Page 30

Rozdzia 1.

Klawiatura

Tabela 1.4. Klawisze modyfikujce Klawisz

Dziaanie

Klawiatura nie suy wycznie do wpisywania tekstu. Pozwala wpisywa symbole i due litery, Shift Dowiadczeni uytkownicy systemu Windows a take rozszerza zaznaczenie, jeli jest czsto wywouj polecenia za pomoc kombinacji uywany wraz z mysz. klawiszy, a nie przy uyciu myszy. Windows Ctrl Modyfikuje funkcje innych klawiszy (Ctrl to skrót od ang. Control, czyli ‘kontrola’). udostpnia setki skrótów klawiaturowych, które Daje dostp do menu lub modyfikuje Alt odpowiadaj niemal kadej popularnej operacji funkcje innych klawiszy (Alt to skrót od ang. wykonywanej za pomoc myszy. Tych skrótów Alternate, czyli ‘zmienny’). mona uywa np. do otwierania, zamykania dokumentów, poruszania si po menu Start, pulpicie, menu, oknach, oknach dialogowych, programach, Tabela 1.5. Klawisze nawigacyjne dokumentach czy stronach internetowych. Uywanie Klawisz Dziaanie skrótów klawiaturowych sprawia, e praca zwykle Home Przewija do samej góry lub przechodzi przebiega szybciej ni przy wykonywaniu tych do pocztku wiersza. samych operacji za pomoc myszy. End Przewija do samego dou lub przechodzi Oprócz znaków, cyfr i symboli klawiatura zawiera klawisze nastpujcych typów: X Klawisze modyfikujce, które zmieniaj

znaczenie innych wcinitych klawiszy (tabela 1.4).

Klawiatura

X Klawisze funkcyjne znajdujce si przy górnej

lub lewej krawdzi klawiatury. Maj one nazwy F1, F2 i tak dalej. Ich funkcje zale od uywanego programu.

do koca wiersza. Page Up

Przewija w gór o jedn stron lub do koca okna.

Page Down Przewija w dó o jedn stron lub do koca okna. Strzaki

Przewijaj w odpowiednim kierunku, przenosz punkt wstawiania lub wybrane elementy, a take pozwalaj przej do przylegych jednostek.

X Klawisze nawigacyjne su do przewijania

zawartoci okien i przenoszenia elementów (tabela 1.5).

Klawisz Esc Klawisz Esc (skrót od ang. Escape, czyli ‘ucieczka’) znajduje si w lewym górnym naroniku klawiatury i zwykle oznacza „niewane” lub „zatrzymaj wykonywan operacj”. Jego wcinicie pozwala anulowa polecenia, przerywa wykonywanie dugich procesów, anulowa okna dialogowe, zamyka menu i usuwa okna komunikatu. Czasem klawisz Esc nie powoduje wykonania adnej operacji. Jego funkcja zaley od kontekstu i aktywnego programu.

42

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  
Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement