Page 1


Tytuł oryginału: The Heart of Yoga: Developing a PersonalPractice Tłumaczenie: Krzysztof Krzyżanowski Projekt okładki: workshop44.eu ISBN: 978-83-246-5166-5 Copyright © 1995 T. K. V. Desikachar All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograiczną, fotograiczną, a także kopiowanie książki na nośniku ilmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami irmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graiczne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/wserjo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


 c

ϑ‰‘•Ïƒ™‹‡Ñ•–™‘ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͹ ”œ‡†‘™ƒ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͻ •–¸’ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ͳͳ ›…‹‡‹Œ‘‰ƒc”‹Ǥ”‹•Šƒƒ…Šƒ”›‹ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ͳ͵  9c* I

  

 ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴͵͵ͳ

‘‰ƒȄ‹†‡ƒ‹œƒ…œ‡‹‡̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴͵ͷʹ

‘†•–ƒ™›’”ƒ–›‹Œ‘‰‹ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴͵ͻ͵

ƒ•ƒ†›™›‘›™ƒ‹ƒƒ•ƒ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ͷ͹Ͷ

•–”‘Ї„—†‘™ƒ‹‡’”ƒ–›‹Œ‘‰‹̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ͷͷͷ

‘†›ˆ‹ƒ…Œ‡ƒ•ƒ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴͹ͷ͸

”ƒƒŒƒƒ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ͺͷ͹

ƒ†Š›̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͳͲ͵

 9c* II 

    

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͳͲͻͺ

Œƒ™‹•ƒǡ–×”‡œƒ…‹‡‹ƒŒ¦•‡”…‡ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͳͳͳͻ

œ››œ‘•–ƒ™‹ƒŒ¦䎃†› ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͳͳͻͳͲ

c™‹ƒ–‹•–‹‡Œ‡’‘–‘ǡ„›„›©™‹†œ‹ƒ›‹‘†”›™ƒ›̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͳʹͷͳͳ

›…‹‡™‘„Ž‹…œ—䙋ƒ–ƒ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͳʹͻͳʹ

c™‹ƒ–‹•–‹‡Œ‡’‘–‘ǡ„›†ƒ©ƒ™‘Ž‘ä© ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͳ͵ͻͳ͵

›•Ï‹Œ‡‰‘…‡…Š› ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͳͷ͵ͳͶ

œ‹‡™‹¸©’”œ‡•œ×†ƒ䅋‡Ă…‡Œ‘‰‹̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͳͷ͹ͳͷ

×Ї䅋‡Ă‹Œ‘‰‹ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͳ͸͹

 9c* III 

   Q}  ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ͳ͹ͷ

 9c* IV 

 Q}  ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ʹͶͷ

‘†ƒ–‡ͳ ‡•–›Ā”׆ϑ™‡’”œ›–ƒ…œƒ‡™–‡Œ•‹¦Ă…‡̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ʹͷͻ ‘†ƒ–‡ʹ œ–‡”›’‘†•–ƒ™‘™‡•‡™‡…Œ‡©™‹…œ‡Ñ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ʹ͸͵ ϑ™‹ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ʹ͸ͺ

Kup książkę

Poleć książkę


6

SPISTRECI

Krishnamacharyapodczasswoichsetnychurodzin;towarzyszymuIndraDevi

Kup książkę

Poleć książkę


Ͷ    Œƒ‹•’‘•×„‘Ǐ›†‘•–”œ‡…‘„‡…‘ä©sthiry‹sukhiȄ‡Ž‡‡–×™•–ƒÏ‡Œ…œ—ŒǦ ‘ä…‹‘”ƒœ’‘…œ—…‹ƒŽ‡‘ä…‹‹‘ˆ‘”–—ǡƒ™‹¸……œ›‹×™‹‡œ„¸†›…Š†‘•—Ǧ –‡…œ‡‰‘’”ƒ–›‘™ƒ‹ƒŒ‘‰‹ǫ„›œ‹Ž—•–”‘™ƒ©‹†‡¸sthirasukhiǡJogasutry‘†™‘Ǧ ϗŒ¦•‹¸†‘’‹¸‡Œ™‹œŒ‹’‘…Š‘†œ¦…‡Œœ‹†›Œ•‹‡Œ‹–‘Ž‘‰‹‹Ǥ ‹•–‘”‹ƒ–ƒ—ƒœ—Œ‡ƒ—‘•œ¦…‡‰‘ •‹¸ƒ’‘™‹‡”œ…Š‹‘…‡ƒ—”׎ƒ™¸Ă›ƒ–¸Ǥ ‡‰‘†Ï—‰‹‡…‹ƒÏ‘œ™‹‹¸–‡Œ‡•–™™›‰‘†‡Ï‘Çǡ ƒ–×”›•’‘…œ›™ƒ„׉‹•œ—Ǥ›•‹¦…‡‰Ïי™¸Ăƒ™›…‹¦‰ƒ•‹¸™‰×”¸ǡ–™‘”œ¦…ƒ†‹•œ— …‘ä’”œ›’‘‹ƒŒ¦…‡‰‘’ƒ”ƒ•‘Ž‘…Š”‘›ǡƒƒ•œ…œ›…‹‡–‡‰‘„ƒŽ†ƒ…Š‹—•’‘…œ›™ƒƒ•œƒ‹‡‹ƒǤ ‹ƒÏ‘™¸ĂƒŒ‡•–™›•–ƒ”…œƒŒ¦…‘‹¸‹‡‹†‡Ž‹ƒ–‡ȋsukhaȌǡƒ„›•Ï—Ă›©Œƒ‘Ï‘Ă‡†Žƒ„ו–™ƒ ȄƒŒ‡†‘…œ‡ä‹‡Œ‡•–‘†’‘™‹‡†‹‘’‡™‡‹•‘Ž‹†‡ȋsthiraȌǡ†œ‹¸‹…œ‡—‘Ç’‘†’‹‡”ƒ©…ƒÏ¦ ‹‡‹¸Ǥ‘™‹‹ä›’”ׄ‘™ƒ©™Ï¦…œ›©–ƒ‹‡™Ïƒä‹‡‡Ž‡‡–›†‡Ž‹ƒ–‘ä…‹‹•–ƒÏ‘ä…‹†‘ƒǦ •œ‡Œ’”ƒ–›‹™›‘›™ƒ‹ƒasanǡœƒ…Š‘™—Œ¦…”×™‘…œ‡ä‹‡’‡™‘ä©ǡ‹Ă”‘œ™‹Œƒ‹‡–›…Š…‡…Š ‘•œ–—Œ‡ƒ•…‘”ƒœ‹‡Œ™›•‹Ï—Ǥ „›‘•‹¦‰¦©sthir‹sukhǡƒ•œƒ’”ƒ–›ƒŒ‘‰‹—•‹„›©”‘œ•¦†ƒ‹†‘„”œ‡œ‘”‰ƒ‹œ‘™ƒƒǤ ‘†‘„‹‡Œƒ™‡™•œ›•–‹…Š‹›…Š•›–—ƒ…Œƒ…Š•’‘–›ƒ›…Š™ۅ‹—ǡ™’”œ›’ƒ†—©™‹…œ‡‹ƒ asanƒ›†‘…œ›‹‡‹ƒœŒƒ‹ä’—–‡™›Œä…‹‘™›Ǥ–‡Œ‘”‡–‡Œ•›–—ƒ…Œ‹י•–ƒ ’‘…œ¦–‘™›–‘‘†›…Œƒƒ•œ‡Œ‹•–‘–›™†ƒ‡Œ…Š™‹Ž‹Ǥσ䐋‡†Žƒ–‡‰‘™‹‡†œƒ‘…ƒÏ›ƒ•œ› ‘”‰ƒ‹œ‹‡Œ‡•–„ƒ”†œ‘’”œ›†ƒ–ƒȄ’‘œ™ƒŽƒƒ‘ƒ’‘•—™ƒ©•‹¸”‘’‘”‘—ƒ’”œ×† ‹”‘œ™‹Œƒ©ƒ•œ‡†œ‹ƒÏƒ‹ƒ™•’‘•×„†‘•–‘•‘™ƒ›†‘ƒ•œ›…Š‘ĂŽ‹™‘ä…‹Ǥ ‘œ™×Œ’”ƒ–›‹Œ‘‰‹™‡†Ï—‰‘…‡’…Œ‹’”œ‡†•–ƒ™‹‘›…Š™Jogasutrach–‘†œ‹ƒÏƒ‹‡‘”‡Ǧ 䎃‡Œƒ‘winjasakramaǤKrama‘œƒ…œƒǷ”‘dzǡnjasaȄǷ—‹‡ä…‹©dzǡƒ–‘‹ƒ•–’”œ‡†”‘•–‡ wiǦ–Ï—ƒ…œ›•‹¸Œƒ‘Ƿ™•’‡…ŒƒŽ›•’‘•×„dzǤ †‡ƒwinjasykramy’‘Ž‡‰ƒƒ–›ǡ‹Ă‹‡™›•–ƒ”…œƒ ’‘’”‘•–—™›‘ƒ©”‘Ȅ’‘™‹‹‡‘•‹‡”‘™ƒ©ƒ•™‡™Ïƒä…‹™›‹‡”——‹„›©œ”‡ƒŽ‹œ‘Ǧ ™ƒ›™‘†’‘™‹‡†‹•’‘•×„Ǥ Winjasakrama‘†’‘™‹ƒ†ƒœƒ–‡’”ƒ™‹†Ï‘™‘œ‘”‰ƒ‹œ‘™ƒ‡Œ䅋‡Ă…‡’”ƒ–›‹Œ‘‰‹Ǥ™‘Ǧ ”œ‡‹‡’‘†œ‹‡Ž‘‡‰‘ƒ•–‘’‹‡‹Ž‘‰‹…œ‡‰‘…‹¦‰—†œ‹ƒÏƒÑŒ‡•–’‘†•–ƒ™‘™¦‹†‡¦™Œ‘†œ‡‹™ƒĂ‡ǡ „›‘”œ›•–ƒ©œ–‡Œ‘…‡’…Œ‹„‡œ™œ‰Ž¸†—ƒ–‘ǡ…œ›×™‹›‘©™‹…œ‡‹—asanǡ‘pranajamieǡ …œ›–‡ĂŒ‡•œ…œ‡‹›…Šœƒ‰ƒ†‹‡‹ƒ…ŠǤƒ…œ›ƒ›ƒ•œ¦’”ƒ–›¸™‹‡Œ•…—ǡ™–×”›•‹¸œƒŒǦ †—Œ‡›ǡ‹œ‹‡”œƒ›™‹‡”——‘”‡–‡‰‘…‡Ž—Ǥƒ•–¸’‹‡™›„‹‡”ƒ›†œ‹ƒÏƒ‹ƒǡ–×”‡„¸Ǧ †¦ƒ•’”‘™ƒ†œ‹©—”‡ƒŽ‹œƒ…Œ‹–‡‰‘œƒ‹ƒ”—ǡƒ’×Ā‹‡Œ•–‘’‹‘™‘™’”‘™ƒ†œ¦ƒ•œ’‘™”‘–‡ ™‘”ƒŽ‡ۅ‹‡Ǥƒ‹¸–ƒŒ›Œ‡†ƒǡ‹Ă…‘†œ‹‡‡©™‹…œ‡‹‡•’”ƒ™‹ƒǡ‹Ă‹‡™”ƒ…ƒ›™‹‡ŒǦ •…‡ǡ™–×”›œƒŒ†‘™ƒŽ‹ä›•‹¸ƒ’‘…œ¦–—Ǥ‘†™’Ï›™‡’”ƒ–›‹—Ž‡‰ƒ›œ‹ƒ‘Ǥ ϛ›Œ‘‰‹ƒƒƒǡی¦…›™†ƒ™›…Š…œƒ•ƒ…Šǡ‹ƒÏ‹‡†›ä’‘™‹‡†œ‹‡©ǡ‹Ă„‡œwinjasy ‹‡‘Ѓ‘•‹¦‰¦©‹•–”œ‘•–™ƒ™™›‘›™ƒ‹—asanǤ †‡ƒwinjasakramyŒ‡•–’‘Ă›–‡…œƒ

Kup książkę

Poleć książkę


56

PRAKTYKAJOGI

‹‡–›Ž‘Œƒ‘™›–›…œƒ†‘–›…œ¦…ƒƒ•œ‡Œ’”ƒ–›‹Œ‘‰‹ǡƒŽ‡”×™‹‡ĂŒƒ‘™•ƒœ×™ƒ‘„‡Œ—Ǧ Œ¦…ƒ…‘†œ‹‡‡ۅ‹‡Ǥ „›†‘•–”œ‡…sthir‹sukh™™›‘›™ƒ›…ŠasanachǡƒŽ‡Ă›ƒŒ’‹‡”™†‘™‹‡†œ‹‡©•‹¸ǡ ™Œƒ‹•’‘•×„’”œ›‰‘–‘™ƒ©…‹ƒÏ‘ǡ—›•Ï‘”ƒœ—™ƒ‰¸†‘–ƒ‹…Š†œ‹ƒÏƒÑǤƒŽ‡Ă›–ƒĂ‡”‘œ™ƒĂ›©ǡ …œ›†ƒƒ’‘œ›…Œƒ‹‡•‹‡œ‡•‘„¦„‡œ’‘䔇†‹‡Ž—„†Ï—‰‘–‡”‹‘™‡”›œ›‘’‘™•–ƒ‹ƒŒƒ‹…Šä ’”‘„Ž‡×™Ȅƒ™‘„Ž‹…œ—–ƒ‹‡‰‘œƒ‰”‘ǐ‹ƒ’‘•œ—ƒ©©™‹…œ‡ÑƒŒ¦…›…Šƒ…‡Ž—’”œ›™”×…‡Ǧ ‹‡”×™‘™ƒ‰‹‘††‡…Š—‹…‹ƒÏƒǤ

Kontrpozycje ‘‰ƒ—…œ›ƒ•ǡ‹ĂƒĂ†‡†œ‹ƒÏƒ‹‡ƒ†™ƒ”‡œ—Ž–ƒ–›Ȅ’‘œ›–›™›‹‡‰ƒ–›™›Ǥ‘™Ïƒä‹‡œ–‡‰‘ ’‘™‘†—–ƒ™ƒĂ‡Œ‡•–ǡ„›™䙋ƒ†‘›•’‘•×„œ™”ƒ…ƒ©—™ƒ‰¸ƒƒ•œ‡†œ‹ƒÏƒ‹ƒǤ—•‹›„›© ™•–ƒ‹‡‘†”×Ћ©‡ˆ‡–›’‘œ›–›™‡‘†–›…Š‹‡’‘憃›…Šǡ–ƒƒ„›×…™œ‘…‹©–‡’‹‡”™Ǧ •œ‡‹’”ׄ‘™ƒ©œ‡—–”ƒŽ‹œ‘™ƒ©–‡†”—‰‹‡Ǥ’”œ›’ƒ†—™›‘›™ƒ‹ƒasan—Ă›™ƒ›”×Л…Š ’‘œ›…Œ‹ǡ–×”›…Šœƒ†ƒ‹‡Œ‡•–œ”×™‘™ƒĂ‡‹‡‡™‡–—ƒŽ›…Š‡‰ƒ–›™›…Š‡ˆ‡–×™‹‡–×Ǧ ”›…Š•œ…œ‡‰×Ž‹‡ˆ‘”•‘™›…Š©™‹…œ‡ÑǤƒ‹‡‡—–”ƒŽ‹œ—Œ¦…‡—Ïƒ†›‘•œ¦ƒœ™¸‘–”’‘œ›…Œ‹ Ž—„pratikrijasanͳǤ ƒŒ‹Œ›•‹¸ƒ’”œ›Ïƒ†•–ƒ‹‡ƒ‰Ï‘™‹‡Ǥ‹‡Ž‡‘•×„–™‹‡”†œ‹ǡ‹Ă‹‡„›Ï‘„›™•–ƒ‹‡ †‘–”™ƒ©†‘‘Ñ…ƒ†‹ƒǡ‰†›„›‹‡™›‘›™ƒ‹‡–‡‰‘™Ïƒä‹‡©™‹…œ‡‹ƒȄœƒ‡‰‘–‡Ă’‘† ƒœ™¦irsasanyǤœ‹‡•‹¸©‹—–•–ƒ‹ƒƒ‰Ï‘™‹‡–‘’‹‡”™•œƒ”œ‡…œǡŒƒ¦”‘„‹¦”ƒ‘ǡ„¦†Ā–‡Ă ‘•–ƒ–‹ƒ™‹‡…œ‘”ƒ…œ›‘ä©’”œ‡†’׌䅋‡•’ƒ©Ȅ‹…œ—Œ¦•‹¸œ–›„ƒ”†œ‘†‘„”œ‡Ǥ‹‡’”œ›Ǧ ‰‘–‘™—Œ¦•‹¸™Ƈ•’‘•×„†‘™›‘ƒ‹ƒasanyȄ’‘’”‘•–—•–ƒŒ¦ƒ‰Ï‘™‹‡ǡ’‘…œ›’”œ‡Ǧ ”›™ƒŒ¦–¸…œ›‘ä©Ǥ‘ǡ…œ‡‰‘…œ¸•–‘‹‡œƒ—™ƒĂƒŒ¦’”œ‡œ†Ï—‰‹‘”‡•ǡ–‘‡‰ƒ–›™‡•—–‹•”›Ǧ ™ƒ‡’”œ‡œ–¸’‘œ›…Œ¸ǤŠ‘…‹ƒĂ•–ƒ‹‡ƒ‰Ï‘™‹‡ƒ‘”œ›•–‡†œ‹ƒÏƒ‹‡†œ‹¸‹‘†™”×…‡‹— –”ƒ†›…›Œ›…Š”‡œ—Ž–ƒ–×™†œ‹ƒÏƒ‹ƒ‰”ƒ™‹–ƒ…Œ‹ƒƒ•œ‘”‰ƒ‹œǡ’”œ‡‘•‹–ƒĂ‡…ƒÏ›…‹¸Ăƒ”Ž—†œǦ ‹‡‰‘…‹ƒÏƒƒ•œ›Œ¸Ǥ‡™¦•‹‡Ž‡‡–’”œ›•–‘•‘™ƒ›Œ‡•–†‘—–”œ››™ƒ‹ƒ•ƒ‡Œ–›Ž‘‰Ï‘Ǧ ™›ǡ–›…œƒ•‡™–ƒ‹‡Œ•›–—ƒ…Œ‹•’‘…œ›™ƒƒ‹…ƒÏƒƒ•œƒƒ•ƒǤ–‡‰‘™Ïƒä‹‡’‘™‘†—–ƒ ™ƒĂ‡Œ‡•–ǡƒ„›’‘™›‘›™ƒ‹—•–ƒ‹ƒƒ‰Ï‘™‹‡œ‡—–”ƒŽ‹œ‘™ƒ©‡™‡–—ƒŽ‡‡‰ƒ–›™‡•—–‹ –‡Œasanyǡ•–‘•—Œ¦…‘†’‘™‹‡†‹‡©™‹…œ‡‹ƒ’”œ›™”ƒ…ƒŒ¦…‡”×™‘™ƒ‰¸Ǥ ‡äŽ‹‹‡„¸†œ‹‡›–‡‰‘ ”‘„‹©ǡ‘Ǐ›œƒ…œ¦©‘†…œ—™ƒ©œƒ™”‘–›‰Ï‘™›ǡ•œ›Œƒ‘Ç•–ƒ©•‹¸’‘Œƒ‹ä…œƒ•‹‡…Š”‘‹…œ‹‡ •’‹¸–ƒȋŽ—„…‘‰‘”•œƒȄ•œ–›™ƒȌǤ‘™‹¸…‡Œǡ”¸‰‹•œ›Œ‡‘‰¦—Ž‡…—•œ‘†œ‡‹‘Ž—„’”œ‡Ǧ ‹‡•œ…œ‡‹‘ǡ—…‹•ƒŒ¦…–›•ƒ›œƒŒ†—Œ¦…‡•‹¸™‡™¦–”œ‹…Š‡”™›ǡ…‘‘Ç’”‘™ƒ†œ‹© †‘’”œ›–σ…œƒŒ¦…‡‰‘„׎—Ǥ‹‡•–‡–›ǡ…‘ä–ƒ‹‡‰‘œ†ƒ”œƒ•‹¸…ƒÏ‹‡…œ¸•–‘–›ǡ–×”œ›œƒ‹‡†„—Œ¦ —Ă›™ƒ‹‡‘–”’‘œ›…Œ‹ƒŒ¦…›…Šƒ…‡Ž—œ”×™‘™ƒĂ‡‹‡‡ˆ‡–×™•–ƒ‹ƒƒ‰Ï‘™‹‡Ǥ ‹‡—•–ƒ‹‡—œ›•Ïƒ™‹ƒ•‘„‹‡ǡŒƒ™‹‡Ž‡•œ×†‘Ç™›™‘σ©–‡‰‘”‘†œƒŒ—†œ‹ƒÏƒ‹‡Ǥ σ䅋™‡’”ƒ–›‘™ƒ‹‡asan‹‡‘‰”ƒ‹…œƒ•‹¸Œ‡†›‹‡†‘’‘•—™ƒ‹ƒ•‹¸”‘’‘”‘—™•–”‘Ǧ ¸Œƒ‹‡‰‘ä…‡Ž—Ǥ—•‹›”×™‹‡Ă™”×…‹©†‘•–ƒ—ǡ™–×”›Œ‡•–‡ä›™•–ƒ‹‡’‘†Œ¦©ƒ•œ‡ …‘†œ‹‡‡†œ‹ƒÏƒ‹ƒǡ‹‡‘†…œ—™ƒŒ¦…’”œ›–›Ɛ›…Š„‘Ž‡•›…Š•—–×™ƒ•œ‡Œ’”ƒ–›‹Ǥ ‘”—•œƒŒ¦…œƒ‰ƒ†‹‡‹‡‘–”’‘œ›…Œ‹ǡ’”œ›’‘‹ƒÏ‡•‘„‹‡‹–‡”‡•—Œ¦…¦Š‹•–‘”‹¸Ǥƒ†™×…Š „”ƒ…‹ǡƒ‹‡†›„›Ž‹ä›†œ‹‡©‹ǡ™ƒ•œ›‘‰”‘†œ‹‡”‘•Ïƒ‹‡œ™›Ž‡™›•‘ƒ’ƒŽƒ‘‘•‘™ƒǤ ׌•–ƒ”•œ›„”ƒ–œ™›Ï’‘™–ƒ”œƒ©ƒ•œ‡Œ†™×Œ…‡ǡ‹Ă™‹‡ǡ™Œƒ‹•’‘•×„ƒŽ‡Ă›™•’‹ƒ©•‹¸ƒ–ƒ ͳPrati‘œƒ…œƒǷ’”œ‡…‹™dzǡƒ–‘‹ƒ•–kr–Ï—ƒ…œ›•‹¸Œƒ‘Ƿ”‘„‹©dzǤ

Kup książkę

Poleć książkę


OSTRONEBUDOWANIEPRAKTYKIJOGI

57

™›•‘‹‡†”œ‡™ƒȄ”œ—…‹Ž‹ä›—™‹¸…™›œ™ƒ‹‡ǡ„›’‘ƒœƒÏƒ–¸•œ–—¸Ǥ‘†œ‹ä’ƒ‹¸–ƒǡ Œƒ•‹¸œ‹‡‰‘ƒ„‹ŒƒŽ‹ä›ǡ’‘†ä’‹‡™—Œ¦…Ƿ™•’‹ƒŒ•‹¸ǡ™•’‹ƒŒ•‹¸dzǤ‘‹‡…‘Ñ…×™ǡ™•œ‡†Ïƒ –‘†”œ‡™‘Ǥ†”ƒ’ƒ‹‡•‹¸ƒ‰×”¸„›Ï‘™œ‰Ž¸†‹‡’”‘•–‡Ȅ‹‡†›Œ‡†ƒ…Š…‹ƒÏœ‡Œä©ǡ‹‡™‹‡Ǧ †œ‹ƒÏǡŒƒ†‘‘ƒ©–‡‰‘™–ƒ‹•’‘•×„ǡDŽ›‹‡•’ƒä©Ǥ’‘„Ž‹Ă—‹‡„›Ï‘‹‘‰‘ǡ–‘×‰Ï„› —’‘×…ǡ–ƒ™‹¸…—–¦Ïƒ–›†”œ‡™‹‡ƒ†Ï—Ă•œ¦…Š™‹Ž¸Ǥ ‘†‘„‹‡’”œ‡†•–ƒ™‹ƒ•‹¸ƒ•œ‡©™‹…œ‡‹‡asanǤ‹‡™›•–ƒ”…œ›™‡Œä©ƒ†”œ‡™‘Ȅ–”œ‡„ƒ –ƒĂ‡—‹‡©œ‹‡‰‘œ‡Œä©Ǥ‹‡†›™›‘—Œ‡›•–ƒ‹‡ƒ‰Ï‘™‹‡ǡ’‘™‹‹ä›„›©™•–ƒ‹‡„‡œ ’”‘„Ž‡×™’‘™”×…‹©†‘‘”ƒŽ‡Œ’‘œ›…Œ‹ǤƒĂ‡ǡ„›†Žƒœ”×™‘™ƒĂ‡‹ƒ–‡Œasany™›‘›™ƒ© ‘–”’‘œ›…Œ¸–ƒ¦Œƒ䙋‡…ƒȋsarwangasanaȌǡ…‘’‘œ™‘Ž‹œ‹‡Œ•œ›©ƒ…‹•™›™‹‡”ƒ›ƒ•œ›Œ¸Ǥ ŽƒƒĂ†‡Œ’‘œ›…Œ‹‘ЃœƒŽ‡Ā©”‘œƒ‹–‡‘–”’‘œ›…Œ‡ǡ™œƒŽ‡Ă‘ä…‹‘†–‡‰‘ǡ‰†œ‹‡’‘Œƒ™‹ƒ •‹¸ƒ’‹¸…‹‡Ǥ‹‡†›–›Ž‘’‘™›‘ƒ‹—asany…œ—Œ‡›ƒ†‹‡”‡•’‹¸…‹‡™Œƒ‹‡Œä…œ¸ä…‹…‹ƒÏƒǡ —•‹›’”ׄ‘™ƒ©œ”×™‘™ƒĂ›©Œ‡’”œ›’‘‘…›pratikrijasanyȄƒ™‹¸…ƒŒ’”‘•–•œ‡‰‘†œ‹ƒǦ 󐋃ǡ–×”‡œ‡—–”ƒŽ‹œ—Œ‡™•’‘‹ƒ‡œŒƒ™‹•‘Ǥ‘–”’‘œ›…Œ¦†Žƒ‰Ï¸„‘‹‡‰‘•Ï‘—™’”œ×† Œ‡•–󉑆‡™›‰‹¸…‹‡†‘–›Ï—Ǥ –‡•›™‡™›‰‹¸…‹‡™–›Ï”×™‘™ƒĂ››†Žƒ‘†‹ƒ›’”œ›’‘Ǧ ‘…›’”‘•–‡‰‘’‘…Š›Ž‡‹ƒ•‹¸†‘’”œ‘†—Ǥ‡Ž‡•–‘•‘™ƒ‹ƒpratikrijasanŒ‡•–’‘™”×–…‹ƒÏƒ†‘ Œ‡‰‘‘”ƒŽ‡‰‘•–ƒ—‹—’‡™‹‡‹‡•‹¸ǡ‹Ă‹‡™‘•‹›Ɛ‡‰‘ƒ’‹¸…‹ƒ†‘‘Ž‡Œ‡Œ’‘œ›…Œ‹ …œ›–‡Ă†‘…‘†œ‹‡‡‰‘ۅ‹ƒǤ ”œ‡•–”œ‡‰ƒ‹‡œƒ•ƒ†›†™‘Œƒ‹…Š•—–×™‹—Ï‘Ă‘ƒ’‘†–ƒ‹¦–‡•‡™‡…Œƒasan™›Ǧ ‘›™ƒ›…Š™–”ƒ…‹‡Œ‡†‡Œ•‡•Œ‹–‘Œ‡†ƒœ‡–‘†ǡ„›™’”‘™ƒ†œ‹©™ۅ‹‡œƒ•ƒ†¸winjasa kramyǤ™‹¦œƒƒœ–¦‹†‡¦‹‡—•–ƒƒ…œ—Œ‘ä©’‘™‹ƒ„›©”×™‹‡Ă…œ¸ä…‹¦™›‘›™ƒ‹ƒ ƒĂ†‡Œ’‘Œ‡†›…œ‡Œasanyǡƒ™‹ƒ”¸—’Ï›™—…œƒ•—–ƒĂ‡‡Ž‡‡–‡”‘œ™‘Œ—ƒ•œ‡Œ’”ƒ–›‹Ǥ

Ukadaniesesji ”œ›Œ”œ›Œ›•‹¸–‡”ƒœǡŒƒ‘Ѓ—Ï‘Ă›©‘Ž‡Œ‡’‘œ›…Œ‡–™‘”œ¦…‡’‘Œ‡†›…œ¦•‡•Œ¸Ǥ’‘•×„ǡ ™Œƒ‹„¸†œ‹‡›Œ¦”‘œ™‹Œƒ©ǡœƒŽ‡Ă›Œ‡•–‘†ƒ•œ›…Š„‡œ’‘䔇†‹…Š’‘–”œ‡„ǡ…‡Ž×™†Ï—‰‘–‡”Ǧ ‹‘™›…Šǡƒ–ƒĂ‡†œ‹ƒÏƒÑǡ–×”‡ƒŒ¦ƒ•–¦’‹©’‘œƒ‘Ñ…œ‡‹—–ƒ‹‡Œ’‘”…Œ‹©™‹…œ‡ÑǤ‡•–ƒ™ ’‘œ›…Œ‹’”œ›‰‘–‘™—Œ¦…›…Š…‹ƒÏ‘†‘‰”›™–‡‹•ƒ„¸†œ‹‡•‹¸”×ЋÏ‘†–‡‰‘ǡ–×”›ƒ’‘×…‘Ǧ —䜃…Š‘™ƒ©…œ—Œ‘ä©™•›–—ƒ…Œ‹™›•–ƒ™‹ƒŒ¦…‡Œƒ’”ׄ¸ƒ•œ‹–‡Ž‡–Ǥ ‡•œ…œ‡‹ƒ…œ‡Œ„¸†¦ ™›‰Ž¦†ƒÏ›©™‹…œ‡‹ƒƒŒ¦…‡ƒ…‡Ž—’‘×…‘•‘„‹‡…‹‡”’‹¦…‡Œƒ…Š”‘‹…œ¦„‡œ•‡‘ä©œ”‡ŽƒǦ •‘™ƒ©•‹¸’”œ‡†’׌䅋‡•’ƒ©Ǥ ‹…œ„ƒasanŒ‡•–‘‰”‘ƒǡ’‘†‘„‹‡œ†ƒŒ‡•‹¸œ”‡•œ–¦™›‰Ž¦†ƒ©•›–—ƒ…Œƒƒ”›—•‹¦Ă‡ǡ –×”‡Œ‡‘’‹•—Œ¦ǤŒƒ‹•’‘•×„œƒ…œ¦©™›„‹‡”ƒ‹‡’‘œ›…Œ‹ǡ–×”‡™Ï¦…œ››™ƒ•œœ‡•–ƒ™©™‹Ǧ …œ‡Ñǫ‹•–ƒ‘ĂŽ‹™›…Š†‘™›‘ƒ‹ƒasanŒ‡•–‹‡‘‰”ƒ‹…œ‘ƒȄœƒ‹†‘–”œ‡›†‘‰”ƒ‹… ’‘–‡…ŒƒÏ—ƒ•œ‡‰‘…‹ƒÏƒǡŒ‡‰‘‹‡œ™›Ïƒ‡Žƒ•–›…œ‘ä©œƒ’‡™‹ƒ‹‡ƒŽ‹‡•‘Ñ…œ‘¦Ž‹…œǦ „¸”‘œ™‹¦œƒÑǤ‘‘•‘„ƒ™›‘—Œ¦…ƒ©™‹…œ‡‹ƒ—•‹œ†‡…›†‘™ƒ©ǡ…œ›™䙋‡–Ž‡Œ‡Œ•–›Ž—ۅ‹ƒ ‹œƒÏ‘Ă‘›…Š…‡Ž×™Ž‡’‹‡ŒŒ‡•–©™‹…œ›©™‹‡Ž‡asanǡ…œ›‘ÇŒ‡†›‹‡‹‡Ž‹…œ‡Ǥ”œ‡„ƒ–‡Ă—•–ƒǦ Ž‹©ǡ–×”‡œ‹…Šˆƒ–›…œ‹‡™ƒ”–‡•¦œƒ…Š‘†—Ǥ×Л‘•‘„‘„¸†¦‘†’‘™‹ƒ†ƒ©‘†‹‡‡’‘Ǧ œ›…Œ‡Ǥ’‘”‡‰”‘‘ƒ†‡’–×™ƒ–ƒ—•œ–›™‹‘‡‘‰‹ǡǍ‘‹‡…œ‘ä…‹¦„¸†œ‹‡™›‘›™ƒ‹‡ ™‹‡Ž—asan•–‘Œ¦…›…ŠǤ ‡äŽ‹•’‘Œ”œ››ƒ’”œ‡…‹™›„‹‡‰—ǡ…Š‘…‹ƒĂ„›ƒ–ƒ…‡”œ›œ‡Žƒ•–›…œ›Ǧ ‹‹†‘„”œ‡”‘œ™‹‹¸–›‹‘Ñ…œ›ƒ‹†‘Ž›‹ǡ‹…Š‰‹„‘ä©•’”ƒ™‹ǡ‹Ăœ’‡”•’‡–›™›–›…Š‘•×„ ‹‡„¸†œ‹‡•‡•—™Ïƒ†ƒ©œ„›–™‹‡Ž‹‡‰‘™›•‹Ï—™–‡‰‘–›’—’‘œ›…Œ‡Ǥ •–‹‡Œ‡„ƒ”†œ‘™‹‡Ž‡ asanǡ‹‡—•‹›Œ‡†ƒ™›‘›™ƒ©‹…Š™•œ›•–‹…ŠǤ™‹‡Ž‡™ƒĂ‹‡Œ•œ‡Œ‡•––‘ǡ„›œƒŽ‡Ā©‹‡Ǧ ”—‡ǡ™Œƒ‹ƒ’‘†¦Ăƒ©ƒ•œƒ’”ƒ–›ƒǡ‹—Ï‘Ă›©…‹¦‰’‘œ›…Œ‹ǡ–×”›•’‡Ï‹ƒ•œ‡’‘–”œ‡„›

Kup książkę

Poleć książkę


58

PRAKTYKAJOGI

‹’‘œ™‘Ž‹ƒ‘†”›©™•œ›•–‘–‘ǡ…‘ƒŽ‡Ă›‘†ƒŽ‡Ā©™™›‘›™ƒ‹—asanǤ’”œ›’ƒ†—†‘Ǧ ‘›™ƒ‹ƒ–‡‰‘–›’—™›„‘”×™ƒ—…œ›…‹‡Ž•–ƒ‘™‹™ƒĂ‡Ā”׆ϑ‹ˆ‘”ƒ…Œ‹Ǥ —–™›Œä…‹‘™›†Žƒƒ•œ›…Š†œ‹ƒÏƒÑ„¸†œ‹‡œ‹‡‹ƒ©•‹¸ƒĂ†‡‰‘†‹ƒǤƒ’‘…œ¦–—™†”‘Ǧ ǐ‹‡–ƒ‹‡Œ‹†‡‹‘Ç„›©–”—†‡ǡƒŽ‡‹„ƒ”†œ‹‡Œœƒƒ™ƒ•‘™ƒƒ„¸†œ‹‡ƒ•œƒ’”ƒ–›ƒƒ—–‡Ǧ –›…œ‡ŒŒ‘‰‹ǡ–›Ž‡’‹‡Œ„¸†œ‹‡›”‘œ—‹‡©ǡ™Œƒ‹•’‘•×„‘„•‡”™‘™ƒ©•ƒ‡‰‘•‹‡„‹‡‹Œƒœƒ ƒĂ†›”ƒœ‡œƒŒ†‘™ƒ©ƒ•œ™Ïƒ•›’—–•–ƒ”–‘™›Ǥ‹‡Œ•…‡ǡœ–×”‡‰‘”‘œ’‘…œ›ƒ›†œ‹ƒǦ 󐋃ǡ‹‡—•–ƒ‹‡•‹¸œ‹‡‹ƒǤ‘™‹‡†œ›ǡÇ™…œ‘”ƒŒƒ†™›”¸Ă›Ï‡‘Žƒ‘‹œ–‡‰‘’‘™‘†— †œ‹ä”ƒ‘‹‡‘‰¸—•‹¦ä©œ‡•”œ›Ă‘™ƒ›‹‘‰ƒ‹Ǥ–ƒ‹‡Œ•›–—ƒ…Œ‹„¸†¸™›‘›™ƒ©©™‹Ǧ …œ‡‹ƒǡ–×”‡’‘œ™‘Ž¦‹”‘œŽ—Ā‹©„‘Ž¦…¦…œ¸ä©…‹ƒÏƒǤ’”ƒ™†œ‡‹‡ƒ•œ‡Œ‘†›…Œ‹’”œ‡†”‘œǦ ’‘…œ¸…‹‡©™‹…œ‡Ñ‹’‘™–ƒ”œƒ‹‡–‡‰‘œƒ„‹‡‰—™–”ƒ…‹‡‹…Š–”™ƒ‹ƒ–‘‹‡œ™›Ž‡‹•–‘–›…œ›Ǧ ‹Ǥ ‡Ă‡Ž‹•–‘Œ¦…ǡ™›‘ƒ›•Ï‘™’”œ×†ǡ„‡œ’”‘„Ž‡—‘Ǐ›•’”ƒ™†œ‹©ǡ…œ›ƒ•œ‡’Ž‡…› ‹‹¸ä‹‡×‰•¦•œ–›™‡Ǥ‡‰‘–›’—”œ‡…œ›σ–™‘œƒ—™ƒĂ›©ǡŒ‡äŽ‹–›Ž‘œ™”ƒ…ƒ›—™ƒ‰¸ƒ •›‰ƒÏ›™›•›Ïƒ‡’”œ‡œƒ•œ‡…‹ƒÏ‘Ǥ‹‡†›œƒ…œ‹‡›‘„•‡”™‘™ƒ©Œ‡™–ƒ‹•’‘•×„‹„¸†œ‹‡› ’”ƒ™‹†Ï‘™‘—•–ƒŽƒ©’—–™›Œä…‹ƒǡƒ•œƒ’”ƒ–›ƒ„¸†œ‹‡‘‰Ïƒ”‘œ™‹Œƒ©•‹¸–ƒǡ„›œƒ’‡™‹© ƒƒ•‹—‘”œ›ä…‹Ǥ ”œ›—•–ƒŽƒ‹—‡–‘†›”‘œ’‘…œ›ƒ‹ƒ•‡•Œ‹™ƒ”–‘–”œ›ƒ©•‹¸‹Ž—‘”‡–›…Šœƒ•ƒ†Ǥ”œ‡† ™›‘ƒ‹‡asany—’‡™‹Œ›•‹¸ǡ‹Ăƒ•œ‡…‹ƒÏ‘Œ‡•–ƒ–‘‰‘–‘™‡Ǥ ‡Ă‡Ž‹ƒ’”œ›Ïƒ†•’”ׄ—Ǧ Œ‡›”ƒ‘ƒ”‘œ’‘…œ¸…‹‡†‹ƒ™›‘ƒ©•‹ƒ†•”œ›Ă›ǡ‹‡œ™”ƒ…ƒŒ¦…—™ƒ‰‹ƒ•–ƒƒ•œ‡‰‘ …‹ƒÏƒ‹‹‡’”œ›‰‘–‘™—Œ¦…‘†’‘™‹‡†‹‘×‰ǡ‘Ǐ›σ–™‘•’”‘™‘‘™ƒ©—•œ‘†œ‡‹ƒ‘ŽƒǤ Oƒ‰‘†ƒ”‘œ‰”œ‡™ƒ™’”‘™ƒ†œ‹…‹ƒÏ‘™•–ƒ‰‘–‘™‘ä…‹Ǥ‘œ’‘…œ›ƒ‹‡©™‹…œ‡Ñ‘†™›‰‹¸©†‘ –›Ï—Ž—„•”¸–×™”×™‹‡Ă‹‡Œ‡•–†‘„”›’‘›•Ï‡Ǥƒ•œ¦•‡•Œ¸’‘™‹‹ä›œƒ…œ›ƒ©‘†ƒŒǦ ’”‘•–•œ›…Š’‘œ›…Œ‹Ȅasanǡ’”œ›–×”›…Š’‘…Š›Žƒ›ƒ•œ‡…‹ƒÏ‘™ƒ–—”ƒŽ›•’‘•×„†‘’”œ‘†—ǡ „¦†Ā–ƒ‹…Šǡ’‘†…œƒ•–×”›…Š’‘†‘•‹›”ƒ‹‘ƒŽ—„‘‰‹Ǥ›‘—Œ¦…ƒ’‘…œ¦–—ƒŒÏƒ–™‹‡ŒǦ •œ‡©™‹…œ‡‹ƒǡ‘Ǐ›•–‘’‹‘™‘’”ׄ‘™ƒ©œ™‹¸•œƒ©’‘œ‹‘–”—†‘ä…‹Ǥ ›•—‡͸’”œ‡†•–ƒ™‹ƒ‹‡–×”‡asanyǡ‘†–×”›…Š‘Ǐ›œƒ…œ›ƒ©ƒ•œ¦•‡•Œ¸Ǥä”׆ –›…Š’”‘’‘œ›…Œ‹œƒŒ†—Œ‡•‹¸tadasanaȋ’‘œ›…Œƒ‰×”›Ȍǡuttanasanaȋ•Ï‘™’”œ×†Ȍǡapanasana ȋ’”œ›…‹¦‰‹¸…‹‡‘„—×‰Ȍ‘”ƒœ™›’”‘•–‘™ƒ›™ƒ”‹ƒ–wad rasanyȋ’‘œ›…Œ‹’‹‘”—ƒȌǤƒ”›•—Ǧ —͹™‹†œ‹›œ‘Ž‡‹’‘œ›…Œ‡ǡ–×”›…Š‹‡’‘™‹‹ä›—‹‡•œ…œƒ©ƒ’‘…œ¦–—•‡•Œ‹Ȅƒ™‹¸… irsasanaȋ•–ƒ‹‡ƒ‰Ï‘™‹‡Ȍǡtrikonasanaȋ’‘œ›…Œƒ–”׌¦–ƒȌǡdhanurasanaȋ’‘œ›…Œƒϗ—Ȍ‘”ƒœ halasanaȋ’‘œ›…Œƒ’Ï—‰—ȌǤ

Rysunek6.Asany,odktórychmo nazaczyna  wiczenia:pozycjagóry(1),skondoprzodu(2), apanasana(3),wariantpozycjipioruna(4)

Kup książkę

Poleć książkę


OSTRONEBUDOWANIEPRAKTYKIJOGI

59

Rysunek7.Asany,któreszbytwymagajce,bywykonywa jenapocztkusesji:stanienagowie(1), pozycjatrójkta(2),pozycjauku(3)orazpug(4)

Asany‘Ѓ™›‘›™ƒ©ƒ†™ƒ•’‘•‘„›Ǥ*™‹…œ‡‹‡”‡ƒŽ‹œ‘™ƒ‡™•’‘•×„dynamiczny ’‘Ž‡‰ƒƒ’‘™–ƒ”œƒ‹—™‡Œä…‹ƒ™†ƒ¦’‘œ›…Œ¸‹™›Œä…‹ƒœ‹‡Œ™”›–‹‡‘†’‘™‹ƒ†ƒŒ¦…›ƒǦ •œ‡—‘††›…Šƒ‹—Ǥ’”œ›’ƒ†—‡–‘†›•–ƒ–›…œ‡Œ’”œ›„‹‡”ƒ›†ƒ¦’‘œ¸‹‘Ñ…œ››Œ¦–ƒ •ƒ‘Œƒ’”œ›†œ‹ƒÏƒ‹ƒ…Š†›ƒ‹…œ›…ŠǡŒ‡†ƒĂ‡œƒ‹ƒ•–’‘œ‘•–ƒ™ƒ‹ƒ™‹‡—•–ƒŒ¦…›”—Ǧ …Š—ǡ—–”œ›—Œ‡›†ƒ¦asan’”œ‡œ‘”‡äŽ‘¦Ž‹…œ„¸‘††‡…Š×™Ǥ–›…œƒ•‹‡•—’‹ƒ›ƒ•œ¦ —™ƒ‰¸ƒ‘††›…Šƒ‹—Ž—„‘”‡–›…Š…œ¸ä…‹ƒ…Šƒ•œ‡‰‘…‹ƒÏƒȋ‡™‡–—ƒŽ‹‡ƒ‘„›†™—–›…Š …œ›‹ƒ…ŠȄ–‘œƒŽ‡Ă›Œ—Ă‘†…‡Ž—ǡ™Œƒ‹™›‘—Œ‡›†ƒ¦’‘œ›…Œ¸ȌǤ*™‹…œ‡‹‡™•’‘•×„ †›ƒ‹…œ›’‘œ™ƒŽƒƒ•œ‡—…‹ƒÏ—’”œ›œ™›…œƒ‹©•‹¸†‘asany™•’‘•×„󉑆›‹•–‘’‹‘™›Ǥ –‡‰‘’‘™‘†—Ž‡’‹‡ŒŒ‡•–”‘œ’‘…œ›ƒ©™›‘›™ƒ‹‡†ƒ‡Œ’‘œ›…Œ‹‘†–ƒ‹‡Œ™Ïƒä‹‡‡–‘†›ǡ ƒ†‘’‹‡”‘’×Ā‹‡Œ’”ׄ‘™ƒ©—–”œ›ƒ©Œ¦•–ƒ–›…œ‹‡Ǥ ›ƒ‹…œ‡©™‹…œ‡‹‡asan‹‡•‹‡œ‡•‘„¦™‹‡Ž‡‹›…Š‘”œ›ä…‹Ǥ‡Ā›ƒ’”œ›Ïƒ†’‘Ǧ œ›…Œ‡ǡ–×”‡•–™ƒ”œƒŒ¦’‘…œ¦–—Œ¦…›†—Ç’”‘„Ž‡›ǡ‘‹Ž‡ƒŒ¦„›©—–”œ›ƒ‡™•’‘•×„•–ƒǦ –›…œ›’”œ‡œ†Ï—Ă•œ›…œƒ•Ǥי‹‡Ă‘•‘„›œƒƒ™ƒ•‘™ƒ‡…œ¸•–‘™’ƒ†ƒŒ¦™’—σ’¸ƒ™›— •—’‹ƒ‹ƒ—™ƒ‰‹ƒ—–”œ›ƒ‹—’‘œ›…Œ‹’”œ›Œ‡Œ•–ƒ–›…œ›™›‘›™ƒ‹—ǡœƒ‹ƒ•–ƒ’”ƒ™†¸ ’”ƒ…‘™ƒ©ƒ††ƒ¦asan‹‘†”›™ƒ©Œ‡Œ‘ĂŽ‹™‘ä…‹Ǥ*™‹…œ‡‹‡™•’‘•×„†›ƒ‹…œ›†ƒŒ‡ƒ ™‹¸•œ‡‘ĂŽ‹™‘ä…‹™†œ‹‡†œ‹‹‡‹‡”‘™ƒ‹ƒ‘††‡…Š—™‘”‡–‡’ƒ”–‹‡…‹ƒÏƒ‹œ™‹¸•œƒ‹Ǧ –‡•›™‘ä©—œ›•‹™ƒ›…Š‡ˆ‡–×™Ǥ›‘›™ƒ‹‡asany™–‡•’‘•×„‹‡–›Ž‘—σ–™‹ƒƒ ’”œ›‰‘–‘™ƒ‹‡•‹¸†‘–”—†›…Š’‘œ›…Œ‹•–ƒ–›…œ›…ŠǡƒŽ‡–ƒĂ‡‹–‡•›ˆ‹—Œ‡†ƒ‡©™‹…œ‡‹‡Ž—„ ƒ†ƒŒ‡—•œ…œ‡‰×Ž›‹‡”—‡Ǥ‡™œ‰Ž¸†—ƒ–‡™Ïƒä…‹™‘ä…‹†œ‹ƒÏƒ‹ƒ†›ƒ‹…œ‡’‘™‹› •–ƒ‘™‹©’‘†•–ƒ™‘™¦…œ¸ä©ƒĂ†‡Œ•‡•Œ‹Œ‘‰‹Ȅœƒ”×™‘™’”œ›’ƒ†—‘•‘„›’‘…œ¦–—Œ¦…‡ŒǡŒƒ ‹–‡Œ„ƒ”†œ‹‡Œœƒƒ™ƒ•‘™ƒ‡ŒǤ ›•—‹ͺ‘”ƒœͻ’‘ƒœ—Œ¦ǡ™Œƒ‹•’‘•×„”‡ƒŽ‹œ‘™ƒ©†›ƒ‹…œ‡•‡™‡…Œ‡Ǥƒ‹Ž—•–”ƒ…Œ‹ —‡”ͺpacimottanasanaȋ•Ï‘™’”œ×†ƒ•‹‡†œ¦…‘ȌŒ‡•–™›‘›™ƒƒ™•’‘•×„‹‡’”œ‡Ǧ ”™ƒ›ǡƒƒ†‡’–’Ï›‹‡’‘”—•œƒ•‹¸’‘‹¸†œ›†™‘ƒ’”œ‡†•–ƒ™‹‘›‹‡–ƒ’ƒ‹ǡ’‘™–ƒ”œƒŒ¦… ‹Žƒ”‘–‹‡–‡…‹¦‰”—…Š×™™”›–‹‡‘††‡…Š—Ǥ ‡äŽ‹…Š…‡›©™‹…œ›©•Ï‘™’”œ×†”‡ƒŽ‹œ‘™ƒǦ ›•–ƒ–›…œ‹‡‹—–”œ›ƒ©–¸’‘œ›…Œ¸’”œ‡œŒƒ‹ä…œƒ•ǡ™›‘—Œ¦…•‡”‹¸™†‡…Š×™‹™›†‡…Š×™ǡƒ –‘•‡•–›Ž‘’‘‘’‹•ƒ›’‘™›Ă‡Œ†›ƒ‹…œ›’”œ›‰‘–‘™ƒ‹—…‹ƒÏƒǤ”ƒœœ—’Ï›™‡…œƒ•— „¸†œ‹‡›‘‰Ž‹•–‘’‹‘™‘™›†Ï—Ăƒ©Ž‹…œ„¸‘††‡…Š×™™›‘›™ƒ›…Š™–”ƒ…‹‡•–ƒ–›…œ‡‰‘ ™›‘›™ƒ‹ƒasanyǤ ‡™‡…Œƒœƒ’”‡œ‡–‘™ƒƒƒ”›•———‡”ͻŒ‡•–„ƒ”†œ‹‡Œˆ‘”•‘™ƒǤ*™‹…œ¦…™–‡•’‘Ǧ •×„parswauttanasanȋ™ƒ”‹ƒ–•Ï‘—™’”œ×†ƒ•–‘Œ¦…‘Ȍǡ™›‘—Œ‡›™†‡…Šǡ’”œ‡…Š‘†œ¦…

Kup książkę

Poleć książkę


60

PRAKTYKAJOGI

Rysunek8.Wykonywaniewsposóbdynamicznyskonuwprzódnasiedzco

Rysunek9.Dynamicznewykonywanieparswauttanasany

‘†‡–ƒ’—’‹‡”™•œ‡‰‘†‘†”—‰‹‡‰‘ǡ’‘…œ›™›†›…Šƒ›’‘™‹‡–”œ‡ǡœ‹‡”œƒŒ¦…†‘”‘—–”œ‡Ǧ …‹‡‰‘Ǥ‘ˆƒŒ¦…•‹¸†‘‡–ƒ’—†”—‰‹‡‰‘ǡƒ„‹‡”ƒ›’‘™‹‡–”œ‡ǡ’‘…œ›™›’—•œ…œƒŒ¦…Œ‡ǡ™”ƒ…ƒ› †‘’‘œ›…Œ‹–”œ‡…‹‡Œ‹‹Žƒ”‘–‹‡’‘™–ƒ”œƒ›–¸•‡™‡…Œ¸ȋ͵ȄʹȄ͵ȄʹȌǤƒ‘‹‡…™”ƒǦ …ƒ›†‘’‘œ›…Œ‹™›Œä…‹‘™‡Œǡ™›‘—Œ¦…™›†‡…ŠǤ”œ‡Œä…‹‡’”œ‡œ…ƒÏ¦•‡™‡…Œ¸ȋͳȄʹȄ͵Ȅ ʹȄͳȌ™–”ƒ…‹‡ƒĂ†‡‰‘…›Ž—–‘‹‡Œ¸…œ¦…ƒ‡–‘†ƒ†›ƒ‹…œ‡‰‘©™‹…œ‡‹ƒ–‡ŒasanyǤ ‹…œ„ƒ”‡’‡–›…Œ‹™›‘›™ƒ›…Š’‘†…œƒ•©™‹…œ‡‹ƒ‡–‘†¦†›ƒ‹…œ¦œƒŽ‡Ă›‘†ƒ•œ›…Š ‹†›™‹†—ƒŽ›…Š’‘–”œ‡„Ǥ’”œ›’ƒ†—’‘™–ƒ”œƒ‹ƒ™–‡•’‘•×„•Ï‘—™’”œ×†ƒ•–‘Œ¦…‘ ‘Ǐ›’‘…œ—©œ¸…œ‡‹‡×‰Ž—„™›”ƒĀ‡‘„…‹¦Ă‡‹‡’Ž‡…×™Ǥƒ‹‡•›’–‘›•–ƒ‘™‹¦•›Ǧ ‰ƒÏǡ‹Ă™›”‘…œ›Ž‹ä›’‘œƒƒ•œ‡‘ĂŽ‹™‘ä…‹Ȅ’‘Œƒ™‹ƒŒ¦•‹¸‘‡Œ‡†ƒœ„›–’×Ā‘ǡ„›×… –”ƒ–‘™ƒ©Œ‡Œƒ‘‹ˆ‘”ƒ…Œ¸‘œ„Ž‹Ăƒ‹—•‹¸†‘ƒ•œ›…Š‘‰”ƒ‹…œ‡ÑǤƒ‹…Š†ƒ›…Š†‘•–ƒ”…œƒ ƒƒ•œ‘††‡…Šǡ’”œ‡ƒœ—Œ¦…‘†’‘™‹‡†‹‘™…œ‡ä‹‡ǡ‹Ă’‘•—™ƒ›•‹¸œ„›–†ƒŽ‡‘Ǥ ƒŒ—Ă ™…œ‡ä‹‡Œ™•’‘‹ƒÏ‡ǡ†‘’׍‹Œ‡•–‡ä›™•–ƒ‹‡•’‘‘Œ‹‡’‘†¦Ăƒ©œƒƒ•œ›‘††‡…Š‡ǡ œƒŒ†—Œ‡›•‹¸™‰”ƒ‹…ƒ…Šƒ•œ›…Š‘ĂŽ‹™‘ä…‹ˆ‹œ›…œ›…ŠǤ…Š™‹Ž‹ǡ™–×”‡Œ—•‹›™›‘Ǧ ƒ©‘††‡…Š™•’‘•×„‰™ƒÏ–‘™›‹‹‡’‘–”ƒˆ‹›—–”œ›ƒ©†‡Ž‹ƒ–‡‰‘ǡ”×™‘‹‡”‡‰‘†Ā™‹¸Ǧ —–‘™ƒ”œ›•œ¦…‡‰‘‘††›…Šƒ‹—ǡƒŽ‡Ă›’”œ‡”™ƒ©™›‘›™ƒ‹‡†ƒ‡Œ•‡™‡…Œ‹Ǥȋƒ‹¸–ƒŒ›ǡ Ç™’”œ›’ƒ†—’‘œ›…Œ‹ƒ•›‡–”›…œ›…Š’‘™‹‹ä›™›‘ƒ©‹†‡–›…œ¦Ž‹…œ„¸‘††‡…Š×™ƒ ƒĂ†¦•–”‘¸ǡ™‹¸…’Žƒ—Œ¦…‘‡–œƒ‘Ñ…œ‡‹ƒ©™‹…œ‡‹ƒǡ„‹‡”œ›–¸™‡•–‹¸’‘†—™ƒ‰¸ȌǤ –‘’‹‘™‘„¸†œ‹‡›„—†‘™ƒ©™›–”œ›ƒÏ‘ä©’‘œ™ƒŽƒŒ¦…¦ƒœ™‹¸•œƒ‹‡Ž‹…œ„›’‘™–×”œ‡Ñ †ŽƒƒĂ†‡ŒasanyǤ ‡äŽ‹•–ƒ–›…œ‡—–”œ››™ƒ‹‡†ƒ‡Œ’‘œ›…Œ‹ƒ•–ƒ‘™‹©‡Ž‡‡–†Ï—Ă•œ‡‰‘…‹¦‰—ǡ†‘„”› ”‘œ™‹¦œƒ‹‡„¸†œ‹‡™…œ‡ä‹‡Œ•œ‡©™‹…œ‡‹‡Œ‡Œ™•’‘•×„†›ƒ‹…œ›Ǥ ‡Ă‡Ž‹‘”‡–ƒasana

Kup książkę

Poleć książkę


OSTRONEBUDOWANIEPRAKTYKIJOGI

61

•–ƒÏƒ•‹¸ƒ•œ›†Ï—‰‘–‡”‹‘™›…‡Ž‡ǡƒŒ•œ›„…‹‡Œ†‘–”œ‡›†‘Ñǡ™›‘—Œ¦…Œ‡Œ†›ƒ‹…œǦ ‡™ƒ”‹ƒ–›Ǥ‘–”’‘œ›…Œ‡”×™‹‡Ă’‘™‹‘©™‹…œ›©•‹¸Ƿ™”—…Š—dzǡƒ„›œ‹‡Œ•œ›©”›œ›‘’‘Ǧ ™•–ƒ™ƒ‹ƒ™…‹‡Ž‡‘™›…Š‘„•œƒ”×™ƒ’‹¸…‹ƒǤ

Przykadywaciwychkontrpozycji ‹ŽƒƒŒ„Ž‹Ă•œ›…Šƒƒ’‹–×™ƒœƒœƒ†ƒ‹‡’‘ƒœƒ©ǡ™Œƒ‹•’‘•×„™’”ƒ–›…‡Œ‘‰‹—Ă›™ƒ›œƒǦ •ƒ†›”×™‘™ƒĂ‡‹ƒ‡ˆ‡–×™’”œ›’‘‘…›‘–”’‘œ›…Œ‹Ǥ ƒŒ—Ă™…œ‡ä‹‡Œ™•’‘‹ƒÏ‡ǡ–ƒ‹‡†œ‹ƒÏƒ‹ƒ„¸†¦‘‹‡…œ‡ǡƒ„›’”œ‡…‹™†œ‹ƒÏƒ©‡ˆ‡–‘ •–ƒ‹ƒƒ‰Ï‘™‹‡ȋ–¸•›–—ƒ…Œ¸’”œ‡†•–ƒ™‹ƒ”›•—‡ͳͲȌǤ‘‹‡™ƒĂirsasana‰”‘ƒ†œ‹†—Ă‘ƒǦ ’‹¸…‹ƒ™‘‘Ž‹…ƒ…Š”œ›Ăƒǡ‘•‘„›ƒŒ¦…‡•Ïƒ„‡’Ž‡…›„¸†¦œƒ’‡™‡…Š…‹ƒÏ›—œ—’‡Ï‹©–¸asan ‘–”’‘œ›…Œ¦‘††œ‹ƒÏ—Œ¦…¦ƒ™•’‘‹ƒ›”‡Œ‘…‹ƒÏƒǤ—–‡…œ›”‘œ™‹¦œƒ‹‡„¸†œ‹‡™–ƒǦ ‹‡Œ•›–—ƒ…Œ‹apanasanaȋͳȌǤ

Rysunek10.Kontrpozycje,któremogtowarzyszy staniunagowie:apanasana(1) orazpozycjawiecy(2)

ƒ‘—œ—’‡Ï‹‡‹‡•–ƒ‹ƒƒ‰Ï‘™‹‡ƒŽ‡Ă›–ƒĂ‡™›‘›™ƒ©’‘œ›…Œ¸䙋‡…›ǡ…œ›Ž‹sarwanga sanȋʹȌǡœ‹‡Œ•œƒŒ¦…¦‘„…‹¦Ă‡‹‡ǡŒƒ‹‡—’‘††ƒ™ƒƒŒ‡•–•œ›ŒƒǤ‘‹‡™ƒĂ–‘©™‹…œ‡‹‡•ƒ‘ ™•‘„‹‡Œ‡•–„ƒ”†œ‘™›ƒ‰ƒŒ¦…¦•–ƒ–›…œ¦asanǡ‘‘”×™‹‡Ă™›ƒ‰ƒ•–‘•‘™ƒ‹ƒ‘–”’‘œ›Ǧ …Œ‹ǡ–×”¦Œ‡•–‘„”ƒȋbhud angasanaȌǤ‡‰‘”‘†œƒŒ—•‡™‡…Œ‡•Ïƒ†ƒŒ¦…‡•‹¸œƒ•–¸’—Œ¦…›…Š ’‘•‘„‹‡’‘œ›…Œ‹‹pratikrijasan–‘™ƒĂ›‡Ž‡‡–ƒ•œ‡Œ’”ƒ–›‹Ǥ ›•—‡ͳͳ’”œ‡†•–ƒ™‹ƒ‘–”’‘œ›…Œ‡ǡŒƒ‹‡‘Ǐ›•–‘•‘™ƒ©™’”œ›’ƒ†—•Ï‘—™’”œ×†Ǥ ‡äŽ‹’‘™›‘›™ƒ‹—–‡Œ’‘œ›…Œ‹…œ—Œ‡›ƒ’‹¸…‹‡™‘‰ƒ…Šǡ’”œ›†ƒ–ƒ„¸†œ‹‡utkatasanaǡ…œ›Ž‹ ’‘œ›…Œƒ”œ‡•ÏƒȋͳȌǤakrawakasanaȋʹȌ‘ǐƒ’‘×…ǡŒ‡Ă‡Ž‹•—–‹‡uttanasanyŒ‡•–„׎ ’Ž‡…×™Ȅ…Š‘…‹ƒĂ’”ƒ™†‘’‘†‘„‹‡™›•–ƒ”…œ›’‘’”‘•–—’”œ‡Œä…‹‡†‘awasanyǡ…œ›Ž‹’‘œ›…Œ‹ ‹‡„‘•œ…œ›ƒȋ͵ȌǤ›•—‡ͳʹ—ƒœ—Œ‡‹Žƒasan™”ƒœœ‘†’‘™‹ƒ†ƒŒ¦…›‹‹‘–”’‘œ›…Œƒ‹Ǥ –›‹‡Œ•…—’‘™‹‘„›©Œ—ĂŒƒ•‡ǡ‹Ă”‘œ•¦†ƒ’”ƒ–›ƒŒ‘‰‹‹‡Œ‡•–†œ‹ƒÏƒ‹‡ƒ…Š›Ǧ „‹Ï–”ƒˆ‹Ïǡ’‘™‹ƒƒ–‘‹ƒ•––”œ›ƒ©•‹¸‘”‡–›…Šœƒ•ƒ†Ǥ‘‹Ă‡ŒœƒŒ†—Œ¦•‹¸”‡‰—Ï›ǡ–×”‡ ’‘‘‰¦ƒ†ƒ©ƒ•œ›’‘•—‹¸…‹‘•‡•‘™›•œ–ƒÏ–ǣ

Kup książkę

Poleć książkę


62

PRAKTYKAJOGI

Rysunek11.Kontrpozycjepasujcedoskonuwprzód:pozycjakrzesa(1), akrawakasana(2) orazpozycjanieboszczyka(3)

x ƒ…œ‹Œ™‹‡Œ•…—ǡ™–×”›•‹¸œƒŒ†—Œ‡•œǤ x ƒ’‘…œ¦–—•‡•Œ‹™›‘ƒŒ”‘œ‰”œ‡™¸‹”‘œŽ—Ā‹Œ…ƒÏ‡…‹ƒÏ‘Ǥ x ”œ‡†™›‘ƒ‹‡†ƒ‡Œasany—’‡™‹Œ•‹¸ǡ‹Ăœƒ•œ’ƒ•—Œ¦…¦†‘‹‡Œ‘–”’‘œ›…Œ¸‹’‘Ǧ –”ƒˆ‹•œŒ¦œ”‡ƒŽ‹œ‘™ƒ©Ǥ x ƒ‹œ†‡…›†—Œ‡•œ•‹¸ƒ•–ƒ–›…œ‡—–”œ›ƒ‹‡’‘œ›…Œ‹ǡ™›‘ƒŒŒ¦™•’‘•×„†›ƒ‹…œ›Ǥ x ›‘—Œ‘–”’‘œ›…Œ¸„‡œ’‘䔇†‹‘’‘œ™‹¦œƒ‡Œœ‹¦‰Ïי‡ŒasanieǤ x ’‡™‹Œ•‹¸ǡ‹ĂpratikrijasanaŒ‡•–’”‘•–•œƒ‹Ă•ƒƒ’‘œ›…ŒƒǤ ’”ׄ—Œ›™›Œƒä‹©–‡”‡‰—Ï›ƒ’”œ›Ïƒ†œ‹‡†™×…Š•‡™‡…Œ‹‘–ƒ…œƒŒ¦…›…Š’”‘•–‡asanyǤ‘ǡ …œ›‘’‹•›™ƒ‡–—•œ‡”‡‰‹’‘œ›…Œ‹„¸†¦‘”œ›•–‡†Žƒ‘”‡–‡Œ‘•‘„›ǡœƒŽ‡Ă›‘†™‹‡Ž—…œ›Ǧ ‹×™Ȅ™Ï¦…œƒŒ¦…™–‘‘•–”—…Œ¸‹‰‹¸–‘䩍”¸‰‘•Ï—’ƒǡƒ–ƒĂ‡‡Žƒ•–›…œ‘䩐׉‹„‹‘†‡”Ǥ ‘–”ƒ–—Œ›œƒ’”‡œ‡–‘™ƒ‡•‡™‡…Œ‡™›Ï¦…œ‹‡Œƒ‘’”œ›Ïƒ†›ǡœƒÏƒ†ƒŒ¦…ǡ‹Ă•–ƒ”ƒ‹‡ •‘•–”—‘™ƒ›œ‡•–ƒ™©™‹…œ‡Ñ„¸†œ‹‡†‘’ƒ•‘™ƒ›†‘ƒ•œ›…Š‹†›™‹†—ƒŽ›…Š…‡…Šǡƒ–ƒĂ‡ ‘”‡–›…Š…‡Ž×™Ǥ ›•—‡ͳ͵’”œ‡†•–ƒ™‹ƒ”×–‹—Ïƒ†’‘œ™ƒŽƒŒ¦…›™›‘ƒ©pacimottanasanǡ…œ›Ž‹•Ï‘ ™’”œ×†ƒ•‹‡†œ¦…‘Ǥ‘œ’‘…œ›ƒ›‘†samasthitiǡƒ™‹¸…’‘œ›…Œ‹‰×”›ȋͳȌǡ–ƒ„›ƒ™‹¦œƒ© ‘–ƒ–œƒ•œ›…‹ƒÏ‡‹‘††‡…Š‡Ǥ‘–‡”‘œ‰”œ‡™ƒ›•‹¸ǡ™›‘—Œ¦…†›ƒ‹…œ‹‡utta nasanȋʹȌ‹’‘™–ƒ”œƒŒ¦…‹Žƒ”‘–‹‡–‘©™‹…œ‡‹‡Ǥƒ‹•Ï‘–‘’‹‡”™•œ›‡Ž‡‡–’”œ›‰‘–‘Ǧ ™ƒ‹ƒ†‘pacimottanasanyǤƒ•–¸’›”‘‹‡Œ‡•–™›‘ƒ‹‡parswauttanasanyȋ͵Ȍǡ’”œ› …œ›’‘†‡Œ—Œ‡›–ƒ‹‡†œ‹ƒÏƒ‹‡…œ–‡”‘”‘–‹‡ǡƒŒ’‹‡”™—–”œ›—Œ¦…’‘œ›…Œ¸’”œ‡œŒ‡†‡ ™†‡…Š‹™›†‡…Šǡƒ’‘–‡œ™‹¸•œƒŒ¦…Ž‹…œ„¸…›Ž‹‘††›…Šƒ‹ƒ†‘†™×…Šǡ–”œ‡…Š‹™‘Ñ…—…œ–‡Ǧ ”‡…ŠǤ‘™–ƒ”œƒ›–‘‹‡•›‡–”›…œ‡©™‹…œ‡‹‡™‘†™”‘–¦•–”‘¸ǡƒ†œ‹¸‹…ƒÏ‡—–‡—œƒǦ „‹‡‰‘™‹•–‘’‹‘™‘”‘œ…‹¦‰ƒ›‘‰‹Ǥ ƒ‘‘–”’‘œ›…Œ¸†‘–›…Š†œ‹ƒÏƒÑ•–‘•—Œ‡›†›ƒ‹…œ› ™ƒ”‹ƒ– akrawakasanyȋͶȌǡ–ƒ„›‹‡™‘•‹©†‘‘Ž‡Œ›…Š’‘œ›…Œ‹Ɛ‡‰‘•’‹¸…‹ƒǤƒ•–¸’› ”‘‹‡Œ‡•–”×–‹‘†’‘…œ›‡™’‘œ›…Œ‹‹‡„‘•œ…œ›ƒȋͷȌǤ

Kup książkę

Poleć książkę


OSTRONEBUDOWANIEPRAKTYKIJOGI

63

Rysunek12.Pi podstawowychasan(1)orazodpowiadajceimkontrpozycje(2)

–›‘‡…‹‡Œ‡•–‡ä›Œ—É‘–‘™‹ǡ„›’”œ‡Œä©†‘’—–—ǡ†‘–×”‡‰‘œ‹‡”œƒŽ‹ä›ǡ…œ›Ž‹ pacimottanasanyȋ͸ȌǤƒŒ’‹‡”™™›‘—Œ‡›Œ¦†›ƒ‹…œ‹‡ǡ–ƒ„›’”œ›‰‘–‘™ƒ©•‹¸†‘’”œ›Ǧ Œ¸…‹ƒ–ƒ‹‡Œ’‘œ›…Œ‹•–ƒ–›…œ‹‡ǡƒ–ƒĂ‡’‘…œ—©ǡŒƒ¦”‘Ž¸™–›©™‹…œ‡‹—‘†‰”›™ƒ‘††‡…ŠǤ–› …‡Ž—™›…‹¦‰ƒ›•‹¸†‘‰×”›ǡƒ„‹‡”ƒŒ¦…’‘™‹‡–”œƒǡƒ™”ƒœœ™›†‡…Š‡’‘…Š›Žƒ›•‹¸†‘’”œ‘†—Ǥ ‡†‡œ‘ĂŽ‹™›…Š•…Š‡ƒ–×™’‘•–¸’‘™ƒ‹ƒ™’”œ›’ƒ†—–‡Œasany–‘—–”œ››™ƒ‹‡䙋ƒ†‘Ǧ ‘ä…‹’”œ‡’Ï›™—’‘™‹‡–”œƒ™–›Ž‡Œ…œ¸ä…‹’Ï—…ǡ‹‡†›•‹¸’”‘•–—Œ‡›ǡƒ’‘–‡™”ƒĂ‡‹‡”—…Š— „”œ—…Šƒ™‹‡”——”¸‰‘•Ï—’ƒǡ‰†›™›’—•œ…œƒ›’‘™‹‡–”œ‡‹’‘…Š›Žƒ›•‹¸†‘’”œ‘†—ǡ‹‡ –”ƒ…¦…’”œ›–›”‘œ…‹¦‰‹¸…‹ƒǤ‘™›‘ƒ‹—pacimottanasany™•’‘•×„†›ƒ‹…œ›ǡ’”œ›ŒǦ —Œ‡›–¸’‘œ¸•–ƒ–›…œ‹‡ƒ‹Žƒ‘††‡…Š×™ȋ͹Ȍǡœ™”ƒ…ƒŒ¦…—™ƒ‰¸ƒ•›‰ƒÏ›™›•›Ïƒ‡œƒǦ ”×™‘’”œ‡œ…‹ƒÏ‘ǡŒƒ‹’”œ‡œ‘††‡…ŠǤ

Kup książkę

Poleć książkę


64

PRAKTYKAJOGI

Rysunek13.Zestaw wiczerozgrzewajcychorazkontrpozycjitowarzyszcychwykonywaniuskonu wprzódnasiedzco

DwipadapithamȋͺȌ‘Ç•–ƒ‘™‹©‘–”’‘œ›…Œ¸†Žƒ•Ï‘—™’”œ×†ǡ’‘œ™ƒŽƒŒ¦…‘–™‘”œ›© „‹‘†”ƒ‹œ”×™‘™ƒĂ›©‰Ï¸„‘‹‡œ‰‹¸…‹‡”¸‰‘•Ï—’ƒǤƒÏ›‘’‹•ƒ›™›Ă‡Œ…‹¦‰©™‹…œ‡Ñ‘Ñ…œ›› †Ï—‰‹‘†’‘…œ›‹‡™’‘œ›…Œ‹‹‡„‘•œ…œ›ƒȋͻȌǤ

Kup książkę

Poleć książkę


OSTRONEBUDOWANIEPRAKTYKIJOGI

65

‘Ž‡Œƒ•‡™‡…Œƒasan•–ƒ‘™‹’”œ›Ïƒ†ǡ™Œƒ‹•’‘•×„”‘œ•¦†‹‡©™‹…œ›©’‘œ›…Œ‡„ƒœ—Œ¦Ǧ …‡ƒ™›‰‹¸…‹—™–›ÏǤ‡œ‘†’‘™‹‡†‹‡‰‘’”œ›‰‘–‘™ƒ‹ƒ‹‘–”’‘œ›…Œ‹–‡‰‘”‘†œƒŒ—†œ‹ƒÏƒ‹ƒ ‘‰¦’”‘™ƒ†œ‹©†‘•—”…œ×™ǡ„׎—‹‹›…Š’”‘„Ž‡×™Ǥœ‡”‡‰asanœƒ’”‡œ‡–‘™ƒ›ƒ‹Ž—Ǧ •–”ƒ…Œ‹ͳͶœƒ’‡™‹ƒ‘†’‘™‹‡†‹‡’”œ›‰‘–‘™ƒ‹‡‹‘’‡•ƒ…Œ¸†Žƒ™›‰‹¸…‹ƒ™–›Ï™’‘œ›…Œ‹ 䙋‡”•œ…œƒǡ…œ›Ž‹alabhasanyǤ

Kup książkę

Poleć książkę


66

PRAKTYKAJOGI

Rysunek14a/14b.Sekwencja wiczewprowadzajcychdopozycjiwierszcza orazstosownekontrpozycje

•œ›•–‹‡‡Ž‡‡–›–‡Œ•‡™‡…Œ‹™›‘›™ƒ‡•¦™•’‘•×„†›ƒ‹…œ›Ǥ‘œ‰”œ‡™ƒȋͳȌ –‘’”‘•–‡©™‹…œ‡‹‡ƒŒ¦…‡ƒ…‡Ž—’‘Ϧ…œ‡‹‡”—…Š—‹‘††›…Šƒ‹ƒǤ —Ă–—–ƒŒœƒ…œ›ƒ›󉑆Ǧ ‹‡©™‹…œ›©’Ž‡…›ǡ‰†›Ă—‘•œ‡‹‡”ƒ‹‘’‘™‘†—Œ‡‹‡™‹‡Ž‹”—…Š”¸‰‘•Ï—’ƒǤƒ•–¸’› ”‘‹‡Œ‡•–‘†‹ƒƒapanasanyȋʹȌ’‘ƒ‰ƒŒ¦…ƒ”‘œŽ—Ā‹©‘‘Ž‹…‡”œ›ĂƒǤ‘–‡’‘‘™‹‡ ™›‘—Œ‡›†‡Ž‹ƒ–‡™›‰‹¸…‹‡™–›Ïœƒ‡œ’‹‡”™•œ‡‰‘©™‹…œ‡‹ƒǡ–›”ƒœ‡Œ‡†ƒœ‰‹ƒǦ ›‘‰‹™‘Žƒƒ…Šȋ͵ȌǤ DwipadapithamȋͶȌ–‘©™‹…œ‡‹‡™›ƒ‰ƒŒ¦…‡™‹¸•œ‡‰‘™›•‹Ï—Ǥ”œ›Œ‡‰‘™›‘›™ƒ‹— ƒŽ‡Ă›’”ׄ‘™ƒ©œƒĂ†›™†‡…Š‡—‘•‹©•‹¸‘†”‘„‹¸™›Ă‡ŒǤ‹¸ä‹‡’Ž‡…×™œ’‡™‘ä…‹¦ƒŒ¦ –—•’‘”‘’”ƒ…›ǡ…Š‘…‹ƒĂ†›•’‘—Œ¦™•’ƒ”…‹‡™›‹ƒŒ¦…›œ•‹Ï›×‰Ǥ‘™›‘ƒ‹—–‡Œ’‘œ›…Œ‹

Kup książkę

Poleć książkę


OSTRONEBUDOWANIEPRAKTYKIJOGI

67

ƒ•–¸’—Œ‡”×–‹‘†’‘…œ›‡ȋͷȌǤƒ”‹ƒ– akrawakasanyȋ͸Ȍ’‘‘ǐƒ’‘œ„›©•‹¸ƒ’‹¸…‹ƒǡ –×”‡‘‰Ï‘•‹¸ƒ‰”‘ƒ†œ‹©™–›Ž‡Œ…œ¸ä…‹–—Ï‘™‹ƒ’‘†…œƒ•™›‘›™ƒ‹ƒdwipadapithamǤ ‘Ž‡Œ›‡–ƒ’‡’”œ›‰‘–‘™ƒ‹ƒ’Ž‡…×™„¸†œ‹‡’”‘•–ƒ‘†‹ƒƒbhud angasanyȋ͹ȌǤ‘ÑǦ …—Œ‡•–‡ä›‰‘–‘™‹ǡ„›™›‘ƒ©’‘†•–ƒ™‘™›™ƒ”‹ƒ–alabhasanyȋͺȌǤ‹¸ä‹‡’Ž‡…×™—•œ¦ –‡”ƒœ—–”œ››™ƒ©œƒ”×™‘‘‰‹ǡŒƒ‹–—ÏיǤ”œ›‰‘–‘™ƒŽ‹ä›•‹¸†‘–ƒ‹‡Œ•›–—ƒ…Œ‹ǡ™›‘—Œ¦… ™•œ›•–‹‡™…œ‡ä‹‡Œ•œ‡©™‹…œ‡‹ƒǤ ‘™›‘ƒ‹—alabhasany—”œ¦†œƒ›‘Ž‡Œ›”×–‹‘†’‘…œ›‡œ‡œ‰‹¸–›‹‘‰ƒ‹‹•–‘Ǧ ’ƒ‹‘’ƒ”–›‹ƒ’‘†Ï‘Ă—ȋͻȌǡ–ƒ„›”‘œŽ—Ā‹©’Ž‡…›ǤPratikrijasanǡ…œ›Ž‹‘–”’‘œ›…Œ¦ǡ†Žƒ alabhasanyŒ‡•–apanasanaȋͳͲȌǡ’”œ›‘•œ¦…ƒ‘†’”¸Ă‡‹‡‘‘Ž‹…‘”œ›ĂƒǤƒÏƒ•‡™‡…Œƒ ‘Ñ…œ›•‹¸‘†’‘…œ›‹‡ȋͳͳȌǤ

Oddech ‹‡†›™›‘—Œ‡›asanyǡ‘Ǐ›Ïƒä©ƒ…‹•ƒ”‘œƒ‹–‡ƒ•’‡–›™†‡…Š—‹™›†‡…Š—Ǥ††›Ǧ …Šƒ‹‡‘Ǐ›’‘†œ‹‡Ž‹©ƒ…œ–‡”›‡Ž‡‡–›ǣ x ™†‡…Šǡ x ™›†‡…Šǡ x œƒ–”œ›ƒ‹‡’‘™‹‡–”œƒ’‘™†‡…Š—ǡ x œƒ–”œ›ƒ‹‡’‘™‹‡–”œƒ’‘™›†‡…Š—Ǥ ƒ–”œ›ƒ‹‡‘††‡…Š—œƒ•–‘•‘™ƒ‡’‘†…œƒ•™›‘›™ƒ‹ƒasanœ™‹¸•œƒ‡ˆ‡–›™›™‘Ï›™ƒ‡ ’”œ‡œ†ƒ¦’‘œ›…Œ¸Ǥ”œ›’—䩏›ǡ‹Ă†‘—…œƒƒ’‘…œ—…‹‡…‹¸Ă‘ä…‹™”‡Œ‘‹‡„”œ—…Šƒǡƒ…Š…¦… ’‘…œ—©•‹¸ŽĂ‡Œǡœ†‡…›†‘™ƒŽ‹ä›•‹¸’‘©™‹…œ›©•Ï‘™’”œ×†ƒ•‹‡†œ¦…‘Ǥ‘Ǐ›™›‘ƒ©–¸ asan™ƒŒ’”‘•–•œ›•’‘•×„ǡƒ™‹¸…†›ƒ‹…œ‹‡ǡ™”›–‹‡•’‘‘Œ‡‰‘‘††›…Šƒ‹ƒǤ ¦‘ĂǦ Ž‹™‘ä…‹¦Œ‡•–•Ï‘™’”œ×†ƒ™›†‡…Š—ȋ–ƒŒƒ”‘„‹›–‘œƒœ™›…œƒŒȌǡ…‘•—–—Œ‡ƒ…‹•‹‡ ƒ„”œ—…ŠȄœƒ‹ƒ•–Œ‡†ƒ‘†”ƒœ——‹‡ä©•‹¸™‰×”¸ǡ‘Ǐ›’‘œ‘•–ƒ©™–‡Œ’‘œ›…Œ‹‹ƒ‹Žƒ •‡—†’‘™•–”œ›ƒ©‘††‡…ŠǤƒ–”œ›ƒ‹‡‘††›…Šƒ‹ƒ’‘™›’—•œ…œ‡‹—’‘™‹‡–”œƒ™œƒ…‹ƒ †œ‹ƒÏƒ‹‡†ƒ‡Œasany™‘‘Ž‹…ƒ…Š„”œ—…ŠƒǤƒŽ‘‰‹…œ‡’‘•–¸’‘™ƒ‹‡’‘™†‡…Š—œ™‹¸•œƒ œ‘Ž‡‹™’Ï›™‹‡–×”›…Š’‘œ›…Œ‹ƒ”‡Œ‘Žƒ–‹’‹‡”•‹‘™‡ŒǤ ƒ‘’”ƒ–›…œ¦œƒ•ƒ†¸‘„‘™‹¦œ—Ǧ Œ¦…¦’”œ›™›‘›™ƒ‹—asan‘Ǐ›’”œ›Œ¦©ǡ‹Ăǣ x ƒ…‹•ƒ™›†Ï—ǐ‹‡™†‡…Š—‹’‘™•–”œ›ƒ‹‡‘††‡…Š—’‘–‡Œˆƒœ‹‡™œƒ…‹ƒ™’Ï›™ †ƒ‡Œ’‘œ›…Œ‹ƒ‘‘Ž‹…‡Žƒ–‹’‹‡”•‹‘™‡ŒǤ x ”œ‡†Ï—ĂƒŒ¦…™›†‡…Š‹œƒ–”œ›—Œ¦…’‘‹’‘™‹‡–”œ‡ǡ™œƒ‰ƒ›‘††œ‹ƒÏ›™ƒ‹‡asany ƒ”‡Œ‘„”œ—…ŠƒǤ x ‘œ›…Œ‡„ƒœ—Œ¦…‡ƒ•Ï‘‹‡™’”œ×†ƒ†ƒŒ¦•‹¸†‘œƒ–”œ››™ƒ‹ƒ’‘™‹‡–”œƒ’‘™›†‡Ǧ …Š—ǡƒ–‘‹ƒ•–™•œ‡Ž‹‡‰‘”‘†œƒŒ—™›‰‹¸…‹ƒ™–›Ï™•’×ω”ƒŒ¦œ™•–”œ›ƒ‹‡‘††‡…Š— ’‘ƒ’‡Ï‹‡‹—’Ï—…Ǥ ”ƒ–›ƒ™›†Ï—Ăƒ‹ƒ™›†‡…Š—Ž—„œƒ–”œ››™ƒ‹ƒ’‘™‹‡–”œƒ’‘–‡Œˆƒœ‹‡‘††›…Šƒ‹ƒƒǦ œ›™ƒƒŒ‡•–™•ƒ•”›…‹‡langhanaǡ…‘–Ï—ƒ…œ›•‹¸Œƒ‘Ƿ’‘ä…‹©dzŽ—„Ƿ‘‰”ƒ‹…œƒ©dzǤLanghana

Kup książkę

Poleć książkę


68

PRAKTYKAJOGI

™•’‹‡”ƒ’”‘…‡•™›’”×Ћƒ‹ƒǡ†œ‹ƒÏƒ–‡Ăƒ‘”‰ƒ‹œ‘…œ›•œ…œƒŒ¦…‘’‘’”œ‡œ‘Ă›™‹ƒ‹‡‘”‰ƒǦ ×™™‡™¸–”œ›…Šǡ•œ…œ‡‰×Ž‹‡–›…ŠœƒŒ†—Œ¦…›…Š•‹¸™Œƒ‹‡„”œ—•œ‡ŒǤ ‡äŽ‹–‘䏃’”‘„Ž‡Ǧ ›œŽ‘ƒŽ‹œ‘™ƒ‡™’”œ‡•–”œ‡‹’‘‹Ă‡Œ’”œ‡’‘›ǡ’”ƒ–›‘™ƒ‹‡langhany‘Ǐ‹‡©†‘„”‘Ǧ …œ››™’Ï›™ƒŒ‡‰‘…‹ƒÏ‘Ǥ ”œ‡†Ï—Ăƒ‹‡™†‡…Š—„¦†Āœƒ–”œ››™ƒ‹‡’‘‹’‘™‹‡–”œƒ‘”‡äŽƒ‡Œ‡•–Œƒ‘brimhanaǡ …‘ƒŒŽ‡’‹‡Œ’”œ‡–Ï—ƒ…œ›©Œƒ‘Ƿ”‘œ•œ‡”œƒ©dzǤ”ƒ–›‘™ƒ‹‡brimhany™’Ï›™ƒƒ…‹ƒÏ‘”‘œǦ ‰”œ‡™ƒŒ¦…‘‹‡‡”‰‡–›œ—Œ¦…‘ǤŽ‡‡–›brimhany’‘™‹›„›©™Ï¦…œ‘‡†‘’”ƒ–›‹™•›–—Ǧ ƒ…Œ‹ǡ™–×”‡Œ†ƒ‡Œ‘•‘„‹‡„”ƒ—Œ‡‡‡”‰‹‹Ǥ…œ‡ä‹‡Œ•œ›‡–ƒ’‡’‘™‹ƒ„›©Œ‡†ƒƒ—ƒ ™›†Ï—Ăƒ‹ƒ™›†‡…Š—ǡ‰†›Ăƒ†‹ƒ”‹‡—•—‹¸–‡‰‘‘‰‹ƒ‘Ç•’”ƒ™‹©ǡ‹Ă‡‡”‰‹ƒ’”œ›Œ‹‡ ‹‡‘”œ›•–¦ˆ‘”¸Ǥ„›’”œ›Œ¦©–‘ǡ…‘Œ‡•–‘™‡ȋ䙋‡Ă¦‡‡”‰‹¸Ȍǡ™…œ‡ä‹‡Œ—•‹›’‘œ„›© •‹¸–‡‰‘ǡ…‘•–ƒ”‡‹Œ—Ћ‡’”œ›†ƒ–‡Ǥ ›•—‡ͳͷ’”‡œ‡–—Œ‡œƒ•–‘•‘™ƒ‹‡‹†‡‹langhany‹brimhanyƒ‰”—…‹‡asanǤ‘œ›…Œƒ™‘Ǧ Œ‘™‹ƒǡ…œ›Ž‹wirabhadrasanaȋͳȌǡœ•ƒ‡Œ•™‡Œƒ–—”›ƒ‘††œ‹ƒÏ›™ƒ‹‡œ„Ž‹Ă‘‡†‘brimhanyǤ ‡äŽ‹„¸†œ‹‡›™›‘›™ƒ©Œ¦œ’”œ‡†Ï—Ă‘›™†‡…Š‡ǡƒ‘ǐƒ™‡–œ”×–‹œƒ–”œ›ƒǦ ‹‡’‘™‹‡–”œƒ’‘–‡Œˆƒœ‹‡‘††›…Šƒ‹ƒǡ‡ˆ‡–›–‡‰‘©™‹…œ‡‹ƒ„¸†¦Œ‡•œ…œ‡‘…‹‡Œ•œ‡ǤÏ‘ ™’”œ×†ƒ•‹‡†œ¦…‘ȋʹȌŒ‡•–œ‘Ž‡‹’‘œ›…Œ¦ǡ†‘–×”‡Œƒ–—”ƒŽ‹‡’ƒ•—Œ‡œƒ•ƒ†ƒlanghanyǤ‘Ǧ ’”œ‡œ•’‘‘Œ›‹’‘™‘Ž›™›†‡…Š‘”ƒœ™•–”œ›ƒ‹‡™‹ƒ”¸‘ĂŽ‹™‘ä…‹’‘™‹‡–”œƒ’”œ‡†‘Ǧ Ž‡Œ›™†‡…Š‡ǡ™œ‘…‹›•—–‹–‡ŒasanyǤ

Rysunek15.Brimhana(wstrzymaniepowietrzapowdechu)wykonywanawpozycjiwojownika(1), langhana(zatrzymanieoddychaniapowydechu)zastosowanawpoczeniuzeskonem wprzódnasiedzco(2)

ƒŽ‡Ă›–”œ›ƒ©•‹¸Œ‡†‡Œ™ƒĂ‡Œœƒ•ƒ†›ǣŒ‡Ă‡Ž‹™•–”œ›ƒ‹‡‘††›…Šƒ‹ƒœ‹‡Œ•œƒ…œƒ• –”™ƒ‹ƒ‘Ž‡Œ‡‰‘™†‡…Š—Ž—„™›†‡…Š—ǡƒŽ‡Ă›œ”‡œ›‰‘™ƒ©œ–ƒ‹‡‰‘’‘•–¸’‘™ƒ‹ƒǤ‘œƒǡ ǐ‹‡Œ‡•–‡ä›Œ‡•œ…œ‡‰‘–‘™‹†‘–ƒ‹‡‰‘†œ‹ƒÏƒ‹ƒ‹’‘™‹‹ä›†‘…Š‘†œ‹©†‘‹‡‰‘•–‘’‹‘™‘Ǥ ƒ–”œ¦…ƒ•›–—ƒ…Œ¸œ’—–—™‹†œ‡‹ƒ—Ïƒ†—”¦Ă‡‹ƒǡ‹‡’‘™‹‘•‹¸™•–”œ››™ƒ©‘†Ǧ †‡…Š—ǡŒ‡äŽ‹ƒ›†‘…œ›‹‡‹ƒœƒ‰Ï›™œ”‘•–‡–¸–ƒǤ—Ž•‹‘††›…Šƒ‹‡•¦œ‡•‘„¦’‘™‹¦Ǧ œƒ‡ȄŒ‡äŽ‹–‡†”—‰‹‡Ž‡‡–‹‡’•‘ˆ—…Œ‘—Œ‡ǡƒ—–‘ƒ–›…œ‹‡”‘䐋‡Ž‹…œ„ƒ—†‡”œ‡Ñ•‡”Ǧ …ƒƒ‹—–¸Ǥƒ¦•›–—ƒ…Œ¸‘Ѓ–‡Ă™›–Ï—ƒ…œ›©‡…Šƒ‹œƒ‹’•›…Š‘Ž‘‰‹…œ›‹ǣ™‹‡Ž‡ ‘•×„‡”™‘™‘’‘†…Š‘†œ‹†‘•’”ƒ™œ™‹¦œƒ›…Šœ‡•™‘‹•‡”…‡ǡƒ‰™ƒÏ–‘™›•‘–¸–ƒ‘Ǧ Ç™›™‘σ©‘„ƒ™›Ǥ‘†•–ƒ™‘™¦œƒ•ƒ†¦Œ‡•–œƒÏ‘ǐ‹‡ǡ‹Ă™•–”œ››™ƒ‹‡‘††‡…Š—‹‰†›‹‡ ’‘™‹‘™›’‡Ï‹ƒ©ƒ•‹‡’‘‘Œ‡Ȅœƒ‹ƒ•––‡‰‘’‘™‹‹ä›‹‡©‘ĂŽ‹™‘ä©•’‘‘Œ‡Œ ‘„•‡”™ƒ…Œ‹Œƒ‘ä…‹ƒ•œ‡‰‘‘††›…Šƒ‹ƒǤ

Kup książkę

Poleć książkę


OSTRONEBUDOWANIEPRAKTYKIJOGI

69

‡‰—Ï›langhany‹brimhany‘‰¦’”œ›‹‡ä©‘”œ›ä…‹–›Ž‘™–‡†›ǡ‹‡†›—Ă›™ƒ›‹…Šœ‡ œ”‘œ—‹‡‹‡‹œ‰‘†‹‡œœƒ•ƒ†ƒ‹Ǥ‹‡™‘Ž‘‹…Š•–‘•‘™ƒ©„‡œ—™ƒĂ‡‰‘’”œ›Œ”œ‡‹ƒ•‹¸‘Ǧ ”‡–‡Œ•›–—ƒ…Œ‹Ǥ‘œƒ‰ƒ†‹‡‹‡„¸†œ‹‡‘’‹•›™ƒ‡„ƒ”†œ‹‡Œ•œ…œ‡‰×ϑ™‘’‘†…œƒ•‘ƒ™‹ƒ‹ƒ pranajamyǤ

Oodpoczynku ‘”ƒƒ‹Žƒ•Ïי‘‘†’‘…œ›—’‘‹¸†œ›asanamiȄƒ™‹¸…‹›œƒ‰ƒ†‹‡‹—™ƒĂ› œ’‡”•’‡–›™›’Žƒ‘™ƒ‹ƒƒ•œ‡Œ’”ƒ–›‹Œ‘‰‹Ǥ ‡•–‘…œ›™‹•–‡ǡ‹Ă—•‹›œ”‘„‹©•‘„‹‡’”œ‡”™¸ œƒƒĂ†›”ƒœ‡ǡ‹‡†›œƒ„”ƒ‹‡ƒ–…Š—Ž—„‹‡Œ‡•–‡ä›™•–ƒ‹‡‘–”‘Ž‘™ƒ©ƒ•œ‡‰‘ ‘††‡…Š—Ǥ†”—‰‹‡Œ•–”‘›ǡƒ™‡–Œ‡äŽ‹ƒ•œ‡‘††›…Šƒ‹‡’‘œ‘•–ƒŒ‡•’‘‘Œ‡‹”‡‰—Žƒ”‡ǡ‹‡Ǧ –×”‡…œ¸ä…‹ƒ•œ‡‰‘…‹ƒÏƒ‘‰¦œƒ…œ¦©”‡ƒ‰‘™ƒ©œ¸…œ‡‹‡Ž—„„׎‡ǡ–ƒ™‹¸…”×™‹‡Ă‹ —•‹›œƒ’‡™‹©‘†’‘…œ›‡Ǥƒ‹¸–ƒŒ›ǡÇŒ‡Ă‡Ž‹œƒ’Žƒ‘™ƒŽ‹ä›™›‘ƒ©Œƒ¦äasan †™ƒƒä…‹‡”ƒœ›ǡƒ’‘•œ×•–›’‘™–×”œ‡‹—…œ—Œ‡›™›…œ‡”’ƒ‹‡ǡ’‘™‹‹ä›ƒ–›…Š‹ƒ•– ’”œ‡”™ƒ©©™‹…œ‡‹‡‹‘†’‘…œ¦©™„‡œ”—…Š—Ǥ’”œ›’ƒ†—”‘„‹‡‹ƒ’”œ‡”™‹•–‹‡Œ‡Œ‡†ƒœƒ•ƒǦ †ƒȄŒ‡Ă‡Ž‹’‘–”œ‡„—Œ‡›…Š™‹Ž‹™›–…Š‹‡‹ƒǡ’‘’”‘•–—Œ¦•‘„‹‡œ”ׄ›Ǥ †’‘…œ›‡Œ‡•–”×™‹‡Ă•’‘•‘„‡ƒ’‘Ϧ…œ‡‹‡†™×…Š”×Л…Š”‘†œƒŒ×™asanǤ ‡äŽ‹ƒ ’”œ›Ïƒ†’‘™›‘ƒ‹—ˆ‘”•‘™‡‰‘™›‰‹¸…‹ƒ™–›Ï™”‘†œƒŒ—dhanurasany…Š…‡›©™‹…œ›© pacimottanasanȋƒ™‹¸…‰Ï¸„‘‹•Ï‘™’”œ×†Ȍǡœƒ•–‘•‘™ƒ‹‡’‘‹¸†œ›‹‹’”œ‡”™›Œ‡•– …œ›ä‹‡œ„¸†›Ǥ—•‹›Œ¦œ”‘„‹©ƒ™‡–™–‡†›ǡ‹‡†›‹‡…œ—Œ‡›–ƒ‹‡Œ’‘–”œ‡„›Ǥ†’‘Ǧ …œ›‡’‘œ™ƒŽƒƒ’‘…œ—©”‡œ—Ž–ƒ–›†ƒ‡Œ’‘œ›…Œ‹‹†ƒŒ‡‹¸ä‹‘•œƒ•¸’‘™”‘–—†‘•–ƒ— ”×™‘™ƒ‰‹Ǥ”œ‡…Š‘†œ¦…œ’‘™”‘–‡†‘ƒ•œ‡‰‘’”œ›Ïƒ†—ǡŒ‡äŽ‹‹‡œ”‘„‹›‘†’‘…œ›—’‘ ™›‘ƒ‹—dhanurasanyǡ’‘†…œƒ•™›‘›™ƒ‹ƒ•Ï‘—™’”œ×†‘Ǐ›’”œ‡ˆ‘”•‘™ƒ©—Ǧ •—Žƒ–—”¸’Ž‡…×™Ǥ„›—‹¦©–ƒ‹‡Œ•›–—ƒ…Œ‹ǡƒŽ‡Ă›‘†’‘…œ¦©‹‘„•‡”™‘™ƒ©ǡŒƒ”‡ƒ‰—Œ¦ƒǦ •œ‡‹¸ä‹‡‹…ƒÏ‡…‹ƒÏ‘Ǥ œƒ•ƒ‘Ž‡Œ›’”œ›Ïƒ†Ǥ‹‡Ž‡‘•×„†‘„”œ‡•‹¸…œ—Œ‡ǡ™›‘—Œ¦…•–ƒ‹‡ƒ‰Ï‘™‹‡Ȅ‰†›Œ‡†Ǧ ƒ’×Ā‹‡Œ•‹¸’‘Ï‘Ă¦ǡœƒ—™ƒĂƒŒ¦—…‹•™Žƒ–…‡’‹‡”•‹‘™‡ŒǤ‹ƒ†‘‘ǡǍ‹‡†›•–‘‹›ƒ‰Ï‘™‹‡ǡ …‹¸Ăƒ”Ă‘Ï¦†ƒ•’‘…œ›™ƒƒŽƒ–…‡’‹‡”•‹‘™‡Œ‹—…‹•ƒDŽ”ƒǡ…Š‘…‹ƒĂ‘Ǐ›–‡‰‘‹‡‘†…œ—Ǧ ™ƒ©ǡ†‘’׍‹‹‡œ†‡…›†—Œ‡›•‹¸ƒ‘†’‘…œ›‡Ǥ”ƒĂ‡‹ƒ’‘Œƒ™‹ƒŒ¦…‡•‹¸™Žƒ–…‡’‹‡”•‹‘™‡Œ –‘Œ‡†›‹‡”‡ƒ…ŒƒDŽ‡”ǡƒ‘†’‘…œ›‡’”œ‡†™›‘ƒ‹‡‘–”’‘œ›…Œ‹’‘™‹‹‡’‘œ™‘Ž‹©ƒ —™‘Ž‹‡‹‡•‹¸‘†–‡‰‘œŒƒ™‹•ƒǤ‰×Ž‹‡”œ‡…œ„‹‘”¦…ǡŒ‡äŽ‹Ϧ…œ››ˆ‘”•‘™‡asanyœ”×™‹‡ ™›ƒ‰ƒŒ¦…›‹‘–”’‘œ›…Œƒ‹ǡ’‘‹¸†œ›–›‹†™‘ƒ‡Ž‡‡–ƒ‹ƒŽ‡Ă›œ”‘„‹©•‘„‹‡’”œ‡Ǧ ”™¸Ǥ‘pratikrijasany‘Ѓ’”œ‡Œä©„‡œ’‘䔇†‹‘–›Ž‘™–‡†›ǡ‰†›Œ‡•–‘ƒƒ’”ƒ™†¸’”‘•–ƒǤ †’‘…œ›‡Œ‡•–”×™‹‡Ă’‘–”œ‡„›Œƒ‘™’”‘™ƒ†œ‡‹‡†‘’”ƒ–›‹pranajamyǤ’”œ›Ǧ ’ƒ†—–ƒ‹‡Œƒ–›™‘ä…‹ƒ•œƒ—™ƒ‰ƒ•—’‹ƒ•‹¸‰Ïי‹‡ƒ‘††‡…Š—ǡ’‘†…œƒ•‰†›™–”ƒ…‹‡ ™›‘›™ƒ‹ƒasan‘††›…Šƒ‹‡—œƒŽ‡Ă‹‘‡Œ‡•–‘†©™‹…œ‡Ñˆ‹œ›…œ›…ŠǤ‘‹‡™ƒĂ”‡ƒŽ‹œ—Œ¦… ”‘œƒ‹–‡’‘œ›…Œ‡ǡ‘…‡–”—Œ‡›—™ƒ‰¸ƒ…ƒÏ›…‹‡Ž‡ǡ†‘„”œ‡Œ‡•–’‘–‡‘†’‘…œ¦©‹’”œ›‰‘Ǧ –‘™ƒ©•‹¸‡–ƒŽ‹‡†‘pranajamyǤϗ‰‘ä©–ƒ‹‡‰‘‘†’‘…œ›—œƒŽ‡Ăƒ„¸†œ‹‡‘†–‡‰‘ǡ‹Ž‡asan ™›‘›™ƒŽ‹ä›™œƒ‘Ñ…œ‘‡Œ™Ïƒä‹‡•‡•Œ‹Ǥ ‡Ă‡Ž‹©™‹…œ›Ž‹ä›”×Ї’‘œ›…Œ‡’”œ‡œ’‹¸–ƒä…‹‡ ‹—–ǡ™›•–ƒ”…œ›’”œ‡”™ƒ–”™ƒŒ¦…ƒ†™‹‡Ž—„–”œ›‹—–›Ǥ ‡Ă‡Ž‹ƒ•œƒ•‡•Œƒ–”™ƒÏƒ‰‘†œ‹¸Ž—„ †Ï—ÇŒǡ’”œ‡†’”œ‡Œä…‹‡†‘pranajamyƒŽ‡Ă›‘†’‘…œ¦©’”œ›ƒŒ‹‡Œ’‹¸©‹—–Ǥ Š‘…‹ƒĂ™…œ‡ä‹‡Œ™–›”‘œ†œ‹ƒŽ‡œƒ‹‡•œ…œ‘‡œ‘•–ƒÏ›’”œ›Ïƒ†‘™‡•‡™‡…Œ‡‘’Ž‡Ǧ •‘™‡‰‘™›‘›™ƒ‹ƒ‘”‡–›…Šasanȋ™Ï¦…œƒŒ¦…™–‘”‘œ‰”œ‡™¸‹‘–”’‘œ›…Œ‡Ȍǡ™ƒ”–‘‹‡© 䙋ƒ†‘‘ä©ǡ‹Ă–ƒ•‹¦Ăƒ‹‰†›‹‡†‘”×™ƒ‘ĂŽ‹™‘ä…‹‘†‘„”‡‰‘ƒ—…œ›…‹‡ŽƒǤ‘™Ïƒä‹‡

Kup książkę

Poleć książkę


70

PRAKTYKAJOGI

•œ—ƒ‹‡’‘”ƒ†›—‘‰‘ä–ƒ‹‡‰‘Œ‡•–ƒŒŽ‡’•œ›•’‘•‘„‡‘†”›™ƒ‹ƒ•ƒ‡‰‘•‹‡„‹‡ǡƒ–ƒĂ‡ —œ›•ƒ‹ƒ†œ‹¸‹Œ‘†œ‡Ž‡’•œ‡‰‘™‰Ž¦†—™‡™Ïƒ•‡…‹ƒÏ‘‹—›•ÏǤ ”ƒ–›ƒŒ‘‰‹œƒ•ƒ†‹…œ‘‘’‹‡”ƒ•‹¸ƒ•ƒ‘‘–”‘Ž‹ǤŠ‘…‹ƒĂasany‹pranajama‘‰¦ƒ ’‘×…‘†”›©‘”‡–‡”œ‡…œ›†‘–›…œ¦…‡ƒ••ƒ›…Šǡ‹‡œƒ™•œ‡‘Ǐ›’‘Ž‡‰ƒ©ƒ™ÏƒǦ •›…Š‘†…œ—…‹ƒ…ŠǤƒ™›‹‘„‡…‡™ƒ•œ›’‘•–”œ‡‰ƒ‹—’‘™‘†—Œ¦ǡ‹Ă–”—†‘ƒ’ƒ–”œ‡©ƒ ƒĂ†‡†‘䙋ƒ†…œ‡‹‡™‘†‡”™ƒ‹—‘†‹›…ŠœŒƒ™‹•–‡‰‘–›’—Ȅƒ•œ–”ƒ†›…›Œ›•’‘•×„™‹Ǧ †œ‡‹ƒ‘‰”ƒ‹…œƒ™‹¸…ƒ•œ‡œ”‘œ—‹‡‹‡•ƒ›…Š•‹‡„‹‡Ǥ‘‹‡™ƒĂ•’‘Œ”œ‡‹‡ƒ—…œ›…‹‡ŽƒŒ‡•– ™‘Ž‡‘†—™ƒ”—‘™ƒÑ…Šƒ”ƒ–‡”›•–›…œ›…Š†Žƒƒ•œ‡Œ‘•‘„›ǡ–‘ä–ƒ‹‘Ç…œ¸•–‘†‘•–”œ‡… ”›Œ¦…‡•‹¸™ƒ•œ†‘Ž‘ä…‹Ǥ •‹¦Ă‹‘Œ‘†œ‡‘‰¦‹‡©„ƒ”†œ‘”×Ї’—–›•–ƒ”–‘™‡Ǥ•‘„ƒœ‹‡™‹‡Ž‹†‘䙋ƒ†…œ‡Ǧ ‹‡™–›–‡ƒ…‹‡„¸†œ‹‡‹ƒÏƒ’”‘„Ž‡ǡ„›™›„”ƒ©asanyƒŒŽ‡’‹‡Œ’ƒ•—Œ¦…‡†‘Œ‡Œ‘ĂŽ‹Ǧ ™‘ä…‹Ǥ‘„”›ƒ—…œ›…‹‡Ž’‘–”ƒˆ‹•–™‹‡”†œ‹©ǡ–×”‡’‘œ›…Œ‡„¸†¦ƒŒ„ƒ”†œ‹‡Œ’”œ›†ƒ–‡ǡƒŒƒ‹‡ ƒ†‡’–’‘™‹‹‡œ‘Ž‡‹©™‹…œ›©’‘†‘–”‘Ž¦Ǥ•‘„ƒ’‘•‹ƒ†ƒŒ¦…ƒ‘†’‘™‹‡†‹¦™‹‡†œ¸’‘ƒ‰ƒ ƒ’‘œƒ©•ƒ›…Š•‹‡„‹‡‹‘–›™—Œ‡ƒ•†‘’”ƒ…›™†œ‹‡†œ‹‹‡†ƒŽ•œ‡‰‘‘†”›™ƒ‹ƒ™Ïƒ•‡Œ ‘•‘„›Ǥ•‹¦Ăƒ‘ǐƒ–‘‹ƒ•–™•’‹‡”ƒ©œƒ…Š¸–›’‘…Š‘†œ¦…‡‘†ƒ—…œ›…‹‡ŽƒǤ †‡…›†‘™ƒÏ‡•‹¸ƒ’‹•ƒ©–¸•‹¦Ă¸’‘–‘ǡ„›’”œ‡†•–ƒ™‹©•œ‡”‘‹‡Œ’—„Ž‹…œ‘ä…‹‡–‘†› ƒ—…œƒ‹ƒŒ‘‰‹ƒ—–‘”•–™ƒ”‹•Šƒƒ…Šƒ”›‹Ǥ’‹•›™ƒ‡–—•‡™‡…Œ‡asan‹‡„‹‘”¦‘…œ›™‹ä…‹‡ ’‘†—™ƒ‰¸‹…œ›‹…Š‘•‘„‹•–›…Š’‘–”œ‡„ǤƒŽ‡Ă›Œ‡œƒƒ†ƒ’–‘™ƒ©–ƒǡƒ„›„›Ï›œ‰‘†‡œƒ•œ›‹ …‡Žƒ‹Ǥ —†œ‹‡…œ¸•–‘’›–ƒŒ¦ǡ…œ›‹•–‹‡Œ‡—‹™‡”•ƒŽƒ•‡™‡…Œƒasanǡ–×”‡ŒƒĂ†›‘Ç•‹¸–”œ›Ǧ ƒ©Ǥ™•œ‡ǡ–‡‰‘–›’—‘‰×Ž‡›äŽ‡‹‡‘Ǐ›‘†‹‡ä©†‘•…Š‡ƒ–—ƒ•–¸’•–™ƒ’‘œ›…Œ‹Ǥ „›—’”‘ä…‹©•›–—ƒ…Œ¸ǡœ‹‰‘”—Œ›ˆƒ–ǡ‹Ă’”ƒ–›ƒŒ‘‰‹—•‹„›©†‘•–‘•‘™ƒƒ†‘‘”‡–‡Œ ‘•‘„›‹Œ‡Œ’‘–”œ‡„ǡ…‘—‹‡‘ĂŽ‹™‹ƒ–”œ›ƒ‹‡•‹¸‰Ž‘„ƒŽ‡‰‘’Žƒ—™„‡œ™œ‰Ž¸†›•’‘•×„Ǥ ƒ…Š™‹Ž¸œƒ’‘‹Œ›‘ˆƒ…‹‡ǡ‹Ă‘”‡–‡asany™›ƒ‰ƒŒ¦‘†‹‡–×”›…Šƒ†‡’–×™•œ…œ‡‰×ŽǦ ‡‰‘’”œ›‰‘–‘™ƒ‹ƒŽ—„•–‘•‘™ƒ‹ƒ‘–”’‘œ›…Œ‹ǡ’‘‹Ñ›”×™‹‡Ăœƒ‰ƒ†‹‡‹‡‘†’‘…œ›—ǡ –×”›‘†…œƒ•—†‘…œƒ•——•‹’‘Œƒ™‹ƒ©•‹¸’‘‹¸†œ›’‘œ›…Œƒ‹Ǥ‡œƒ‰ƒ†‹‡‹ƒ‘×™‹Ž‹ä› Œ—Ă™…œ‡ä‹‡ŒǤ”œ‡‹‡ä›ƒ•œ¦—™ƒ‰¸ƒ•’‘•×„ǡ™Œƒ‹‘Ǐ›”‘œ”×Ћ©asanyœ‡™œ‰Ž¸†— ƒ’‘œ›…Œ¸…‹ƒÏƒ™•–‘•——†‘’‘†Ï‘Ăƒ‹’‘†•–ƒ™‘™‡”—…Š›”¸‰‘•Ï—’ƒǤ Asany‘Ǐ›’‘†œ‹‡Ž‹©ƒ•–‘Œ¦…‡ǡ™›‘›™ƒ‡’‘†…œƒ•Ž‡Ă‡‹ƒƒ’Ž‡…ƒ…Šǡ’‘œ›…Œ‡‘†Ǧ ™”×…‘‡ǡ™›‰‹¸…‹ƒ™–›Ïǡ™’”œ›’ƒ†—–×”›…ŠÏƒ†œ‹‡›•‹¸ƒ„”œ—…Š—ǡ™”‡•œ…‹‡’‘œ›…Œ‡•‹‡Ǧ †œ¦…‡‘”ƒœŽ¸…œ¦…‡Ǥ–×”‡œ‹…Š’‘™‹‹ä›™›„”ƒ©‹™Œƒ‹‡Œ‘Ž‡Œ‘ä…‹ƒŒŽ‡’‹‡ŒŒ‡—Ï‘Ă›©ǫ ›•—‡ͳ͸’”œ‡†•–ƒ™‹ƒ‹‡–×”‡asany’”‘’‘‘™ƒ‡™–‡Œ‘‰×Ž‡Œ•‡™‡…Œ‹Ǥ„›œƒ…œ¦© •‡•Œ¸ǡ’‘–”œ‡„—Œ‡›©™‹…œ‡Ñǡ–×”‡ƒ•”‘œ‰”œ‡Œ¦ǡœƒ’‡™‹¦ƒ‰‹„‘ä©‹„¸†¦™›‘”œ›•–›™ƒ© …ƒÏ‡…‹ƒÏ‘ǤƒŒŽ‡’‹‡Œƒ†ƒŒ¦•‹¸†‘–‡‰‘asany•–‘Œ¦…‡Ǥ‘Ǐ›†œ‹¸‹‹”‘œŽ—Ā‹©™•œ›•–‹‡ •–ƒ™›ǡ™Ï¦…œƒŒ¦…™–‘‘•–‹ǡ‘Žƒƒǡ„‹‘†”ƒǡ”¸‰‘•Ï—’ǡ”ƒ‹‘ƒǡ•œ›Œ¸ǡƒ™’‡™›•–‘’‹— ”×™‹‡Ăƒ†‰ƒ”•–‹Ǥ¦Ž—†œ‹‡ǡ–×”œ›…œ¸•–‘ƒŒ¦’”‘„Ž‡›œ„‹‘†”ƒ‹ǡ‘Žƒƒ‹‘”ƒœ‘•–ƒǦ ‹ǡƒ–ƒĂ‡‘•‘„›ǡ–×”‡œ”×Л…Š’‘™‘†×™‹‡•¦™•–ƒ‹‡œƒ…œ¦©‘†’‘œ›…Œ‹•–‘Œ¦…›…ŠǤƒǦ ‘‹–ƒ™‹¸•œ‘ä©œƒ•’‘™‹ƒŒ‡†ƒ•’¸†œ‹©’‹¸©…œ›†œ‹‡•‹¸©‹—–ǡ”‘œ‰”œ‡™ƒŒ¦…•‹¸’”œ› ’‘‘…›–‡‰‘–›’—asanǤ *™‹…œ‡‹ƒǡ‘†–×”›…Šœƒ…œ›ƒ›ƒ•œ¦ƒ–›™‘ä©ǡ’‘™‹›ƒ”×™‹‡Ă’‘×…™‘†…œ—Ǧ ™ƒ‹—‹‘„•‡”™‘™ƒ‹—ƒ•œ‡‰‘…‹ƒÏƒ‘”ƒœ‘††‡…Š—Ǥ‘…œ¦–‡ƒ•œ‡Œ•‡•Œ‹’‘™‹‹‡„›©•‘Ǧ •–”—‘™ƒ›™–‡•’‘•×„ǡƒ„›ä›„›Ž‹™•–ƒ‹‡•’”ƒ™†œ‹©ƒ•œ¦‘†›…Œ¸ˆ‹œ›…œ¦‹‡–ƒŽ¦ ™’”‘•–›ǡ’‘œ„ƒ™‹‘›”›œ›ƒ•’‘•×„Ǥƒ¦‘ĂŽ‹™‘ä©œƒ’‡™‹ƒŒ¦ƒ™Ïƒä‹‡‹‡•‘’Ž‹‘Ǧ ™ƒ‡’‘œ›…Œ‡•–‘Œ¦…‡Ǥ

Kup książkę

Poleć książkę


OSTRONEBUDOWANIEPRAKTYKIJOGI

71

Rysunek16.Kolejno wykonywaniaasanpasujcadoogĂłlnychzastosowa:pozycjestojcepozwalajce sirozgrza (1), wiczeniawykonywanewtrakciele enianaplecach(2),pozycjeodwrĂłcone(3), wiczeniaobejmujcele enienabrzuchu(4),asanysiedzcelubklczce(5),odpoczynekpolegajcy nale eniunaplecach(6)oraz wiczeniaoddechowe,zazwyczajwykonywanewpozycjisiedzcej(7). Tenschematnieobejmujeprzygotowaniakoniecznegoprzywykonywaniuforsownychasan, niestutak ewyszczegĂłlnione adnekontrpozycjeczyodpoczynki

‹‡†›•Â?Â‘Ă‘Â…ÂœÂ›Â?›™›Â?‘Â?›™ƒŠ–‡‰‘–›’—asanyÇĄ†‘„”œ‡Œ‡•–’‘Ă?‘Ă›Š•‹¸Â?ƒ’Ž‡…ƒ…Š‹ÂœÂƒÂŒÂŚÂŠ•‹¸ ’‘œ›…ŒƒÂ?‹Ž‡ĂŒ…›Â?‹ǥ„¸†Œ…›Â?‹”×™Â?‹‡Ă†‘„”›Â?’”œ›‰‘–‘™ƒÂ?‹‡Â?†‘Â?ÂƒÂ†Â…ÂŠÂ‘Â†ÂœÂŚÂ…Â›Â…ÂŠÂ’Ă—Ä€Â?‹‡Œ —Â?Ă?ÂƒÂ†Ă—Â™‘†™”×…‘Â?›…ŠǤ‡‘•–ƒ–Â?‹‡’‘Â?ÂƒÂ‰ÂƒÂŒÂŚÂ?ƒÂ?ÂœÂ?‘Ž‡‹’”œ‡…‹™†œ‹ƒĂ?ƒŠ™’Ă?›™‘™‹ǥŒƒÂ?‹™›™‹‡nj ”ƒÂ?ƒÂ?ƒ•œ‘”‰ƒÂ?‹œÂ?‰”ƒ™‹–ƒ…ŒƒČ„’‘œƒ–›Â?•Œ–‡Ă„ƒ”†œ‘™ƒĂÂ?‡†Žƒ™‡™Â?¸–”œÂ?‡‰‘‘…œ›•œ…œƒÂ?‹ƒǤ ‘Â™Â‹Â¸Â…Â‡ÂŒÇĄ’‘’—Žƒ”Â?‡’‘œ›…Œ‡‘†™”×…‘Â?‡Č‹Â–ƒÂ?‹‡ŒƒÂ?•–ƒÂ?‹‡Â?ƒ‰Ă?‘™‹‡Ž—„Ă¤Â™Â‹Â‡Â…ÂƒČŒÂ•Â’Â”ÂƒÂ™Â‹ÂƒÂŒÂŚÇĄ‹Ă ’”œ›„‹‡”ƒÂ?›’‘•–ƒ™¸…ƒĂ?Â?‘™‹…‹‡‘†™”‘–Â?ÂŚ™•–‘•—Â?Â?—†‘–‡Œ’”œ›ŒÂ?‘™ƒÂ?‡ŒÂ?ƒ…‘Â†ÂœÂ‹Â‡Ă‘Ç¤‡Š™‹nj …œ‡Â?‹ƒÂ†ÂƒÂŒÂŚÂ?ƒÂ?Â?‘ĂŽ‹™‘äŠԠÂ?”›…‹ƒÂ?‘™›…Š‹Â?‹‡œÂ?ƒÂ?›…ŠÂ™Â…ÂœÂ‡Ă¤Â?‹‡Œƒ•’‡Â?–×™•ƒÂ?›…Š•‹‡„‹‡Ǥ

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


72

PRAKTYKAJOGI

‘’‘œ›…Œƒ…Š‘†™”×…‘›…Š’”œ›…Š‘†œ‹…œƒ•ƒ‰”—’¸asan™›‘›™ƒ›…Š’‘†…œƒ•Ž‡Ă‡‹ƒ ƒ„”œ—…Š—Ȅƒ™‹¸…™•œ›•–‹…Š™›‰‹¸©™–›ÏǤ‹‡–×”‡œ‹…Š•¦†‘•‘ƒÏ›‹‘–”’‘œ›…Œƒ‹ †Žƒ‘”‡–›…Šasan‘†™”×…‘›…Šǣ’‘œ›…Œƒ‘„”›”×™‘™ƒĂ›ƒ’”œ›Ïƒ†‡ˆ‡–›™›‘›™ƒǦ ‹ƒ䙋‡…›‹…œ¸•–‘™›‘”œ›•–›™ƒƒŒ‡•–Œƒ‘Œ‡ŒpratikrijasanaǤ ¸‘‰×Ž¦•‡™‡…Œ¸asan‘Ѓœƒ‘Ñ…œ›©’”œ›’‘‘…›©™‹…œ‡Ñ™›‘›™ƒ›…Š™—ÏƒǦ †œ‹‡•‹‡†œ¦…›Ž—„Ž¸…œ¦…›Ǥ‘•–‘•‘™›‘†’‘…œ›—‘Ǐ›œƒŒ¦©•‹¸pranajam‹‹›Ǧ ‹©™‹…œ‡‹ƒ‹ǡ–×”‡™›ƒ‰ƒŒ¦’‘œ›…Œ‹™›’”‘•–‘™ƒ‡ŒǤ‘†ƒ–‡ʹ’‘ƒœ—Œ‡…œ–‡”›’‘†•–ƒǦ ™‘™‡•‡™‡…Œ‡ǡ–×”‡‘Ѓ†‘•–‘•‘™ƒ©†‘‹†›™‹†—ƒŽ›…Š’‘–”œ‡„Ǥ ›•—‡ͳ͹’”‡œ‡–—Œ‡†‘„”¦•‡™‡…Œ¸asan•–ƒ‘™‹¦…¦ƒŒ”×–•œ‡‘ĂŽ‹™‡’”œ›‰‘–‘™ƒǦ ‹‡†‘pranajamyǤ”ƒƒ…Š”‘œ‰”œ‡™‹‘Ǐ›™›‘ƒ©uttanasanȋͳȌǤ‘Ž‡Œ›”‘— ’”œ‡…Š‘†œ‹›†‘dwipadapithamȋʹȌǡ–ƒƒ„›’”œ›‰‘–‘™ƒ©’Ž‡…›‘”ƒœ•œ›Œ¸ǡƒ–ƒĂ‡‘–”‘Ǧ Ž‘™ƒ©Œƒ‘䩐ƒ•œ‡‰‘‘††›…Šƒ‹ƒǤakrawakasanaȋ͵Ȍ‘–™‹‡”ƒœ‘Ž‡‹Žƒ–¸’‹‡”•‹‘™¦‹’Ž‡…›Ǥ †’‘…œ›‡™’‘œ›…Œ‹Ž‡Ă¦…‡ŒȋͶȌœƒ›ƒˆƒœ¸™›‘›™ƒ‹ƒasanǤ–‡Œ…Š™‹Ž‹…œ¸ä©‘•×„‘Ç —•‹¦ä©™’”‘•–›•‹ƒ†œ‹‡•”œ›Ă›ǡ…œ›Ž‹sukhasanieȋͷȌǡ‹œƒŒ¦©•‹¸©™‹…œ‡‹‡pranajamyǤ ‡Ă‡Ž‹–ƒ’‘œ›…ŒƒŒ‡•–†Žƒ‘‰‘䐋‡‘ˆ‘”–‘™ƒǡŽ‡’‹‡Œ„¸†œ‹‡—•‹¦ä©ƒ”œ‡äŽ‡ȋ͸ȌǤƒ‹‡”‘œǦ ™‹¦œƒ‹‡‹…œ‡‰‘‹‡’•—Œ‡ǡ‹‡ƒ”×™‹‡Ă™’Ï›™—ƒŒƒ‘ä©‘††›…Šƒ‹ƒ‹pranajamyǤ

Rysunek17.Asanyprzygotowujcedopranajamy

Kup książkę

Poleć książkę


OSTRONEBUDOWANIEPRAKTYKIJOGI

73

‡Ă‡Ž‹ƒ›œƒ‹ƒ”’”ƒ…‘™ƒ©ƒ†‘”‡–›‹•…Š‡ƒ–ƒ‹‘††›…Šƒ‹ƒǡ–ƒ‹‹Œƒ™•–”œ›Ǧ ›™ƒ‹‡’‘™‹‡–”œƒ…œ›™†‡…Š›‹™›†‡…Š›‘‘”‡äŽ‘‡Œ†Ï—‰‘ä…‹–”™ƒ‹ƒǡœƒ’”‡œ‡–‘™ƒ›–— œ‡•–ƒ™asanŒ‡•–‘–›Ž‡‘”œ›•–›ǡ‹Ăœƒ’‡™‹ƒƒœ‰”ƒ‹‡•‹¸œ™Ïƒ•›‘††‡…Š‡Œ—Ă’”œ‡† ”‘œ’‘…œ¸…‹‡pranajamyǤ ‘†‘„‹‡Œƒ™›‘›™ƒ‹‡‘”‡–›…ŠasanœƒŽ‡Ă›‘†’‘–”œ‡„‹œƒ‹‡”œ‡ÑƒĂ†‡‰‘ƒ†‡’–ƒǡ –ƒ•ƒ‘’‘”ƒ†‹ƒ’”œ‡œƒ…œ‘ƒƒ©™‹…œ‡‹ƒ„¸†œ‹‡™›‹ƒ©œƒ•œ›…Š‘ĂŽ‹™‘ä…‹ǤƒŽ‡Ă› –”œ›ƒ©•‹¸Œ‡†‡Œœƒ•ƒ†›Ȅœƒ‹œƒ…œ‹‡›’”ƒ–›‘™ƒ©Œ‘‰¸ǡ‘†…œ‡ƒŒ›†™‹‡ǡ–”œ›‰‘†œ‹› ‘†’‘•‹Ï—ǤƒŒŽ‡’•œ›”‘œ™‹¦œƒ‹‡Œ‡•–©™‹…œ‡‹‡ƒ’—•–›Ă‘Ϧ†‡ǡŒ‡äŽ‹™‹¸…–‘䏃‡ŽƒǦ •–›…œ›’Žƒ†‹ƒǡƒŒ‘”œ›•–‹‡Œ•œ¦’‘”¦ƒ–‡‰‘”‘†œƒŒ—ƒ–›™‘ä©Œ‡•–…œƒ•’”œ‡†䐋ƒ†ƒ‹‡Ǥ ƒ•œƒ’”ƒ–›ƒ—•‹„›©‹‡—•–ƒ‹‡”‘œ™‹Œƒƒ’”œ›—™œ‰Ž¸†‹‡‹—œƒ•‘„×™…œƒ•‘™›…Šǡ Œƒ‹‹†›•’‘—Œ‡›ǡƒ•œ›…Š…‡Ž×™‹’‘–”œ‡„Ǥƒ™•œ‡ƒŽ‡Ă›’Žƒ‘™ƒ©•‡•Œ¸Œƒ‘…ƒÏ‘ä©ǡ„‡œ ™œ‰Ž¸†—ƒ–‘ǡ…œ›‹Ž‘ä©…œƒ•—ǡ–×”¦†›•’‘—Œ‡›ǡŒ‡•–†—Ăƒǡ…œ›–‡ĂƒÏƒǤœ‹¸‹–ƒ‹‡—’‘Ǧ †‡Œä…‹—ƒ•œƒ’”ƒ–›ƒœƒ™•œ‡„¸†œ‹‡œ„ƒŽƒ•‘™ƒ¦•‡™‡…Œ¦©™‹…œ‡ÑǤ ‡äŽ‹‹•–‹‡Œ‡”›œ›‘ǡ ‹Ă…‘ä’”œ‡”™‹‡ƒ•‡•Œ¸Ž—„œƒ„”ƒ‹‡ƒ…œƒ•—™–”ƒ…‹‡Œ‡Œ–”™ƒ‹ƒǡœƒ’Žƒ—Œ›”×–•œ› œ‡•–ƒ™asanǤ‘’”œ‡œ•–‘•‘™ƒ‹‡•‹¸†‘œƒ•ƒ†winjasakramy•–™‘”œ››”‘œ•¦†‹‡”‘œ™‹ŒƒŒ¦Ǧ …¦•‹¸’”ƒ–›¸Œ‘‰‹ǡ–×”ƒ’‘‘ǐƒ‘•‹¦‰¦©ƒ•œ‡œƒ‹‡”œ‡‹ƒǤ

Kup książkę

Poleć książkę


74

PRAKTYKAJOGI

Krishnamacharyawykonujeuttanasan

Kup książkę

Poleć książkę


W sercu jogi. wiczenia dla cia a i ducha  
W sercu jogi. wiczenia dla cia a i ducha  
Advertisement