Page 1

Diagrammer i Excel. 1. Marker dit datamateriale

Skostørrelse Antal 36 37 38 39 40 41 42

1. Vælg indsæt

3 2 5 4 3 2 1

vælg det diagram du skal bruge

2. Et eksempel-søjlediagram

Aksetitel

Diagramtitel 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Skostørrelse Antal

1

2

3

4

5

6

7

Aksetitel

Vælg det diagram, hvor du både kan skive diagramtitel og aksetitler, f.eks layout 9 Du ændrer diagramtitel og aksetitler ved at klikke i felterne Søjlen for skostørrelser skal fjernes: Højreklik i det hvide område og vælg ”Skift data”. Fjern skostørrelse

[Skriv tekst]

Side 1


3. På x-aksen står der nu tallene 1-7. De skal nu skiftes ud med fra 37-42 Klik på rediger i vinduet ”Vælg datakilde”, klik OK

4. Marker de data du vil have på din x-akse, klik OK og diagrammet er som det skal være.

Skostørrelser 6 5

Antal

4 3 Antal

2 1 0 36

37

38

39

40

41

42

Skonumre

5. Det samme gælder også for de øvrige diagrammer. 6. Hvis du skal lave et histogram ( til grupperet materiale), skal du benytte layout nr 8

Lommepenge Anatl

10 5 0 0-50

[Skriv tekst]

50-100

100-150 Kroner

150-200

Side 2


Statistik i Geogebra 1. Åbn geogebra og vælg vis regneark 2. Du skal nu indtaste dine ”rådata” i regnearket til højre 3. I eksemplet er det karakter fra en 9.klasse 4. Når data er indtastet klikker du på ”enkelvariabelanalyse”

(knappen nummer to

f r a v e n s t r e ) .

Du har nu mulighed for at vælge om du vil have et boksplot tegnet eller et ”Søjlediagram” . Det er med punkter i stedet for søjler med det går alligevel I feltet til venstre kan du aflæse dine diskriptorer: Antal deltagere i undersøgelsen n=22, Middelværdi(gennemsnit)= 6,45, Mindsteværdi min=0, Størsteværdi max=12, Median =7, Nedre kvartil Q1=4, Øvre kvartil Q3 =10 Du kan vælge boksplot, punktdiagram eller histogram

[Skriv tekst]

Side 3


OPGAVE: Tast opgaven med karakter ind i geogebra: Se hvilke muligheder der er for grafer: Her er et par eksempler, kan du finde dem? Stikord: 1. Indtastning af et observationssæt i Regneark samme kolonne 2. Værktøjer: 

Enkeltvariabelanalyse

Flervariabelanalyse

3. Indstillinger 

Afrunding

Vis statistik

Vis anden graf

Udskriv

4. Dialogboks med indstillinger af graferne:

Vælg klasser manuelt (intervalopdeling)

Vælg o

Tæl (hyppighed)

o

Relativ (frekvens - decimal-procent)

o

Akkumuleret hyppighed/frekvens (summeret)

Vis o

Histogram

o

Frekvenstabel

o

Polygon (sumkurve)

5. Diagramtype: 

Histogram

Boksplot

Punktdiagram

[Skriv tekst]

Side 4


Statistik - flervariabelanalyse over elevernes højder. I skolens 9.klasser er der i alt 41 elever - 20 drenge og 21 piger. Vi vil lave en undersøgelse, hvor vi kan sammenligne drengenes og pigernes højder. Højderne indtastes i 2 kolonner. Afmærk kolonnerne ved at klikke på kolonnebetegnelserne A og B. Vælg flervariabelanalyse. Vi får nu to boksplot, der giver et overblik over de to elevgruppers højder.

Se video på: https://sites.google.com/site/geogebrastatistik/home [Skriv tekst]

Side 5

Diagrammer i excel  

En lille vejledning til at lave diagrammer i excel