Page 26

Rozdzia 1. Microsoft wzorowa system Windows na rzeczywistym rodowisku biurowym. Znajduje si tu pulpit, na którym moesz pracowa i uywa narzdzi, a take folderów sucych do porzdkowania plików. Pulpit. Po zalogowaniu si do systemu Windows automatycznie pojawia si pulpit — obszar roboczy z menu, ikonami i oknami symulujcy powierzchni biurka.

Eksploracja interfejsu systemu Windows

Menu start. Menu Start to centralne menu, które zapewnia dostp do najbardziej przydatnych katalogów, programów i polece komputera. To menu jest opisane w rozdziale 2. Pasek zada. Pasek zada pozwala przecza si midzy otwartymi programami i dokumentami. Umoliwia take uruchamianie aplikacji i ostrzega o okrelonych zdarzeniach, takich jak nadchodzce spotkania czy przychodzca poczta. Pasek zada jest opisany w rozdziale 2. Pasek boczny. Pasek boczny, nowo w Vicie, to duga pionowa listwa przy krawdzi pulpitu. Zawiera ona miniaturowe programy nazywane gadetami, które wywietlaj informacje w trybie na ywo (czas, pogod, nagówki wiadomoci i tak dalej), a take daje dostp do czsto uywanych narzdzi (kalendarza, listy kontaktów, notatek). Pasek boczny jest opisany w rozdziale 2. Wska nik myszy. Moesz uywa myszy, rysika, trackballa, panelu dotykowego czy podobnego urzdzenia wejcia do poruszania wska nikiem myszy w celu wyboru elementów, przecigania ikon lub wybierania polece na ekranie.

38

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement