Page 56

Rozdzia 1.

Waciwoci Prawie kady obiekt w systemie Windows ma okno dialogowe Waciwoci zawierajce wiele informacji o zawartoci i ustawieniach danego elementu. Do takich obiektów nale pliki, katalogi, napdy, dokumenty, programy, urzdzenia sprztowe, czcionki, pasek zada, menu Start, pasek boczny, pulpit, obszar powiadomie, Komputer czy Sie.

Aby wywietli waciwoci elementu: X Kliknij dany element prawym przyciskiem myszy

i wybierz opcj Waciwoci (rysunek 1.46). lub Wybra (zaznaczy ) element i wcisn kombinacj Alt+Enter. lub

Rysunek 1.46. Mona wywietli waciwoci elementu za pomoc jego menu podrcznego (otwieranego prawym przyciskiem myszy). Opcja Waciwoci znajduje si zwykle na dole menu

Waciwoci

Przytrzyma klawisz Alt i dwukrotnie klikn dany element.

Ciekawostki na temat waciwoci  Aby wywietli podstawowe waciwoci bez otwierania okna Waciwoci, wska ikon, ale jej

nie klikaj. Pojawi si wtedy okno z informacjami. Mona te otworzy panel szczegóów w dowolnym oknie folderu (Organizuj/Ukad/Okienko szczegóów), a nastpnie klikn odpowiedni ikon.  Aby szybko otworzy okno dialogowe z waciwociami komputera, kliknij prawym przyciskiem

myszy opcj Komputer w menu Start, a nastpnie wybierz opcj Waciwoci. Po klikniciu w nowym oknie jednego z odnoników z listy Zadania pojawi si proste okno dialogowe Waciwoci systemu w stylu Windows XP.  Aby zmieni ikon folderu lub skrótu, otwórz okno dialogowe Waciwoci odpowiedniego elementu,

wybierz zakadk Dostosowywanie (przy katalogach) lub Skrót (przy skrótach), a nastpnie kliknij przycisk Zmie ikon. Pó niej moesz wybra nowy rysunek z listy lub klikn przycisk Przegldaj, aby wyszuka inne obrazy. Mona uy ikon zagniedonych w programie (pliku .exe) i plikach .dll, pobra rysunki z internetu lub utworzy je samodzielnie za pomoc aplikacji bezpatnych lub typu shareware (aby je znale , wystarczy wpisa w wyszukiwarce wyraenie „create icons”). Po wybraniu ikony naley klikn przycisk OK w kadym otwartym oknie dialogowym. Technika ta nie umoliwia zmiany ikon dokumentów.

68

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement