Page 38

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0

autovacuum uruchamianie procesu, 183 wczanie demona w starszych wersjach, 153 autovacuum_cost_limit, 187 autovacuum_freeze_max_age, 175 autovacuum_max_workers, 121, 153, 186, 187 autovacuum_naptime, 186 autovacuum_vacuum_cost_delay, 180, 187 autovacuum_vacuum_cost_limit, 180 autovacuum_vacuum_scale_factor, 183 autovacuum_vacuum_threshold, 183 AVG(), 271

B backend, 145 bariery zapisu, 94 obsuga przez napdy, 94 obsuga przez systemy plików, 95 base, 110 Battery-Backed Write Cache, 50 baza danych, 26 Dell Store 2, 254 Pagila, 254 BBC, 50 BBWC, 50, 53 BEGIN, 169, 326, 416, 418 Berkley Fast File System, 102 bezporednio podczona pami masowa, 46 Binary Tree, 191 blktrace, 349 block_size, 121, 336 blockdev, 97 blok indeksu, 230 blokady, 325 informacje, 327 oczekiwanie na blokad tabeli, 331 oczekiwanie na blokad transakcji, 330 rejestrowanie informacji o blokadach, 332 zakleszczenia, 332 bloki bazy danych, 131 sposoby zapisu zmodyfikowanych bloków, 132 bloki LRU, 132 blokowanie rekordów, 171 bonnie++, 66, 70, 90

444

bonnie++ 2.0, 72 bonnie++ ZCAV, 73 boot_val, 144 B-tree, 191, 245 Btrfs, 93 Bucardo, 388 buffers_backend, 132 buffers_checkpoint, 132, 340 buffers_clean, 132 bufor ARC, 105 bufor bazy danych, 117, 122, 132, 335 analiza zawartoci, 136 dostosowanie wielkoci bufora, 141 generowanie podsumowania, 138 jednostki pamici, 118 konfiguracja ukadu dysków, 124 licznik uycia tabel, 138 naprawa bazy danych po awarii, 128 natenie operacji dyskowych, 135 ograniczenia, 135 ogromne systemy, 136 pami wspódzielona w systemie Unix, 119 pg_buffercache, 123 pocztkowe wskazówki dotyczce wielkoci, 135 podsumowanie zawartoci bufora z uyciem danych procentowych, 139 podwójne buforowanie, 134 przecienie punktu kontrolnego, 134 przegld wielkoci bufora, 141 przegld zawartoci bufora, 137 relacje, 138 rozproszenie uycia bufora, 140 serwer wspódzielony, 136 tworzenie bloku w bazie danych, 126 wczesne wersje, 135 Windows, 135 zapis zmodyfikowanych bloków na dysku, 127 bufor bez wstrzymywania zapisu, 49 wydajno, 52 bufor systemu operacyjnego, 132, 134 bufor z opó nionym zapisem, 49, 50 bufor zapisu, 49, 98 wyczanie, 52

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Advertisement