Page 9

Rozpoczynamy

1

Rozdzia 1. Rozpoczynamy

„System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuowa” Windows Vista udostpnia now funkcj zabezpiecze o nazwie Kontrola konta uytkownika (KKU). Wstrzymuje ona instalacj programu i próby dokonywania istotnych zmian w konfiguracji komputera. KKU ostrzega o zmianach w systemie i oczekuje na akceptacj, wywietlajc zgoszenie:

Windows Vista to skomplikowane oprogramowanie, jednak interfejs uytkownika, czyli elementy, które widzisz, syszysz i których uywasz do kontrolowania systemu, s zaprojektowane tak, aby po krótkiej nauce móc wykonywa wiele zada. Sekret polega na zrozumieniu spójnego sposobu dziaania systemu Windows. Kiedy zaczniesz uywa go, szybko nauczysz si stosowa techniki takie jak przeczanie programów, wyszukiwanie plików, zmiana rozmiaru okna, przeciganie obiektów czy kopiowanie i wklejanie.

Jeli jeste zalogowany jako administrator, KKU poprosi o kliknicie przycisku Kontynuuj lub Anuluj. Jeli jeste standardowym uytkownikiem, zgoszenie KKU poprosi o wpisanie hasa administratora. Kiedy pojawi si okno ze zgoszeniem KKU, pozostaa cz ekranu zostanie przyciemniona dopóty, dopóki nie pozwolisz na przeprowadzenie operacji (lub nie zablokujesz jej). Windows oznacza operacje administratora ikon tarczy:

Zagadnienia zwizane z systemem KKU, administratorami i zwykymi uytkownikami s opisane w rozdziale 17.

21

Rozpoczynamy

Ten i nastpny rozdzia przedstawiaj podstawy systemu Windows i pozwol Ci rozpocz korzystanie z niego. Rozdzia 3. informuje o tym, gdzie w czasie nauki oraz konfigurowania systemu znale pomoc zarówno w sieci, jak i w samym komputerze. Po lekturze tych rozdziaów bdziesz na dobrej drodze do stania si zaawansowanym uytkownikiem.

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement