Page 7

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0

Rozdzia 7. Rutynowa konserwacja Widoczno transakcji wraz z kontrol wspóbienoci Wewntrzne mechanizmy okrelajce widoczno Uaktualnienia Konflikty podczas blokowania rekordów Usunicie Zalety mechanizmu MVCC Wady mechanizmu MVCC Wyzerowanie identyfikatora transakcji Vacuum Implementacja procesu vacuum Operacja czyszczenia na podstawie kosztów Demon autovacuum Powszechnie spotykane problemy z vacuum i autovacuum Automatyczna analiza Nadmuchane indeksy Pomiar nadmuchania indeksu Szczegóowe monitorowanie stron indeksu i danych Monitorowanie dzienników zdarze zapyta Podstawowa konfiguracja rejestracji zdarze w PostgreSQL Rejestrowanie trudnych zapyta Analiza pliku dziennika zdarze Podsumowanie

Rozdzia 8. Sprawdzanie wydajnoci bazy danych Domylne testy pgbench Definicja tabeli Wykrywanie skali wielkoci bazy danych Definicja skryptu zapytania Konfiguracja serwera bazy danych pod ktem pgbench Rczne uruchamianie pgbench Wyniki graficzne generowane za pomoc pgbench-tools Konfiguracja pgbench-tools Przykadowe wyniki testów pgbench Test przeprowadzajcy jedynie zapytania SELECT Test transakcji TPC-B-like Analiza opó nienia Powody otrzymywania bdnych wyników i rónic Programistyczne wersje PostgreSQL Wtki worker i ograniczenia programu pgbench Wasne testy pgbench Test szybkoci wstawiania danych Testy wydajnoci Transaction Processing Performance Council Podsumowanie

6

167 167 168 169 171 173 174 174 174 176 177 179 181 185 190 191 191 193 194 194 199 200 207

209 209 210 210 211 213 214 216 216 217 217 218 219 222 223 224 225 225 226 228

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Advertisement