Page 39

Rozpoczynamy Wstki W pakiecie Microsoft Office 2007, udostpnionym w podobnym czasie co Windows Vista, Microsoft wprowadzi wstki zastpujce tradycyjne menu i paski narzdzi. Wstka (rysunek 1.21) jest zbudowana z zestawu zakadek, które zawieraj o wiele wicej polece, ni system menu, pasków narzdzi, paneli zada i okien dialogowych we wczeniejszych wersjach pakietu Office. Wstki s dostpne w programach Word 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007 i Access 2007. Jeli si przyjm, mona oczekiwa pojawienia si wstek we wszystkich aplikacjach dla systemu Windows. Wskazówka „ Aby przywróci w pakiecie Microsoft Office

2007 tradycyjne menu, mona uy programu Classic Menu for Office 2007 (okoo 70 zotych; www.addintools.com).

Menu

Rysunek 1.21. Wstki w programach Word 2007 (u góry) i Excel 2007 (u dou) uatwiaj wyszukiwanie polece, które wczeniej byy ukryte w gbi interfejsu

51

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement