Page 9

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0

czenie zbiorów rekordów Identyfikator krotki Skanowanie sekwencyjne Skanowanie indeksu Mapa bitowa i skanowanie indeksu Przetwarzanie wzów Wze Sort Wze Limit Wze Aggregate Wze HashAggregate Wze Unique Wze Result Wze Append Wze Group Wzy Subquery Scan i Subplan Operacje ustawiania Materializacja Skanowanie CTE Zczenia Ptle zagniedone Zczenie Merge Join Zczenia Hash Join Dane statystyczne Przegldanie i szacowanie za pomoc danych statystycznych Cele danych statystycznych Obszary trudne do oszacowania Inne parametry planowania zapytania effective_cache_size work_mem constraint_exclusion cursor_tuple_fraction Wykonywanie innych typów zapyta Poprawianie zapyta Optymalizacja dla w peni buforowanych zbiorów danych Poszukiwanie odpowiednika zapytania Wyczanie funkcji optymalizatora Rozwizywanie bdów optymalizatora Unikanie planu restrukturyzacji za pomoc OFFSET Zewntrzne róda problemów Ograniczenia SQL Numerowanie rekordów w SQL Uywanie funkcji Window do numerowania Uywanie funkcji Window do kumulowania wyniku Podsumowanie

8

265 265 266 266 267 268 268 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 281 283 285 290 290 293 295 295 295 297 298 298 298 299 300 300 301 305 306 309 309 309 311 311 313

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Advertisement