Page 23

96

Social Media Marketing

B D OTWARTY NA ZMIANY Swego czasu najmodniejszym serwisem spoecznociowym by Friendster, a potem jego miejsce zajmoway kolejno Orkut, MySpace, Facebook oraz Twitter. W wiecie tego typu mediów krajobraz ulega nieustannym zmianom. Skoczyy si czasy, w których czonkowie spoecznoci internetowej pozostawali cigle w tym samym miejscu. Bardzo czsto dochodzi do interakcji krzyowych — internauci dziel si aktywnie swoimi dowiadczeniami i wraeniami z uytkownikami wielu rónych serwisów spoecznociowych. Firmy musz pozostawa otwarte na zmiany. Kady z takich serwisów jest inny, nie mona te zakada, e czonkowie Twojej spoecznoci bd kurczowo trzyma si jednego konkretnego forum. Odpowiednie badania pozwol Ci okreli, jakie opcje powiniene uwzgldni w swojej strategii. Kluczowe znaczenie ma tu elastyczno i gotowo do ewentualnej zmiany zastosowanych taktyk. Niewykluczone, e jeste wanie o krok od stworzenia czego, co rozprzestrzeni si w sieci w sposób wirusowy, musisz zatem pozosta otwarty na potencjalne modyfikacje, których bdziesz musia w zwizku z tym dokona. Nie wszystkie zmiany zachodz w taki sam sposób. Firma moe stan przed koniecznoci poczenia konta w Twitterze ze swoim blogiem, poniewa to on pozwala jej budowa trwae relacje z odbiorcami. Kiedy wizi te bd ju mocne i solidne, a wszystkie cele zostan osignite, by moe trzeba bdzie pomyle o wykorzystaniu nowych moliwoci oferowanych przez media spoecznociowe. Nie mona mówi tu o jakichkolwiek staych ramach czasowych — w przypadku kadej firmy bdzie to wyglda inaczej. Pamitaj, e nie ma dwóch takich samych firm, wic marketerzy musz tworzy strategie obecnoci w mediach spoecznociowych dopasowane do konkretnych potrzeb swojej organizacji. W mediasferze spoecznociowej nie ma adnej uniwersalnej recepty na sukces, która pozwalaaby si go spodziewa (lub, bardziej pesymistycznie, nie oczekiwa poraki).

Social Media Marketing. Odkryj potencja Facebooka, Twittera i innych porta...  

Książka ta przeznaczona jest zarówno dla doświadczonych marketerów czy właścicieli firm, jak i kompletnych nowicjuszy. Pomoże Ci zrozumieć r...

Advertisement