Page 1

Αθήνα, 30/12/2011

ΠΟΛ. 1268

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η ∆/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Θ. Πετρούλα Τηλέφωνο : 210- 3645378 Fax : 210- 3645413 e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Π.∆.

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των ρυθµίσεων των διπλωµατικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισµένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών ή των µελών του προσωπικού τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: α) της παραγράφου 3 του άρθρου 11. β) των υποπεριπτώσεων αα), ββ) και δδ) της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27. γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 27. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 151 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινό σύστηµα του φόρου προστιθεµένης αξίας, όπως ισχύει, 3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 και του Παραρτήµατος ΙΙ του εκτελεστικού κανονισµού 282/2011/ΕΕ του Συµβουλίου. 4. Τις διατάξεις των κατωτέρω Αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών: α) ΑΥΟ Π. 7089/703/22.10.86 (ΦΕΚ Β΄784/1986). β) ) ΑΥΟ Π. 890/391/ΠΟΛ. 39/29.1.88 (ΦΕΚ Β΄107/1988). γ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1285/1994 (ΦΕΚ Β΄ 15/1995), όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΥΟ ΠΟΛ.1080/1997 (ΦΕΚ 216 B΄/20.3.97). 1


δ) ΑΥΟ 1026731/2487/ΠΟΛ 1068/17.2.1993 (ΦΕΚ Β΄205/93). η) ΑΥΟ 1030249/895/ΠΟΛ.1066/20.2.89 (ΦΕΚ Β΄ 219/89). 5. Την ανάγκη εξορθολογισµού της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από ΦΠΑ που προβλέπονται από τις υφιστάµενες διατάξεις στα πλαίσια των ρυθµίσεων των διπλωµατικών και προξενικών σχέσεων, καθώς και για τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς. 6. Την αριθ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β/08.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισµού αρµοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου, 7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισµό του κράτους, δεδοµένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρµογής διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ.

Αποφασίζουµε Άρθρο 1 ∆ικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα 1. ∆ικαιούχα απαλλαγής, από το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), πρόσωπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων αα), ββ) και δδ) της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) είναι, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3: α) Οι διπλωµατικές αποστολές και οι προξενικές αρχές, καθώς και οι διπλωµατικοί και προξενικοί υπάλληλοι, και το αλλοδαπό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των διπλωµατικών και προξενικών αρχών. β) Οι αναγνωρισµένοι από την Ελλάδα διεθνείς οργανισµοί και τα µέλη του προσωπικού τους. γ) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες. δ) Οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισµοί που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και το προσωπικό τους, καθώς και τα εγκαταστηµένα στην Ελλάδα Γραφεία των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών και το προσωπικό τους. 2. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα επόµενα άρθρα. Άρθρο 2 Απαλλασσόµενες πράξεις Απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέµενης αξίας: α) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται προς τα δικαιούχα πρόσωπα του προηγούµενου άρθρου που είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα, από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους στην Ελλάδα.

2


β) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται προς τα δικαιούχα πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα, από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται προς τα δικαιούχα πρόσωπα, τα οποία είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους στην Ελλάδα. Άρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής Η απαλλαγή του προηγούµενου άρθρου χορηγείται µε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: α) Οι διπλωµατικές και προξενικές αποστολές, καθώς και οι διπλωµατικοί και προξενικοί υπάλληλοι και το αλλοδαπό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό απαλλάσσονται υπό τον όρο της αµοιβαιότητας. β) Οι διεθνείς οργανισµοί και το προσωπικό τους απαλλάσσονται εφόσον τούτο προβλέπεται από τις ιδρυτικές τους συµβάσεις, τις συµφωνίες για τα προνόµια και τις ασυλίες τους, ή τις συµφωνίες για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, υπό τις προϋποθέσεις και µέσα στα όρια που προβλέπονται από αυτές. γ) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες απαλλάσσονται, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συµφωνίες για την εφαρµογή του ή τις συµφωνίες για την έδρα τους, υπό τις προϋποθέσεις και µέσα στα όρια που προβλέπονται από τα κείµενα αυτά. Απαλλάσσεται επίσης το προσωπικό τους, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις ως άνω συµφωνίες, υπό τις προϋποθέσεις και µέσα στα όρια που αυτές θέτουν. δ) Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα Γραφεία των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών απαλλάσσονται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα ανωτέρω σηµεία β) και γ), κατά περίπτωση. ε) Υπό την επιφύλαξη αντίθετης πρόβλεψης στις διεθνείς συµφωνίες που αναφέρονται στα σηµεία β), γ) και δ), τα αγαθά που αγοράζουν ή οι υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των διπλωµατικών αποστολών, των προξενικών αρχών ή των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών και των Γραφείων τους ή για κάλυψη των προσωπικών αναγκών των µελών του προσωπικού τους, στην περίπτωση που δικαιούνται απαλλαγής κατά την παρούσα. στ) Τα ως άνω αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να είναι σε λογικές ποσότητες ώστε να καλύπτουν πραγµατικές ανάγκες. ζ) Τα ως άνω µέλη του προσωπικού των διπλωµατικών αποστολών και προξενικών αρχών και τα µέλη του προσωπικού των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών και των γραφείων τους που υπηρετούν στην Ελλάδα, δικαιούνται της απαλλαγής µόνο εφόσον είναι κάτοχοι ταυτότητας που εκδίδεται από το Υπουργείο Εξωτερικών µε τις ενδείξεις D, CC, Α, CE, και IO. η) Ελάχιστο όριο, για απαλλαγή από το ΦΠΑ, ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 ευρώ), χωρίς ΦΠΑ, ανά συναλλαγή, εκτός από τα εγκατεστηµένα σε άλλα κράτη µέλη 3


δικαιούχα πρόσωπα, για τα οποία οι όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής καθορίζονται από το κράτος µέλος εγκατάστασής τους. Άρθρο 4 ∆ιαδικασία απαλλαγής για τα δικαιούχα πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους στην Ελλάδα

1. Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα, για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εγκατεστηµένους στην Ελλάδα υποκείµενους στο φόρο, πριν την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης συναλλαγής, υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (∆/νση Εθιµοτυπίας-Ζαλοκώστα 3, 106 71, Αθήνα), αίτηση εις διπλούν µε αναλυτική αναγραφή των αγαθών και υπηρεσιών που πρόκειται να λάβουν, βεβαιωµένη κατά περίπτωση από την Υπηρεσία τους. 2. Το Υπουργείο Εξωτερικών εφόσον εγκρίνει τη συγκεκριµένη αγορά µε απαλλαγή από το φόρο, βεβαιώνει το δικαίωµα αυτό, αναγράφοντας τη σχετική διάταξη του νόµου επί της αίτησης και επιστρέφει στο δικαιούχο πρόσωπο το θεωρηµένο αντίτυπο της αίτησης αυτής, προκειµένου να προσκοµιστεί στον προµηθευτή. 3. Ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει το φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ, αναγράφοντας την ένδειξη «Απαλλαγή βάσει AYO ΠΟΛ 1268/2011», επισυνάπτοντας σ’ αυτό το ανωτέρω θεωρηµένο αντίτυπο το οποίο αποτελεί το δικαιολογητικό απαλλαγής. 4. Στην περίπτωση που το φορολογικό στοιχείο έχει εκδοθεί πριν από την έγκριση απαλλαγής, εκδίδεται πιστωτικό τιµολόγιο µόνο για το ΦΠΑ και επιστρέφεται ο ΦΠΑ στον αγοραστή. Στο πιστωτικό αυτό τιµολόγιο αναγράφεται η ένδειξη «επιστροφή ΦΠΑ λόγω απαλλαγής βάσει AYO ΠΟΛ 1268/2011» και επισυνάπτεται σ’ αυτό η έγκριση απαλλαγής της αρµόδιας αρχής, ως δικαιολογητικό. Η επιστροφή του φόρου αποδεικνύεται είτε µε έµβασµα σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου, ή µε υπογραφή του δικαιούχου προσώπου ότι έλαβε το συγκεκριµένο ποσό, αναφέροντας τον αριθµό της ταυτότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

4


Άρθρο 5 ∆ιαδικασία απαλλαγής για τα δικαιούχα πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος-µέλος

1. Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα, µετά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. υποκείµενους στο φόρο, υποβάλλουν εις διπλούν, στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (∆/νση Εθιµοτυπίας-Ζαλοκώστα 3, 106 71, Αθήνα), το ειδικό κοινοτικό έντυπο «Πιστοποιητικό απαλλαγής από τον ΦΠΑ και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης», υπόδειγµα του οποίου στην ελληνική γλώσσα επισυνάπτεται στην παρούσα, και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα. Με το έντυπο αυτό προσκοµίζεται και το σχετικό φορολογικό στοιχείο. Σε περίπτωση αγαθών τα οποία δεν µπορούν να µεταφερθούν στις προσωπικές αποσκευές του, ο αγοραστής υποχρεούται µαζί µε το κοινοτικό έντυπο απαλλαγής να προσκοµίσει αντίγραφο φορτωτικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει η µεταφορά τους στην Ελλάδα. 2. Το Υπουργείο Εξωτερικών εφόσον εγκρίνει τη συγκεκριµένη αγορά µε απαλλαγή από το φόρο, βεβαιώνει το δικαίωµα αυτό, υπογράφοντας στη σχετική ένδειξη και επιστρέφει στο δικαιούχο πρόσωπο το θεωρηµένο αντίτυπο της αίτησης αυτής, προκειµένου να προσκοµιστεί στον προµηθευτή, ο οποίος θα επιστρέψει το ΦΠΑ στον αγοραστή. Άρθρο 6 ∆ιαδικασία απαλλαγής για τα δικαιούχα πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους στην Ελλάδα

1. Τα εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος µέλος δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα, µετά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από εγκατεστηµένους στην Ελλάδα υποκείµενους στο φόρο, µπορούν να προσκοµίσουν στους υποκείµενους αυτούς το συνηµµένο «Πιστοποιητικό απαλλαγής από τον ΦΠΑ και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης», θεωρηµένο από την κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία του κράτους µέλους εγκατάστασής τους, εντός τριών µηνών από την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. 2. Ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες που είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, ο οποίος έχει ήδη εκδώσει το φορολογικό στοιχείο µε ΦΠΑ, εκδίδει πιστωτικό τιµολόγιο, µόνο για το ΦΠΑ και επιστρέφει τον ΦΠΑ στον αγοραστή. Στο πιστωτικό αυτό τιµολόγιο αναγράφεται η ένδειξη «επιστροφή ΦΠΑ, λόγω απαλλαγής βάσει AYO ΠΟΛ 1268/2011» επισυνάπτοντας σ’ αυτό το θεωρηµένο αντίτυπο του κοινοτικού εντύπου απαλλαγής, ως δικαιολογητικό. Σε περίπτωση αγαθών τα οποία δεν µπορούν να µεταφερθούν στις προσωπικές αποσκευές του, ο αγοραστής υποχρεούται µαζί µε το θεωρηµένο κοινοτικό έντυπο απαλλαγής να προσκοµίσει αντίγραφο φορτωτικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει η µεταφορά τους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του αγοραστή, το οποίο επίσης αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση του πιστωτικού τιµολογίου και επισυνάπτεται σ’ αυτό. Η επιστροφή του φόρου αποδεικνύεται είτε µε έµβασµα σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου, ή µε υπογραφή του δικαιούχου προσώπου ότι έλαβε το συγκεκριµένο ποσό, αναφέροντας τον αριθµό του διαβατηρίου του ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησής του.

Άρθρο 7 5


Απαλλαγή στην παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης, διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου 1. Η απαλλαγή στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης µέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου παρέχεται µόνο εφόσον πραγµατοποιούνται µέσω συνδέσεων ή µετρητών, που έχουν δηλωθεί στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, και χωρίς την εφαρµογή του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 3. Η δήλωση αυτή πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση των συµβολαίων που υπογράφονται ή του λογαριασµού που εκδίδεται. 2. Η αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου Εξωτερικών ενηµερώνει τις επιχειρήσεις παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών και αγαθών, για την έκδοση των συγκεκριµένων λογαριασµών χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση παύσης του δικαιώµατος απαλλαγής, η ∆/νση αυτή ενηµερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις. Άρθρο 8 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη εφαρµογής της παρούσας καταργούνται οι κατωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και εγκύκλιες διαταγές: α) ΑΥΟ Π. 7089/703/22.10.86 (ΦΕΚ Β΄784/1986), β) ΑΥΟ Π. 890/391/ΠΟΛ.39/1988 (ΦΕΚ Β΄107/1988), γ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1285/1994 (ΦΕΚ Β΄15/1995), δ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1080/1997 (ΦΕΚ Β΄216/1997), ε) ΑΥΟ ΠΟΛ 1068/1993(ΦΕΚ Β΄205/93), στ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1066/89 (ΦΕΚ Β΄219/89), ε) Ε∆ΥΟ ΠΟΛ.1152/1.6.2001.

Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.1.2012, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παντελής Οικονόµου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδέκτες Πίνακα Β΄ εκτός του αριθ. 2 2. Αποδέκτες Πίνακα ΣΤ΄ µόνο οι αριθ. 1 & 2 6


3. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ 4. Αποδέκτες Πίνακα Θ΄ ο αριθ, 4.γ΄ ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄. 2. » » ΣΤ΄ µόνο οι αριθµ.1 και 2. 3. » » Ζ΄. 4. » » Η΄. 5. » » Θ΄ (και ο αρ.8) 6. » » Ι΄ µόνο οι αριθµ. 1 και 3. 7. » » ΙΒ΄. 8. » » ΙΣΤ΄. η 9. 30 ∆/νση Εφαρµογών Η/Υ –Τµήµα Β΄ 10. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλου 2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κ. Παντ. Οικονόµου 3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Υπ. Οικονοµικών κ. Η. Πλασκοβίτη 4. Γραφείο Γεν. Γραµµ. Φορολογ. και Τελων. Θεµάτων κ. Ι. Καπελέρη 5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Γ.Γ.Π.Σ. 6. Γραφεία κ. κ. Γεν. ∆ιευθυντών 7. Γραφείο Γενικού ∆/ντή Φορολογίας κ. ∆. Σταµατόπουλου (2) 8. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων 9. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 10. Υπηρεσία TAXISnet για καταχώρηση στο INTERNET 11. 17η ∆/νση ∆ασµολογική – Τµήµα Ε΄(5) 12. 18η ∆/νση (5) 13. 14η ∆/νση ΦΠΑ - Γραφείο Προϊσταµένης ∆/νσης, - Τµήµατα: Α΄(15), Β΄(5), Γ΄(2), Ε΄(1).

7


8


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΚΑΙ / ΄Η ΤΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (*) (Οδηγία 2006/112/ΕΚ - άρθρο 151 – και οδηγία 2008/118/ ΕΚ - άρθρο 13) Αριθµός σειράς (προαιρετικά): 1. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / Ι∆ΙΩΤΗΣ Επωνυµία / ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση (οδός, αριθµός) Ταχυδροµικός κώδικας, πόλη Κράτος µέλος (υποδοχής) 2. ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ (όνοµα, διεύθυνση και αριθµός τηλεφώνου) 3. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ή Ι∆ΙΩΤΗ Με την παρούσα, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισµός ή ιδιώτης (1) δηλώνει α) ότι τα αγαθά και/ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο σηµείο 5 προορίζονται (2) □ για επίσηµη χρήση □ για ιδιωτική χρήση □

ξένης διπλωµατικής αποστολής □ ξένης προξενικής αρχής □ ευρωπαϊκού οργανισµού στον οποίο εφαρµόζεται το Πρωτόκολλο περί προνοµίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

□ µέλους ξένης διπλωµατικής αποστολής □ µέλους ξένης προξενικής αρχής

διεθνούς οργανισµού □ ενόπλων δυνάµεων κράτους που µετέχει στο Βορειοατλαντικό σύµφωνο (ΝΑΤΟ) □ ενόπλων δυνάµεων του Ηνωµένου Βασιλείου που σταθµεύουν στην Κύπρο

□ µέλους του προσωπικού διεθνούς οργανισµού

(Όνοµα του οργανισµού) (βλέπε σηµείο 4) β) ότι τα αγαθά και/ή οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο σηµείο 5 πληρούν τις 9


προϋποθέσεις και τους περιορισµούς που εφαρµόζονται, όσον αφορά την απαλλαγή στο κράτος µέλος που αναφέρεται στο σηµείο 1, και γ) ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι ακριβείς και ειλικρινείς. Ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισµός ή ιδιώτης αναλαµβάνει µε την παρούσα να καταβάλει στο κράτος µέλος από το οποίο απεστάλησαν τα αγαθά ή στο οποίο παραδόθησαν τα αγαθά και/ή παρεσχέθησαν οι υπηρεσίες, τον ΦΠΑ και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που θα ήταν απαιτητοί εάν τα αγαθά και/ή οι υπηρεσίες δεν πληρούσαν τους όρους απαλλαγής ή δεν χρησιµοποιούνταν µε τον προβλεπόµενο τρόπο. Όνοµα και ιδιότητα του υπογράφοντα Υπογραφή Τόπος, ηµεροµηνία 4. ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (σε περίπτωση απαλλαγής για ιδιωτική χρήση) Όνοµα και ιδιότητα του υπογράφοντα Τόπος, ηµεροµηνία

Σφραγίδα

Υπογραφή

10


5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ/Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΚΑΙ/΄Η ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Α. Πληροφορίες σχετικά µε τον υποκείµενο/εγκεκριµένο αποθηκευτή 1. Όνοµα και διεύθυνση: 2. Κράτος µέλος 3. Αριθµός µητρώου ΦΠΑ / αριθµός φορολογικής εγγραφής ή αριθµός ειδικών φόρων κατανάλωσης Β. Πληροφορίες σχετικά µε τα αγαθά και/ή τις υπηρεσίες Λεπτοµερής περιγραφή των αγαθών ή 3των Αξία χωρίς ΦΠΑ Ποσότητα ή Αριθ. υπηρεσιών ( ) και ειδικούς φόρους Νόµισµα αριθµός (ή παραποµπή στο κατανάλωσης επισυναπτόµενο δελτίο παραγγελίας) Αξία ανά Συνολική µονάδα αξία

Συνολικό ποσό 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ Η αποστολή/παράδοση αγαθών και/ή η παροχή υπηρεσιών, που περιγράφεται στο σηµείο 5, πληροί: □ στο σύνολό της □ µέχρι ποσότητας (αριθµός) (4) τους όρους απαλλαγής από ΦΠΑ ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης Όνοµα και ιδιότητα του υπογράφοντα

Τόπος, ηµεροµηνία Σφραγίδα Υπογραφή 7. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 6 (µόνο σε περίπτωση απαλλαγής για επίσηµη χρήση) Με επιστολή αριθ.: Ηµεροµηνία: Όνοµα του δικαιούχου απαλλαγής οργανισµού: Εξαίρεση χορηγούµενη από Αρµόδια υπηρεσία του κράτους µέλους υποδοχής: Εξαιρείται από την υποχρέωση επίθεσης σφραγίδας στο σηµείο 6: Όνοµα και ιδιότητα του υπογράφοντα Τόπος, ηµεροµηνία Σφραγίδα

Υπογραφή

11


(*) ∆ιαγράψτε ανάλογα µε την περίπτωση. (1) ∆ιαγράψτε την περιττή ένδειξη. (2) Σηµειώνετε µε σταυρό την περίπτωση που σας αφορά. (3) ∆ιαγράψτε το µη χρησιµοποιούµενο χώρο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόµα και εάν επισυνάπτονται δελτία παραγγελιών. (4) ∆ιαγράψτε τα αγαθά και/ή τις υπηρεσίες που δεν δικαιούνται απαλλαγής στο σηµείο 5 ή στο επισυναπτόµενο δελτίο παραγγελίας του παραρτήµατος.

12


Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 1. Για τον υποκείµενο και/ή τον εγκεκριµένο αποθηκευτή, το παρόν πιστοποιητικό χρησιµεύει ως δικαιολογητικό φορολογικής απαλλαγής για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών ή αποστολές αγαθών προς τους δικαιούχους απαλλαγής οργανισµούς και ιδιώτες, που αναφέρονται στο άρθρο 151 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και στο άρθρο 13 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. Κατά συνέπεια, πρέπει να εκδίδεται ένα πιστοποιητικό για κάθε υποκείµενο/αποθηκευτή. Ο υποκείµενος/αποθηκευτής υποχρεούται να φυλάττει το πιστοποιητικό στα βιβλία του σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που εφαρµόζεται στο κράτος µέλος του. 2. α) Το χρησιµοποιούµενο χαρτί πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 164 της 1.7.1989, σ. 3. Το χαρτί πρέπει να είναι λευκό για όλα τα αντίτυπα και το µέγεθός του πρέπει να είναι 210 x 297 χιλιοστά, µε µέγιστη απόκλιση 5 χιλιοστά λιγότερο ή 8 χιλιοστά περισσότερο ως προς το µήκος. Προκειµένου για απαλλαγή από ειδικούς φόρους κατανάλωσης το πιστοποιητικό απαλλαγής συντάσσεται σε δύο αντίτυπα: – ένα αντίτυπο φυλάσσεται από τον αποστολέα, – ένα αντίτυπο συνοδεύει την κίνηση των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. β) Στο σηµείο 5.Β ο χώρος που δεν χρησιµοποιείται πρέπει να διαγράφεται ώστε να είναι αδύνατη οποιαδήποτε προσθήκη. γ) Το έγγραφο πρέπει να συµπληρώνεται ευανάγνωστα και κατά τρόπο ώστε τα αναγραφόµενα να είναι ανεξίτηλα. ∆εν πρέπει να υπάρχουν σβησίµατα ή διαγραφές. Το έγγραφο αυτό πρέπει να συµπληρώνεται σε γλώσσα που αναγνωρίζεται από το κράτος µέλος υποδοχής. δ) Εάν η περιγραφή των αγαθών και/ή των υπηρεσιών (σηµείο 5.Β του πιστοποιητικού) παραπέµπει σε δελτίο παραγγελίας συνταγµένο σε γλώσσα που δεν αναγνωρίζεται από το κράτος µέλος υποδοχής, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισµός/ιδιώτης οφείλει να επισυνάπτει µετάφρασή του. ε) Εξάλλου, εάν το πιστοποιητικό είναι συνταγµένο σε γλώσσα που δεν αναγνωρίζεται από το κράτος µέλος του υποκειµένου/αποθηκευτή, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισµός/ιδιώτης οφείλει να επισυνάπτει µετάφραση των πληροφοριών σχετικά µε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο σηµείο 5.Β. στ) Ως αναγνωρισµένη γλώσσα νοείται µια από τις γλώσσες που χρησιµοποιούνται επισήµως στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ή κάθε άλλη επίσηµη γλώσσα της Ένωσης, την οποία το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δηλώνει ότι µπορεί να χρησιµοποιείται για τον σκοπό αυτό. 3. Με την προβλεπόµενη δήλωσή του στο σηµείο 3 του πιστοποιητικού, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισµός/ιδιώτης παρέχει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξέταση της αίτησης απαλλαγής στο κράτος µέλος υποδοχής. 13


4. Με τη θεώρησή του στο σηµείο 4 του πιστοποιητικού, ο οργανισµός επιβεβαιώνει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στα σηµεία 1 και 3.α) του εγγράφου και πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος απαλλαγής ιδιώτης είναι µέλος του προσωπικού του. 5. α) Η παραποµπή στο δελτίο παραγγελίας (σηµείο 5.Β του πιστοποιητικού) πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον την ηµεροµηνία και τον αριθµό της παραγγελίας. Το δελτίο παραγγελίας πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο σηµείο 5 του πιστοποιητικού. Εάν το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει σφραγίδα της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους υποδοχής, το δελτίο παραγγελίας πρέπει επίσης να φέρει σφραγίδα. β) Η αναγραφή του αριθµού µητρώου ειδικών φόρων κατανάλωσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2004, για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης είναι προαιρετική. Ο αριθµός φορολογικού µητρώου ΦΠΑ ή ο αριθµός φορολογικής εγγραφής είναι υποχρεωτικός. γ) Τα νοµίσµατα πρέπει να αναφέρονται µε κωδικό αποτελούµενο από τρία γράµµατα σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 4127 του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης(1). 6. Το γνήσιο της προαναφερόµενης δήλωσης του δικαιούχου απαλλαγής οργανισµού/ιδιώτη πρέπει να βεβαιώνεται στο σηµείο 6 µε σφραγίδα της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους υποδοχής. Η αρµόδια αρχή µπορεί να θέσει ως όρο, για την εκ µέρους της έγκριση, τη συγκατάθεση άλλης αρχής του ίδιου κράτους µέλους. Η εξασφάλιση της συγκατάθεσης αυτής επαφίεται στην αρµόδια φορολογική αρχή. 7. Για την απλούστευση της διαδικασίας, η αρµόδια αρχή µπορεί να εξαιρέσει το δικαιούχο απαλλαγής οργανισµό από την υποχρέωση να ζητά επίθεση σφραγίδας σε περίπτωση απαλλαγής για επίσηµη χρήση. Ο δικαιούχος οργανισµός πρέπει να αναφέρει την εξαίρεση αυτή στο σηµείο 7 του πιστοποιητικού. ________ (1) Ενδεικτικά, ορισµένοι χρησιµοποιούµενοι σήµερα κωδικοί νοµισµάτων είναι: EUR (ευρώ), BGN (βουλγαρικό λεβ), CZK (τσεχική κορόνα), DKK (δανική κορόνα), GBP (λίρα στερλίνα), HUF (ουγγρικό φιορίνι), LTL (λιθουανικό λίτας), PLN (πολωνικό ζλότι), RON (ρουµανικό λέου), SEK (σουηδική κορόνα), USD (δολλάριο ΗΠΑ).

14

ΠΟΛ 1268 Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται  

Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you