Page 23

Rozpoczynamy

Korzystanie ze skadnika „System Windows — Zapraszamy!” Windows po uruchomieniu wywietla skadnik System Windows — Zapraszamy! (rysunek 1.9), która pomaga ustawi waciwoci komputera po raz pierwszy. Popularne zadania obejmuj poczenie si z internetem (rozdzia 12.), dodawanie kont uytkowników dla innych osób (rozdzia 17.), przesyanie plików i ustawie midzy komputerami (dodatek A) i personalizacj systemu Windows (rozdzia 4.).

Rysunek 1.9. Skadnik „System Windows — Zapraszamy!” w atwym do znalezienia miejscu zawiera odnoniki do zada, które pomog Ci rozpocz korzystanie z Windows Vista. Kliknij wybrane zadanie, a w górnym panelu pojawi si jego opis i odnonik do niego. Kliknij ten odnonik, aby rozpocz. Domylnie widoczne s tylko wybrane zadania. Aby zobaczy cay zestaw, kliknij odnonik Poka wszystkie elementy w sekcji Rozpocznij prac z systemem Windows

35

Skadnik „System Windows — Zapraszamy!”

Skadnik System Windows — Zapraszamy! pojawia si automatycznie po pierwszym zalogowaniu si. Jeli nie chcesz, aby w przyszoci pojawia si on po uruchomieniu systemu, usu zaznaczenie pola wyboru Wcz przy uruchamianiu systemu w lewym dolnym naroniku. Zawsze moesz z powrotem wczy t opcj.

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement