Page 35

Rozpoczynamy Aby wybra opcj menu za pomoc klawiatury: 1. Przytrzymaj klawisz Alt, wcinij liter

podkrelon w nazwie menu, a nastpnie zwolnij oba klawisze. W niektórych programach podkrelenia lub pasek menu nie pojawi si, dopóki uytkownik nie wcinie klawisza Alt. 2. Na klawiaturze wcinij podkrelon liter

polecenia otwierajcego podmenu. 3. Po pojawieniu si podmenu wcinij w nim

podkrelon liter polecenia. Wskazówki „ Aby wywietli podkrelenia w oknach

dialogowych i innych oknach, wybierz Start/Panel sterowania/Uatwienia dostpu/ Centrum uatwie dostpu/Uatw korzystanie z klawiatury, zaznacz opcj Podkrel skróty klawiaturowe i klawisze dostpu i kliknij Zapisz. „ Jeli ta sama litera jest podkrelona w kilku

poleceniach menu, naley wcisn j kilkakrotnie i wybra odpowiednie polecenie. Nastpnie mona wcisn Enter. klawiatury to wcinicie przycisku F10 lub Alt (samego) w celu aktywowania paska menu, a nastpnie uycie strzaek do przejcia do polecenia i wcinicie Enter. „ W niektórych programach systemu Vista

— na przykad w Eksploratorze Windows, przegldarce Internet Explorer czy odtwarzaczu Windows Media Player — trzeba wcisn i zwolni przycisk Alt, aby pojawi si pasek menu. „ Aby zamkn menu bez wybierania polecenia,

naley dwukrotnie wcisn klawisz Esc (lub klikn mysz poza menu).

47

Menu

„ Inny sposób obsugi menu przy uyciu

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement