka. Du kan nå läraren genom e-post eller telefon. Svar på e-post sker inom 24 tim på arbetsdagar. Kursen är studiemedelsberättigad hos CSN. Kursen är avgiftsfri, för tillgång till läromedel och annat studiematerial betalar du en materialavgift varje termin. (se infoblad ”Viktigt att veta om våra långa kurser”).

Viktigt att veta Räkna med minst 20 arbetstimmar per vecka. Vi håller två obligatoriska träffar/internat på Hällefors folkhögskola. Startpaket (litteratur, konstnärsmaterial, t ex skissblock, olika ritmaterial mm) får du vid första träffen. Du bör ha god datorvana, tillgång till dator och digitalkamera eller scanner samt internet, eftersom all kommunikation kommer att ske genom vårt virtuella rum på folkbildningsnätet med programmet First Class. Mer information ges vid den första kursträffen, där vi ger dig personliga uppgifter och kod till kursen.

Skolans bedömning

Vi ställer inga krav på arbetsprover. Vi vill att du har ett intresse och en vilja att genomföra kursen och att utveckla din förmåga i bild, form och design. Om det blir många ansökningar kommer skolan dock göra en bedömning utifrån ditt intresse och och din motivation och din avsikt med studierna.

fdd-4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you