Page 15

Rozpoczynamy Wskazówki „ Zapisz wszystkie zadania przed przeczeniem

si. Jeli inny uytkownik zamknie komputer lub wyloguje Ci, Windows nie zapisze otwartych plików automatycznie. Rysunek 1.2. Zakadka Uytkownicy informuje, kto jest zalogowany za pomoc szybkiego przeczania uytkowników

„ W Vicie (inaczej ni w Windows XP) szybkie

przeczanie uytkowników dziaa take w domenie sieciowej. „ Aby wyczy szybkie przeczanie

uytkowników, wybierz Start, wpisz gpedit.msc w polu wyszukiwania, a nastpnie wcinij Enter. Jeli pojawi si zgoszenie systemu zabezpiecze, podaj haso administratora lub zatwierd operacj. W Edytorze obiektów zasad grupy wybierz Zasady Komputer lokalny/Konfiguracja komputera/Szablony administracyjne/System/Logowanie, wcz Ukryj punkty wejcia do szybkiego przeczania uytkowników i kliknij OK.

Dziaanie dobrze znanego skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+Delete („trzech króli”) zmieniao si przez lata. W pierwszych systemach Windows suy on do ponownego uruchamiania komputera (byo to czsto potrzebne). W XP otwiera okno dialogowe Meneder zada lub Zabezpieczenia systemu Windows. W systemie Vista wywietla ekran z opcjami zwizanymi z bezpieczestwem. Jeli uytkownikowi brakuje moliwoci otwierania Menedera zada przy uyciu klawiatury, moe uy skrótu Ctrl+Shift+Esc.

Aby sprawdzi, kto jeszcze jest zalogowany na komputerze: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar

paska zada i wybierz opcj Meneder zada. lub Wcinij kombinacj klawiszy Ctrl+Shift+Esc. 2. Kliknij zakadk Uytkownicy, aby wywietli

uytkowników i ich status (rysunek 1.2).

27

Logowanie i wylogowywanie

Ctrl+Alt+Delete

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  
Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement