Page 27

Rozpoczynamy Menu. Menu to lista powizanych polece. W wikszoci programów menu suy jako atwa w nauce i uyciu alternatywa do zapamitywania polece. Paski narz dzi. Pasek narz dzi to wiersz, kolumna lub blok przycisków albo ikon. Kiedy klikniesz jeden z tych elementów, program wykona polecenie lub zadanie. Ikony. Ikona to may rysunek reprezentujcy przeznaczony do otwarcia element, na przykad plik, folder, dysk, program lub kosz. Rysunek ikony to graficzna wskazówka, która ma pomóc w przypomnieniu uytkownikowi tego, co reprezentuje dany element.

Okna dialogowe. Specjalny rodzaj okien nazywany oknem dialogowym zawiera pola tekstowe, przyciski, zakadki, listy przewijane oraz listy rozwijane, które pozwalaj ustawia preferencje lub uruchamia polecenia. Niektóre okna dialogowe, takie jak Otwórz, Zapisz jako czy Drukuj, wygldaj podobnie w kadym programie systemu Windows. Inne, na przykad okno dialogowe Waciwoci widoczne na rysunku 1.10, zale od programu i kontekstu.

39

Eksploracja interfejsu systemu Windows

Okna. Okno to prostoktny fragment ekranu zawierajcy dziaajcy program. Jednoczenie otwartych moe by wiele okien. Mona zmienia rozmiar okien, przenosi je, zamyka , maksymalizowa tak, aby zajmoway cay ekran, lub minimalizowa do przycisku na pasku zada niezalenie od pozostaych okien.

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  
Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement