Page 1


Tytuł oryginału: Time Warrior: How to defeat procrastination, people-pleasing, self-doubt, over-commitment, broken promises and chaos Tłumaczenie: Olga Kwiecień-Maniewska ISBN: 978-83-246-4467-4 Copyright © 2011 by Steve Chandler. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or copied in any form without written permission from the publisher. Copyright © Steve Chandler. All rights reserved. First published by: Maurice Bassett, P.O. Box 839, Anna Maria, FL 34216-0839, USA, www.MauriceBassett.com. Translation rights arranged by Sylvia Hayse Literary Agency, LLC, Bandon, Oregon, USA. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/wojcza Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci Podzikowania

9

Przedmowa wydawcy oryginau

11

Wstp

13

1.

Dlaczegóby nie zrobi czego ze swoim czasem?

16

2.

Jak zadba o ycie swojej duszy?

17

3.

Nie, nigdy nie znajdziesz czasu

18

4.

Co mam zrobi, gdy czuj si przytoczony?

21

5.

Czasami „przemoc” jest dobra

22

6.

To nie sytuacje wywouj uczucia

25

7.

Pesymizm to jaki art

27

8.

Dlaczego nie trzymam si swoich celów?

28

9.

Mae, jak tylko si da, jeszcze mniejsze

30

10.

Czas zmieni wiat

32

11.

Upijmy si informacjami

34

12.

No dobrze, dlaczego wic wci odkadam wszystko na póniej?

36

13.

Zwiksz swoj umiejtno ycia TERAZ

37

14.

Teraz wszyscy wsta my i przecignijmy si

39

15.

Zastp wiedz wyborem

40

16.

Poraka to najwikszy sukces

42

17.

Zacznij od rozgrzewki

44

18.

Pienidze przyjd same

45

19.

Mam to wszystko zrobi?

46

20.

Tworzenie swojej przyszoci

47

21.

Suy to nie to samo, co próbowa si przypodoba

49

Kup książkę

Poleć książkę


6

WOJOWNIK

CZASU

22.

Wicej sposobów, by ucaowa ziemi

50

23.

Droga inspiracji

52

24.

Spróbuj rzuci na szal swoj tosamo

54

25.

Zwró uwag, e mówi o wojowniku, nie o kim, kto siedzi i si martwi

56

26.

Niewaciwe pytanie

57

27.

Inny sposób patrzenia na siebie

58

28.

Chcesz wiedzie, kim naprawd jeste?

61

29.

Jak mog sprawi, by bya doskonaa?

62

30.

Uchwy sedno problemu

64

31.

Zdefiniuj problem na nowo

65

32.

Na lito bosk, poszukaj pomocy!

67

33.

Najwaniejsze jest zako czenie!

68

34.

Przygnbia mnie cierpienie innych

71

35.

Czego ludzie pragn?

73

36.

Dobre wykorzystanie kiepskich czasów

74

37.

Wyrusz na wojn przeciwko rozproszeniom

75

38.

Wiemy to, co potrzebujemy wiedzie

76

39.

Co robi ofiary?

77

40.

Boisz si mierci czy zobowiza ?

78

41.

Przeszo jako rzecz godna poaowania

80

42.

Dobry robot czy zy robot?

81

43.

Zapomnij o swoim bezpiecze stwie!

82

44.

Cel Ci przeksztaca

84

45.

Stwórz co nowego i piknego

86

46.

Twoim problemem nie jest zarzdzanie czasem

87

47.

To, co zmierzone, zostaje zrobione

89

48.

A co z lkiem?

91

49.

Jakie kroki powinienem podj, by przezwyciy prokrastynacj?

93

50.

Jak wojownik radzi sobie z utrat pracy?

95

51.

W yciu nie ma nudnych rzeczy

97

52.

Wojownik samozatrudniony

98

53.

Jak pokocha odkadanie spraw na ostatni chwil?

99

54.

To Ty nadajesz sprawom priorytet

Kup książkę

101

Poleć książkę


Spis treci

7

55.

Jak wyzwoli si od poczucia przecienia?

103

56.

Sia woli czy wybór, by zacz co robi?

104

57.

A jeli nie wiem, co mam robi?

106

58.

Co robi, jeli wszystko si wali?

107

59.

Kreatywno to stworzenie planu B

109

60.

Przyszo poera czas i energi

110

61.

Jak nauczy si przyjmowa wszystko z otwartymi ramionami?

111

62.

Praca jest tym, co nas inspiruje

115

63.

Jeste nieustraszony czy odwany?

117

64.

Niech Twoje ycie bdzie ma rzecz

119

65.

Jak praktyczna jest inspiracja?

120

66.

Wojownik wnosi wiato

122

67.

Czas to pienidz, a pienidz to czas

124

68.

Tworzenie a przyciganie

126

69.

Lki z dzieci stwa staj si tym, w co wierzymy jako doroli

128

70.

Pojcie wartoci nie istnieje

130

71.

Przesta wymusza bieg wydarze

132

72.

Poszukiwanie idealnej mioci

133

73.

Dobry pocztek to poowa pracy

134

74.

Pasja, która zmienia Twój wiat

135

75.

Wojownik pokonujcy smutek

137

76.

Dlaczego zawsze wybieram nieodpowiednich partnerów?

138

77.

Walka o koncentracj

139

78.

Jaki sens ma nazywanie czego niemoliwym?

141

79.

Martwi si tym, e si zestarzej

142

80.

Co robi, jeli nie mam celu w yciu?

143

81.

A co z nud?

144

82.

yj chwil. Tak, wanie t!

145

83.

piewaj, by poczu dobre wibracje

147

84.

Czy moje cele nie wi mnie z przyszoci?

149

85.

Jak sobie poradzi z wasnym ego?

150

86.

Jak mam si nauczy ufa w dostatek?

153

87.

Dlaczego nienawidzimy bogatych ludzi?

154

88.

Jak mog sta si twórczy?

155

Kup książkę

Poleć książkę


8

WOJOWNIK

CZASU

89.

Jak mam pomóc moim dzieciom?

156

90.

Jak poradzi sobie z chci zemsty?

157

91.

Co robi, jeli ycie nadal jest niesprawiedliwe?

158

92.

Co z rodzinnymi rozproszeniami?

159

93.

Jak mam znale swój projekt?

160

94.

Budzisz si w zym nastroju?

161

95.

Przesta tyle myle

163

96.

Najpierw zarób, potem wydawaj

164

97.

Wykorzystaj swoje 15 minut

165

98.

Co dokadnie chc robi?

167

99.

Przesta okamywa samego siebie

168

100.

Jak sprawi, by ycie miao sens?

169

101.

Co mnie wyzwoli?

171

O autorze

Kup książkę

174

Poleć książkę


16

WOJOWNIK

CZASU

ROZDZIA 1.

Dlaczegóby nie zrobi czego ze swoim czasem? Bruce

Lee powiedzia, e wojownik to zwyky czowiek, skoncentrowany niczym promie lasera. Co si jednak stanie, gdy zwyky czowiek nie potrafi si skupi czy to jak wizka lasera, czy cokolwiek innego? My, zwykli ludzie, zazwyczaj jestemy zbyt rozproszeni, by w cokolwiek si zaangaowa. Rozpraszamy nasze siy. Staramy si sprawia przyjemno innym. Stale si zmieniamy, mimo e kadego dnia rozpaczliwie staramy si te zmiany powstrzyma. Kurczowo trzymamy si idiotyzmu znanego jako staa osobowo, jednak nigdy nam si to nie udaje. Dowiadczamy te napadów zego humoru, tak e nikt nas nie rozpoznaje, albo przeciwnie — mamy wietny nastrój i czujemy przypyw nadziei. To jednak mija i znowu stajemy si innymi ludmi. Jacy jestemy? Radoni czy poirytowani? Walczymy o odzyskanie kontroli i ldujemy gdzie porodku. Nie chcemy, by ludzie si nas bali, a jednoczenie nie chcemy, by oczekiwali od nas zbyt wiele. Nasze osobowoci w zwizku z tym wykute s z przeraajcej przecitnoci. To droga rodka. Zespó przecitniaków. Caa energia, któr pochania utrzymanie tej przecitnej osobowoci — bycie jedn, spójn osob — mogaby by wykorzystana, by co stworzy. Jednak kto o tym wie? Czy kiedy dorastae, ktokolwiek Ci o tym mówi? Miae dostatecznie duo problemów, by upora si z tym, e wity Mikoaj nie istnieje. Jak miae sobie poradzi z tym, e Ty sam jeste uud?

Kup książkę

Poleć książkę


Jak zadba o ycie swojej duszy?

17

ROZDZIA 2.

Jak zadba o ycie swojej duszy? Wiedzie, co si woli, zamiast potulnie zgadza si na wszystko, co wiat kae Ci wybiera, to zachowa ycie swojej duszy. Robert Louis Stevenson

Gdy przyjmuj rol wojownika czasu, przede wszystkim troszcz si o zachowanie ycia swojej duszy. Wikszo ludzi jednak w tym czasie koncentruje si tylko na tym, by zachowa przy yciu swoj faszyw tosamo. Jako wojownik (a nie kto, kto si zamartwia) budz si i opracowuj plan swojego dnia, opierajc si na tym, jak ja wol suy wiatu. Mog to zrobi w dowolny sposób, wliczajc w to mycie garów w hotelu, jeli tylko robi to z mioci, energi i humorem. Ludzie, którzy wykonuj „nisze” zajcia z mioci i energi, zwykle szybko dostaj awans lub lepsz prac. Rozumiej bowiem to, co powiedzia Robert Frost: „Aby znale wyjcie z sytuacji, musisz przez ni przej”. Ludzie, którzy „utknli” w kiepskiej pracy i wydaje im si, e s wykorzystywani i niewystarczajco wynagradzani, zawsze szukaj drogi na zewntrz, drogi ucieczki. Nie widz, e ta droga prowadzi przez rodek. Wojownik bowiem nie ucieka. Wojownik przechodzi przez.

Kup książkę

Poleć książkę


18

WOJOWNIK

CZASU

ROZDZIA 3.

Nie, nigdy nie znajdziesz czasu Nigdy nie znajdziesz czasu na nic. Jeli potrzebujesz czasu, musisz go sam stworzy. Charles Buxton

W jaki sposób moemy stworzy czas? To si dzieje w Twoim umyle. Paradoksalnie, musisz zwolni. Musisz stworzy swój dzie . Musisz by bezwzgldny. Tworzysz go zamachami i ciosami swojego samurajskiego miecza. Jeste peen brutalnej gracji. Odcinasz to, co niepotrzebne, zamiast pozwala, by Twój kalendarz Ci „gnbi”, a ludzie wykorzystywali. Dlaczego pozwalasz innym, by zamiecali Twój dzie niepotrzebnymi sprawami? Poniewa chcesz im sprawi przyjemno? A moe sdzisz, e ich akceptacja jest dla Ciebie wszystkim? Nigdy nie widziaem gupszego sposobu na marnowanie czasu ni skupianie si na próbach zadowolenia innych. Wtóruj temu nerwowy nawyk krcenia si wokó i próby zyskania akceptacji, odpowiadanie na e-maile zaraz po tym, jak si je dostanie, przyjmowanie wszystkich telefonów, spenianie kadej proby… pozwalanie, by nam raz po raz przerywano nasze marzenia. Nie zostawia nam to czasu na osignicia, na tworzenie. Jeli chodzi o sprawianie przyjemnoci innym, to w cigu dziewiciodniowego kursu prowadzonego przez Byron Katie nauczyem si tysic razy wicej ni przez jakiekolwiek inne dziewi dni mojego ycia. Katie powiedziaa: „Boe, uchowaj mnie przed pragnieniem mioci, akceptacji i docenienia. Taka bdzie moja modlitwa, poniewa jej spenienie przynosi koniec czasu i przestrzeni”. To nieliniowe zarzdzanie czasem w piguce.

Kup książkę

Poleć książkę


Nie, nigdy nie znajdziesz czasu

19

Tak wic co pozostaje, gdy nie ma czasu i przestrzeni? Katie twierdzi, e energia, czysta energia mioci. Formuuje to w ten sposób: „To energia czystego, nieograniczonego umysu, wyzwolona w swojej potdze i dobroci”. Wojownik czasu jest wojownikiem pokoju, lecz wci wojownikiem. Pokojowe wyjcie miecza przeciwko tym wszystkim negatywnym, przeraajcym, przygnbiajcym mylom, które zwykle automatycznie przyjmujemy, pozwala stworzy wspaniay, pozaczasowy, aktywny dzie . Dzie , w którym nie ma czasu, chyba e chcesz go stworzy.

Kup książkę

Poleć książkę


20

WOJOWNIK

CZASU

Podstawow rónic pomidzy zwykym czowiekiem a wojownikiem jest to, e wojownik traktuje wszystko jak wyzwanie, podczas gdy zwyky czowiek widzi w tym albo bogosawie stwo, albo przekle stwo. Carlos Castaneda

Kup książkę

Poleć książkę


Co mam zrobi, gdy czuj si przytoczony?

21

ROZDZIA 4.

Co mam zrobi, gdy czuj si przytoczony? To nie jest ksika o zarzdzaniu, poniewa wojownik czasu nie zarzdza czasem. Wojownik czasu idzie na wojn, podwaa wszystkie przekonania, które tworz liniowe pojcie czasu, i odcina si od nich. To, co pozostaje, jest bezczasowe. Gdy wydaje nam si, e jestemy przecieni przez zewntrzne wypadki (lub opinie, trudne wybory, sytuacje, sposoby na zarabianie pienidzy i tak dalej), to jest to iluzja, poniewa nasz mózg tak nie funkcjonuje. Tylko myl, w któr wierzymy, moe wywoa uczucie przytoczenia. W prostym yciu, w którym zajmujesz si tylko tym, co masz przed sob, nigdy nie czujesz si przytoczony. To Ty tworzysz swoje ycie. Nie przyjdzie ono do Ciebie samo, musisz sam je stworzy.

Kup książkę

Poleć książkę


22

WOJOWNIK

CZASU

ROZDZIA 5.

Czasami „przemoc” jest dobra Zestawienie sowa „przemoc” z terminem „wojownik czasu” jest zamierzone. Mimo e praca, jak wykonujesz, moe by powolna i atwa, musisz najpierw wyj miecz i wykroi dla siebie przestrze i okres ciszy. Czas powicony czemu. To Twoja wojna przeciwko rozproszeniom i przerywaniu. Jeli potrafisz skupi si w sposób agodny i wytrway na swoim zadaniu, to nigdy tego nie poaujesz. Jak mówi mój przyjaciel Dusan Djukich w swojej cudownej ksice Straight Line Leadership, cigle przerywamy. Zaczynamy co, a potem przestajemy to robi. Pracujc ze swoimi klientami, Dusan mówi im: przesta przerywa. Im wicej przestrzeni otworzymy dla siebie, tym wicej problemów rozwiemy i tym szybciej osigniemy nasze cele. Wielki filozof Wolter zauway: „ aden problem nie jest w stanie przetrwa nieustannego naporu mylenia”. Kluczowym sowem jest tu „nieustanny”. Cigle robimy bowiem przerwy. Nie chodzimy na dugie, wytrwae spacery, by pomyle. Nie siadamy te w spokoju i samotnoci, a problem zniknie (a tak by si stao), bo jestemy zbyt zajci albo nam si wydaje, e tak jest. Na jedno wychodzi. Odnosimy takie wraenie zwaszcza dzisiaj, gdy nasze telefony cz nas z ca rzesz ludzi na tej planecie, którzy cigle czego od nas chc. Jestemy teraz poczeni. Nigdy ju nie bdziemy musieli by sami. Czy to dobrze? Najczciej tak. To fajne i ekscytujce, gdy siedz w biurze w Arizonie i dostaj pilny SMS od mojego klienta ze Szkocji. Telefon piszczy, api go i sprawdzam. Co si jednak dzieje, gdy to robi? Przerywam swój medytacyjny cig myli. A moe to byo co, co mogo mnie doprowadzi do WIELKIEGO przeomu, do nowego rozwizania powanego problemu. Pip, pip, pip!

Kup książkę

Poleć książkę


Czasami „przemoc” jest dobra

23

I przerywam. Jestem o krok od czego piknego. Gdybym tylko poszed dalej… ale ja przerywam. „Czy jeste dobrym pianist? Nie? Ale kiedy uczye si gra, prawda? I co si stao?”. „Przestaem”. Czy kiedykolwiek spojrzae wstecz na swoje ycie i zastanowie si, co by si stao, gdyby nie przesta? Fortepian, jzyk obcy, badanie jakiego zagadnienia, zwizek na odlego, cokolwiek. Badania na temat zarzdzania i wydajnoci w miejscu pracy mówi nam, e jedna godzina nieprzerwanej pracy jest warta tyle, co trzy godziny, gdy kto nam cigle przerywa. Mona te powiedzie, e osoba, która jest skoncentrowana, wygrywa, natomiast ta, która si rozprasza — przegrywa. Zatem bycie wojownikiem w odniesieniu do czasu zaley od tego, jak „brutalny” zamierzasz by, zanim dzie si rozpocznie, i ile spokojnego, niczym niezakóconego czasu wykroisz dla siebie swoim mieczem. Czy bdziesz prawdziwym wojownikiem czasu? Jeli tak, to pokochasz swój „bezczasowy czas”. Zaskoczy Ci to, co jeste w stanie stworzy, gdy czas nie bdzie dla Ciebie problemem. Podróuj teraz inaczej ni kiedy. Gdy wyjedam gdzie jako mówca, planuj dodatkowy czas i przestrze w podróy. Kiedy byo inaczej. Goniem wokó jak wszyscy inni, rezerwowaem bilet na samolot, który odlatywa zaraz po zako czeniu mojego wystpu. Pdziem przez lotniska, rozmawiaem przez telefon w taksówce, udzielaem porad w trakcie lotu! To bya chaotyczna burza ycia. Byem rozgorczkowany i nigdy nie udawao mi si znale spenienia — zawsze wszystko byo niedoko czone i niekompletne. cigaem si z czasem, starajc si wyprzedzi sam siebie, przebi barier dwiku, by dotrze do mojej wasnej przyszoci. Czy znasz ludzi, którzy yj w ten sposób? Staraj si y szybciej ni prdko dwiku. A potem dziwi si, dlaczego niczego nie sysz. Czego nie mogli usysze? Pdzili tak szybko, e nie usyszeli, jak wszechwiat do nich szepcze. Co mówi? Opowiada „tak” na wszystko, o co mogliby poprosi. Joyce Carol Oates napisaa fascynujc ksik na temat boksu i zatytuowaa j nad wyraz twórczo — On Boxing („O boksie”). Jest podn i utalentowan pisark, która zawsze fascynowaa si sodk sztuk boksu. W swojej ksice zajmuje si niepokonanym mistrzem wiata wagi cikiej Rockym Marcianem. Marciano jest do ekstremalnym przykadem tego, co si dzieje, jeli staniesz si wojownikiem czasu w dostatecznym stopniu, by skupi si w sposób wytrway, nieprzerwany na jednej rzeczy, któr chcesz osign. Oto co napisaa pani Oates: „Marciano gotów by zupenie wycofa si

Kup książkę

Poleć książkę


24

WOJOWNIK

CZASU

ze wiata, wliczajc w to brak kontaktów z on i rodzin, nawet trzy miesice przed walk. Oprócz wyczerpujcych fizycznych treningów, obsesyjnego zainteresowania diet, wag i napiciem miniowym Marciano w tym czasie myla tylko o nadchodzcej walce. Kada minuta jego ycia koncentrowaa si wokó sekundy otwierajcej walk. W jego obozie treningowym nigdy w pobliu Marciana nie wymieniano imienia jego przeciwnika ani nie rozmawiano o boksie. W ostatnim miesicu przed walk Marciano nie pisa listów, bo listy miay zwizek ze wiatem zewntrznym. W cigu ostatnich dziesiciu dni nie czyta listów, nie odbiera telefonów, nie spotyka nowych ludzi. W tygodniu bezporednio poprzedzajcym walk nie podawa nikomu rki ani nie jedzi samochodem choby na najkrótsz przejadk. adnych nowych potraw! adnych marze o poranku po walce! Wszystko, co nie byo walk, musiao by usunite ze wiadomoci. Pracujc z nowym workiem treningowym, Marciano widzia swojego przeciwnika; gdy biega, dostrzega go u swojego boku, i nie ma wtpliwoci, e gdy spa, te go nieustannie »widzia« — podobnie jak mnich czy zakonnica, którzy aktem fanatycznej woli decyduj si »widzie« tylko Boga”. Dziennikarze sportowi przez lata studiowali styl Marciana w ringu, starajc si przeanalizowa jego niesamowity sukces. Nikt go nigdy nie pokona. Jednak to, czego nie badali, to wojownik, którym by w trakcie przygotowa . Tak naprawd wygrywa walki dziki temu, e wczeniej potrafi ze swojej wiadomoci usun wszystko, co nie byo walk. Wojownik czasu jest jak Rocky Marciano. To duchowy poszukiwacz pod tym wzgldem, e jest chtny kadego ranka rozpocz ycie na nowo. Sekret polega na tym, by naprawd to robi kadego dnia. Zamiast myle w kategoriach dugoterminowych, liniowych, wojownik czasu rozdziera tkanin czasu. Tak, to jest co duchowego. wity Franciszek Salezy napisa: „Ciesz si, e codziennie zaczynasz od nowa; nie ma lepszego sposobu, by co osign… ni cigle zaczyna od nowa”.

Kup książkę

Poleć książkę


Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespe nionymi obietnicami i odk adaniem ...  
Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespe nionymi obietnicami i odk adaniem ...  
Advertisement