Page 40

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0

dane statystyczne dane dotyczce indeksu, 322 dane dotyczce tabel, 230, 318 histogram, 291 pg_stats, 290 przegldanie, 290 szacowanie, 290 widoki, 315 zakres sprawdzanych danych, 291 DAS, 46 data_directory, 124 Database Connection Pool, 375 DBCP, 375 dbt, 227 dd, 69 DDF, 44 DDL, 151 DDR SDRAM, 57 deadline, 100, 101 deadlock_timeout, 332, 333 debugger PL/pgSQL, 424 default_statistics_target, 154, 165, 293, 294, 434 DEFERRABLE, 425, 438 dekodowanie informacji o blokadzie, 327 DELETE, 172, 176, 298, 299, 400 Dell Store 2, 254 demon autovacuum, 152, 181 Denial Of Service, 148 Direct Attached Storage, 46 Direct Memory Access, 43 dirty_background_ratio, 99 dirty_ratio, 99 DISCARD ALL, 372 Disk Data Format, 44 DISTINCT, 272, 273 DMA, 43 dmesg, 95 DoS, 148 dostp sekwencyjny, 63 dostrajanie systemów plików, 96 dowizania symboliczne, 108 DROP INDEX, 241 DROP TABLE, 169, 384 drop_caches, 258 drzewo katalogów bazy danych, 109

446

DTrace, 32, 428, 435 DTrace in FreeBSD, 429 dual-channel, 60 dynamiczne wywoywanie funkcji, 398 dyski twarde, 37 bariery zapisu, 94 bonnie++, 70 dd, 69 dostp sekwencyjny, 63 hdtune, 65 IOPS, 68 konfiguracja, 85 liczba operacji wejcia-wyjcia na sekund, 61 liczba wykonywanych operacji zatwierdzania, 64 macierz RAID, 38 maksymalna wielko systemu plików, 85 narzdzia do testowania wydajnoci, 65 NCQ, 95 nieprzewidywalna wydajno w Windows, 69 niezawodno, 41 obsuga bdów, 40 oczekiwana wydajno dysku, 80 odczytywanie bloków danych, 69 oprogramowanie firmware, 42 optymalizacja pojemnoci, 63 powody niskiej wydajnoci, 81 Random Access, 68 schemat partycjonowania, 86 short stroking, 63 spindle, 62 SSD, 42 swobodny dostp, 61 redni czas dostpu, 62 test_fsync, 64 testy typu short stroking, 67 testy wydajnoci, 61, 77 wyniki testu wydajnoci, 78 zapisywanie bloków danych, 69 ZCAV, 63 dziennik zapisu z wyprzedzeniem, 128 dziennik zatwierdze, 133 dzienniki zdarze zapyta, 194

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Advertisement