Page 58

Rozdzia 1.

Przenoszenie danych Jedn z operacji regularnie wykonywanych w systemie Windows jest przenoszenie danych — kopiowanie tekstu ze stron internetowych do listów elektronicznych, umieszczanie rysunków z programów graficznych w dokumentach tekstowych, przenoszenie akapitów w plikach tekstowych, eksportowanie wierszy arkusza kalkulacyjnego do bazy danych, zagniedanie wykresów na slajdach prezentacji i tak dalej. Windows umoliwia wykonywanie tych zada na kilka sposobów.

Wytnij, kopiuj i wklej

Przenoszenie danych

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie to operacje bdce drug natur dowiadczonych uytkowników systemu Windows i su do porzdkowania dokumentów, folderów i dysków. Operacja „wytnij i wklej” powoduje usunicie (wycicie) informacji i wklejenie ich do schowka, dziki czemu mona je przenie (wklei ) gdzie indziej. Wycinanie usuwa dane z ich pocztkowej lokalizacji. Operacja „kopiuj i wklej” pozwala skopiowa informacje do schowka, dziki czemu mona je powieli (wklei ) w innym miejscu. Kopiowanie nie ma wpywu na oryginalne dane (nie dzieje si z nimi nic, co mona zauway ). Polecenia Wytnij, Kopiuj i Wklej znajduj si w menu Edycja (rysunek 1.48), jednak kady program moe obsugiwa je w inny sposób. Na przykad w Eksploratorze Windows mona kopiowa i przenosi pliki oraz foldery z jednego dysku lub folderu na inny. W programie Word mona skopiowa lub przenie tekst albo grafik w inne miejsce dokumentu lub do innego pliku. Z kolei w przegldarce Internet Explorer mona jedynie kopiowa informacje ze stron internetowych, a nie wycina je.

70

Rysunek 1.48. Jeli nie s zaznaczone adne informacje, polecenia Wytnij i Kopiuj s nieaktywne

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement