Page 25

Rozpoczynamy

Eksploracja interfejsu systemu Windows Rysunek 1.10 przedstawia podstawowe elementy widoczne na pulpicie systemu Windows Vista.

Interfejs uytkownika Systemu Windows uywa si poprzez graficzny interfejs uytkownika (ang. graphical user interface — GUI), który wywietla rysunki wraz z opisem jako pomoc w wykonywaniu zada. W celu uatwienia nauki Windows wywietla graficzne wskazówki zwizane z dziaaniem rónych elementów. Czsto owe wskazówki przypominaj te z rzeczywistego wiata. Jeli drzwi maj pask powierzchni zamiast klamki, jest to wskazówka, e naley je popchn, a nie pocign. Trójwymiarowy (3D) wygld przycisków na ekranie informuje, e mona je nacisn (klikn). Podobne wskazówki mona znale  w rónych miejscach interfejsu uytkownika. Ten i nastpny rozdzia stanowi wprowadzenie do standardowych elementów GUI systemu Windows.

37

Eksploracja interfejsu systemu Windows

Rysunek 1.10. Podstawowe elementy pulpitu systemu Windows Vista. Ten wirtualny pulpit umoliwia przenoszenie elementów i zarzdzanie zadaniami w niemal taki sam sposób, jak gdyby robi to na zwykym blacie biurka

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  
Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement