Page 16

Rozdzia 1. Jeli komputer dziaa wolno, uyj Menedera zada do sprawdzenia, jakie programy uruchomili inni zalogowani uytkownicy i ile pamici zajmuj te aplikacje. W oknie Meneder zada Windows widoczne s nazwy plików (na przykad winword.exe) w kolumnie Nazwa obrazu oraz nazwy programów (na przykad Microsoft Word) w kolumnie Opis.

Aby sprawdzi, jakie programy uruchomili inni uytkownicy: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar

paska zada i wybierz opcj Meneder zada. lub Wcinij kombinacj Ctrl+Shift+Esc. 2. Kliknij zakadk Procesy. 3. Kliknij opcj Poka procesy wszystkich

uytkowników (rysunek 1.3).

Logowanie i wylogowywanie

Rysunek 1.3. Ta lista jest posortowana wedug

Jeli pojawi si zgoszenie systemu zabezpiecze, nazwy uytkownika (zwró uwag na niewielk podaj haso administratora lub zatwierd rónic kolorów i strzak w nagówku kolumny operacj. Nazwa uytkownika). Moesz klikn nagówek Wskazówki „ Jeli w oknie Meneder zada Windows nie wida

menu i zakadek, kliknij dwukrotnie krawd okna, aby ponownie wywietli te elementy. „ Aby szybko zidentyfikowa aktywnego

uytkownika, kliknij Start i sprawd nazw uytkownika w prawej górnej czci menu Start. „ Aby dowiedzie si, jak wylogowa innego

uytkownika, zapoznaj si z punktem „Wylogowywanie” w dalszej czci rozdziau. „ A oto sposób na szybkie przeczenie

uytkowników — kliknij prawym przyciskiem myszy nazw uytkownika w zakadce Uytkownicy, w oknie Meneder zada Windows, i wybierz opcj Podcz lub Odcz z menu podrcznego (zobacz rysunek 1.6 w dalszej czci rozdziau).

28

dowolnej kolumny, aby posortowa procesy wedug niej, a take przecign nagówki, aby zmieni kolejno kolumn

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement