Page 24

Rozdzia 1. Aby otworzy skadnik „System Windows — Zapraszamy!”: X Wybierz Start/Panel sterowania/System

i konserwacja/System Windows — Zapraszamy! Wskazówki „ Pod grup Rozpocznij prac z systemem

Windows znajduje si przynajmniej jedna grupa Oferty z rónymi zadaniami i ofertami (bezpatnymi i patnymi) Microsoftu lub producenta komputera. „ Niektóre zadania widoczne na panelu

Skadnik „System Windows — Zapraszamy!”

System Windows — Zapraszamy! zale od ustawie systemu. Na przykad opcja Dodaj nowych uytkowników nie bdzie dostpna, jeli pracujesz w domenie sieciowej, a opcja Dodatki systemu Windows Ultimate pojawia si jedynie w wersji Vista Ultimate.

36

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement