Page 18

Nie ma dwóch takich samych firm

Rozdzia

Nie ma dwóch takich samych firm

Nie ma dwóch takich samych firm. Moesz sprzedawa te same produkty i usugi co konkurencja, ale przecie Twoi rywale bd stosowa inne strategie marketingowe, promowa swoj ofert wród innych grup demograficznych, walczy o innych wiernych fanów marki, kierowa si innymi zasadami etyki w prowadzeniu dziaalnoci, bd mie wreszcie innych pracowników. Klienci i pracownicy firmy mog stanowi najpowaniejszy czynnik odróniajcy jedno przedsibiorstwo od drugiego. Nie wszystkie firmy musz koniecznie zakada konto w Twitterze i aktywnie komunikowa si w ten sposób z klientami tylko dlatego, e stacja CNN nazywa go najnowszym, najwspanialszym i najmodniejszym serwisem spoecznociowym. Nie kada firma musi te podejmowa aktywno w serwisach takich jak Facebook, MySpace czy YouTube. Owszem, okrelona mieszanka rónych taktyk obecnoci w mediach spoecznociowych moe przynie firmie sukces, jednak Twoi pracownicy odpowiedzialni za marketing powinni skupi si przede wszystkim na ustaleniu, gdzie naley szuka Twojej grupy docelowej. Czy powiniene wykaza si rozwag i z wyprzedzeniem zaoy konta we wszystkich wikszych serwisach spoecznociowych? Jak najbardziej. Nie moesz przecie da si wyprzedzi konkurencji i pozwoli na to, by zarezerwowaa sobie nazw nawizujc do Twojej marki. Dobrym pomysem jest równie zamieszczenie w tych profilach podstawowych informacji o firmie. Warto mie jednak wiadomo, e czonkowie Twojej grupy docelowej wcale nie musz rozmawia o Twojej marce, produktach i usugach w najpopularniejszych serwisach — mog przecie prowadzi ten dialog w znacznie mniejszych spoecznociach niszowych.

91

Social Media Marketing. Odkryj potencja Facebooka, Twittera i innych porta...  

Książka ta przeznaczona jest zarówno dla doświadczonych marketerów czy właścicieli firm, jak i kompletnych nowicjuszy. Pomoże Ci zrozumieć r...

Advertisement