Page 52

Rozdzia 1. Wskazówki „ Jeli uywasz myszy z kókiem, moesz przewija

zawarto okna za jego pomoc. „ W wielu programach mona wcisn kombinacj

Ctrl+Home lub Ctrl+End, aby przej na pocztek lub na koniec dokumentu. Jeli uywany program nie umoliwia tego, najszybszy sposób przewijania to przecignicie suwaka na gór lub na dó paska przewijania. „ W Eksploratorze Windows, przegldarce

Internet Explorer, Notatniku i niektórych innych programach mona klikn prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu paska przewijania, aby wywietli podrczne menu nawigacyjne (rysunek 1.42). „ Przytrzymanie przycisku myszy na strzace

Okna

przewijania lub tle powoduje automatyczne powtórzenie danej operacji. Jeli przytrzymasz przycisk na tle przez duej ni kilka sekund, system Windows moe utraci kontrol nad pamici wideo, a zawarto okna bdzie znieksztacona do czasu przywrócenia normalnego dziaania systemu. „ Mona uywa tajemniczego klawisza Scroll

Lock do przewijania za pomoc klawiatury. Jeli ten klawisz jest wczony (wieci si jego dioda na klawiaturze) i uytkownik wcinie klawisz nawigacyjny, niektóre programy przewijaj widok, nie wpywajc na kursor ani zaznaczenie.

64

Rysunek 1.42. Menu podrczne paska przewijania uatwia przewijanie o due fragmenty

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement