Alkio 2022

Page 1

Alkio

johdatus biologian ja molekyylibiotieteiden opiskeluun 2022

Alkio

johdatus biologian ja molekyylibiotieteiden opiskeluun

Sisältö

Toimitus ja taitto

2
Puheenjohtajien terveiset 3 Opintopisteitä ja outoja polkuja 4 Erittäin lyhyt johdatus yliopistoon 6 Opiskelijaelämän sanastoa 8 Kandiopinnot pähkinänkuoressa 12 Kandiohjelmana biologia 16 Ensimmäinen vuosi biologiaa 19 Kandihjelmana molekyylibiotieteet 24 Ensimmäinen vuosi molekyylibiotieteitä 30 Kursseja kandiopiskelijoille 32 Kaksikielinen tutkinto 38 ATK Yliopistolla 40 Kampussuunnistusta 42 Kun nälkä yllättää 49 Biologiset asemat ja erillislaitokset 50 Symbioosi ry 54 Helix ry 58 Biofilmi 62 Sekvenssi 64 Svenska Naturvetarklubben rf 66 MYY ry 67 Biosfääri 68 Symbioosin kuoro 70 SISU ry 71 Viikki-speksi ry 72 Loimu ry 73 Ongelmatilanteissa 74 Opintoneuvojat ja ohjaavat opettajat 75 Koulutusohjelmien tuutorit 81 Syksyn tapahtumia 94
Riku Kangasniemi Hennamari Kupari Minna Launiainen (vastaava toimittaja) Timo Pihlajamäki Etukansi Suvi Leskinen

Tervetuloa uudet fuksit!

Suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa Viikin kampukselle! Yliopisto-opintojen aloittaminen saa kenen tahansa pään pyörälle ja uusia asioita tulee paljon. Ei kuitenkaan hätää, tietoa on koitettu kerätä yksiin kansiin ja helposti prosessoitavaan muotoon. Tässäpä sinulla onkin ehkäpä kattavin infopaketti, josta saat selville tärkeimmät jutut biologian tai molekyylibiotieteiden kandiohjelmissa opiskelusta!

Me haluamme ainejärjestöjemme Symbioosin ja Helixin puolesta toivottaa teidät lämpimästi osaksi opiskelijayhteisöämme! Ensimmäinen opiskeluvuotesi tulee olemaan varmasti innostava ja tulet löytämään paljon uusia ystäviä. Opinnoille vastapainoksi sekä sosiaalisten verkostojen punomiseksi kannustamme tulemaan rohkeasti mukaan tapahtumiimme!

Kaikesta innostuksesta huolimatta on normaalia tuntea myös ahdistusta. Opintojen aloittaminen ja mahdollisesti uuteen kaupunkiin muuttaminen on iso muutos elämässä. Muista, ettet ole kuitenkaan yksin tunteittesi kanssa. Jokainen on ollut joskus fuksi, ymmärrystä ja vertaistukea on siis varmasti löydettävissä.

Parin hankalan vuoden jälkeen, olemme valmiita nauttimaan opiskelijaelämästä täysillä. Järjestämme monipuolisesti erilaisia aktiviteetteja - kannattaakin siis seurailla tiedotustamme somessa ja sähköpostilistoilla, jota kautta pääasiassa viestimme. Syksyn perinteisiin tapahtumiin, joita ei kannata missata kuuluvat ainakin fuksisitsit, BD-pelit, Haliaksen linturetki sekä useat muut juhlat, elokuvaillat ja excut. Tästä kattauksesta löytyy varmasti jokaiselle jotakin! Ei ole väliä mitä opiskelet, sillä kaikki ovat tervetulleita Helixin ja Symbioosin tapahtumiin. Teemme ainejärjestöinä paljon yhteistyötä ja tulette varmasti tapaamaan toisianne myös samoilla kursseilla.

Meidät tavoittaa helpoiten kerhohuoneiltamme eli kertseiltä, jonne kannattaa tulla hengailemaan ja harrastamaan yleistä prokrastinointia. Helixin kertsi sijaitsee Biokeskus 1:ssä ja Symbioosin Biokeskus 3:ssa. Kertseillä tarjotaan ilmaista kahvia ja teetä, sekä myydään edullisia virvokkeita ja välipaloja. Kertsien ihanuudesta ei

voi liikaa puhua, ne ovat kampuksemme sydän, jonne kokoonnumme viettämään aikaa yhdessä. Kuka vain voi lähteä mukaan ainejärjestötoimintaan! Kannattaakin siis osallistua ainejärjestöjemme syys- ja vaalikokouksiin ja lähteä rohkeasti mukaan järjestöhommiin. Meillä varmasti löytyy jokaisen mielenkiinnon kohteisiin sopivaa toimintaa, kiinnostaisiko esimerkiksi juttujen kirjoittaminen ainejärjestölehtiimme Vapaaseen Radikaaliin ja Symbionttiin tai miltä kuulostaisi sitsikeittiöherkkujen loihtiminen? Me kyllä kerromme mielellämme toiminnastamme ja autamme muissakin kiperissä kyssäreissä. Tulkaa siis rohkeasti moikkaamaan meitä kertsille ja nähdään myös tapahtumissa!

Superhauskaa opintojen alkua! <3

Timo Pihlajamäki, Helix ry:n puheenjohtaja

Ella Lintunen, Symbioosi ry:n puheenjohtaja

3

Opintopisteitäja outojapolkuja

Kursseja,opintopisteitä,seminaareja...Siismitäihmettä?Vastuu opintojensuunnittelustaonnytsinulla,muttaonneksiapuaon saatavilla.Vanhemmatopiskelijat,tuutoritjaopinto-ohjaajatauttavat omanopintopolunlöytämisessäjaHOPSin(henkilökohtainenopintosuunnitelma)tekemisessä.Omienopintojensuunnittelukannattaa aloittaaopinto-oppaanselaamisesta,jatietenkintästätietopaketista.

Aloitetaansiisperusasioista.Akateeminenvuosielilukuvuosialkaa useimmitensyyskuunalussaja päättyytoukokuussa.Vuosijakautuu neljäänperiodiin,joistaperioditIja IIedustavatsyyslukukauttajaperioditIIIjaIVkevätlukukautta.Jokaisenperiodinvälissäonniinkutsuttu tentti-jalukuviikko,jolloineijärjestetäjuurikaanluento-opetusta.Tiedekunnassammetosinperiodienrajat saattavatollatoisinaanhiemanhäilyviä.

Yliopistonperustutkinnoissaon käytössäkaksiportainentutkintorakenne.Tämätarkoittaasiissitä,että ensinsuoritetaankandidaatintutkinto,jonkalaajuuson180opintopistettäjatämänjälkeen120opintopisteenmaisterintutkinto.Useinsekä kandiettämaisterisuoritetaan samassayliopistossajatiedekunnassa,muttakaksiportaisuusmahdollistaamaisterinsuorittamisen myösmuualla,vaikkapaulkomailla. Opintojenedistymistämitataan opintopisteillä,tuttavallisemminnopilla.

Virallisenmääritelmänmukaanyksi opintopistevastaanoin27tuntia töitä.Suositeltuopintojenetenemistahtion60opintopistettävuodessa, mikävastaamelkotarkastikokoaikaistavuosityöaikaa.Tuletkuitenkin huomaamaan,ettäopintopisteisiin vaadittavattyömäärävaihteleehyvinkinpaljonerikurssienvälillä.

Tutkintoonkuuluupääaineesiperusjaaineopinnotsekäpakollisettukiaineet,kutentilastotiede,jakielten kursseja.Aiemmissatutkintorakenteissaolivaatimuksenasivuainekokonaisuus,muttanykyääntätä vaatimustaeienääole.Tutkintoon sisältyykuitenkintiettymäärä vapaavalintaisiaopintoja,muttavoit valitanenykyäänvapaastimistä tahansaoppiaineista,jotkasinua kiinnostavat.

Maisterintutkinnossaopinnotmuodostuvatpääaineensyventävistä opinnoista(pakollisetjavapaavalintaiset)sekämuistaopinnoista.Maisteriopinnotpäättää30opintopisteen progradu-tutkielmaeligradu.

Termistönjabyrokratiankeskelläpujotteluvoi välillävetäänaamantähänilmeeseen.Älä kuitenkaanlannistu:etoleongelmienkanssa yksin!

Kandi-taimaisterivaiheessavoit hakeavaihto-opintoihinulkomaille taiJOO-elijoustavanopintooikeudenopintoihintoiseensuomalaiseenyliopistoon.Kumpaakin vaihtoehtoakannattaasuunnitella hyvissäajoinetukäteen.

Opintojensuoritusaikaonrajattu yliopistossaseitsemäänvuoteen.Jos opintosikestävätpidempään,joudut hakemaanlisäaikaaopintojensuorittamiseen.Välivuosiavoipitääyliopistossavainharvoistasyistä,joihin lukeutuvatesimerkiksivarusmies-ja siviilipalvelus.

Hyvä!Nytsinullaonhallussasi perusasiat!Seuraavaksilyhytsyventyminen...

Byrokratiankiemuroihin

SaadaksesiKelaltaopintotukeasinun onsuoritettavalukuvuodessa5 opintopistettätukikuukauttakohden. Opintopisteetlasketaankokolukuvuodenajalta,elisaadaksesikaiken opintotuensinunonsuoritettava vähintään45opintopistettävuodessa.Jossuoritatvähemmänopintoja, Kelapyytääsinultaselvitystäopintojenviivästymisestä.Josselvityksesi eikelpaa,Kelalakkauttaaopintotukesimaksamisentilapäisesti.Jos suoritatalle20opintopistettälukuvuodessataisinullaonliikaatyötuloja,Kelaperiitukeatakaisin.

Tukikuukausienmääräonrajattu 50:een,jotkajaetaanalemmanja ylemmänkorkeakoulututkinnonkesken.Tarvittaessavoitanoalisäkuukausiahyvinperustein.Jossuoritat opintojamyöskesällä,voithakea opintotukeakesäkuukausillekin.Nämäkuukaudetvähennetäntukikuukausistasi.

Opintorahaonsuuruudeltaannoin 250euroa,minkälisäksivoitnostaa valtiontakaamaaopintolainaanoin 650euroakuukaudessa.Lainasopimustehdäänomanpankinkanssa. Jossuoritatalemmanjaylemmän korkeakoulututkinnonmääräajassa (jokaon6vuotta),Kelahyvittää opintolainasi2500euroaylittävästä osuudesta40%.

Opintotuenlisäksioletoikeutettu yleiseenasumistukeen,jotahaetaan erillisellähakemuksella.Lisätietoaja ohjeitakaikistaKelantuistaopiskelijallelöytyyosoitteestakela.fi/ opiskelijat:

Opiskelijantoimeentuloahelpottavat lukuisatopiskelija-alennukset,joita saaesimerkiksiopiskelijaravintoloista,monistakaupoistajajoukkoliikenteestäopiskelijakorttianäyttämällä.HSL(Helsinginseudun liikenne)antaaHSL-alueellavakituisestiasuvilleopiskelijoille45% alennustakausilipuista.Alennuksen saakuitenkinvainHSL-sovelluksella.Lisääopiskelija-alennuksia löytyyopiskelijakortittarjoavan Frank-palvelunverkkosivuilta:

Vaikkayliopisto-opintojensuunnitteluvoijoskustuntuavaivalloiselta, kannattaaomiaopintojasuunnitella japohtiahetiensimmäisestäkurssistalähtien!Pidäkorvatjasilmätauki, ihmettele,tutkijamuista,että yliopisto-opinnotovatmahdollisuuksiatäynnä.Sinäpäätättartutko niihin!

5

Erittäin lyhyt johdatus yliopistoon

Helsingin yliopiston hallinto ja opetusjärjestelyt jakaantuvat tieteenalojen mukaan jaettuihin 11 suureen yksikköön, tiedekuntaan. Lisäksi yliopistolla on useita erillisyksiköitä, joista osa antaa opetusta. Yliopisto on keskittänyt toimintansa neljälle kampukselle. Tämä artikkeli antaa sinulle joitain perustietoja uudesta opinahjostasi. Tekstin tarkoitus on antaa sinulle käsitys siitä, mihin sijoitut yliopiston hallinnollisella kartalla ja ketkä tekevät sinua koskevia päätöksiä.

Yliopisto

”Yliopiston tehtävät ovat tutkimus, opetus ja sitä tukeva yhteiskunnallinen vuorovaikutus.” Yliopisto on sivistyksen ja uuden tiedon kehto, jossa opetuskin perustuu tutkimukseen, ja uusin tieto ja tutkimusmenetelmät ovat esillä kauan, ennen kuin niistä kirjoitetaan Helsingin Sanomissa. Yliopistoa johtavat rehtori, vararehtorit ja yksiköiden johtajat.

Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Yliopiston rehtorina toimii Sari Lindblom.

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kansleri myöntää professorin arvonimen ja dosentin arvon sekä luvan promootioiden järjestämiseen. Tällä hetkellä kanslerina toimii Kaarle Hämeri.

Helsingin yliopiston tiedekunnat

Bio- ja ympäristötieteellinen

Farmasian

Eläinlääketieteellinen

Humanistinen

Kasvatustieteellinen

Lääketieteellinen

Maatalous-metsätieteellinen

Matemaattis-luonnontieteellinen

Oikeustieteellinen

Teologinen

Valtiotieteellinen

Yliopiston korkein päättävä elin on yliopiston hallitus, joka muodostuu eri tiedekuntien jäsenistä kandidaateista professoreihin.

6

Dekaani = tiedekunnan

Tiedekunta

Tiedekuntaa johtaa ja valvoo dekaani yhdessä varadekaanien kanssa. Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaani on kasvitieteiden professori Jaakko Kangasjärvi. Dekaani ja varadekaanit valvovat ja vastaavat tutkimuksesta ja opetuksesta.

Tiedekunnan korkein päättävä elin on tiedekuntaneuvosto: 11 jäsenen hallinnollinen toimielin, joka kehittää tiedekunnan toimintaa dekaanin johdolla. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu dekaanin lisäksi professoreita, opettajia, muuta opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Tiedekuntaneuvosto tekee kaikki tiedekunnan suuret päätökset, joista opiskelijajäsenillä on tapana tiedottaa Facebookin Bio- ja ympäristötieteellisen opintoasiat -ryhmässä. Tähän ryhmään siis kannattaa liittyä. Tiedekuntaneuvoston pöytäkirjat ovat myös luettavissa yliopiston tiedotusportaali Flammassa.

Toimikunnat

Tiedekunnan päätöksenteon valmistelua varten ovat tiedekunnassa dekaanin asettamat toimikunnat – koulutusohjelmatoimikunta, tutkimusohjelmatoimikunta ja yhteiskuntasuhteiden toimikunta – sekä tiedekuntaneuvoston asettama opetustaitotoimikunta.

Koulutusohjelmatoimikunta vastaa opintoasioihin kuten tutkintorakenteisiin liittyvästä suunnittelusta ja valmistelusta. Koulutusohjelmatoimikuntaan kuuluu myös opiskelijajäseniä. Opiskelijajäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyiset opiskelijajäsenet jatkavat 31.12.2022 asti.

Koulutusohjelmatoimikunnan lisäksi jokaista koulutusohjelmaa, mm. biologiaa ja molekyylibiotieteitä, valvoo oma johtoryhmä.

Tutkimusohjelmatoimikunta vastaa tutkimukseen ja tohtorikoulutukseen liittyvästä valm-

istelusta ja valvomisesta. Tähän toimikuntaan ei kuulu perustutkinto-opiskelijoita, mutta tohtorikoulutettavia kylläkin. Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan viralliset tutkimusohjelmat ovat Ekosysteemit ja ympäristö, Organismi- ja evoluutiobiologia sekä Molekulaariset ja integratiiviset biotieteet

Yhteiskuntasuhteiden toimikunnan tehtävä on tukea ja suunnitella tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutustoiminnan vaikuttavuutta esimerkiksi yritysyhteistyössä sekä varainhankinnassa.

Opetustaitotoimikunnan tehtävänä on edistää tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön opetustaidon kehittämistä. Toimikunnassa on professoreiden, muun opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä opiskelijoiden edustus. Nykyinen toimikunta on valittu kaudelle 2018–2021.

Kuten edellä esitellyssä tuli esille, opiskelijakin voi päästä mukaan yliopiston hallintoon. Hallinnon opiskelijajäseniä kutsutaan hallopedeiksi. Opiskelijajäsenen paikkaa kannattaa rohkeasti hakea, kunhan hakuaika jälleen tulee kohdalle.

Jos haluat maksimoida mahdollisuutesi tulla haussa valituksi tai muuten vain et jaksa odotella uuden toimikauden alkua, pääset hankkimaan tietämystä tiedekunnan hallinnosta myös opiskelijajärjestön opintovastaavan roolissa. Opiskelijajärjestöjä ovat ainakin Biosfääri, MMYL, Symbioosi, SvNK, Helix ja Myy – näistä lisää tulevilla sivuilla!

7
Opiskelijat hallinnon jäseninä
Halloped(i) = hallinnon opiskelijaedustaja pomo

Opiskelijaelämän sanastoa

Opinnotalkamassajatermithukassa?Tärkeääonosataomanalansa keskeisimmättermit,muttamyösopiskelijaelämäänliitännäiset sanatjaasiat.Eihuoltafuksi,tässäkompaktipakettiainakinosasta keskeisimmistäopiskelijäelämästäselviämiseentarvittavasta termeistäavuksesi.Javaikkaeivätkaikkijäisikäänmieleenniin tekemälläoppiiijakysyväeitieltäeksy,vaimitensemeni…

Yliopistoayleisesti

Fuksi =1.vuodenopiskelija

Lipasto =Puhekielessäjoskusesiintyvälyhenneyliopistosta.

Noppa =Opintopiste

Akateeminenvartti =Kaikkiluennotyleensäalkavat15ylieikäesim. tasaltaelleimuutenmainita.Tätäkutsutaanakateemiseksivartiksi.

Unari =UnicafeeliYLVA:nhallinnoimaopiskelijaravintola,jostasaa ostettualounastajaruokaahulppeaanopiskelijahintaan.

YLVA =EntinenHYY-yhtymä.HYY:nomistamakonserni,jokavastaa HYY:nliiketoiminnasta(mm.ravintoloitajakiinteistöjä).

Akvaario =Examinarium-tenttitila,jossavoikäydätekemässätentin tietokoneellavarattuunaikaan.Eiolevalvojaaläsnä,muttatallentava videovalvonta.

Sisu =Opintojenseuraamistajakursseilleilmottautumistavartentehty järjestelmä

Moodle =Oppimisympäristö,jonnetulevatkurssientiedotjamateriaalit. Tehtävienteko,esseidenpalautusjatenttiminenonmahdollistaMoodlessa.

Järjestöistä

Ainejärjestö =Tietynalantaioppiaineenopiskelijoidenmuodostama yhdistys,jokamuunmuassavalvoojaedistääopiskelijoidenoikeuksiaja järjestääerinäisiätapahtumia.

Tiedekuntajärjestö =Opiskelijoidenmuodostamakokotiedekuntaa edustavayhdistys.Ainejärjestötovattiedekuntajärjestöjenjäseniä. Ainejärjestöihinverrattunatiedekuntajärjestöjenroolionyleensälaajaalaisempi.

Kattojärjestö =“Hierarkiassa”ylempänätoimivajärjestö,esim. tiedekuntajärjestöonainejärjestönkattojärjestö

HYY =HelsinginYliopistonYlioppilaskunta.Opiskelijayhteisönylinelin, jokaomistaamm.YLVA:njajonkapiirissämelkeinkaikkijärjestöttoimivat. Opiskelijoidenaktiivinenedunvalvoja,jonkarakennemuistuttaavaltion hallintoa:HYY:llaonhallitusjaedustajisto,joistamolemmatkoostuvat opiskelijoista.HYY:llaonmyösuseitaerilaisiavaliokuntia(Ympäristövaliokunta,Kehitysyhteistyövaliokunta,Tapahtumavaliokunta…),joiden toimintaanvoihakeutuamukaan.

Edustajisto-eliedarivaalit:HYY:nedustajistovalitaankahdenvuoden väleinvaaleilla,joissajokainenHYY:njäsenonäänioikeutettu.Kukatahansa voiasettuaehdollevaalipiirienkautta.Eduskunnantapaanedustajistollaon ylinpäätösvalta.

Osakunta =Helsinginyliopistonpiirissätoimiviaopiskelijayhteisöjä,jotka keräävätyhteenopiskelijoitapoikkitieteellisestierialueilta(esim. Pohjalaisosakunnat,Savolaisosakunta,Hämäläisosakunta…)

Hallitus =Järjestöihinvalitaankalenterivuosittainhallitus,jokapäättää ainejärjestönasioista.Hallitukseenvoiliittyäkukatahansajärjestön varsinainenjäsen.Aktiivisestaosallistumisestavoimyöshakeatiedekunnalta opintopisteitä.

Virkailija =Järjestöntoimihenkilö,jokaeikuuluhallitukseen.Järjestöistä löytyyerilaisiavirkojaainatapahtumatiimistäliikunta-jatyöelämävastaaviin. Lisätietoaviroistalöytyyjärjestöjenverkkosivuilta.

Eritiedostuskanavat =Järjestöjentiedotustapahtuusähköpostilistojen, somenjakeskusteluryhmienkautta.Jokaisellajärjestölläonoma

sähköpostilistansa,johonliittymisestälöytyylisätietojajärjestön verkkosivuilta.Facebookissajärjestöilläonomasivunsajaryhmänsä. Aktiivinentiedotustapahtuufb-ryhmässä.Järjestöjeninstagram-tilitkannattaa myösottaaaktiiviseenseurantaan,sitäkauttasaahelpostitietoatulevista tapahtumistajayms.Keskustelukanavat,kutenvirallisetTelegram-ryhmätovat tiedotuksenlisäksialustojaihanvaanpaskanpuhumisellejaerilaistenasioiden kyselemiselle.

Tapahtumasanastoa

Sitsit =Akateeminenpöytäjuhla.Normaalejabileitähienostuneemmatjuhlat, joissalauletaansitsilaulujalaulunjohtajienjohdolla,syödäänjajuodaan. Kultainensitsiohjelöytyylaulukirjastajajaetaanosallistujilleennen tapahtumaa.Myöslaulunjohtajatkertaavatsitsiensääntöjäjasitsisanastoa. Vaikkasitsitkuulostavatkinvirallisilta,ovatnesiltihyvinrentotapahtuma.

Laulukirja =Järjestöilläonomatlaulukirjansa,joistalöytyysitseillä laulettavialauluja.Osalauluistaonperinteisiäkokoyliopistossatunnettuja lauluja,osataasonhyvinspesifejäjärjestöille.Laulukirjanvoiostaa järjestöltä,janiitäkierrätetäänsitseilläpöydissämuilleerinäistenterveisten kirjoittamistavarten.Laulukirjaonsiismyöskivamuistokäydyistäsitseistä.

Läsy =Läsyelilaululäsyonpaperinentaisähköinenvihkonen,johonon kerättyyleisimpiälauluja.Läsyvoidaantehdätapahtumakohtaisestiesim. järjestöjenyhteissitseille,joissakaikkilauluteivätlöydykaikkien laulukirjoista.

Vujutelivuosijuhlat =Opiskelijajärjestöjenjaosakuntienhienoimmat akateemisetjuhlat.Vujutovatperusrakenteeltaansamanlaisetkuinsitsit,mutta tapahtumaonjuhlallisempijamuodollisempi,jasisältääpaljonesim.puheita. BYTDK:njärjestötjärjestävätvuosijuhlatviidenvuodenvälein.

Konjakkikorvat =Vuosijuhlienloppupuolellalautasliinoistataiteltava päähine.

Approt =Opiskelijatapahtuma,jokakoostuuyleensäerinäistenrastien kiertelystätaisuunnistustyyppisestäbaarienkiertelystä,jossasaa opiskelijahintaanvirvokkeita.Eritasotns.tutkintotasot,suorituksenmukaan, jostayleensäsaasitävastaavanhaalarimerkin.

BD-pelit =Biodiversiteetti-peliteliSymbioosiry:njärjestämätBio-ja ympäristötieteellisentiedekunnanfuksiaiset:Fuksitkiertävättuutoreidensa kanssaryhmissähauskastipukeutuneenaerinäisiärastejajaparhaiten suoriutunuttiimipalkitaan.

Excursioeliexcu =Tapahtuma,jokaonreissujohonkinkohteeseen.Excu voikohdistuaesim.kulttuuritapahtumiin,yrityksiintaimuihin mielenkiintoisiinpaikkoihin.

KideApp =Sovellus,jostavoiostaaopiskelijatapahtumiinlippujajasieltä löytyymyösinfoatapahtumistaympärimaata.

Paikkoja

Uusi =Uusiylioppilastalo,HYY:nomistamakiinteistöHelsinginkeskustassa Mannerheimintiellä.

Vanha =Vanhaylioppilastalo,HYY:nomistamakiinteistöHelsingin keskustassaMannerheimintiellä.

Klusteri =KlusterieliklusseonHYY:nomistamajärjestötila.

Pupu =Pupu-klusterieliHeddaGableronEtu-Töölössäosoitteessa Mechelininkatu3DsijaitsevaHYY:ntila,jonkajakaauseampijärjestö(mm. Helix,MYY,MMYL,Viikki-speksi…)

Matlu-klusse =ViralliseltanimeltäänChristinaRegina.Matlu-klusteri sijaitseeEtu-TöölössäHYY:nomistamassaDomusGaudium-rakennuksessa osoitteessaLeppäsuonkatu11.Matlu-klusterinjakaauseampijärjestö,mm. SymbioosijaSymbioosinkuoro.

Pesä =Käärmeenpesä,YFK:n(Yliopistonfarmasiakunta)omistama vuokrattavajuhlatilaSörnäisissä.

Eufa =Euphoria,LKS:n(Lääketieteenkandidaattiseura)omistama vuokrattavajuhlatilaSörnäisissä.

Grundi =SanallaviitataanyleensäC-grundiin,jokaonLatokartanon ylioppilaskylänomistamaViikissäsijaitsevavuokrattavajuhlatila.

Alina-sali =HYY:njuhlatilaUudellaylioppilastalolla.Järjestötsaavat varataAlina-salinkäyttöönsäyleensäkaksikertaalukukaudessa.Alinassa järjestetäänuseinsitsejä.

Sivistys =KattosaunaSivistys.HYY:nomistamasaunatilaDomus Gaudiuminylimmässäkerroksessa,jotajärjestötvoivatvaratakäyttöönsä.

Niemi =Otaniemi

Kandiopinnotpähkinänkuoressa:

kanditutkielma,kandiseminaari, harjoittelusekämuutmysteerit

Kieliopinnotjatilastotiede

Kanditutkin-toonkuuluupakollisena toinenkoti-mainenkielisekäyksi vieraskieli.Vieraaksikieleksi kannattaavalitaenglanti,mikäli mieliiHY:nkansainväliseen maisteriohjelmaantaihaluaasuorittaamaisterintutkintonsakokonaan englanniksi.Suomen-tairuotsinkieliseenmaisteriohjelmaaneiole englanninkielenvaatimusta,eli tällöinvieraskielivoihyvinolla myösmikätahansamuuyliopiston tarjoamakieli.Kieliopinnotvoi hyväksilukeatoisestakoulutusohjelmasta,mikälioletvaihtanutalaa. Kieliopinnotvoitehdämyöstenttimällä,mikälihyvätkielitaidotovatjo olemassa.

Tutkinnossatuleesuorittaatilastotieteenopintoja,joitavoivalita muutamistavaihtoehdoista.Kursseillaperehdytääntaulukointiohjelmien jaohjelmointiympäristöjenkäyttöön, sekätilastollistenlaskentamenetelmienteoriaan.

Harjoittelu

Bio-jaympäristötieteellisessätiedekunnassakandiopintoihinkuuluu yksipakollinenharjoittelu,jokaon harjoittelunkestostariippuen5tai10 opintopistettä.Minimikestoharjoittelulleonyksikuukausikokopäiväisenä.Harjoittelunvoisuorittaayliopistontaimuuninstituution tutkimusryhmässä,valtionlaitoksessa,alanyrityksessätaikoulutusohjelmanlaboratorioassistenttina. Harjoittelukannattaasuorittaa palkallisena,jaHelsinginyliopiston ulkopuolellasuoritettavaanharjoitteluunvoihakeaharjoittelutukea,joka kattaaosanpalkasta.Mikälisuoritat harjoittelunkoulutusohjelmanlabrakurssinavustajana,etsaaharjoittelujaksostasipalkkaa.Useinmyös yliopistontutkimusryhmilläeiole valmiuksiaottaapalkallistaharjoittelijaa,muttavarsinkinpitkääpalkatontaharjoitteluakannattaavälttää. Harjoitteluonarvokastatyökokemusta,jaavaauseinovetseuraavaan työpaikkaan.Harjoittelupaikastavoi myösmuodostuapidempikestoinen työsuhdeopintojenoheen.

Kanditutkielma

Kandidaatintutkielmaonbio-ja ympäristötieteellisessätiedekunnassa20-sivuinenkirjallisuuskatsaus. Tutkielmasuoritetaanopintojen loppuvaiheessa,jollointyökalut omantietämyksensäsoveltamiseen ovatolemassa.Työarvioidaan asteikolla1-5jasiitäsaa6 opintopistettä.Opiskelijasaavalita tutkielmanaiheensaitse,mutta aiheentuleeluonnollisestiliittyäalan opintoihin.Lähteenätuleekäyttää alanvertaisarvioitujajulkaisuja,joita ovatesimerkiksitutkimusraportitja katsausartikkelit.Tutkielmankirjoittaminenonuseinmuutamankuukaudenaikanaeteneväprosessi, muttatyötunteihinkatsoensenvoi tehdäjopaviikoissa.Tutkielmaanon hyväpanostaa,sillätutkielman aihepiiristävoityöllistyäjo maisteriopintojenalussatutkimusryhmään.Myösmaisterinprogradututkielmanvoikirjoittaasamasta aihepiiristä,jolloinhyväennakkotietämysaiheestaonisoetu.Tutkielmanaihevalintaeikuitenkaan tarkoita,ettäsiihenpitäisikeskittyä myöskandiopintojenjälkeen.Voit valitaaiheesisinuakiinnostavasta kohteestataipyytääaihettasuoraan opettajalta.Jostyöskentelettutkimusryhmässäavustajana,kandisi aihepiirivoiliittyätyöhösija parhaimmillaanvoitjopasaada kandinkirjoittamisestapalkkaa.

Kandiseminaari

Kandiseminaarielikandisemmaon useistaluennoistakoostuvakokonaisuus,jonkatarkoitusonperehdyttääopiskelijakandidaatintutkielman

tekemiseen.Kandisemmanyhteydessäsuoritetaanmyöspuheviestinnän opintojakso,jossaopiskelijapitää esitelmänkandityönsäaihepiiristä. Tässävaiheessakanditutkielmasaa ollavieläpahastikeskentaijopa aloittamatta.Kandiseminaarissaesiteltyaiheeisidotekemäänkandia kyseisestätutkimuskohteesta.

Kandiohjaaja

Kandidaatintutkielmantekemistä vartentarvitsetkandiohjaajan,jonka kanssasuunnitteletkanditutkielmasi tekoa.Kandiohjaajamyösarvioi kandityön.Kandiohjaajankanssa sovitaanmuutamapalaveri,jossa ohjaajaantaakorjauksiatekstiisi. Ohjauksenavullakandinkirjoittamisenaikataulupysyyyllä.Kandiohjaajapitäähankkiaitse,japarhaitenseonnistuusähköpostitsekysymällä.Kandiohjaajavoiollajoku koulutusohjelmanopettajistataimuu yliopistollatyöskentelevähenkilö, esimerkiksijostyöskentelet tutkimusavustajanatutkimusryhmässä,tutkimusryhmäntutkijavoitoimia kandiohjaajanasi. Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteentarkoitusontodistaa,ettäkandinonkirjoittanutopiskelijaitse,eikäjokumuu.Kypsyysnäyteonkandiohjaajanlaatimatentti kandinaihepiiristä.Tenttionläpäistävä,jottatutkinnonsaasuoritettua. Kypsyysnäytteestäeisaaopintopisteitä.Ainakinpandemia-aikana kypsyysnäytteeksionhyväksytty myöstutkielmantiivistelmä.

Kuva:TimoPihlajamäki

Kurssiensuorittaminen

Suurinosaopinnoistaonperinteisiä luentokursseja.Luennoillaeiyleensä oleläsnäolopakkoajaluentojen materiaalittulevatuseinMoodleen nähtäville.Luentokurssinläpäisyyn riittääluentosarjantentin(eli kokeen)suorittaminenhyväksytysti. Tentitarvostellaanasteikolla0–5, jotenjostentistänapsahtaanelonen, voititkunsijastatuulettaavillisti. Pieniosakursseistaarvostellaan asteikollahylätty–hyväksytty,jolloin asiayleensämainitaankurssin kuvauksessa.

Laboratorio-,kenttä-jaharjoitustyökursseillataaspääsetitsekokeilemaankirjoistatuttujaasioita.Näillä kursseillaonluonnollisestiläsnäolopakkojalisäksikursseihinkuuluu erilaistenselostustenjaraporttien kirjoittamista.Kenttäkursseillalähdetäänmaastoon,joskususeammaksi viikoksikinopiskelemaanjaihmettelemään.

Opintoihinsaattaamyössisältyä kirjatenttejä.Kirjatenttiävarten opiskellaanjokinetukäteensovittu oppikirjanaihealuejasuoritetaan siihenliittyvätentti.Kirjatentin suorittaminensovitaanainakirjan aihealueenmukaanmääräytyvän vastuuopettajankanssa.Tentti suoritetaantyypillisestiyleisen tenttitilaisuudenyhteydessätai joustavamminsähköisesti.

Maisteriohjelmaansiirtyminen

Bio-jaympäristötieteellisessätiedekunnassaonvalittavissauseitaeri maisteriohjelmia.Opiskelupaikan varmistettuasisaitmyösopintooikeudenylempäänkorkeakoulututkintoon,muttaetpääsealoittamaan haluamassasimaisteriohjelmassa automaattisesti.Maisteriohjelmiin tuleeilmoittautuailmoittautumislomakkeellakandiopintojenloppuvaiheessa.Ilmoittautumistenperusteella maisteriohjelmienjohtoryhmättekevätopiskelijavalinnatjatarjoavat paikkaamaisteriohjelmiin.Opiskelijoitapriorisoidaanensisijaisesti opintomenestyksenperusteella, mikäliopiskelijoitailmoittautuu maisteriohjelmaankiintiötäsuurempimäärä.Tarjottuopinto-oikeus maisteriohjelmaanonvoimassailmoittautumisajankohdastariippuen6 tai12kuukautta,mikätarkoittaa,että tämänajanpuitteissatuleevalmistua kandiksijaaloittaamaisteriopinnot. Maisteriohjelmailmoittautuminenon aukikaksikertaavuodessa,keväisin jasyksyisin.Voitmyöshakea muidentiedekuntienjayliopistojen maisteriohjelmiinyhteishaussa,jos täytäthakuvaatimukset.

Elektronisetoppimisympäristötaukeavatkotisohvaltakäsin

Joennenpandemia-aikaayliopistokursseillaonsiirryttypitkältielektronisiinoppimisympäristöihin.Helsinginyliopistossakeskiössäon Moodle,jokatarjoaajokaiselle kurssilleomansivustonsa.Usein Moodleenpäätyvätmyöstallenteet kaikistaluennoista,jasiellävoi suorittaakurssitehtäviä.Myös

oppikirjatovatuseimmitenluettavissatietokoneellataitabletilla yliopistonkirjastonnettisivujen kautta.

Yliopistossaopiskeluvaatii itseohjautuvuutta

Yliopistossaopiskelutyyliontoisen asteenoppilaitokseenverrattuna vapaampi,mikäasettaamyös opiskelijallevastuutaomasta etenemisestään.Niinsanottuakateeminenvapaustarkoittaa,että esimerkiksiluennoilleeioleyleensä pakkomennäjaopintojasaa suorittaaomallatyylillään.Opettajat eivätseuraayksittäisenopiskelijan etenemistä,vaanopiskelijanonitse pysyttäväperilläomastaopiskelutahdistaan.Omanaikataulunylläpitämistäauttaaesimerkiksikalenteritai muumuistio.Kursseillaonkuitenkin useinajastettujapakollisiatehtäviä, jotkarytmittävätopintoja.Kursseilla lisätehtävätovatkorostuneeterityisestipandemia-aikaan,silläetäopiskelussatenttienjärjestäminenmonimutkaistuujalähiopetuksenpuuttuessatehtävätauttavatopiskelijaa pysymäänaikataulussa.

Yliopistossatutkijanluonnettaanpääseeharjoittamaanjoperuskursseilla, silläaivankaikkeaeioleselitetty auki,vaanopiskelijanonomaaloitteisestietsittävätietoajalöydettäväratkaisuja.Itsenäinentiedonhakuonkeskiössäyliopistoopinnoissa,minkäviimeistäänhuomaaloppututkielmaakirjoittaessa. Jossiisnäetoudonkäsitteen luentokalvolla,kysyrohkeastiopettajalta,etsivastausluotettavista lähteistätailuekurssinoppikirjaa.

Kuva:TimoPihlajamäki

Kandiohjelmana

BIOLOGIA

Lukiossa opiskellaan biologiaa ja yliopistoon otetaan opiskelijoita lukemaan biologiaa, mutta julma totuus on, ettei biologiaa sellaisenaan oikeastaan opeteta juurikaan – ainoastaan sen eri osa-alueita luonnonsuojelubiologiasta geneettiseen bioinformatiikkaan.

Kandidaatin tutkinnossa pääaineena on biologia ja tutkintovaatimukset ovat kaikille samat aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoa lukuun ottamatta. Aineopintojen valinnaisissa opinnoissa voi kuitenkin keskittyä johonkin tiettyyn biologian tieteenalaan. Maisterin tutkinnossa tieteenala, mihin erikoistutaan, valitaan tarkemmin.

Biologian opettaja

Hei Sinä, joka haluat osallistua tulevien viherpeukaloiden

istutustyöhön, rakastat ääntäsi tai muuten vain tykkäät tarinoida, olet cool: pukeudut lökäpöksyihin ja puhut slangia, kestät pitkät loma-ajat sekoamatta, et tunnista itseäsi edellisistä, mutta polte kasvatustyöhön kytee sisälläsi!

Biologian aineenopettajan taival käy hakuhaastattelun, pääaineopintojen ja ikimuistoisten kenttäkurssien kautta toisen opetettavan aineen opintoihin ja edelleen opettajankoulutuslaitoksen (käyttäytymistieteellinen tiedekunta) suuntaan. Toisen opetettavan aineen opinnot sijoittuvat kandivaiheeseen ja pedagogiset opinnot vasta maisterivaiheessa. Opintoihin sisältyy siis paitsi luonnontieteitä myös ihmistieteiden näkökulmia. Älkää kuitenkaan peljätkö: humanismi on huumaavaa!

Aineenopettajan suuntautumisvaihto tarjoaa

monipuolisen ja yleissivistävän keitoksen, jonka ainekset pääset itse valitsemaan. Perinteisesti bilsan maikka opettaa bilsan ohella mantsaa. Kukaan ei kuitenkaan estä sinua lukemasta 60 opintopisteen sivuainekokonaisuutta kemiasta, terveystiedosta tai vaikkapa köksästä!

Aineenopettajan ABC:

Häh?! Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto: ihmisläheisen ja ympäristötietoisen tulevaisuuden puolesta. Hmm...?! Päätöstä ei tarvitse stressata opintojen ensimetreillä. Hakeminen ei kahlitse mihinkään, joten rohkeasti mukaan kevään hakuhaastatteluihin!

Huh?! Opettajien työllistyminen ei nykymaailmassa ole itsestäänselvyys. Suojatyöpaikan perässä ei siis kannata lähteä juoksemaan...

Hih?! Opettajan pedagogiset opinnot voi suorittaa kahdessa osassa tai yhteen pötköön. Vuosi opettajankoulutuslaitoksella haastaa ajattelemaan opettajuuden koukeroita oikein kunnolla.

Pysähdyhän lopuksi muistelemaan omia kouluaikojasi. Minkälainen on hyvä opettaja? Voitko kuvitella itsesi kasvattajana: nuoren esikuvana ja tukipilarina?

Ekologia ja evoluutiobiologia

Mikä on johtanut tähän kaikkeen elämän monimuotoisuuteen? Miten ympäristö vaikuttaa eliöön ja päinvastoin? Mihin suuntaan luonnonvalinta ajaa kehitystä? Millaisia ovat eläinten sukulaisuussuhteet ja miten lajit vaikuttavat toistensa evoluutioon?

Ekologia ja evoluutiobiologia tarjoavat laajimman näkökulman biologiaan, mahdollistaen elämän tarkastelun aina genomitasolta yhteisötasolle. Opiskelemalla alaa opitkin ymmärtämään, miten ympäristö ja evoluutiohistoria vaikuttavat lajeihin. Ekoevon opiskelija kehittyy henkilöksi, joka kykenee ymmärtämään biologian kokonaisuutena. Tätä voi soveltaa eri aloilla, esim. luonnonsuojelussa tai vaikkapa laboratoriokokeiden suunnittelussa.

Opiskeluun kuuluu sekä laboratorio- että kenttätyöskentelyä, PCR:stä sukelteluun. Kenttäkurssit ovat parhainta tarjontaa tältä osastolta. Kenttäkursseilla on

16

mahdollista tutustua luontoon ja sen tutkimukseen aina Kilpisjärveltä Madagaskarille mitä parhaimmassa ja asiantuntevimmassa seurassa!

Luonnonvalinnan ja sattuman vaikutuksen ymmärtäminen on avain tietoon siitä, miksi elämän eri tasoilla on sekä monimuotoisuutta että toistuvuutta. Tähän ekoevo tarjoaa toimivat avaimet. Mikään biologiassa ei nimittäin käy järkeen muuten kuin evoluution valossa.

Kasvitiede

Oletko kiinnostunut molekyylibiologiasta? Vai evoluutiosta? Vai kasvinjalostuksesta? Vai oletko kiinnostunut niistä kaikista ja monesta muusta, etkä osaa päättää? Olipa asia miten tahansa, pääset toteuttamaan itseäsi kasvitieteilijänä. Tämän pääaineen alta löytyy opetusta molekyylitasolta aina systematiikkaan ja evoluutiobiologiaan asti.

Koska kasvitiede on laaja ala, myös opetustarjonta on runsasta. Opintoihinsa voi sisällyttää tutkimuksen ja koejärjestelyjen suunnittelua, tutkimus- ja työharjoittelua, laboratoriokursseja, lajintuntemusta, systematiikan ja evoluutiobiologian tutkimusmenetelmiä tai kenttäkurssin Taita-vuorilla Keniassa tai Kilpisjärvellä. Itsenäinen opiskelu omaa kasviota (tai sieniötä) keräten voi myös tulla tutuksi.

Maisterivaiheessa kasvibiologi voi valita opintoja seitsemästä opintokokonaisuudesta. Opintoihin voi sisällyttää myös Maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan järjestämiä kokonaisuuksia tai kursseja. Mikäli sinua kiinnostaa laboratoriotyöskentely, kasvifysiologia, kehitysbiologia, bioteknologia, molekyylibiologia ja kasvinjalostus voivat olla juuri sinua varten. Jos taas todella suuret linjat ovat sydäntäsi lähellä, kasvi- ja sien isystematiikka ja kasvien ekologia ja evoluutiotutkimus tarjoavat mahdollisuuden perehtyä miljoonien vuosien skaalalla tapahtuviin prosesseihin – ja niiden tuloksiin. Subarktisen kasviekologian ja kasvidiversiteetin

parissa voit rymytä tropiikissa, tuntureilla, metsissä ja kedoilla (auringon paistaessa ja linnunlaulun kaikuessa...). Rakensitpa opintosi kuinka tahansa, voit silti tehdä melkein mitä haluat: kasvifysiologin voi löytää metsästä sahailemasta puunäytteitä yhtä hyvin kuin systemaatikon ajamasta PCR:ää laboratorion uumenissa.

Fysiologia & neurotiede

Millaisia sopeumia eläimet ovat kehittäneet pystyäkseen elämään tietyssä ympäristössä? Mikä säätelee eläinten käyttäytymistä? Kuinka eläimet kehittyvät yksittäisistä soluista aikuisiksi?

Fysiologia ja neurotiede etsii vastauksia näihin kysymyksiin yhtä aikaa molekyyli-, solu-, kudos-, elin- ja eliötasolta yhdistäen niistä saatavaa tietoa suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi muuntogeeniset eläimet ovat tärkeitä malleja, jotka antavat korvaamatonta tietoa tietyn geenin tai geenien vaikutuksista organismissa. Paitsi perimän, myös ympäristön vaikutusta voidaan tutkia tällaisten elävien mallien avulla.

Fysiologian ja neurotieteen opiskelija voi maisterivaiheessa valita kahdesta eri opintosuunnasta: neurobiologiasta tai fysiologiasta. Neurobiologin tutkimuskohteena on eläinten käyttäytymistä säätelevä hermojärjestelmä, ja tutkimuskohde voi olla mitä tahansa yksittäisestä hermosolun ionikanavaproteiinista aina kokonaisen hermoston toimintaan. Neurobiologia on hyvin poikkitieteellinen tieteenala, ja kiinnostus esimerkiksi fysiikkaan tai toisaalta psykologiaan on usein hyödyksi opiskelijalle. Yleisluontoisempi fysiologian opintosuuntaus antaa laajan osaamispohjan fysiologian ymmärtämiselle. Pääset perehtymään eläimen toimintaan lähes kaikilla osa-alueilla aina yksittäisen solun tasolta laajempiin kokonaisuuksiin, kuten liikkumiseen. Aistien toiminta, "omiikat" eli biomolekyylien kokonaisuuksin tutkiminen, yksilönkehitys ja siihen tiukasti linkittyvä regeneraatio sekä eläinten ympäristövasteet ovat opintokokonaisuuksia, joita voit suorittaa ja joista myös löytyy Helsingin yliopistossa korkean tason tutkimusryhmiä.

Fysiologiaa ja neurotiedettä opiskelemaan aikovan kannattaa varautua siihen, että koe-eläimiä käytetään opetuksessa kaikissa erikoistumislinjoissa. Myös myöhempi tutkimus perustuu useimmiten koe-eläinten käyttäytymiseen.

17

Perinnöllisyystiede

Perinnöllisyystiedettä eli genetiikkaa voi opiskella sekä biologian että molekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa. Perinnöllisyystiede on klassisen määritelmänsä mukaan eliöiden ominaisuuksien perinnöllisyyden lainalaisuuksia tutkiva tiede. Siitä asti, kun perinnöllistä informaatiota sisältäväksi aineeksi 1950-luvulla osoitettiin DNA, on tutkimus keskittynyt tämän kiehtovan molekyylin toimintaan. Vankka molekyyligenetiikan tuntemus onkin nykyään välttämätöntä kaikissa perinnöllisyystieteen osa-alueissa.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa perinnöllisyystieteen opetus ja tutkimus painottuvat juuri molekyylitasolle, mutta huomionarvoista on myös ekologian ja evoluutiobiologian tieteenalaan liittyvän populaatio- ja kvantitatiivisen genetiikan opetus ja tutkimus.

Ihmisen ja lukuisten muiden eliöiden koko perimä on nyt kartoitettu emästasolla. Tämä on mahdollistanut aivan uudet lähtökohdat mm. genomien vertailuun ja niiden toiminnan tutkimiseen. Nykyään geneetikon työkaluihin kuuluu pipettin lisäksi olennaisesti myös tietokone. Geenejä etsitään edelleen elävistä soluista, mutta myös bioinformatiikkaa hyödyntäen lukuisista eri tietokannoista ja eri geenejä sekä niiden tuotteita, proteiineja, vertaillaan keskenään käyttäen tietokoneohjelmia. Bioinformatiikka onkin tieteenala, joka yhdistää molekyylibiologian ja tietotekniikan.

Perinnöllisyystiede on nykyisen biologian sydämessä, ja genetiikan tuntemus on välttämätöntä myös aloilla kuten solu- ja kehitysbiologia, syöpätutkimus, virologia, biotekniikka, evoluutiobiologia, taksonomia ja luonnonsuojelubiologia. Lisäksi sellaiset laboratorioalat, jotka eivät geeniteknisiä menetelmiä hyödynnä, ovat todella harvassa.

Mikrobiologia

Mikrobiologiassa pääset tutustumaan bakteerien, virusten ja muiden mikrobien ihmeelliseen maailmaan. Ala sopii täydellisesti laboratoriossa viihtyvälle ihmiselle, mutta se ei ole este kentälle pääsemiselle. Voihan mikrobiologi vaikka kerätä hyttysistä viruksia Keniassa tai maaperäbakteereita Lammilla! Mitä ikinä haluaisitkaan tutkia, voit yhtä hyvin tutkia kohteeseesi liittyviä mikrobeita, sillä niitä löytyy käytännössä joka paikasta. Mikrobeilla on aina ollut tärkeä merkitys ihmiselle. Suolistomikrobistolla on useita tärkeitä tehtäviä elimistössä mm. ruuansulatuksessa, aineenvaihdunnassa, immuunijärjestelmän kehityksessä ja toiminnassa. Tasapainossa oleva mikrobisto limakalvoilla suojaa elimistöä taudinaiheuttajilta. Suolistomikrobiston muutokset on yhdistetty useisiin sairauksiin, mm. erilaisiin tulehduksellisiin suolistosairauksiin, allergiaan, lihavuuteen jne. Viikissä virustutkimuksella on pitkät perinteet. Kurssitöissä voit päästä tarkastelemaan viruksia elektronimikroskoo-

Hiivan merkitystä ei voi kiistää kukaan oluesta nauttiva henkilö. Kasvien patogeenit ja maaperän mikrobit taas vaikuttavat esimerkiksi viljelykasviemme kuntoon. Mikrobien hyväksikäyttö biotekniikassa on jo nyt hyvin laajaa, mutta uusille keksinnöille ja käyttötarkoituksille löytyy aina tilaa!

Molekyylibiotieteiden ja biologian kandiopiskelijat voivat hakea Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelmaan (MMB). MMB-maisteriohjelmassa on mahdollista erikoistua elintarvikemikrobiologiaan, lääketieteelliseen mikrobiologiaan, mikrobibiotekniikkaan, sienitieteeseen, virologiaan tai ympäristömikrobiologiaan. Mikrobiologian alalla et suinkaan pelkästään mikroskopoi, vaan erikoistut myös käyttämään laajalti muun muassa molekyylibiologian, biokemian ja genetiikan tutkimusmenetelmiä.

18

Ensimmäinen vuosi biologiaa

Seuraavaksi esittelemme kursseja, joihin tulet ensimmäisenä opiskeluvuotenasi törmäämään. Osa näistä on pakollisia kaikille biologeille, osa valinnaisia. Valtaosa biologian opiskelijoista pyrkii kuitenkin suorittamaan suurimman osan ensimmäisen vuoden kursseista laaja-alaisen biologisen tietämyksen turvaamiseksi.

Biologian asiantuntija I (2 op)

Tämä kurssi integroituu orientoivalla viikolla järjestettäviin infotilaisuuksiin ja jatkuu siitä fuksivuoden kevääseen asti. Tällä kurssilla saat asiantuntijoiden ja vanhempien opiskelijoiden johdattamana tärkeää infoa biologian kandiohjelman rakenteesta, koulutusohjelman tieteenaloista ja esimerkiksi biologisista asemista. (Kyllä, sinne pääsee jopa vierailemaan!)

Lisäksi kurssin tarkoitus on tehdä pehmeä laskeutuminen yliopisto-opiskeluun perehdyttämällä fuksit yliopisto-opiskelun olennaisiin osiin, kuten tieteelliseen kirjoittamiseen, viittaamiseen ja opiskelutaitoihin ylipäänsä. Kurssilla jokainen osallistuja rakentaa myös oman HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opiskelijan digitaidot (3 op)

Tällä kurssilla pyritään huolehtimaan siitä, että kaikki opiskelijat hallitsevat opiskeluissaan tarvitsemansa digitaidot, kuten tekstinkäsittelyn, taulukko-ohjelmat, tiedonhaun ja muut tietotekniikan perusteet. Kurssi on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville.

Kemian perusteet (5 op)

Biologian opinnot alkavat kemian laitoksen järjestämällä kemian perusteiden luentosarjalla. Lukion laajaa kemiaa opiskelleille luennot ovat lähinnä kertausta, vähiten kemiaa lukeneille kurssissa on sen sijaan riittävästi tekemistä. Oheislukemistoksi suositellaan Changin Principles of Chemistryä, mutta vaadittavat tiedot löytynevät pääpiirteissään mistä tahansa lukion laajan kemian kirjoista, ja pelkillä luentomuistiinpanoillakin selviää. Kemian perustietoja tarvitaan heti tulevilla luentokursseilla ja siitä eteenpäin suurimmassa osassa biologian erikoistumisaloja, joten kannattaa tulla paikalle edes laskuharjoituksiin!

Eliökunnan evoluutio (5 op)

Kiinnostavan luentosarjan tavoitteena on luonnonvalinnan ja evoluution ymmär täminen. Pohditaan myös, miten ja miksi elämä maapallolla on aikojen kuluessa kehittynyt. Systematiikka-osio käsittää perustietoa siitä, miten eliöitä luokitellaan ja miten fylogeneettista sukupuuta tulkitaan. Yleisesti ottaen tärkeää tietoa kaikille biologian osa-alueille ja johdattelua omaan ajatteluun. Kurssilla päästään vierailemaan myös Luonnontieteellisen museon "Elämän historia" -näyttelyssä. Kurssi suoritetaan verkkotehtävien avulla. Vaihtoehtoisesti voi tenttiä Campbellin Biology -opuksesta evoluutio-osuuden.

Eläin- ja kasvikunnan rakenne (5 op)

Kurssin tarkoituksena on luoda kattava kokonaiskuva eläin- ja kasvikunnan monimuotoisuudesta sekä niiden evolutiivisesta taustasta. Kurssin eläimille ja kasveille omistetuissa osioissa opit selittämään, miten eläimet ja kasvit ovat rakenteeltaan sopeutuneita elinympäristöihinsä. Luennoilla opit paljon eläinten ja kasvien luokitteluun liittyvää termistöä, mikä taatusti osoittautuu hyödylliseksi myöhemmillä kursseilla.

Luentojen lisäksi kurssityöskentelyyn kuuluu eläinosiossa eläinnäytteiden - sekä mikroskooppinäytteiden että kokonaisten kuolleiden eläinten - rakenteeseen tutustuminen työparin kanssa ja kurssiassistenttien eli assarien ohjaamana. Eläinkunta tulee silmiesi eteen systemaattisessa järjestyksessä pääryhmä pääryhmältä: pöydällä tarkastellaan niin rapua, torakkaa, meritähteä kuin nahkiaistakin.

19

Kasviosuudessa pääset liikkumaan maastoon kasvinäytteitä keräten sekä vierailemaan Helsingin yliopiston kasvitieteellisissä puutarhoissa että kasvimuseolla. Eläinosuuteen on perinteisesti kuulunut kirjallinen tentti - kasviosuus sen sijaan suoritetaan verkkotehtävinä ja pienryhmissä tehtävinä seminaariesityksinä.

Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi (5 op)

Tämä on biologian fuksien ensimmäinen varsinainen laboratoriokurssi. Kurssilla on labraa edeltävä luentojakso, jonka jälkeen labratyöskentelyä kestää kaksi viikkoa. Tarkoituksena on uppoutua labratyöskentelyn ja työturvallisuuden perusteisiin aina finnarin käsittelystä lähtien. Luvassa on mukavaa läträystä erilaisten kemikaalien kanssa, kivojen här veleiden, kuten spekkarin ja fuugin, kanssa leikkimistä sekä pipetointia, punnitsemista – ja tiskaamista.

Lisäksi opetellaan mikrobiologisessa laboratoriossa työskentelyn perusteet. Bakteerien kanssa päästään harjoittelemaan muun muassa siirrostamista, kasvukäyrien piirtelyä, laimennossarjoja ja yksinkertaisempia mikrobigenetiikan menetelmiä, kuten plasmidin eristystä ja transformaatiota. Kurssilla opetellaan myös jokaisen labrassa työskentelevän olennaisimman muistion, laboratoriopäiväkirjan, ylläpitoa. Huom: tar vitset labratakin, jolle on käyttöä jatkossakin. Helix hoitaa fuksien labratakkimyyntiä; takkeja on voinut myös lainata Symbioosilta.

Genetiikan perusteet (5 op)

Tällä luentokurssilla luot pohjan paitsi geneettiselle ymmärrykselle, myös muille biologian opinnoille. Luennoilla kuulet perinnöllisyyden lainalaisuuksista, geenien rakenteesta ja toiminnasta sekä geneettisestä muuntelusta ja sen evolutiivisesta merkityksestä.

Luennoilla käydään läpi DNA:n, geenin, kromosomin ja genomin rakenteet. Lisäksi käsitellään ominaisuuksien periytymisen lainalaisuuksia, geenien ilmentymisen säätelyä, epigenetiikkaa, kehitysgenetiikkaa, bioinformatiikkaa ja geneettisen muuntelun merkitystä sekä yksilö- että populaatiotasolla. Luvassa on tentin lisäksi runsaasti itsenäistä opiskelua harjoitustehtäviä tehden.

Molekyylit ja solut (5 op)

Kurssilla on luvassa tiukka paketti solu- ja molekyylibiologiaa, joka jakaantuu solubiologiseen ja mikrobiologiseen osuuteen. Myös tämä luentokurssi on niitä, jotka luovat perustan monille tuleville syventäville kursseille.

Kurssin ensimmäinen osa toisessa periodissa tarjoaa yleiskuvan eläin- ja kasvisolun kemiasta, biokemiasta, rakenteesta ja toiminnasta. Tutustut solussa tapahtuviin kemiallisiin reaktioihin ja biomolekyylien rakenteeseen sekä merkitykseen elintoiminnoissa. Tämän lisäksi opit paljon solun rakenteesta, energiataloudesta ja viestinnästä.

Toisessa osassa uppoudutaan mikrobeihin - muuan muassa niiden genetiikka, rakenne, lisääntyminen ja laajempi merkitys ekosysteemeille ja ihmisille on syynissä. Kurssi tentitään osissa, ja luvassa on myös esseiden kirjoittamista.

Ekologian perusteet (5 op)

Ekologian perusteiden luennoilla tutustutaan ekologiaan niin eläin- ja kasvitieteen kuin yksilön, populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemin näkökulmasta. Eri luennoitsijat tuovat aiheisiin ja esitystapoihin vaihtelua. Kaavoja ja erityisesti ”käppyröitä” on runsaasti, mutta alkukauhistuksen jälkeen ne usein osoittautuvatkin varsin simppeleiksi. Myös ter mejä on riittävästi. Luentosarja antaa mukavan yleiskuvan ekologian maailmasta, mutta ei viidellä op:llä kuitenkaan guruksi kohota.

Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet (5 op)

Tämän kurssin antimena on ne perustiedot kasvifysiologiasta ja eläinfysiologiasta, jotka jokaisen biologin olisi hallittava. Asioihin paneudutaan kuitenkin lukiotietojen pohjalta, joten älä stressaa turhaan. Tämäkin kurssi jakautuu kahteen eri osaan, joista on tentistä omat osuutensa. Kasvifysiologiassa käydään läpi perusteet kasvien elämänkierrosta ja siitä, kuinka kasvi ottaa vettä ja ravinteita, kuinka se viestii ja reagoi ympäristöönsä.

Eläinfysiologiassa käydään läpi bioenergetiikkaa, homeostaasia ja monia eri elinjärjestelmiä aina aisteista verenkierron kautta lihaksiin.

Tieteellisen laskennan perustaidot ja jatkoharjoitukset (5 op)

Kurssi johdattelee fuksit kädestä pitäen käpistelyn eli tietojenkäsittelyn eli taulukoiden, graafien ja koodauksen maailmaan R-tilastolaskentaohjelman avulla. Jonkin verran perehdytään myös tiedonsiirtoon Unix-järjestelmän avulla. Joillekin koodinpätkien tuijottaminen saattaa kuulostaa kuivalta ja ehkä myös pelottavalta, mutta kurssilla ei tarvita minkäänlaisia esitietoja, ja harjoituksissa pidetään huolta, että kaikki pysyvät kärryillä. R-ohjelmaa voi sitä paitsi joutua hallitsemaan hyvin monella tutkimusalalla. Viiden nopan opintokokonaisuuden loppuosa on tarkoitettu suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.

Geenitekniikka (5 op)

Yleisimpiin geeniteknisiin menetelmiin perehdyttävä kurssi koostuu luentosarjasta ja laboratorio-osuudesta. Tutuksi tulevat niin geenien kloonaus, DNA:n sekvensointi kuin erilaiset vektorit. Labraosuudessa pääset harjoittelemaan geeteknisten entsyymien ja mikrobien käyttöä DNA:n eristämisessä, kloonaamisessa ja monistamisessa. PCR ja agaroosigeelit tulevat myös viimeistään täällä tutuksi.

20

Eliöiden monimuotoisuus (5 op)

Jälleen yksi eläin- ja kasviosuuden yhdistävä opintokokonaisuus. Eläinosuudessa käsityksesi eläinkunnasta laajenee huomattavasti; harmi vain että sekä linnuista että perhosista joka toinen tuntuu olevan se pieni ja ruskea. Tiedossa on paljon kiinnostavia hetkiä viinassa lilluvien ötököiden, frisbeetä muistuttavien myyrännahkojen ja siivettömien perhosten äärellä. Elintapaosuustentissä voit arvailla esimerkiksi, mikä kotilo kiipeää sateen jälkeen varvulle, mikä ruohonkorrelle. Arvaileminen ei tosin kannata, sillä vääristä vastauksista vähennetään pisteitä. Kasviosuudessa käydään läpi lista Suomen kasviston peruslajistoa. Demot ovat hyödyllisiä, mutta kasvit oppii vasta tutustumalla niihin herbaariossa itse. Monien huhutaan tosin läpäisseen kurssin toistelemalla läpi verkkotentin harjoitusosiota. Kurssilla saatat päästä myös maastoon katsomaan, miltä Pinkka-lajintuntemusympäristön valokuvat ja herbaarioiden kuivat kasvinäytteet näyttävät luonnossa.

Tilastotiede I (2 op)

Kurssi johdattaa sinut biologian tilastolliseen ajatteluun ja on pakollinen kaikille biologian pääaineopiskelijoille. Lukion matematiikan ja tilastotieteen perustiedot riittävät ja osa asioista saattaa ollakin vanhan kertausta. Kurssilla käsitellään mm. todennäköisyysjakaumia ja tilastollista testausta. Kurssin jälken tiedät miksi tilastotiede on tärkeää bioaloilla ja että sitä varmasti tullaan tarvitsemaan myöhemminkin.

Ekologian kenttäkurssit (kesä–elokuu)

Ekologian kenttäkurssi – elinympäristöt ja lajisto (5 op)

Kenttäkurssia edeltää keväällä suoritettava luentojakso, joka perehdyttää itse kurssia varten. Kahden viikon biotooppijaksolla pääset tutustumaan eri habitaattityyppeihin kauniissa etelähämäläisessä maalaismaisemassa, Lammin biologisella asemalla. Nyt kunnon kaupunkilaisbiologi saa havaita, että metsästä löytyy muutakin kuin hyttysiä. Nyt voit unohtaa miltä värittömät ja littanat herbaariokasvit näyttävät, sillä voit katsella niitä oikeasti luonnossa – asemaa ympäröi vehreä lehtometsä pähkinäpensaineen

ja valkovuokkoineen. Pääset myös ehkä uimaan suohon, kokemaan perhosrysää ja tekemään pystylähdön aamuyöllä lintuja kuuntelemaan... Luvassa on leppoisaa retkeilyä päivisin ja iltaisin bileilyä, pelailua ja saunomista. Kurssin päätteeksi pidetään loppuseminaari ryhmittäin. Varo, ettet jäädy seminaariesityksessä kenttiksen loppubileiden jälkeisenä päivänä.

Ekologisen tutkimuksen kenttäkurssi (10 op)

Myös tätä kenttistä edeltää Viikki-jakso jo kolmannessa periodissa, jolloin opiskelijat johdatetaan ekologisen tutkimuksen suunnitteluun. Ikioma, ryhmissä tehtävän tutkimus alkaa kenttäosuudessa. Työskentelet kolme viikkoa Lammilla tutkien ryhmäsi kanssa tiettyä aihetta, vaikkapa kaupunkiekologiaa, myyriä tai maakiitäjäisten elämää. Vapaa-ajan osalta bileily kohoaa eksponentiaalisiin sfääreihin legendaarisen Lammin appron aikana. Tutkimusjakson viimeisen viikon vietät keräämääsi aineistoa analysoiden. Tutkimuksesta kirjoitetaan raportti, joka esitetään kurssin loppuseminaarissa. Tutkimusjaksolla opetellaan kokeellisen tieteellisen tutkimuksen suunnittelun ja raportin kirjoittamisen perusteet, joten kurssi on hyödyllinen, vaikkei aikoisikaan suunnata maastobiologin tai edes ekologin uralle (tätä ei voi painottaa liikaa!). Moni pitää tätä kurssia ylivertaisesti parhaana kaikista biologian koulutusohjelman kursseista.

Saariston ekologia (3 op)

Periodi kolmosessa on koesuunnitteluosuus Viikissä myös tätä saariston eliöstöön ja Itämeren tutkimukseen perehdyttävää kenttäkurssia varten. Joudut lisäksi tekemään lajintuntemustentin ennen kenttikselle pääsyä. Kenttäosuudessa Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Hankoniemellä vietetään ihana viikko merieliöiden, auringonoton ja veneilyn parissa. Tavoitteena tällä kursilla on myös tehdä pienimuotoinen tutkimus ryhmittäin ja esittää tutkimuksen löydökset loppuseminaarissa kurssiviikon viimeisenä päivänä, lauantaina. Aamupalarutiineihin kuuluu merikotkien ja harmaahaikaroiden seuraaminen ruokalan ikkunasta, ja viikon lopuksi saatetaan savustaa kaloja. Lisäksi voit päästä lillumaan meressä kelluntapuvussa, saunomaan ja perkaamaan kampeloita.

21

1. vuosi biologiaa

Täältä löydät yhteenvedon suositeltavista 1. vuoden kursseista biologian opiskelijoille. Suurin osa 1. vuoden kursseista on pakollisia kaikille ja monet ovat edellytyksenä edistyneempien kurssien suoritukselle. Voit kuitenkin halutessasi suorittaa osan kursseista myöhemmin tai lisätä aikatauluusi sinua kiinnostavan alan erikoiskursseja.

Tarkat kurssikuvaukset ja aikataulut löydät Sisusta (sisu.helsinki.fi/ student/search). Kursseja voi etsiä kurssinimellä kirjautumatta, mutta ilmoittautuminen kursseille Sisussa vaatii sisäänkirjautumisen lisäksi opintojakson löytymisen omasta opintosuunnitelmasta. Aikataulut voivat joskus muuttua, ja voit tarvittaessa varmistaa kurssitilanteen ohjaavilta opettajilta tai suoraan kurssien vetäjiltä.

Suurta apua opintojen ja eri opintokokonaisuuksissa tarjolla olevien kurssien hahmottamiseen saat Biosfäärin Kurssiwikistä. Kurssiwikissä voit myös antaa palautetta sekä lukea muiden opiskelijoiden kommentteja ja vinkkejä kursseista. Löydät Kurssiwikin osoitteesta: https://www.kurssiwiki.com.

SYYSLUKUKAUSI 2022

I opetusperiodi

29.8.–4.9.

Opintoihin orientoituminen Koko lukuvuoden kestävä Biologian asiantuntija I -kurssi alkaa

5.9.–23.10.

Kemian perusteet

Eläin- ja kasvikunnan rakenne

Eliökunnan evoluutio Mikrobien monimuotoisuus

Tentti- ja lukuviikko 24.10.–30.10.

II opetusperiodi

31.10.–18.12.

Genetiikan perusteet

Molekyylit ja solut

Tieteellisen laskennan perustaidot ja jatkoharjoitukset

Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi alkaa

Tentti- ja lukuviikko 19.12.–23.12.

22

KEVÄTLUKUKAUSI 2023

III opetusperiodi

16.1.–5.3.

Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet Ekologian perusteet

Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi jatkuu

Tentti- ja lukuviikko 6.3.–12.3.

IV opetusperiodi

13.3.–7.5. Academic and Professional Communication in English Tilastotiede I

Eliöiden monimuotoisuus

Tentti- ja lukuviikko 8.5.–14.5.

Huom. tenttejä myös myöhemmin toukokuussa

Kesä 2023

Ekologian kenttäkurssi: luonnonympäristöt ja lajisto Ekologisen tutkimuksen kenttäkurssi (ei ole pakollinen kaikille, mutta erittäin suositeltava) Saariston ekologia (ei ole pakollinen, mutta loistava kurssi)

23

K andioh jelmana Molekyylibiotieteet

Onneksiolkoon! Oletaloittamassa opintojasimolekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa,jostavalmistut luonnontieteidenkandidaatiksi. Molekyylibiotieteiden(tuttavallisemmin”mole”)monipuolisetopinnottarjoavatväylänerikoistuauseille eribiotieteenaloille,japääset sukeltamaanmolekyyli-jasolutason maailmaan.Opinnotsuoritettuasi osaatkuvaillabiokemiallisiareaktioita,solumekanismejajaerilaisten organismienfysiologiaa.Hallitset biotieteellisentutkimuksenperustyökalujenkäytönjaosaatsoveltaa tietotaitojasikäytännössä.Ajatusmaailmasikypsyytieteelliseenja lähdekriittiseenajatteluunsekä ongelmanratkaisukykyyn.Sinustakehkeytyykasvavanalanmoniosaaja,jokavoitulevaisuudessatyöllistyäesimerkiksi tutkimusryhmiin, valtionlaitoksiintai alanyrityksiin.

Molenperusopinnotkattavatlaajasti biotieteidenalanaihepiirit,jotka antavatvalmiudetsyventyälukuisiin erimaisteriohjelmiin,kiinnostivat sinuasittenmikro-organismit,kasvit, eläimettaiihminen.Omankiinnostuksesimukaanvoitkinvalitahyvin vapaastivalinnaisiaopintojatäydentämääntutkintoasiesimerkiksikemiasta,farmasiasta,tietojenkäsittelytieteestätaielintarviketieteistä.Koska opintojensuunnittelussaonvapautta, mahdollisuuksienlisäksiseasettaa myösvastuuta.Opintojenlopullisestasuunnittelustavastaaopiskelija itse,silläopintosuunnitelmaaeiole määrättytarkasti,muttapakolliset kurssitonoltavasuoritettuina.Myös kurssiensuorittamisjärjestysvoi vaihdella,javalinnanvaraaon kohtalaisesti.Opinnotonkinhyvä suunnitellaajoissaitsenäisestitai ohjaavanopettajankanssa.Ensimmäinenvuosionkuitenkinrakennettusuhteellisenvalmiiksi peruskursseineen,jotkaesitelläänseuraavallaaukeamalla. Peruskurssitonhyväsuorittaa ensimmäiseksi,silläneovat useinesitietovaatimuksinasyventävillekursseille.

Jotkinmikrobitvoivatollahyvinkin yllättävänjakauniinvärisiä. GFP:täsisältäviäprotoplastejafluoresenssimikroskoopillatarkasteltuna

Kurssiensuoritustavatvaihtelevat perinteisistäluentokursseistalaboratorioharjoituksiinjaohjelmointiin, elipääsetopintojenaikanakirjoittamaanmuistiinpanojajalukuisia esseitäsekätyöskentelemäänkäsilläsijalaittamaannäppäimistönlaulamaan.Osakursseistatarjoaavaihtoehtoisiasuoritustapoja,muttauseimmitensuoritusmerkinnänsaaminen edellyttääuseita erilaisia osatehtäviä, kutenesseitä,minitenttejä,esitelmiä, ryhmätöitätaisimulaatioita.Onkin hyväpysyäskarppinakurssinensimmäiselläluentokerralla,jakirjata kaikkideadlinetmuistiin.Onmyös hyväpitäämielessä,ettävaikka kurssillaolisiosasuorituksia,on myöstenttiävartentehtäväitsenäi-

Molekyylibiotieteetsaattavatkuulostaaalastajakoulutusohjelmastatietämättömälletieteisfiktiolta.Keskeisiä tieteenalojamolellaovatgenetiikka, biokemia,mikrobiologia,biotekniikkajabioinformatiikka.Moleltasaat myösvalmiudeterikoistualääketieteellisilletaifarmakologisillealoille (esim.lääkekehitykseen),ravitsemustieteisiinjamonillemuillebiotieteidenaloille,kutenneurotietei-

Molellaeivalitatiettyäopintosuuntaa,vaankaikkinoudattavatsamaa opinto-ohjelmaa.Perus-jaaineopinnoissaonmelkovähänmuunneltavuutta,muttakoulutusohjelmaan sisältyy35opintopistettävapaavalintaisiaopintoja,jotkavoit valitatäysinvapaastisinua kiinnostavistaaiheista.Myös tukiaineissa(kemia,matematiikka,tilastotiede...)Onenemtulee

Genetiikka -tutkiieliöidenperimää eligenomia,senperiytyvyyttäja geenienmuutoksiaelimutaatioita

Biokemia -tutkiielävissäorganismeissaesiintyviäkemiallisiaja fysikaalis-kemiallisiaprosessejasekä biomolekyylejä

Mikrobiologia -tutkiimikroskooppisiaeliöitä,kutenbakteereita, arkeoneja,viruksia,sieniä,leviäja alkueliöitä,janiidenominaisuuksia

Biotekniikka -biologistenprosessienhyödyntäminenteollisiinja muihintarkoituksiin,erityisesti mikro-organismiengeenimanipulointi antibioottien,hormonienjayms. tuotantoon

Bioinformatiikka -kerääjaanalysoi monimutkaistabiologistadataa, kutengeenisekvenssejä,algoritmien jaohjelmienavulla

Ravitsemustiede -tutkiiruokavaliotajasenvaikutuksiaterveyteen sekätieteellisenymmärryksen soveltamistaravitsemuksen kehittämiseen

Neurotiede -monitieteellinenala (mm.neurologia,neurokemiaja neuropsykologia),jokatutkiiaivojen jahermostonrakennettajatoimintaa

Farmakologia -Lääketieteenhaara, jokakäsitteleelääkkeidenkäyttöä, vaikutuksiajatoimintatapoja.

Määritelmientekemisenapunakäytettiin MOTOxfordDictionaryofEnglishsanakirjaa.

25
genetiikankursseillatutuksi!

Tälläaukeamallaonesiteltymolekyylibiotieteidenkandiohjelmanensimmäiselleopiskeluvuodellesoveltuviakursseja.

Biokemia,5op

Tälläalkusyksynluentokurssillaperehdytäänbiokemianperusteisiin.Opitmuun muassaperusasiatsolunmakromolekyyleistä,kutennukleiinihapoista, hiilihydraateistajaproteiineistasekäsolun biokemiasta.Myösbiokemiaanliittyvät fysikaalisetjakemiallisetperiaatteet samoinkuinaiheeseenliittyvä terminologiatulevattutuksi.

Mikrobienmonimuotoisuus, rakennejatoiminta,5op

Näillämikrobienjännittäväänmaailmaan keskittyvilläluennoillaopitmikroorganismienpääryhmät,mikrobien aineenvaihdunnanjalisääntymisen perusteetsekäsen,kuinkamikrobit vaikuttavataineidenkiertoon.Kurssilla tutustutaanmyösmikrobienkasvatukseen,niidensolutasonrakenteeseen, mikrobienbiotekniseenhyödyntämiseenja niidentutkimiseen.Oppimistatestataan viikoittaistenkirjoitustehtävienavulla.

Mikrobitjaihminen,5op Mikrobitjaihminen-kurssitutustuttaa niihinvuorovaikutuksiin,joitamikrobien jameidänvälilläon.Opiskeletmm. mikrobienvaikutuksiaihmistenterveyteen,normaalinmikrobiflorantoimintaa, immunologianperusteitasekämikrobien taudinaiheuttamismekanismejajaniistä johtuviatauteja.Perehdytlisäksimyös mikrobeihinliittyviinkliinisiindiagnostiikka-jatutkimusmenetelmiin.

Tieteellisenlaskennanperustaidot, 5op

Tieteellisenlaskennankurssillaopetellaan tieteellisenanalyysinjadatankäsittelyn kannaltaoleellisiaohjelmoinninperusteita sekäUnix-ympäristönkäyttöä.Lisäksi perehdytäänR-kieleensekäR-ohjelmistossatapahtuvaandatananalyysiinja visualisointiin.Tämänkurssinaikana pääsetharjoittelemaannäitäasioita käytännössätietokoneharjoituksiatekemälläsekäkurssinasioitatestaavassa lopputyössä.

Molekyylibiotieteiden johdantokurssi,2op

Tälläjohdantokurssillakandiohjelmanhenkilökuntajaeri tutkimusalatkäyvätesittäytymässämolenfukseille. Kurssinaikanaopittuntemaan,ketkämolekyylibiotieteidenalallaopettavatja tutkivatjamillaisiaurapolkuja tälläalallaontarjolla.Lisäksi perehdytopiskelutaitoihinja tieteelliseentiedonhakuun.

Opiskelijandigitaidot,3op

Tälläkurssillapyritäänhuolehtimaansiitä, ettäkaikkiopiskelijathallitsevatopiskeluissaantarvitsemansadigitaidot,kuten tekstinkäsittelyn,taulukko-ohjelmat, tiedonhaunjamuuttietotekniikan perusteet.Kurssionpakollinen kaikillealempaakorkeakoulututkintoasuorittaville.

Solubiologia,5op

Solubiologiankurssillakäydäänläpieukaryoottisolujen rakennetta,soluelimiä,solun tukirankaa,kalvoliikennettäja solujenvälistäviestintää. Luennoillaperehdytlisäksi erilaisiinsolubiologisiintekniikoihinjaniihinliittyvienlaboratoriokokeidenteoriaansekäkasvi-ja eläinsolujenenergiaaineenvaihduntaan.

Genetiikanperusteet,5op

Genetiikanperusteissanimensämukaisestitutustutaanperinnöllisyystieteen perusperiaatteisiin.Tällaisiaovat mm.DNA:n,kromosomienja geenienrakennejatoiminta, geneettinenmuuntelu,periytyminen,epigenetiikkaja geenisäätely.Tämänkurssi antaahyvänpohjankaikille myöhemmillegenetiikkaan liittyvillekursseille.

26

Molekyylibiotieteiden

harjoitustyökurssi,5op

Biotieteilijöidenensimmäisellä labora-toriokurssillaharjoitellaan laboratoriossatoimimista,turvallistatyöskentelyäjatarpeellisia perustekniikoitasekätyövaiheidenjatulostendokumentointia. Syksylläjärjestettävässäensimmäisessäosiossaopiskellaan biokemiaanjayleiseenlabratyöskentelyynliittyviäasioita, kutenpipetinkäyttöä,spektrofotometriaa,liuostenvalmistustaja geeliajoa.Talvellapidettävässä toisessaosassapuolestaantutustutaan mikrobiologiseentyöskentelyyn,kuten aseptisiintyötapoihin,mikrobienkasvatukseen,mikroskopointiinjamikrobigenetiikkaan.

Kasvi-jaeläinfysiologian perusteet,5op

Tälläkurssillaopiskellaan kaikillebiotieteilijöilleoleellisia perusasioitasekäkasvi-että eläinfysiologiasta.Kasviosuudessatutustutaanmm.kasvien anatomiaan,fotosynteesiin, kasvienvesi-jaravinnetalouteen,kasvihormoneihinja kasvienelinkiertoon.Eläinfysiologianosuudessapuolestaan perehdytäänesim.eläintenrakenteenjatoiminnanperusteisiin,hermo-, aistin-jalihasfysiologiaansekä verenkiertoonjahengitykseen.

Atomit,molekyylitjavuorovaikutukset,5opjaEnergia,reaktiivisuusjakemiallinen tasapaino,5op

Näilläkahdellayliopistokemian peruskurssillaopitbiotieteidenkin kannaltaoleellisetperustiedot, kutenkemiallisetsidokset, atomienjamolekyylienrakenteen,lämpö-jasähkökemianja olomuodot.Lisäksiperehdyt mm.reaktionopeuteen,kemialliseentasapainoon,happoihinja emäksiinsekätermodynamiikkaan.Kummallakinkurssillaon

luentojenlisäksinetissätehtäviälaskuharjoituksia.Näidenkurssienjälkeen hallussasiovattarpeellisimmatkemiallisetlaskukaavatjaniillälaskeminensekä ymmärryskemiallisistalainalaisuuksista.

Geenitekniikka,2+5op

Geenitekniikankurssijakautuukahteen osaan.Aluksipidetäänluennot,joilla käydäänläpierilaisiageeniteknisiä menetel-miäjaniidenteoriaa.Myöhemminlabraosuudessapääseesitten harjoittelemaannäitätekniikoita,kuten geeninsiirtovektorienjakatkaisuentsyymienkäyttöä,PCR:ääjakloonausta, käytännössä.

TilastotiedeI&II:Tilastollisen ajattelunjamenetelmienperusteet,2+3op

Tilastotieteenperuskurssitantavateväät tilastolliseenajatteluunsekätilastojen tulkintaanjatilastollistentestientekemiseen.Luennoillakäydäänläpieri-laisia tilastollisiatestejäsekäsitä,kuinka tilastotiedettävoidaanhyödyntää biotieteellisessätutkimuksessajadatan analysoinnissa.Tietokoneharjoituksissa sovelletaanteoriaakäytäntöönja harjoitellaantilasto-ohjelmankäyttöä.

Molekyylibiotieteidenjafarmasian orgaanistakemiaaA,5op

Farmasianjärjestämälläorgaanisenkemianperuskurssillatutuksitulevatorgaanisenkemiantavallisimmatreaktiotja niidenperusperiaatteet.Läpikäytäviä reaktioitajareagenssejaonrunsaasti, jotenkurssinluennoillakannattaaperehtyäteoriaanhuolellisesti.Lisäksion hyvinsuositeltavaaosallistualaskuharjoituksiin,silläniidentehtävissätreenataanrunsaastireaktiomekanismien kirjoittamistajapäättelemistä.

Kumpulankampuksellajärjestetäänkemiankandiohjelmaankuuluvaorgaanisenkemianperuskurssi,jokavoi soveltuajoillekinparemminkuintämä farmasiankurssi.Kumpulanorgaaninen kemiaonvapaamminsuoritettavissaja kandiohjelmanopettajatovatkemianalan kärkeä.

27

Maisterivaiheessasaatvalitaerikoistumisalasiuseistabiotieteisiinliittyvistä maisterivaihtoehdoista,joistayleisimmätolemmeesitelleettässä.Kannattaa ollakuulollaesimerkiksijohdantokurssilla!Voitjokandivaiheessalähteä suuntautumaankohtikiinnostavaaaihetta,muttaälähuoli,vaikkaetvieläosaa päättääkiinnostavaaalaa-kandinaikana tutustuumonipuolisestierilaisiinsuuntautumisvaihtoehtoihin.

Biologianopettaja

Molekyylibiotieteilijäkinvoihakeaaineenopettajankoulutukseenjavalmistua biologianopettajaksi.Toiseksiopetettavaksiaineeksisuositellaankemiaatai maantietoa.Tarkemminopettajanpestistävoitlukeabiologiankoulutusohjelmankohdalta!Mikäliopekoulutuson tavoitteenasi,saatnoudattaamolekyylibiotieteidenopiskelijanahiemanerilaistakandiohjelmaa,jotenaikainen herääminenopettamisenjaloontaitoon onkieltämättävalttia(muttaeivälttämätöntä).

Genetiikkajamolekylaariset biotieteet(GMB)

Genetiikkajamolekylaarisetbiotieteet onmaisteriohjelmistaensisil-mäyksellä kaikistaenitenmolekyylibiotieteiden kandiopinnoilleräätälöitymaisteriohjelma.GMB-maisteriohjelmassaonmahdollisuuserikoistuabiokemiaanjarakennebiologiaan,genetiikkaanjagenomiikkaan,solu-jakehitysbiologiaantai molekulaaristenjaanalyyttistenterveydenbiotieteisiin.Genetiikanopiskelijanasaattarkintamahdollistatietoasiitä, kuinkageenit,solutjakudoksetmuodostavattoimiviayksiköitäjaylläpitävät elämää.Tärkeitätutkimusaiheitaovat soluntukirangandynamiikka,solujen viestintä,kantasolutsekäkehitysbiologia hermostonjaevoluutionkannalta. Molekulaaristenjaanalyyttistenterveydenbiotieteidensuuntaustarjoaaopintojauusistaaiheista,kutenbiopankeista, yksilöllisestälääketieteestäsekäuusimmistaanalyysimenetelmistä.

Mikrobiologiaja

mikrobibiotekniikka(MMB)

Mikrobiologiantieteenalavalottaamikrobienmerkitystäelämällejaympäristöllemaailmanlaajuisesti.Mikrobiologianjamikrobibiotekniikanmaisteriohjelmassakeskitytäänmikrobienbioteknologisiinsovelluksiinsekätutkimusmenetelmiin,joillatutkitaanviruksia, bakteereitajamuitamikrobeja.Mikrobientutkiminenjasitämyötäsoveltaminentarjoaauuttatietoajotunnetuista luonnonilmiöistäsekämoniasovellusmahdollisuuksiatulevaisuudenongelmienratkaisuihin.Voitollamukana oppimassajamyöhemminkehittelemässämaailmaamullistaviatekniikoitaja korjaamassaoikeitaongelmiakäyttäen pienenpieniämuttaniinkovinmonimuotoisiajakäyttökelpoisiaeliöitä.

Agaroosigeelilläajetun DNA:ntarkasteluaUVpöydällä

Translationaalinenlääketiede (Transmed)

MeilahdenkampuksellaLääketieteellisessätiedekunnassaopetettavaanTransmedinmaisteriohjelmaanvoihakea erillishaussa.Ihmistensairauksientutkimukseenjatutkimustapoihinkeskittyvässäkoulutusohjelmassavoivalitaviidestäeriopintosuunnnasta:syöpä,regeneratiivinenlääketiede,metabolisetsairaudet,neurotiedetaipoikkitieteellinen translationaalinenlääketiede.Transmedistäsaakliinistänäkökulmaaopintoihinsakansainvälisessäympäristössä.

LifeScienceInformatics

KumpulankampuksenMatemaattisluonnontieteellisentiedekunnanLife

ScienceInformaticssopiibioinformatiikastasyvemminkiinnostuneille.Kandivaiheessaonsuoritettavamatematiikan,tietojenkäsittelytieteidentaitilastotieteenopintokokonaisuus.Bioinformatiikassakeskitytääntilastolliseenja matemaattiseenmallintamiseensekä suurienbiologistenaineistojenanalysointiinalgoritmienavulla.LSI-maisteriohjelmassavoierikoistuabioinformatiikanjasysteemilääketieteenlisäksi

myösbiomatemaatiikkan,biostatiikkaan taiekologianjaevoluutiobiologian informatiikkaan.

Muitamaisteriohjelmia

Molekyylibiotieteistävoisuuntautua moniinbiologiankandiohjelmanosuudessajoesiteltyihinmaisteriohjelmiin, kutenneurotieteisiin,ekologiaanjaevoluutiobiologiaansekäkasvitieteisiin. Näidenlisäksivalittavissaonmyös ravitsemus-,ravinto-jaelintarviketieteet,maatalous-jametsätieteet,sekä villinäkorttinakulttuuriperinnönmaisteriohjelmanarkeologianopintosuunta!

Maisteriohjelmillasaattaaollajoitain hakuvaatimuksia,muttaneeivätole mitenkäänmahdottomia.Monisisällyttääkiinnostavanalankurssejahelposti valinnaisiinopintoihin.Kanditutkintoon kuuluvienvalinnaistenopintojenavulla onmuutenkinhyväselvittääkiinnostuksenkohteitajasitämyötenkartoittaa mahdollisiamaisteriohjelmiaomaa tulevaisuuttaajatellen.Voitlukeavielä tarkemminmaisteriohjelmistamyös Helixry:njärjestölehtiVapaanRadikaalinnumerosta1/2021LilliRasilankirjoittamastaartikkelista,jokatoimiapuna tämänkintekstinkirjoittamisessa!

VR1/2021

Molekyylibiotieteilijätedustavat haalareiltaankinbiologianpimeääpuolta!

Molekyylibiotieteitä

Syyslukukausi2022

Orientaatioviikkoeliintensiivijakso 29.8.-4.9.

Iopetusperiodi 5.9.-23.10.

-Atomit,molekyylitjavuorovaikutukset,KEK101,5op

-Biokemia,MOLE-101,5op

-Mikrobienmonimuotoisuus,MOLE-103A,2op (kurssintoinenosa3.periodissa)

-Molekyylibiotieteidenjohdantokurssi,MOLE-010,2op (jatkuu2.periodissa)

-TilastotiedeI,ME-004,2op (järjestetäänmyös4.periodissa)

Tentti-jalukuviikko 24.10.-30.10.

IIopetusperiodi 31.10.-18.12.

-Genetiikanperusteet,MOLE-102,5op

-Energia,reaktiivisuusjakemiallinentasapaino,KEK103,5op

-MolekyylibiotieteidenjafarmasianorgaanistakemiaaA, FARM-302,5op

-Molekyylibioteiteidenjohdantokurssi,MOLE-010,2op (jatkoa1.periodista)

-Molekyylibiotieteidenharjoitustyökurssi,MOLE-212(sis.A,Bja Cosuudet),5op(jatkuu3.periodissa)

-TilastotiedeII,ME-005,3op (järjestetäänmyös3.periodissa)

Tentti-jalukuviikko 19.12.-23.12.

30
Ensimmäinenvuosi

Kevätlukukausi2023

Intensiivijakso 2.1.-15.1. (Eivälttämättäerityistäohjelmaa)

IIIopetusperiodi 16.1.-5.3.

- Mikrobienrakennejatoiminta,MOLE-103B,3op (kurssinensimmäinenosa1.periodissa)

-Geenitekniikkaluennot,MOLE-213A,2op

-Geenitekniikkaharjoitustyöt,MOLE-213C,5op (myös4.periodissa)

-Kasvi-jaeläinfysiologianperusteet,BIO-202,5op

-Molekyylibiotieteidenharjoitustyökurssi,MOLE-212(sis.A, BjaCosuudet),5op(jatkoa2.periodista)

-TilastotiedeII,ME-005,3op (järjestetäänmyös2.periodissa)

Tentti-jalukuviikko 6.3.-12.3.

IVopetusperiodi 13.3.-7.5.

-Solubiologia,MOLE-104,5op

-Mikrobitjaihminen,MOLE-203,5op

-TilastotiedeI,ME-004,2op (järjestetäänmyös1.periodissa)

Tentti-jalukuviikko 8.5.-14.5.

Intensiivijakso 8.5.-31.5.

Tälläintensiivijaksollavoidaanjärjestääesim.tenttejä.

Kurssinnimenperässäonesitettykurssikoodi,jollakurssinlöytäähelpommin. Nämäkurssitsoveltuvatensimmäiselleopiskeluvuodelle,muttakaikkeaei kuitenkaankannatahaaliaitselleen.Lukuvuosikohtainenopintopisteiden ohjemääräon60op,muttanäistäkaikistakursseistatuleeyhteensänoin70op.

31

Kursseja kandiopiskelijoille

Tähän osioon on kerätty aihe- ja ainepiireittäin bio- ja muiden tieteiden substanssikursseja, joiden on arvioitu soveltuvan hyvin biotieteilijän opintosuunnitelmaan. Valtaosa listatuista kursseista on biotieteiden perus- ja aineopintoja, ja myös monet muiden tiedekuntien kurssit, jotka listauksessa esiintyvät, on kokeiltu käytännössä toimiviksi. Listaus sisältää voittopuolisesti kandikursseja, koska paraikaa lukemasi sätös on suunnattu ensisijaisesti aloittaville fukseille hahmottamaan, millaisia tutkinnon kannalta relevantteja opintoja biotieteilijöiden on mahdollista yliopistossa suorittaa. Kandiopiskelijastatus ei tästä huolimatta estä ilmoittautumasta maisteritason kursseille, jos kokee suoriutuvansa niistä. Kannattaakin jo kandiopintojen aikana tutustua eri maisteriohjelmien kurssitarjontaan.

Helsingin yliopistossa likimain kaikkia oppiaineita saa opiskella vapaasti vähintään perusopintojen (25 op.) verran, monia aineita paljon tätä enemmänkin. Poikkeuksia sääntöön ovat muun muassa lääketieteelliset alat ja psykologia. Kursseille pystyy ilmoittautumaan melko vapaasti, ja opintojaksojen suorittamista rajoittaakin mielikuvitusta useammin vaatimustaso ja tiedekuntien omien opiskelijoiden priorisointi kursseille hyväksymisessä. Siispä jos jokin kurssi vaikuttaa kurssikuvauksen perusteella mielekkäältä ja uskot omaavasi riittävät pohjatiedot sen suorittamiseksi, kannattaa rohkeasti ilmoittautua kurssille mukaan.

Listaus on varmasti kaikkea muuta kuin täydellinen, mutta se antanee kaikesta huolimatta hieman osviittaa mielenkiintoisten kurssien löytämiseen ja pelimerkkejä oman opintopolun rakentamiseen. Kandivaiheessa 2. ja etenkin 3. vuonna opiskelijat ovat paikoin kokeneet hankaluuksia löytää itselleen mieluisia kursseja. Tähän kysyntään listaus yrittää osaltaan vastata ja toisaalta selkiyttää erilaisten opintojaksokokonaisuuksien rakennetta.

Lähes kaikista peruskursseista löytyy sekä Helsingin yliopiston että Avoimen yliopiston järjestämä kurssi. Jos jokin mielenkiintoinen kurssi ei mahdu lukujärjestykseesi, kannattaa tutkia, löytyykö sama kurssi Avoimen yliopiston kesäkurssitarjonnasta. Avoimen yliopiston kurssit erottaa päiväyliopiston kursseista AY-kurssikoodin osalta (esim. MOLE-211 ja AYMOLE-211). Avoimen yliopiston kesäopinnot ovat läsnä oleville HY:n opiskelijoille maksuttomia, joten heidän kurssitarjontaansa tutustumista voi lämpimästi suositella.

Listauksessa saattaa esiintyä joitain virheitä, mistä syystä ajantasaiset tiedot kursseista kannattaa tarkistaa Sisusta ja/ tai opintoneuvojilta tai koulutusohjelmien koulutussuunnittelijoilta. Etenkin viimeisimpänä mainitut ovat hyvin perillä siitä, mitkä kurssit kunakin lukuvuonna järjestetään, ja he

myös usein neuvovat opiskelijoita näissä asioissa. Äskettäin käyttöön vihityssä Sisussa kummittelee jonkin verran jo lakkautettuja kursseja, eikä listauksen tekijä ole ollut joka käänteessä täysin perillä siitä, järjestetäänkö jotain tiettyä kurssia yhä vai ei. Lisäksi periodi, jossa jokin tietty kurssi järjestetään, vaihtuu silloin tällöin. Etenkin Sisuun liittyvät kommervenkit on hyvä pitää mielessä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa suunniteltaessa.

Hyödyllisiä linkkejä

Ohessa on koottu muutamia hyödylliseltä vaikuttavia linkkejä. Varsinkin ensimmäiseen näistä kannattaa tutustua jo hyvissä ajoin kandivaiheessa, koska BYTDK:ssa opiskelijoilla ei ole suoraa optiota maisteriohjelmiin, vaan näihin tulee aikanaan hakea ja täyttää määrätyt kriteerit. Haku- ja kelpoisuusehdoista ja eri maisteriohjelmaoptioista on hyvä olla perillä jo suhteellisen varhaisessa vaiheessa opintoja.

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/jatkaminen-maisteriohjelmaan https://studies.helsinki.fi/ohjeet/valinnaiset-opinnot https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opintokokonaisuudet-ja-niiden-koostaminen

Kirjatenteistä

Loppuun muutama positiivinen sana kirjatenteistä. Näppituntuman perusteella useimmat opiskelijat eivät vaikuta järin innostuneilta tekemään kirjatenttejä, mikä on sinänsä ymmärrettävää, sillä tiiliskiven lukeminen vie usein kohtuullisesti aikaa. Kirjatentit ovat kuitenkin loistava tapa omaksua tieteenalan keskeinen oppisisältö ja ymmärtää syvällisemmällä tasolla biotieteiden tutkimia ilmiöitä kuin mihin keskiverroilla luentokursseilla pääsee kiinni. Kannattaakin rohkeasti kokeilla kirjatenttimistä, jotta tietää, onko se oma juttu vai ei. Esimerkiksi evoluutiobiologian kirjatenttiä voi epäilemättä suositella jokaiselle biotieteilijälle evoluutioteorian keskeisen aseman vuoksi.

Useimmat kurssit on mahdollista kirjatenttiä yleisissä tenttitilaisuuksissa tai Examinariumissa, ja näin korona-aikana Moodle ja sähköposti ovat suosittuja kanavia. Kirjatenttimahdollisuutta kannattaa hyödyntää vastapainona luentokursseille ja kurssitehtäville. Jos tuhatsivuisen tiiliskiven kahlaaminen hirvittää, tentaattorin kanssa voi yrittää sopia, että kirjan tenttii osissa. Joissain kirjatenteissä tämä onnistuu.

32

Biotieteiden kirjatenttejä

BIO-206

Kenttäkurssit

Kenttikset best! Kenttäkurssit ovat sen verran antoisia ja opettavaisia, että niille osallistumista kannattaa harkita, vaikka ei saapasjalkabiologiksi aikoisikaan ryhtyä. Myös maisteritason kenttäkursseja kannattaa vilkuilla sillä silmällä.

BIO-204 Ekologian kenttäkurssi – elinympäristöt ja lajisto 5 IV-V Kenttäjakso kesäkuun alussa 2 viikkoa.

BIO-301 Ekologisen tutkimuksen kenttäkurssi 10 IV-V Kenttäjakso juhannuksen jälkeen 3 viikkoa.

BIO-306 Saariston ekologia 3 IV-V Kenttäjakso viikon elokuun jälkipuoliskolla.

Sekalaisia kursseja ekologeille

MAA-102 Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 I Luonnonmaantieteen kurssi.

MAAT-021 Maaperätieteen perusteet 5 III Sopinee ympäristöekologiasta kiinnostuneille.

MAAT-205 Ekosysteemipalvelut ruoantuotannossa 5 II Järjestetty eri vuosina eri periodeissa.

ME-209 Metsäekologia 5 III

Lajintuntemus

Jos lajien määrittämiseen vihkiytyminen kiinnostaa vähäisimmässäkään määrin, näille kursseille osallistumista voi lämpimästi suositella. Esimerkiksi iNaturalist- ja PlantSnap-mobiilisovellukset auttavat pääsemään alkuun kurssien BIO-307 ja BIO-512 osalta.

Akvaattinen eliötunnistus 5 III

Ympäristötieteet

Kurssien ENV-471 ja ME-010 yhteyteen on integroitu Kielikeskuksen ruotsin opintoja 3/2 op. (B2-taso). Tällaisen kurssin suorittamalla pystyy mahdollisesti korvaamaan pakollisen virkamiesruotsin opinnot (B1-taso, KK-RUBIYM, 3 op.), mutta tämä asia pitää selvittää esimerkiksi opintoneuvojalta.

ENV-101 Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkais... 5 I

ENV-104 Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenaloj... 5 II

ENV-106 Ihmisen kytkennät luontoon ja biogeokemialli... 5 III

33
Kirjallisuus, ekologia ja evoluutiobiologia 5 I-IV Ekoevon opiskelijat tavanneet tenttiä ekologiaa. BIO-207 Kirjallisuus, fysiologia ja neurotiede 5 I-IV Sovittavissa (esim. Purves et al. neurotieteessä). BIO-208 Kirjallisuus, perinnöllisyystiede 5 I-IV Klug et al., Concepts of Genetics, n. 850 s. BIO-209 Kirjallisuus, kasvibiologia 5 I-IV BIO-504 Kirjatentti (kasvibiologia) 5 Kirjallisuus (fysiologia tai ekologia) ks. Sisu. BIO-210 Kirjallisuus, mikrobiologia 5 I-IV Brock Biology of Microorganisms, n. 1100 s. MOLE-702 Immunobiologian kirjatentti 3 I-IV Murphy et al., Janeway’s Immunobiology, 900 s. Ekologia ja evoluutiobiologia BIO-101 Eliökunnan evoluutio 5 I Oheislukemistona Campbell Biology. BIO-102 Eläin- ja kasvikunnan rakenne 5 I BIO-104 Ekologian perusteet 5 III BIO-302 Evoluutiobiologian perusteet 10 III Kurssilla tentitään Evolutionary Analysis, 850 s. BIO-304 Yksilöistä ekosysteemeihin 5 I
Eliöiden monimuotoisuus 5 IV BIO-307 Tieteellinen niveljalkaiskokoelma 3-5 Valokuvaa niveljalkaisia. 30 lajia = 1 op. BIO-512 Tieteellinen kasvi- tai sienikokoelma 3-5 Kerää oma digikasvio. 30 lajia = 1 op. BIO-519 Sienituntemus 2 I Luentoja ja maastoretkiä. BIO-518 Ekologian opintoretkeilyt 5 I-IV Muutamia maastoretkiä eri paikkoihin. MAAT-202 Kasvimorfologia ja lajintuntemus 5 III-IV BIO-513 Suomen putkilokasvit 5 Examinarium-tentti, n. 500 opeteltavaa kasvia. BIO-514 Pohjoiskalotin kasvit 5 I-IV Lähinnä Pinkkakurssi. BIO-515 Ahvenanmaan
Etelä-Suomen kasvit 5 I-IV Lähinnä Pinkkakurssi. BIO-516 Suomen uhanalaiset putkilokasvit 5 I-IV Lähinnä Pinkkakurssi. ENV-413
BIO-103
ja
34 ENV-311 Akvaattisten tieteiden perusteet 5 I-II ENV-316 Kalabiologia 3 IV ENV-317 Meribiologia 3 III Järjestetään joka toinen vuosi. ENV-342 Ympäristöekologia 5 III ENV-361 Suomen luonnonmaisemien kehitys ja suojelu 5 I ENV-391 Kaupunkiluonnon monimuotoisuus 5 IV ENV-395 Ekologisten vaikutusten arviointi 2 I ENV-471 Globaali kehitys ja ympäristö 5 III-IV Ks. KK-RUO403. ME-010 Skogsbruk runt Östersjön 5 I Ks. KK-RUO402. Kasviekologia ja -systematiikka BIO-507 Kasvien neljä vuodenaikaa 5 I-V Mm. retket Lammille ja Ahvenanmaalle. BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus 5 IV Matalan kynnyksen luentokurssi. BIO-511 Lauhkean vyöhykkeen kasvisto ja kasvillisuus 5 N/A BIO-510 Tropiikin kasvisto ja kasvillisuus 5 N/A Joka toinen vuosi. BIO-517 Omatoiminen kasvimaantieteellinen retkeily 5 MMB-701 Sienten biologia – luennot & seminaari 5 IV Joka toinen vuosi. Voi suorittaa jo 1. vuonna. ENV-318 Levien monimuotoisuus 5 IV ME-207 Maapallon metsät 3 I Kasvifysiologia BIO-501 Kasvianatomian ja -fysiologian harjoitustyöt 5 III BIO-508 Kasvien morfologinen adaptaatio 5 III-IV
ja neurotiede BIO-202 Eläin- ja kasvifysiologian perusteet 5 III BIO-203 Ihmisen fysiologia 5 I BIO-403 Yksilönkehitys (anatomia + genetiikka) 5 II-III Toteutus riippuu vuodesta. BIO-404 Eläinten sopeutuminen (Adapted Animal) 5 IV Parillisina vuosina. Voi suorittaa kirjatenttinä. BIO-405 Eläinten altistuminen (Exposed Animal) 5 IV Parittomina vuosina. Voi suorittaa kirjatenttinä. BIO-407 Biosynteesi 2 IV Kurssia ei välttämättä järjestetä enää. BIO-409 Eläinfysiologia, seminaari (ns. Hill-seminaari) 10 III-IV Lukemistona Hill et al., Animal Physiology. BIO-410 Eläinfysiologia, ryhmätyöt 5 III-IV BIO-402 Eläinfysiologian harjoitustyöt 5 III-IV HNFB-112 Ravitsemusfysiologia 5 III-IV Kriteerikurssi HNFB-maisteriin haettaessa. HNFB-121 Kansanravitsemus 5 I-II Kriteerikurssi HNFB-maisteriin haettaessa. AYFARM-419 Ravitsemustiede terveyttä edistämässä 2 V Esim. v. 2021: 1.-17.6. Immunobiologia MOLE-701 Immunobiologia 2-3 III/IV MOLE-702 Immunobiologian kirjatentti 3 I-IV Murphy et al., Janeway’s Immunobiology, 900 s. MOLE-703 Infektiotaudit ja infektioimmunologia 5 IV MOLE-704 Immunobiologia 5 IV Vuorovuosin ruotsiksi ja englanniksi. PROV-407 Advanced immunobiology 5 I-II Mainittu MOLE-700:n kuvauksessa. Mikrobiologia MOLE-103 Mikrobien monimuotoisuus, rakenne ja toiminta 5 I-III Ajoitus on vaihdellut lukuvuosittain. MOLE-105 Biotekniikka 3 IV MOLE-215:tä (5 op.) ei enää järjestetä. MOLE-205 Mikrobit ja ihminen 5 IV
Fysiologia

Farmasia

Ohessa muutamia erikseen nimettyjä valinnaisia kursseja 15–25 op.:n perusopintokokonaisuudesta (FARM-201 ja FARM-301) ja 25–35 op.:n aineopintokokonaisuudesta (FARM-202, FARM-203 ja FARM-206). Täydellinen listaus ja suoritusohjeista tarkemmin täällä: https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/farmasian-tiedekunnan-tarjoamat-valinnaiset-opinnot.

MAFYKE

Vain hajanaisia esimerkkejä matemaattis-luonnontieteellisistä kursseista. Molekyylibiotieteilijät ja MAFYKE-orientoituneet opiskelijat pääsevät etsimään omatoimisesti matlu-kurssinsa. FYS4014

35
Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt 5 I Synonyymi lienee MOLE-802 (7 op.). MMB-801 Viruses – lectures 3 III Markkinoidaan jo kandiopiskelijoille.
Kliinisen mikrobiologian erikoiskurssi 5 IV Suositellaan 3./4. vuodelle. Joka toinen vuosi. MED-828 Lääketieteellinen mikrobiologia ja mikrobilääkk... 5 IV Lääkiskurssi, jonne otetaan max. 6 biotieteilijää. ETK-221 Mikrobiologian laboratoriotyöt 3 II-IV Useita opetusryhmiä pitkin lukuvuotta. MMB-701 Sienten biologia – luennot & seminaari 5 IV Joka toinen vuosi. Voi suorittaa jo 1. vuonna. Perinnöllisyystiede MOLE-102 Genetiikan perusteet 5 II MOLE-201 Geenit ja yksilönkehitys 5 III MOLE-202 Molekyyligenetiikka ja genomiikka 5 II MOLE-213 Geenitekniikka 5 III-IV PSYM-542 Käyttäytymisgenetiikka 5 III Kurssia on markkinoitu myös biotieteilijöille. GMB-208 Human and Cancer Genetics 5 I Suositellaan 3./4. vuodelle. MMB-504 Microbial Genetics – lecture course 5 II MAAT-305 Jalostuksen perusteet 5 II MAAT-306 Jalostusohjelmat ja kotieläinbiotekniikka 5 III Ensisijaisesti alalle suuntautuville biotieteilijöille Molekyyli- ja solubiologia ja biokemia MOLE-101 Biokemia 5 I MOLE-104 Solubiologia 5 IV BIO-201 Molekyylit ja solut 3 II MOLE-203 Metabolia 5 I-II MOLE-204 Proteiinit ja entsyymit 5 II MOLE-212 Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi 5 II-III MOLE-214 Molekyylibiotieteiden syventävä harjoitustyöku... 5 I-III
MOLE-801
MMB-405
FARM-301 Biotieteiden perusteet farmasiassa 5 I FARM-201 Tautioppi 5 II FARM-202 Systemaattinen farmakologia 12 III-IV FARM-203 Toksikologia 3 III FARM-206 Farmaseuttinen mikrobiologia ja immunologia 5 III
astrobiologiaan 3
Ilmasto.nyt 2 V Suositellaan
lukiolaisille (AYFYS4027). FYS4012 Maailmankaikkeus nyt 3 I Tähtitiedettä yleistajuisesti. FYS1015 Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 III Esitietovaatimus: lukion pitkä matematiikka. BIO-205 Biotieteiden matematiikka ja fysiikka 5 II MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 I Esitietovaatimuksena ”lukiomatematiikka”. MAT12001 Tilastot ja R tutuksi I 5 I MAT12002 Tilastot ja R tutuksi II 5 II Ks. myös MAT120-opintokokonaisuus. KEK110 Kemian perusteet 5 I KEK102 Orgaaninen kemia 1 5 I Esitietovaatimuksena KEK110/lukion kemia. KEK205 Biologinen kemia 5 IV Järjestetään ilmeisesti kahdesti vuodessa.
Johdatus
I FYS4027
jo

Bio- ja geoinformatiikka ja tietojenkäsittelytiede

Varsinkin ekologian ja evoluutiobiologian EEB-maisteriohjelmaan jatkaville

sesta voi olla iloa, sillä maisterivaiheessa vastaan saattaa tulla GIS-opintoja.

ja

Psykologia

Helsingin yliopiston opiskelijana voit suorittaa psykologian opintoja tiettävästi näillä tavoilla: 1) Avoin yliopisto tarjoaa rajatun määrän maksuttomia kesäkursseja. 2) Suoritat JOO-opintoina muiden yliopistojen (esim. Tampere tai Turku) tarjoamia psykologian kursseja. 3) Teet Avoimen yliopiston puolella tavallisten periodien (I-IV) puitteissa psykologian opintoja, jotka kustantavat 15 €/op. 4) Haet aineenopettajaoikeutta ja saat sen, jolloin voit suorittaa 60 op. psykologian opintoja HY:ssä. 5) Teet tasokokeen eli käytännössä psykologian valintakokeen, jonka läpäistyäsi voit suorittaa HY:n psykologian kursseja.

AYPSYK-111 Johdatus neuropsykologiaan 5 V Luentokurssi (v. 2021: 22.5.-1.7.)

AYPSYK-121 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 V Kirjatentti

AYPSYK-131 Johdatus kehityspsykologiaan 5 V Luentokurssi (v. 2021: 3.5.-31.8.) tai kirjatentti.

AYPSYK-141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 V Luentokurssi tai kirjatentti.

AYPSYK-181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 V Luentokurssi (v. 2021: 11.8.-4.10.) tai kirjatentti.

AYPSYK-212 Kognitiivinen neurotiede 5 V (I) Luentokurssi. Sama kirjallisuus kuin LDA-C506.

AYPSYK-241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 V Kirjatentti (esim. v. 2021: 6.5., 12.8. ja 14.10.).

AYPSYK-452 Mielenterveyden psykologia

Kognitiotiede

5 V Luentokurssi (v. 2021: 16.8.-30.9.)

Kognitiotieteen maisterikursseja (LDA-C) voi suorittaa vapaasti opintosuuntauksesta riippumatta. Alla listattuna muutamia kursseja, joilla vaikuttaa olevan mielenkiintoa neurotieteen ja evoluutiobiologian/-antropologian näkökulmasta. KIK-KK101

Tieteenhistoria ja -filosofia

Tieteenfilosofian opiskelusta on hyötyä etenkin tutkijanuralle mielivälle, sillä aihepiiriä todennäköisesti sivutaan jatko-opinnoissa yhdessä tieteen etiikan kanssa. Tieteenhistorian ymmärrys on sekin eduksi tieteilijälle.

FILK-111

36
geoinformatiikan
käymisestä
osaami-
MOLE-210 Tieteellisen laskennan perusteet 5 II MOLE-211 Bioinformatiikka 5 III FOR-271 Practical course in bioinformatics 5 IV 3. vuodelle suositeltu MMTDK:n kurssi. GMB-216 Practical course in genome bioinformatics 5 N/A Ei tiedossa, järjestetäänkö kurssia edelleen. MAA-104 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 I ME-203 Geoinformatiikka 1 5 II ME-230 Geoinformatiikka 2 5 III ME-204 Geoinformatics I 5 I-V Omatoimisesti suoritettavissa. ENV-364 Paikkatieto ja sen sovellukset ympäristökysym... 5 I TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet 5 Myös MOOC-kurssina. TKT10003 Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Myös MOOC-kurssina. TKT10001 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 I-II TKT100051 Tietokoneen toiminnan perusteet 2 Myös MOOC-kurssina. Ks. myös TKT100052.
kurssien
Johdatus kognitiotieteeseen 5
LDA-C506 Cognition and Brain Function 5 I Luentokurssi
Vrt. AYPSYK-212. LDA-C507 Johdatus ihmisen kognition evoluutioon 5 N/A Esilukemistona mm. evoluutiobiologiaa. LDA-C311 Evolution of Human Cognition 5 N/A Evoluutiopsykologinen eetos edellisen tavoin. LDA-C323 Big Questions in Cognitive Science 5 III-IV Voi suorittaa sovittaessa kirjatenttinä. LDA-C5015 Kognitiotieteen erityiskysymyksiä 5
I Sekoitus mm. TKT:tä, filosofiaa ja psykologiaa.
tai kirjatentti.
NEU-415 Luova tieteellinen ajattelu 5 I-IV Mainostetaan kandiopiskelijoillekin.
Johdatus tieteenfilosofiaan
Matalan
Tieteenfilosofia
Examinarium-tentti
Biologian historia
IV Parillisina vuosina. KEK221 Kemian historia 5 Ei kuulu
sopimuksen
Fysiikan historia
II/IV Esitietovaatimuksena soveltuva kandin tutkinto.
5 II
kynnyksen kirjatentti tai luentokurssi. FILK-227
5 III
tai luentokurssi. BIO-406
2
OPS:iin,
mukaan. MFK-F302
5
37

Kaksikielinen tutkinto suomenkielisille Tvåspråkig examen för

svensk-/tvåspråkiga

– Kaksikielisen tutkinnon avulla parannat kielitaitoasi opintojen aikana

Haluatko osata ruotsia paremmin kuin muutaman fraasin verran?

Kaksikielinen tutkinto on loistava tilaisuus parantaa omaa ruotsin kielen taitoa!

Kaksikielisessä tutkinnossa opiskelija suorittaa vähintään 60 opintopistettä ruotsiksi. Ruotsinkieliset opinnot voivat koostua biologian opintojen lisäksi esim. sivuaineopinnoista ja erilaisista kielikursseista.

Kuka voi suorittaa tutkinnon?

Kaksikielisen tutkinnon eli KaTun voivat suorittaa kaikki biologian, molekyylibiologian ja ympäristötieteiden tänä syksynä aloittavat fuksit äidinkielestä riippumatta.

Mitä tutkintoon vaaditaan?

Tutkinnon suorittamiseksi kolmasosa kandidaatintutkinnon opinnoista (60 op) tulee suorittaa ruotsiksi, kolmasosa suomeksi ja viimeinen kolmasosa millä tahansa kielellä. Jotta kurssi lasketaan toisella kotimaisella suoritetuksi, kurssin opetuskielen on oltava toinen kotimainen kieli. Myös tentti on kirjoitettava tällä kielellä. (Sitä ei kuitenkaan kannata pelätä, koska tenteissä saa käyttää sanakirjaa eikä kielioppivirheistä rokoteta.) Kielivaatimukset koskevat sekä suomen- että ruotsinkielisiä opiskelijoita.

Mitä kursseja tarjotaan?

Opintopistepotin voi koostaa oman alan kursseista, sivuaineopinnoista ja kielikursseista. Ruotsinkielisten kurssien valikoima on paljon kapeampi kuin suomenkielisten, mutta tarjontaa löytyy silti. Tavallisten luentokurssien lisäksi tarjolla on ekskursioita ja kenttäkursseja eikä muiden tiedekuntien tarjontaa kannata unohtaa.

Suomenkielinen biologia

Ruotsinkieliset opinnot painottuvat ensimmäiseen vuoteen, jolloin kursseja on parhaiten saatavilla.

Svenskspråkig biologi

Första året studerar man på svenska och efter det har man största delen av studierna på finska.

Molekyylibiotieteet ja ympäristötieteet

Ruotsinkielisiä kursseja suoritetaan muiden opintojen lomassa yleensä koko kandidaatintutkinnon ajan.

Miksi ihmeessä?

KaTun kautta löytää uusia kavereita ja verkostoituu yli kielirajojen. Kielitaito kohenee opintojen ohessa, mikä on iso etu työelämässä. KaTu on mainio tapa oppia ammattisanasto kahdella kielellä. Monen mielestä parasta on kuitenkin itsensä voittaminen ja ryhmässä syntyvä yhteishenki.

Pitääkö olla kaksikielinen?

Ei suinkaan! KaTun tarkoitus on tarjota mahdollisuus oppia kieltä mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tutkinnon aikana kielitaito vahvistuu huimasti. B-kieliopinnoilla pärjää kyllä ja kielitaito kehittyy yllättävän nopeasti. Lähtötasosta riippuen alussa vaaditaan enemmän töitä, mutta vieraalla kielellä opiskeluun tottuu aika äkkiä. Täydellistä kielitaitoa ei vaadita missään vaiheessa opintoja.

38

Millaista tukea saan?

Tukea opintoihin saa kaksikielisen tutkinnon vastuuopettajilta, kielikeskuksen räätälöidyiltä kursseilta, KaTu-tuutoreilta sekä tietysti muilta KaTu-opiskelijoilta. Opettajat ovat yleensä varsin ymmärtäväisiä ja sanakirjaa saa aina käyttää tenteissä. Vuoden mittaan järjestetään useita KaTu-opiskelijoille suunnattuja tapahtumia, joissa on helppo tutustua muihin yli kielirajojen.

Entä jos olen epävarma?

Tutkintoon ilmoittautuminen ei sido mihinkään. KaTua voi tulla kokeilemaan ja sen saa halutessaan jättää kesken koska tahansa.

Mistä saan lisää tietoa?

KaTua esitellään orietoivalla viikolla infotilaisuudessa. Tuutoreihin (katso tuutoriesittelyt) saa

olla yhteydessä jo aiemmin, jos mielessä kutkuttaa kysymyksiä.

Gäller det här mig om jag studerar biologi på svenska sidan?

Absolut! Det är lika möjligt för dig också. Det är en enorm fördel att studera på både svenska och finska. Utöver att utveckla dina finska språkkunskaper så öppnar en tvåspråkig examen fler dörrar på jobbmarknaden. Första året får du i alla fall studera på svenska och du har tid att fundera på saken. Det lönar sig ändå att redan under första året delta i olika TvEx-evenemang som tutorerna ordnar för att lära känna finskspråkiga medstuderande.

KaTu-tuutoriesittely

Hejsan!

Terveiset meiltä KaTu/TvEx-tuutoreilta elikkä kaksikielisen tutkinnon tuutoreilta. Me ollaan täällä auttamassa teitä kaksikielisten opintojen kanssa, så att studera på två språk ska bli så roligt som möjligt :) KaTu-opinnot ovat mainio keino paitsi tulla sen toisen kotimaisen kielen mestariksi, myös löytää uusia kavereita. Vi har många roliga evenemang under läsårets gång, hoppas vi ses där! Aiempi kielitaito ei ole niin tärkeää - med tillräcklig motivation kan vem som helst lära sig! Joten jos kiinnostus heräsi, tulkaa vain rohkeasti TvExiin mukaan! Meitä voi aina tulla nykäisemään hihasta jos on kysyttävää tai muuten vain tarvitsee kaksikielistä vertaistukea.

Yhteystiedot:

Alina-Sofia Heikkilä alina-sofia.heikkila@helsinki.fi

Anniina Kaukoranta anniina.kaukoranta@helsinki.fi

Eva Käki eva.kaki@helsinki.fi

Emilia Peltonen emilia.l.peltonen@helsinki.fi

39

ATK YLIOPISTOLLA

Yliopistolle saapuva törmää lukuisiin atk-uutuuksiin. Tässä artikkelissa on lyhyesti kuvattu atk-asiaa, johon opiskelijana törmäät.

AD-tunnukset

Kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat saavat käyttöönsä oman sähköpostiosoitteen ja yliopiston koneiden käyttämiseen tarvittavan AD-tunnuksen. Tietokoneiden käyttöön kannattaa tutustua heti opiskelun alkuvaiheessa, sillä niistä tulee nopeasti oleellinen osa arkipäivää. Välillä sekavaa terminologiaakaan ei kannata turhaan säikähtää. Opiskelijan digitaidot -kurssilla käsitteet ja toimintatavat tulevat tutuiksi.

Uudet opiskelijat voivat aktivoida käyttäjätunnuksensa opiskelupaikan saatuaan. Ohjeet tulevat hyväksymiskirjeen mukana. Sama tunnus ja salasana toimivat AD-verkossa, sähköpostissa, opintotietojärjestelmä Sisussa sekä oppimisympäristöissä. Käyttölupa on uusittava vuosittain, se hoituu helposti Helpdeskin sivuilla. Uusimisesta tulee aina sähköpostimuistutus.

AD-verkko

Yliopiston tietokoneille kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jos työskentelet yleisellä koneella, muista kirjautua ulos aina lähtiessäsi koneelta.

Voit myös asentaa yliopiston koneille niistä puuttuvia ohjelmia Helpdeskin avulla. Valikoima on laaja, mutta tiettyjä ohjelmia ei valittavasti löydy ohjelmistojakelusta. Asentaminen on helppoa; Klikkaa työkalurivissä (oikea alakulma) olevaa

HY:n logoa ja valitse software portal. Tätä kautta pääset kirjautumaan ohjelmistojakelun sivuille ja valikoimaan listatsta pyydettäviä ohjelmia (asennus kestää ohjelman koosta riippuen 5-30 min).

Kirjautumalla sisään omilla tunnuksillasi pääset myös käsiksi omaan verkossa olevaan levykiintiöösi (ns. Z-asema, jonka koko on 2 Gb), jolle talletetut tiedot ovat tavoitettavissasi kaikkien mikroverkon koneiden kautta ja kotona VPN-palvelun kautta.

Mistä koneita löytyy?

Viikissä varsinaisia ATK-asemia löytyy Infokeskuksesta ja Biokeskus 3:sta. Koneita on myös tiedekirjastossa. Symbioosin kertsillä on pari konetta, skanneri ja tulostin, kuten myös Helixin kertsillä. ATK-luokat saattavat olla joskus opetuskäytössä Infokeskuksessa ja Biokeskus 3:ssa.

Keskustakampuksella merkittävin tietokone-esiintymä on Aleksandriassa (ks. sivu 32). Joihinkin paikkoihin, kuten Aleksandriaan ja Biokeskus

3:n pohjakerroksen luokkaan saa panttia vastaan yökäyttöavaimen, jonka avulla laitteita pääsee käyttämään aukioloaikojen ulkopuolella. Biokeskus 3:n yökäyttöavaimella pääsee myös Symbioosin kertsille (=kahvinkeitin!). Yökäyttöavaimia saa Kaisa-talon

Gaudeamus kirja & kahvi -kahvilasta (WELL Kaisa-talo) sen aukioloaikoina.

Tulostaminen

Voit tulostaa yliopiston koneilta tarvittavia dokumentteja, kuten harjoitustöitä, luentodioja tai muuta opintoihin liittyvää. Kaikki tulostaminen on maksullista. Tulostussaldoa voit ladata itsellesi Unigrafian saldokaupasta (unigrafia.fi).

Itse tulostaminen tapahtuu kirjautumalla tulostimelle magneettikortin (kuten HSL:n bussikortilla tai opiskelijakortilla) avulla. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tulostin pyytää AD-tunnustasi ja salasanaasi, mutta sen jälkeen kirjautuminen tapahtuu automaattisesti. Kirjatumisen jälkeen voit valita tulostettavaksi lähettämäsi dokumentit tulostettavaksi.

WPR-tulostamien

Yliopistolla on mahdollista tulostaa myös niille tulostimille, joita varten koneelle ei ole asennettu ajureita tai ne eivät ole yhteydessä niihin. Tämä pätee myös omaan kotikoneeseesi tai mihin tahansa koneeseen, jossa on internetyhteys.

Pääset tulostamaan tiedostoja mistä tahansa (miltei) millä tahansa yliopiston tulostimella kirjautumalla yliopiston WPR-palveluun. Ikävä kyllä palvelu on vielä kehittymässä, joten se hyväksyy vain PDF-tiedostojen tulostamisen eikä anna säätää tulostusasetuksia.

VPN-verkko

VPN-verkko on tavallaan yliopiston verkko, johon voi kirjautua kotoa. Kyseinen yhteys on salattu. Kirjautuminen tapahtuu joko asentamalla OpenVPN-ohjelma ohjelmistojakelusta tai kirjautumalla selaimellasi (omilla AD-tunnuksillasi) HY:n VPN-portaaliin. Kirjautumalla yliopiston verkkoon pääset muun muassa käsiksi maksullisiin artikkeleihin kotoasi ja samaten käsiksi yliopiston koneella oleviin tiedostoihisi.

Yliopiston langaton verkko

Yliopistolla ollessasi voit käyttää läppärilläsi Eduroam-palvelua. Eduroam on osa kansainvälistä verkkoa, jonne voit kirjautua useassa korkeakoulussa ympäri Eurooppaa. Eduroam vaatii kuitenkin etukäteen asetusten asentamisen ja yhden kirjautumisen, minkä jälkeen koneen pitäisi kirjautua automaattisesti Eduroam-verkkoihin. Ohjeet palvelun käyttöön löytyvät Helpdeskin sivuilta.

Ohjelmistojakelu

Tarvitsetko ohjelmia henkilökohtaiselle koneellesi?

40

Ongelmia atk-asioissa? HelpDesk auttaa: http://www.helsinki.fi/helpdesk/

Yliopiston ohjelmistojakelusta saat tilastotiede- ja muiden apuohjelmien lisäksi ladattua F-securen antiviruksen (lisenssin saa nykyään ostettua alennettuun hintaan). Ohjelmistojakelu löytyy Helpdeskin sivuilta. Samoin Microsoft Office on yliopistolaisille ilmaiseksi ladattavissa.

Office365-sähköposti ja muut palvelut

Postien lukeminen onnistuu helposti www-pohjaisella käyttöliittymällä, Office365:lla. Postilaatikkoonsa pääsee siis kätevästi käsiksi miltä tahansa internet-yhteydellä varustetulta tietokoneelta.

Selaimen sijasta postien voi käyttää niin kotona kuin yliopistollakin jotakin sähköpostiohjelmaa (monen mielestä tämä on mielenterveyttä säästävää). Ohjeet tällaisten ohjelmien (esim. Thunderbird) asetusten säätämiseen löytyvät atk-osaston nettisivuilta (esim. googlaamalla Helsinki Helpdesk + ohjelman nimi).

Sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi, mutta yleisellä nimellä siunatut saattavat saada osoitteeseensa hassun välikirjaimen. Office365-käyttäjätunnuksella saat myös käyttöösi Helsingin yliopiston Office-pilvipalvelun, jolloin tekstiä voi käyttäjätunnuksilla muokata niin kotona kuin atk-luokassa. Samalla voit ladata itsellesi ilamiseksi Office-paketin (Word, Excel, Powerpoint jne.) kotikoneellesi käytettäväksi.

Sähköpostilistat

Sähköpostilistat ovat tärkein ainejärjestöjen ja lukuisten muiden järjestöjen tiedotuskanava, ja niiden käyttö kaikkinaiseen mm. opetukseen, työja gradupaikkoihin sekä vapaa-aikaan liittyvään tiedotukseen kasvaa jatkuvasti. Kannattaa ehdottomasti liittyä sähköpostilistoille heti, kun saa tunnukset käyttöönsä – tai miksipä ei jo aiemmin! Ainejärjestöjen listojen nimet ja liittymisohjeet löytyvät yleensä ainejärjestön www-sivuilta.

Kun lähetät viestin listalle, mieti ensin onko viesti listojen sääntöjen mukainen ja sen jälkeen koskeeko se suurta osaa listalla olijoista. Vältä liitetiedostojen, etenkin suurten sellaisten, lähettämistä; joillain listoilla se on tosin estetty kokonaan.

Opintoni-sivut

Tarvitsetko tietoa tarjolla olevista kursseista? Tai tietää Unicafeiden ruokatarjonnan tälle päivälle? studies.helsinki.fi -osoitteessa voit tarkastella valitsemisi kursseja lukujärjestysmuodossa, katsella mitä kursseja olet valinnut ja mitä tenttejä on tulossa. Kyseinen sivusto on yksi tärkeimmistä opiskelijan työkaluista.

Samalta sivustolta löydät myös lista viimeaikaisita kurssisuorituksistasi arvosanoineen ja opintopisteineen sekä lista hyödyllisistä linkeistä. Etusivulle voi myös tehdä muistutuksia itselleen päivän ratoksi.

Kevyempänä tarjontana on myös Unicafen ruokalista tälle päivälle ja Helsingin yliopiston Twitter-tilin kuulumiset. Samoin näet sieltä oleelliset uutiset sekä yliopiston tapahtumakalenterin.

Samoilta sivuilta löydät myös opintojasi ja koulutusohjelmaasi koskevat yleiset ohjeet ja tiedotteet opiskelijan ohjeet -kohdasta (tai studies.helsinki.fi).

Flamma

Flamma on Helsingin yliopiston intranet (eräänlainen sähköinen työpyötä), johon on pääsy kaikilla HY:n opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Flammaan pääset kirjautumaan AD-tunnuksillasi, ja sieltä löydät esimerkiksi ajankohtaisia asioita yliopistosta ja linkkejä hyödyllisiin palveluihin kuten kirjastoon ja opintorekisteriisi.

Oppimisalustat (Moodle)

Oppimisympäristöt ovat sivustoja, jonne kurssiin liittyvät asiakirjat (luentodiat, ohjeet, harjoitustyöiden palautus jne.) tulevat. Näitä ovat mm. Wiki, proffien kotisivut ja Moodle. Kirjautuminen näihin tapahtuu AD-tunnuksin. Yleensä oppimisympäristö mainitaan kurssin yhteydessä. Samoin mahdollinen kurssikohtainen salasana kurssisivuille esim. Moodlessa annetaan 1. kurssikerralla.

Sisu

Opintotietojärjestelmä, jota kannattaa käydä vilkaisemassa silloin tällöin ja varmistaa, että suorittamasi kurssit on kirjattu sinne. Sisussa ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin sekä suunnitellaam opintokokonaisuuksia ja tulevaisuutta HOPS:n avulla. Saat sieltä myös virallisen opintosuoritusotteesi ja voit muuttaa henkilötietojasi.

Yliopiston henkilöhaku

Kaipaatko jonkun yliopiston tutkijan, opettajan tai muun henkilöstön sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa? Henkilöhaun avulla voit etsiä nimellä ketä tahansa yliopistollamme työskentelevää henkilöä. Itse palvelu löytyy yliopiston nettisivuilta tai yksinkertaisesti googlaamalla HY henkilöhaku.

Artikkelitietokannat

Kunnon tieteellinen teksti EI perustu Wikipediaan tai Hesarin uutisiin. Sen sijaan se pohjautuu luotettavaan ja vertaisarvioituun alan kirjallisuuteen. Vanhempaa tietoa löytyy toki kirjastoista, mitä kannattaa hyödyntää, mutta uudemman tiedon etsinnässä avuksi tulevat artikkelitietokannat, joita ovat mm. Google Scholar ja Web of Knowledge.

Mukavaa on, että maksullisiin (mutta yliopiston lukuoikeudella varustettuihin) artikkeleihin pääse käsiksi myös kotoa yliopiston VPN:n avulla. Yliopiston verkossa puolestaan on vapaa pääsy yliopiston ostamiin artikkelipalveluihin.

41

Kampussuunnistusta

- eli mitä löydät Viikistä, Kumpulasta ja keskustasta

Viikin tärkeät rakennukset

Infokeskus Korona

Sinisessä, pyöreässä ja tällä hetkellä remontin alla olevassa rakennuksessa sijaitsevat Viikin tiedekirjasto ja Helsingin kaupunginkirjaston toimipiste. Tiedekirjastossa on vuorokauden ympäri käytettävissä oleva lukusali, johon saa avaimen panttia vastaan (kysy vahtimestarilta tai kirjastotädiltä). Alakerroksesta löytyvät suuret infosalit 1 ja 2, joissa monet fuksivuoden massaluennot järjestetään. Lisäksi on muutamia pienempiä seminaarihuoneita ja tietokoneluokkia sekä Unigrafia, josta voit ostaa mm. luentoprujuja. Löytyy myös puutarha, jossa voi rentoutua vaikkapa tenttikirjojen ääressä. Katutasossa, eli virallisesti toisessa kerroksessa on Unicafe Korona.

Latokartanonkaari 7

Tässä Metsätieteiden talossa sijaitsee suuri luentosali, jossa hyvin todennäköisesti pääset piipahtamaan. Monien pienempien salien lisäksi rakennuksesta löytyy Sodexon ruokala Ladonlukko. Monet fuksikursseista luennoidaan täällä. Jos kuulet yliopiston henkilökunnan puhuvan "vanhasta Viikistä", viittaavat he tähän kyseiseen rakennukseen.

42
Kuva: Ida Pimenoff

Biokeskus 1

Pohjakerroksen opetuslaboratorioissa pidetään fuksivuoden harjoitustyökursseja. Talossa sijaitsee myös Unicafe Biokeskus, minkä lisäksi Helixin ja Biosfäärin kerhohuone löytyy Bio ykkösen alakerrasta, heti portaiden juurelta.

Biokeskus 2

Biokeskuskompleksin D- ja E-raput löytyvät kakkostalon puolelta. D-rapussa sijaitsevat biokemia ja perinnöllisyystiede ja E-rapussa farmasian tiedekunta. Pohjakerroksessa on luentosali 1041 ja suoraan sen yläpuolella luentosali 2041 (Sipi Siintolan sali). Toisesta kerroksesta pääsee Biokeskus kolmoseen yhdyskäytävää pitkin, ja sekä toisesta että ensimmäisestä kerroksesta Biokeskus ykköseen.

Biokeskus 3

Biokeskus kolmosessa sijaitsevat fysiologia ja neurotiede (1.-3. krs), ekologia ja evoluutiobiologia (5. krs), akvaattiset tieteet (4. krs), kasvibiologia ja osa ympäristötieteistä (6. krs), ruotsinkielisen opetuksen osasto (5. krs) sekä laitoksen kanslia, jonka vieressä on tärkeitä ilmoitustauluja (4. krs). Rakennuksessa majailee myös Biotekniikan instituutin yksiköitä ja Jukka

T. Lehtonen (ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen koordinaattori, 2. krs. yhdyskäytävän vieressä). Ensimmäisessä kerroksessa on Symbioosin, SvNK:n ja MYY:n yhteinen kerhohuone. Kertsin vieressä on tietokoneluokka. Talon keskellä sijaitsee puinen luentosali, Telkänpönttö.

43
Kuva: HY/Ari Aalto Kuva: HY/Linda Tammisto Kuva: HY/Linda Tammisto
44 15

Viikin kampus: mitä, missä ja miten pääsen sinne ja pois?

Paikat kartalla

i Infokeskus Korona: Täältä löytyy muun muassa Liikkuvuus- ja Opiskelijapalvelut. Syyskuussa myös tarroja opiskelijakortteihin jaetaan täällä.

1 Biokeskus 1

2 Biokeskus 2

3 Biokeskus 3

4 B- ja C-talot: maat.-metsätieteellisen tdk:n laitoksia

5 A-talo: luentosaleja, atk-asema ja Sodexo-ruokala

6 E-talo: mm. eläinlääketieteellinen tdk ja Unicafe Viikuna

7 Ravintola Viikin Kartano

8 Yrityshautomo Cultivator I: bioalan firmoja

9 Yrityshautomo Cultivator II: lisää firmoja

10 Yliopistollinen eläinsairaala

11 Amica Tähkä -ruokala

12 Viikin opetus- ja tutkimusmaatila

14 Prisma Viikki

15 Ympäristötalo: ympäristötieteiden laitos, BY-tiedekunnan kanslia

P Pysäköintipaikkoja

Bussipysäkit kartalla

A Keskustasta/Hakaniemestä 70, 73, 74 ja 77

B Keskustasta 78, Westendistä Itäkeskukseen 550, Munkkivuoresta 57

C Keskusta 78, Munkkivuori 57, Itäkeskuksesta Westendiin 550, Meilahteen 506

D Keskustasta 78, Kontulaan 57

E Keskustaan 78, Munkkivuoreen 57, Meilahteen 506

F Puistolasta Herttoniemeen (M) 79, Meilahdesta 506

G Herttoniemestä (M) Puistolaan 79

K Keskustasta 75, 730-742

L Keskustaan 75, 730-742

M Itäkeskukseen 550, Herttoniemeen (M) 79

N Westendiin 550, keskustaan 78

P Keskustasta 71

R Keskustaan 70, 71, 77, Hakaniemeen 73, 74

Mitä Viikissä on?

Edellisellä aukeamalla esitellyn lisäksi Viikistä löytyy vaikka mitä. Viikissä toimii neljä tiedekuntaa, joilla on omat tilansa kampuksella. Lisäksi on runsaasti tutkimustoimintaa, kuten keskellä karttaa näkyvä kasvihuone, koe- ja opetusmaatila sekä eläinsairaala. Ympäristötalossa (kartalla no 15) sijaitsee Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanslia.

Miten päästä Viikkiin ja sieltä pois?

Jos levität eteesi Helsingin kartan ja laitat sormen sen keskikohtaan, sormesi osuu aika tarkasti Viikin kampukselle. Siitä huolimatta Viikki on monen mielestä ”siellä jossain kaukana, minne on vaikea päästä”. Tähän on listattu Viikin kautta kulkevia busseja. Bussit on listattu keskustasta päin, mutta totta kai monet kulkevat samoilla busseilla Viikistä kohti linjan toista päätepysäkkiä. Poikittaisliikenteen bussien linjat on kerrottu kokonaan.

Keskustan suunnalta tulevista busseista nopeimpia ovat ne, jotka tulevat suoraan Kustaa Vaasan tietä pitkin eivätkä kierrä Arabianrannan kautta. Nämä bussit pysähtyvät kartan pysäkeillä K ja L. Poikittaisliikenteessä seutulinja 550 eli ns. jokerilinja kulkee Otaniemen, Leppävaaran, Huopalahden aseman ja Oulunkylän kautta Viikkiin ja sieltä Itäkeskukseen. 57 kulkee Munkkivuoresta Käpylän kautta Viikkiin. Bussiaikatauluja ja reittejä on helpointa etsiä internetin reittioppaasta: www. reittiopas.fi, joka kertoo reitin haluastasi osoitteesta toiseen.

Myös polkupyörä on mitä kätevin ja suositeltavin liikkumisväline. Varsinkaan ruuhka-aikoina pyöräilijät eivät häviä nopeudessa busseille yhtään. Viikissä on nyt myös kaupunkipyörien parkki Viikin Prisman edustalla. Kaupunkipyöräasemat ja Helsingin pyöräilyreitit löytyvät muun muassa HSL:n Reittioppaasta: reittiopas.fi

Huomio! Viikissä rakennetaan parhaillaan Raide-Jokeria (uutta raitiovaunulinjaa), joten Viikinkaaren liikenne on tällä hetkellä poikki. Bussit, jotka kulkivat ennen Viikinkaarta pitkin, kulkevat nykyään Viikintietä pitkin, Maaherranpuiston takaa. Kyseiset pysäkit kulkevat nimillä Pasteurinkatu. Muutos koskee linjoja 506, 57, 78 ja 550 eli kartan pysäkkejä B, C, D ja E.

45

Kumpulan kampus

Kumpulan kampuksella sijaitsee matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, jossa molekyylibiotieteilijät suorittavat tutkintoonsa kuuluvia sivuaineopintoja(kemiaa). Kumpulasta löytyy myös kasvitieteellinen puutarha, jossa pidetään kasvitieteen opetusta. Lisäksi puutarhassa järjestetään legendaarinen vappushokkelo! 6

Tärkeitä paikkoja kartalla

1 Chemicum: Kemian laitos

2 Physicum: Fysiikan laitos, geotieteiden ja maantieteen laitos

3 Exactum: Matematiikan ja tilastotieteen laitos, tietojenkäsittelytieteen laitos

4 Kumpulan tiedekirjasto

5 Yliopistoliikunnan liikuntakeskus

6 Upea Kumpulan kasvitieteellinen puutarha sekä Matemaattis-luonnontieteellisen tdk:n opintotoimisto/yliopiston opintoneuvonta

Kumpulan kartanolla noin 500 m Physicumilta lounaaseen

Bussipysäkit kartalla

A Keskustasta Viikin suuntaan esim. 70T, 73, 75, 77, 700-linjat

B Viikin suunnasta keskustaan esim. 70T, 73, 75, 77, 700-linjat

C Keskustasta Viikin suuntaan esim. 78, 71, Meilahdesta Viikkiin 506

D Viikin suunnasta keskustaan esim. 78, 71, Viikistä Meilahteen 506

46 N 2 1 3 A B C D 5 4

Helsingin keskusta

1 Luonnontieteellinen museo, eläintieteen yksikkö

2 Eduskuntatalo

3 Kampin kauppakeskus, Espoon ja kaukoliikenteen bussit

4 Lasipalatsi

5 Kiasma

6 Postitalo

7 Rautatieasema

8 Rautatientori (täältä lähtevät useimmat Viikin bussit)

9 Ateneum

10 Forum

11 Kaivopiha

12 Stockmann

13 Porthania

14 Tuomiokirkko

15 Kauppatori

16 Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha

17 Hakaniemen tori

18 Domus Academica

Luonnontieteellinen museo (nk. Elukka)

Pohjoinen Rautatiekatu 13

Nykyisyyttä ei voi ymmärtää, jos ei tunne historiaa... Elukka on biologien entinen koti, joka elää puheissa edelleen. Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on museoon ilmainen sisäänpääsy, ja kokoelmiin kannattaakin käydä tutustumassa. Tsekkaa myös museon tornin tuuliviiri!

19 Domus Gaudium

20 Helsingin yliopiston pääkirjasto, Kaisa-talo

M Metroasemia vasemmalta oikealle: Kamppi, Rautatientori, Helsingin yliopisto, Hakaniemi

Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha (nk. Kasvis)

Unioninkatu 44

Eläviin kasveihin tutustuminen Kaisaniemen idyllisessä puutarhassa ja kasvihuoneissa on edelleen arkipäivää kasvitieteen opiskelijoille. Puutarhan keskellä sijaitseva kasvimuseo majoittaa yliopiston tieteelliset kasvikokoelmat. Myös kasvihuoneisiin pääsee ilmaiseksi kertomalla opiskelevansa Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

47
1. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 12. M 19. 18. 17. 15. 11. 9. 13. 16. 14. 10. M M 20.
Kuva: Pinja Näkki
M
Kuva: Salla Mehtälä

Keskustakampus

1 Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A: HYYn palvelutoimisto, Alina-sali ja ainejärjestöjen tiloja.

2 Unicafe Kaivopiha. Iso Unicafe, auki iltaan saakka.

3 Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3 B.

4 Kaisaniemenkatu 5, sisäänkäynti Kaisa-taloon ja Aleksandriaan.

5 Fabianinkatu 26, sisäänkäynti Aleksandriaan ja Kaisa-taloon.

6 Porthania, Yliopistonkatu 3. (ks. laatikko)

7 Yliopiston päärakennus. Käyntiosoitteet: Fabianinkatu 33 ja Unioninkatu 34. (ks. laatikko)

8 Opiskelijaneuvonta, Fabianinkatu 33, päärakennuksen pohjakerroksessa.

9 Hallintorakennus. Yliopiston keskushallintoa sekä liikuntatilat, joihin käynti Fabianinkadulta.

M Helsingin yliopiston metroasema

Päärakennus

Unioninkatu 34

Päärakennuksesta löydät mm. yliopiston juhlasalit, Unicafe ja luentosaleja. Pohjakerroksessa sijaitsee opiskelijaneuvonta, johon kuljetaan Fabianinkadun puolelta.

Aleksandria ja Kaisa-talo

Fabianink. 26 / Kaisaniemenkatu 5

Oppimiskeskus Aleksandria pitää sisällään mm. 350 tietokonetta, ryhmätyötiloja sekä ATK-neuvonta- ja käyttölupapisteet. Välittömässä yhteydessä Aleksandriaan on myös Kaisa-talo, jossa sijaitsee keskustakampuksen uusi ja mahtava kirjasto. Tietokoneita pääsee käyttämään myös öisin täyttämällä magneettiavaimen hakulomakkeen ja viemällä sen Kaisa-talon kirjastokahvilaan. Sisäänkäynnit Fabianinkatu 26:n porttikäytävästä ja Vuorikatu 7:stä.

48
1 2 1 4 5 6 7 8 9
3
Kuva: HY&Ari Aalto