Page 1

Våra inriktningar på Allmän kurs är främst avsedda för dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Kursen kan ge dig behörighet till fortsatta studier. Du kan välja mellan två inriktningar Grund - svenska som andra språk och Projekt.

Övergripande mål för Allmän kurs

Att hitta nya vägar i livet via kunskap och erfarenhet Att upptäcka och uppleva glädjen i att studera Att främja ett aktivt medborgarskap Att bredda den kommunikativa förmågan genom konstnärlig gestaltning

När och var? Kurserna på Allmänkurs kan läsas på ett till tre år, beroende på dina egna behov och f örkunskaper. Undervisningen sker i Hällefors eller i Örebro på dagtid.

Kostar det något? Själva kursen är avgiftsfri. För läromedel, kopiering, försäkring m.m betalar du en materialavgift per termin. Avgiften varierar beroende på vilken kurs du deltar i. Du kan finansiera din tid vid Hällefors folkhögskola genom CSN:s olika studiestödsformer.

allm-2  
allm-2  
Advertisement