Page 47

Skorowidz

operacje wejcia-wyjcia tabel, 320 operacje zapisu, 422 OProfile, 32, 428 oprogramowanie, 30 oprogramowanie firmware, 42 oprogramowanie trendów, 362, 363 optymalizacja wydajnoci, 32 Hot Standby, 384 konfiguracja serwera, 143 operacja bulk-loading, 417 optymalizacja z uyciem danych statystycznych dotyczcych zapisu w tle, 339 pojemno dysku twardego, 63 ustawienia nowego serwera, 164 optymalizacja zapyta, 253 constraint_exclusion, 298 cursor_tuple_fraction, 298 dane statystyczne, 290 DELETE, 298 effective_cache_size, 295 EXPLAIN, 256 INSERT, 298 koszty oszacowane, 262 koszty rzeczywiste, 262 czenie zbiorów rekordów, 265 obliczanie kosztu, 260 OFFSET, 306 ograniczenia SQL, 309 poprawianie zapyta, 299 poszukiwanie odpowiednika zapytania, 300 przetwarzanie wzów, 268 rozwizywanie bdów optymalizatora, 305 SELECT, 298 struktura wzów planu zapytania, 259 unikanie planu restrukturyzacji, 306 UPDATE, 298 w peni buforowane zbiory danych, 300 work_mem, 297 wyczanie funkcji optymalizatora, 301 zewntrzne róda problemów, 309 zczenia, 281 optymalizator GEQO, 289 ORDER BY, 248, 249, 268, 270 ORM, 437 overcommit, 98

P Pagila, 254 pami, 37 DDR SDRAM, 57 pami dla bufora bazy danych, 117 pami wspódzielona, 149 SPD, 60 testy wydajnoci, 55 tryb dwukanaowy, 60 XMP, 60 parametry konfiguracyjne, 143 parametry planowania zapytania, 295 partition, 434 partycje, 405 partycjonowanie danych, 393 bdy, 407 tworzenie partycji, 405 zalety partycjonowania, 406 partycjonowanie o zasigu tabeli, 393 lista partycjonowania, 395 migracja partycjonowanej uywanej tabeli, 401 plany zapyta dla pustej partycji, 399 pole klucza uywanego do partycjonowania, 394 przekierowywanie polece INSERT do partycji, 397 reguy partycjonowania, 398 tworzenie partycji, 396, 405 uaktualnianie wyzwalacza, 400 wielkoci partycji, 395 zapytania partycjonowane, 403 zmiana daty, 400 partycjonowanie poziome, 408 generowanie wartoci hash, 408 GridSQL, 411 PL/Proxy, 408 Sharding, 410 parzysto, 38 pdflush, 98 pene skanowanie tabeli, 234 PERC, 45 perfmon, 360 ptle zagniedone, 281 materializacja zczenia Merge Join, 284 wewntrzne skanowanie indeksu, 282

453

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Advertisement