Page 59

Rozpoczynamy Aby wyci dane: 1. Wybierz (zaznacz) element, który chcesz usun . 2. Wybierz opcj Edycja/Wytnij.

lub Wcinij kombinacj Ctrl+X. lub Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obszar i wybierz opcj Wytnij.

Aby skopiowa dane: 1. Wybierz (zaznacz) element, który chcesz

skopiowa .

Utracone formatowanie Przy wklejaniu tekstu z jednego programu do innego mona utraci formatowanie (rozmiar czcionki, styl, kolor, krój i tak dalej). Moe wynika to z nastpujcych przyczyn: formatowania. Proces kopiowania tekstu z prostych edytorów (na przykad Notatnika) lub starszych wersji przegldarek nie obejmuje formatowania.  Program docelowy nie obsuguje

formatowania. W edytorach tekstu i listach elektronicznych z ustawieniem Zwyky tekst (a nie HTML) formatowanie wklejonego tekstu jest niewidoczne.  Program nie zarejestrowa formatowania

przy kopiowaniu tekstu. W aplikacji Microsoft Word i innych zaawansowanych edytorach tekstu na kocu kadego akapitu znajduje si niewidoczny symbol (¶), który zawiera informacje o formatowaniu. Aby je uwzgldni, naley wraz z tekstem skopiowa take ten symbol. W przeciwnym razie wklejony tekst przyjmie formatowanie dokumentu docelowego. Aby wywietli niewidoczne symbole w edytorze Word, naley wcisn kombinacj Ctrl+Shift+* (gwiazdka).

lub Wcinij kombinacj Ctrl+C. lub Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obszar i wybierz opcj Kopiuj.

Aby wklei dane: 1. Kliknij mysz obszar, w którym maj si pojawi

dane lub przejd do niego za pomoc kursora. 2. Wybierz opcj Edycja/Wklej.

lub Wcinij kombinacj Ctrl+V. lub Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcj Wklej.

71

Przenoszenie danych

 Program ródowy nie obsuguje

2. Wybierz opcj Edycja/Kopiuj.

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  
Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement