Page 1


Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?of13bi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7573-9 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci Wstp .............................................................................................. 9 Rozdzia 1. Microsoft Office — zakup, instalacja i uruchamianie ........................ 15 Czym si róni Office 2013 od Office 365? ................................................................... 16 Pudekowe wersje pakietu Office 2013 ................................................................. 17 Zakup i instalacja wersji Office 365 ...................................................................... 18 Office 365 dla uytkowników Mac OS ................................................................. 21 Konto w usudze Office 365 .................................................................................. 22 Instalator pakietu Microsoft Office — na co zwróci uwag? ........................................ 24 Uruchamianie programów Microsoft Office ................................................................... 26 Co nowego w Microsoft Office 2013? ............................................................................ 27

Cz I

Word i podstawy obsugi pakietu Office ......................... 29

Rozdzia 2. Interfejs uytkownika pakietu Office na przykadzie edytora Word .... 31 Ekran programu Microsoft Word i nowe funkcje interfejsu uytkownika ...................... 32 Jak uruchomi program Word? ............................................................................. 32 Uatwienia obsugi w Microsoft Office ................................................................. 35 Interfejs Office w wersji dla komputerów Mac .............................................................. 38 Otwieranie i zapisywanie dokumentów .......................................................................... 39 Zapisywanie i odczytywanie dokumentów ............................................................ 39 Zapisywanie dokumentu na dysku SkyDrive ........................................................ 44 Funkcjonalno edytora .................................................................................................. 47 Word 2013 — mapa aplikacji ............................................................................... 47 Menu systemowe Plik w Wordzie ......................................................................... 49 Opcje programu Word ........................................................................................... 49 Podgld i wydruk dokumentu ......................................................................................... 52 Opcje drukowania ................................................................................................. 53

Rozdzia 3. Formatowanie tekstu ..................................................................... 57 Wpisywanie tekstu .......................................................................................................... 57 Akapit ............................................................................................................................. 59 Wyrównanie tekstu wzgldem marginesów .......................................................... 59 Podwieszony akapit ............................................................................................... 61 Odstpy midzy akapitami .................................................................................... 62 Dzielenie i przenoszenie akapitów ........................................................................ 64 Dzielenie wyrazów ......................................................................................................... 64 Numerowanie i punktowanie akapitów .......................................................................... 65

Kup książkę

Poleć książkę


4

MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko Wyrónianie elementów tekstu ....................................................................................... 67 Bdy, ach te bdy! ........................................................................................................ 68 Zastosowanie schowka Windows w edytorze ................................................................. 69 Tryby specjalne operacji wklejania ................................................................................ 69 Malarz formatów i zasady powielania formatów ............................................................ 71 Edycja dokumentów PDF ............................................................................................... 71

Rozdzia 4. Czcionki, symbole, style… .............................................................. 73 Czcionki i ich rozmiary .................................................................................................. 73 Powikszanie lub zmniejszanie czcionki ........................................................................ 76 Nietypowe symbole w tekcie ........................................................................................ 76 Narzdzia nie tylko dla polonistów i tumaczy ............................................................... 78 Znaki diakrytyczne rónych jzyków .................................................................... 78 Korekta pisowni i gramatyki ................................................................................. 79 Sowniki jzyków obcych w Wordzie ................................................................... 79 Narzdzia dla tumaczy ......................................................................................... 81 Style ............................................................................................................................... 82 Szablony dokumentów ................................................................................................... 84 Pola i obiekty aktywne w dokumentach ......................................................................... 86 Wstawianie daty i godziny oraz innych pól specjalnych ....................................... 86 Osadzanie obiektów w dokumentach pakietu Office ............................................. 88

Rozdzia 5. Tabele i ukad kolumnowy .............................................................. 91 Podstawowe techniki rysowania tabel ............................................................................ 91 Modyfikowanie struktury tabeli ...................................................................................... 94 Tryb wielokolumnowy (gazetowy) ................................................................................. 98 Bardzo dugie tabele (wielostronicowe) ......................................................................... 99

Rozdzia 6. Nagówki, stopki i spisy (nie tylko treci) ..................................... 101 Podzia duszych dokumentów na strony .................................................................... 102 Nawigacja ............................................................................................................ 103 Wyszukiwanie i zamiana tekstu .......................................................................... 104 Stopki i nagówki w Wordzie ....................................................................................... 105 Róne stopki i nagówki dla odrbnych czci dokumentu .......................................... 107 Stopki i nagówki dla zaawansowanych ....................................................................... 109 Numeracja stron dla zaawansowanych ......................................................................... 110 Numerowanie nagówków i spis treci ......................................................................... 111 Przygotowanie dokumentu .................................................................................. 111 Wstawianie spisu treci ....................................................................................... 113 Przypisy ........................................................................................................................ 116 Odsyacze ..................................................................................................................... 117 Skorowidze ................................................................................................................... 119 Okno nawigacji ............................................................................................................. 121

Rozdzia 7. Grafika i tekst .............................................................................. 123 Wklejanie grafiki ze schowka Windows ....................................................................... 123 Zrzuty ekranu w Wordzie ............................................................................................. 124 Doczanie gotowych plików graficznych .................................................................... 124 Edytor graficzny programu Word ................................................................................. 128 Operacje na obiektach graficznych programu Word ..................................................... 133 Przesanianie si obiektów .................................................................................. 133 Grupowanie ......................................................................................................... 134 Praca z polami tekstowymi .................................................................................. 135 Ustalanie ziarnistoci obrazu ............................................................................... 136

Kup książkę

Poleć książkę


Spis treci

5

Rozdzia 8. Edytor równa matematycznych .................................................... 139 Tworzenie nowego równania matematycznego ............................................................ 139 Paleta funkcji i operatorów matematycznych ............................................................... 141 Praca z obiektem Równanie matematyczne .................................................................. 144

Rozdzia 9. Korespondencja seryjna ................................................................ 147 Pierwszy list seryjny w Wordzie .................................................................................. 148 Kreator korespondencji seryjnej .......................................................................... 148 Dokument wzorca listu seryjnego ....................................................................... 148 Tworzenie róda danych .................................................................................... 149 Konstruowanie szablonu listu ............................................................................. 150 Scalanie danych z wzorcem ................................................................................ 151 Funkcje trybu korespondencji seryjnej ......................................................................... 152

Rozdzia 10. Word i praca zespoowa ................................................................ 155 Podzia publikacji na pliki ............................................................................................ 155 Przegld i komentowanie dokumentu ........................................................................... 157 Przegld uwag zgoszonych przez autora ......................................................................... 159

Cz II

Excel, czyli magiczna bro pakietu Office .................... 161

Rozdzia 11. Podstawy obsugi arkusza kalkulacyjnego ..................................... 163 Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym ........................................................................ 164 Otwieranie i zapisywanie dokumentów ........................................................................ 166 Praca z arkuszami ......................................................................................................... 167

Rozdzia 12. Wprowadzanie i formatowanie danych ........................................... 169 Formatowanie komórek ................................................................................................ 172 Operacje na komórkach ................................................................................................ 176 Selektywne kasowanie zawartoci komórek ................................................................. 177 Kilka zaskakujcych wicze praktycznych ................................................................. 178 Nagówki i opisy tabel .................................................................................................. 179 Formaty walutowe ........................................................................................................ 181 Zaawansowane formatowanie komórek ....................................................................... 182

Rozdzia 13. Formuy w arkuszach .................................................................... 185 Nasza pierwsza formua w arkuszu .............................................................................. 185 Powielanie wzoru za pomoc myszy ................................................................... 186 Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania ............................ 187 Wspórzdne wzgldne i bezwzgldne ................................................................ 187 Wzory matrycowe ........................................................................................................ 189 Operatory matematyczne .............................................................................................. 190 Funkcje matematyczne w formuach ............................................................................ 191 Wstawianie funkcji .............................................................................................. 191 Modyfikacja formuy w arkuszu ......................................................................... 193 Biblioteka funkcji Excela .................................................................................... 193 Formuy dla zaawansowanych ...................................................................................... 194

Rozdzia 14. Excel i analiza danych .................................................................. 199 Formuy z warunkami logicznymi ................................................................................ 199 Formatowanie warunkowe ............................................................................................ 201

Rozdzia 15. Excel jako maa baza danych ........................................................ 205 Tworzenie baz danych i zarzdzanie nimi .................................................................... 205 Sortowanie i filtrowanie ............................................................................................... 207 Skoroszyty wspódzielone ............................................................................................ 210

Kup książkę

Poleć książkę


6

MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko

Rozdzia 16. Wykresy i symulacje ..................................................................... 213 Wykresy w Excelu ........................................................................................................ 213 Modyfikacja graficznych elementów wykresu ............................................................. 219

Rozdzia 17. Drukowanie arkuszy ..................................................................... 221 Metody kondensowania wydruku ................................................................................. 221 Ustawienia wydruku arkusza ........................................................................................ 224 Nagówki i stopki ......................................................................................................... 224 Opcje drukarki .............................................................................................................. 226

Rozdzia 18. Makra i aplikacje w Excelu ........................................................... 229 Do czego su makra? ................................................................................................. 229 Rejestrowanie makra w Excelu .................................................................................... 230 Aplikacje w VBA w Excelu — jak to ugry? ............................................................. 233 Krok 1. Przykadowe makro ................................................................................ 234 Krok 2. Ogldamy kod VBA makra .................................................................... 235 Karta Deweloper ................................................................................................. 236 Organizacja makr .......................................................................................................... 240

Rozdzia 19. wiczenia praktyczne w Excelu .................................................... 243 Skadki w dziaalnoci gospodarczej ............................................................................ 243 Lokata bankowa ............................................................................................................ 245 Harmonogram spaty kredytu bankowego .................................................................... 246

Cz III PowerPoint, czyli jak skutecznie przekaza swój punkt widzenia ................................................... 251 Rozdzia 20. Podstawy obsugi programu PowerPoint ........................................ 253 Czym s prezentacje komputerowe? ............................................................................. 253 Pierwsza prezentacja w PowerPoincie .......................................................................... 254 Widoki prezentacji w PowerPoincie ............................................................................. 257 Prezentacja slajdów ...................................................................................................... 258 Prezentacje PowerPointa jako dokumenty .................................................................... 260 Drukowanie prezentacji w PowerPoincie ..................................................................... 261

Rozdzia 21. Modyfikowanie prezentacji w programie PowerPoint ...................... 263 Dodawanie nowej strony do prezentacji ....................................................................... 264 Szablony ukadów slajdu w PowerPoincie ................................................................... 264 Formatowanie elementów slajdu .................................................................................. 267 Dodawanie nowych elementów slajdu .......................................................................... 271 Wzorzec slajdu ............................................................................................................. 273

Rozdzia 22. Oywianie prezentacji w programie PowerPoint ............................. 277 Przejcia ....................................................................................................................... 277 Animacje ...................................................................................................................... 279 Osadzanie wideo z serwisu YouTube ........................................................................... 281 Profesjonalne prezentacje — szybko i bezbolenie! ..................................................... 281

Cz IV Microsoft OneNote ..................................................... 285 Rozdzia 23. Omówienie programu OneNote ...................................................... 287 Do czego suy program OneNote? .............................................................................. 287 Ekran gówny programu OneNote ................................................................................ 288 Szablony notesów OneNote .......................................................................................... 290 Przeznaczenie i obsuga programu OneNote ................................................................ 290

Kup książkę

Poleć książkę


Spis treci

7

Rozdzia 24. Twój nowy notes w programie OneNote ......................................... 293 Notes prywatny lub wspódzielony ............................................................................... 293 Struktura notesu ............................................................................................................ 295 Pierwsze wpisy w notesie ............................................................................................. 296

Rozdzia 25. Edycja notatek ............................................................................. 299 Podstawowe operacje na obiektach notatek .................................................................. 300 Oznaczanie notatek sygnaturami czasu ........................................................................ 301 Formatowanie tekstu .................................................................................................... 301 Listy punktowane lub numerowane .............................................................................. 302 Grafika .......................................................................................................................... 303 Tabele ........................................................................................................................... 304 Odsyacze ..................................................................................................................... 305 Inne obiekty w notatkach .............................................................................................. 306 Znaczniki notatek ......................................................................................................... 307

Rozdzia 26. Notatniki w praktyce .................................................................... 309 Szybkie notatki i przesyanie danych do notesu ........................................................... 309 Wyszukiwanie danych .................................................................................................. 311 Drukowanie notesów .................................................................................................... 312 Interesujce funkcje programu OneNote ...................................................................... 312

Cz V

Microsoft Outlook ...................................................... 315

Rozdzia 27. Prezentacja programu Outlook 2013 ............................................. 317 Do czego suy program Outlook? ............................................................................... 317 Ekran gówny programu Outlook ................................................................................. 318 Konfiguracja konta e-mail w Outlooku ........................................................................ 319 Konfiguracja ekranu gównego Outlooka ..................................................................... 321 Wysyanie i odbieranie poczty e-mail ........................................................................... 321 Baza kontaktów w Outlooku ........................................................................................ 326

Rozdzia 28. Funkcje kalendarza w Outlooku .................................................... 331 Kalendarz i poczta e-mail ............................................................................................. 331 Definiowanie zdarzenia kalendarzowego ..................................................................... 332 Spotkania cykliczne ...................................................................................................... 335 Konfiguracja widoku kalendarza w Outlooku .............................................................. 336

Rozdzia 29. Zarz dzanie zadaniami w programie Outlook ................................. 339 Definiowanie zada ...................................................................................................... 339 Praca z list zada ........................................................................................................ 341

Rozdzia 30. Outlook dla zaawansowanych ....................................................... 343 Zarzdzanie plikami danych Outlooka ......................................................................... 343 Foldery plików danych (PST) ............................................................................. 343 Oczyszczanie bazy danych Outlooka .................................................................. 346 Importowanie i eksportowanie poczty w programie Outlook ....................................... 347 Opcje programu Outlook .............................................................................................. 348

Cz VI Pozostae narzdzia pakietu Office .............................. 351 Rozdzia 31. Zabezpieczanie dokumentów Office 2013 ..................................... 353 Zabezpieczanie hasem dokumentów Excel, Word i PowerPoint ................................. 353 Zabezpieczanie hasem notesów programu OneNote ................................................... 356

Kup książkę

Poleć książkę


8

MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko Ochrona dokumentów Excela ....................................................................................... 357 Ochrona komórek ................................................................................................ 357 Ochrona skoroszytu ............................................................................................. 359

Rozdzia 32. Narzdzia pakietu Office ............................................................... 361 Pakiety jzykowe Office’a ............................................................................................ 361 Makra nie tylko w Excelu! ........................................................................................... 363 Publisher ....................................................................................................................... 364 InfoPath ........................................................................................................................ 366

Skorowidz .................................................................................... 367

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 13.

Formuy w arkuszach Ju zapewne zauwaye, e w Excelu nie napiszesz listu tak atwo jak w edytorze tekstu1. Nie nadaje si do tego celu prawie wcale, natomiast — co postaram si udowodni w tym rozdziale — doskonale sobie radzi z obliczeniami. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym mona wykonywa za pomoc formu, które umieszcza si w komórkach. Formuy w arkuszach s zwykymi wzorami (matematycznymi, statystycznymi, logicznymi itp.), z których korzysta si przy uyciu myszy i kreatorów ekranowych.

Nasza pierwsza formua w arkuszu Wykonasz teraz proste wiczenie, w którym bdziemy wprowadza nowe elementy i testowa nabyte umiejtnoci. Na pocztek utwórz prost tabelk, która bdzie przedmiotem naszych wicze (rysunek 13.1). Rysunek 13.1. Tabela z elementami oblicze — budowanie ukadu

1

Co nie oznacza, e jest to zabronione — pracowaem kiedy w pewnej firmie, która bya czci midzynarodowego holdingu — jeden z zagranicznych menederów mia manier wysyania korespondencji pisanej wycznie w plikach Excela, które adnie sformatowane niewiele si róniy od dokumentów pisanych w Wordzie.

Kup książkę

Poleć książkę


Cz II i Excel, czyli magiczna bro pakietu Office

186

Przetestuj umiejtnoci nabyte dziki lekturze poprzedniego rozdziau, na przykad wcz obramowanie krawdzi komórek oraz odwró atrybuty koloru czcionki i ta komórki. Podpowiedzi dotyczce tego, jak to zrobi, znajdziesz na rysunku, na przykad wybierz czarny kolor wypenienia ( ), a potem okrel kolor czcionki jako biay ( ). Formatowanie komórki moesz zmieni wedug swoich upodoba , gdy w naszym przykadzie nie bdzie zbyt wane. W kolejnym kroku zajmiemy si wstawieniem w kolumnie C formuy matematycznej, której celem bdzie automatyczne wyliczanie sumy komórek w kolumnach A i B (rysunek 13.2). Nie jest to moe szczyt wyrafinowania, ale dobrze zilustruje podstawowe zasady, jakim podlega tworzenie formu w Excelu. Rysunek 13.2. Tabela z elementami oblicze — komponowanie formuy

Kliknij w obrbie komórki C2 i wpisz tam znak równoci (=), nacinij dwa razy klawisz m (strzaka w lewo), wstaw znak dodawania (+) i wcinij klawisz m, a nastpnie zako cz cao zadania naciniciem klawisza Enter. Zauwaye, co si stao, gdy nacisne klawisz kierunkowy (m)? W ten sposób przesuwae pulsujc ramk w danym kierunku; po znaku = zostay za wpisane wspórzdne komórki otoczonej pulsujc ramk. Po naciniciu klawisza Enter w komórce C2 znalaza si liczba 7. Kliknij teraz w obrbie komórki A2, wpisz tam na przykad 6 i potwierd klawiszem Enter. Zawarto komórki C2 powinna si automatycznie zmieni na 11. Kliknij komórk C2 i porównaj zawarto paska formuy — czy widzisz tam liczb, czy co innego? Okazuje si, e na pasku formuy zobaczysz nie liczb 11, ale formu =A2+B2. Gratulacje, wanie udao Ci si utworzy pierwszy automatyczny wzór w arkuszu kalkulacyjnym! Jak jednak sprawi, by wzór dziaa w kadej komórce w kolumnie C? Okazuje si, e istnieje na to kilka prostych sposobów.

Powielanie wzoru za pomoc myszy Oto najprostszy i chyba najczciej uywany w praktyce sposób. Chwytamy mysz prawy dolny róg komórki, w której znajduje si formua, i (cigle trzymajc) pocigamy j w wybranym kierunku (najczciej w dó), aby powieli ukryty w niej wzór (rysunek 13.3).

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 13. i Formuy w arkuszach

187

Rysunek 13.3. Powielanie formuy za pomoc myszy

Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania Spróbujmy teraz powieli wzór w nieco inny sposób:  Kliknij w obrbie komórki C2 (ze wzorem C2=A2+B2).  Nacinij kombinacj klawiszy Ctrl+C, aby skopiowa wzór do schowka.  Kliknij w obrbie komórki C3 i wklej tam wzór przez nacinicie kombinacji

klawiszy Ctrl+V.  Kliknij w obrbie komórki C4 i wklej tam wzór, naciskajc klawisze Ctrl+V.  Powtarzaj te czynnoci w kolejnych komórkach.

Sam oce , który sposób bardziej Ci odpowiada. Najciekawsz kwesti zwizan z kopiowaniem wzorów jest ich inteligentne przenoszenie. Do komórek C3 i C4 nie trafia wzór =A2*B2, ale odpowiednio =A3*B3 oraz =A4*B4! Tajemnica tego przeksztacenia tkwi w tym, e komputer nie interpretuje wzoru =A2*B2 w formacie bezwzgldnym, ale tak, jak zosta pierwotnie zapisany, czyli w formacie, który mona opisa nastpujco: „Do biecej komórki dodaj iloczyn drugiej i pierwszej komórki, które znajduj si z lewej strony biecej komórki”. Podczas kopiowania formuy Excel zastosowa zatem wspórzdne wzgldne; jednak nie zawsze jest to dobre podejcie, o czym przekonamy si na przykadzie zamieszczonym poniej.

Wspórzdne wzgldne i bezwzgldne Spróbuj utworzy tabelk, która przelicza ceny samochodów wyraone w euro na zotówki (rysunek 13.4).

Kup książkę

Poleć książkę


Cz II i Excel, czyli magiczna bro pakietu Office

188 Rysunek 13.4. Bd podczas powielania formuy

Po powieleniu wzoru otrzymasz do ciekawy rezultat, wynikajcy z faktu, e w komórce C4 zosta wpisany wzór, którego znaczenie mona wyrazi opisowo tak: „Pomnó zawarto komórki z lewej strony przez kurs waluty wpisany trzy komórki wyej”. Tabela 13.1 pokazuje kolejne rezultaty zastosowania takiego wzoru: Tabela 13.1. Objanienie formu z rysunku 13.4 Wiersz

Dziaanie

Wynik

Opel Astra

12 100*4,99

60 379

Renault Koleos

25 780*0

BMW

42 300* (tekst: PLN)

0

Komentarz Brak wpisu w komórce C2 jest równowany zeru.

Bzdura, bd argumentu.

Wyglda na to, e natrafilimy na powane ograniczenie moliwoci Excela. Czy mona temu jako zaradzi? Na szczcie jest to problem do pokonania. Spróbuj nieco zmodyfikowa wzór w komórce C4: zamiast =C4*D1 wpisz =B4*$C$1 i dopiero wówczas powiel wzór. Znak dolara ($) uzyskasz, naciskajc kombinacj klawiszy Shift+4.

Efekt mona zobaczy na rysunku 13.5. Znak dolara we wspórzdnych „blokuje” je podczas kopiowania wzoru. S to wspórzdne bezwzgldne.

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 13. i Formuy w arkuszach

189

Rysunek 13.5. Stosowanie wspórzdnych bezwzgldnych w formule

Wzory matrycowe W arkuszu kalkulacyjnym bardzo atwo mona formuowa wzory typu: „Kolumna B jest równa kolumnie A pomnoonej przez 3”. W ramach przykadu wykonaj nastpujce kroki:  Wpisz fragment tabliczki mnoenia.  Zaznacz komórki B2 – B5.  Wpisz =.  Zaznacz komórki A2 – A5.  Wpisz *2.  Nacinij jednoczenie Ctrl+Shift+Enter.

W komórkach drugiej kolumny pojawi si do dziwny wzór {=A2:A5*2} w nawiasach klamrowych (rysunek 13.6). Rysunek 13.6. Wzór matrycowy

To przykad notacji matrycowej, mechanizmu uywanego nieco rzadziej, ale do ciekawego i wartego poznania.

Kup książkę

Poleć książkę


Cz II i Excel, czyli magiczna bro pakietu Office

190

Operatory matematyczne Tworzc wzory za pomoc arkusza kalkulacyjnego, musimy si dostosowa do jego skadni, która róni si troch od skadni wzorów poznanych na lekcjach matematyki, cho jednoczenie jest do nich zbliona na tyle, na ile to moliwe. Pierwsza znaczca grupa operatorów pozwala wykonywa podstawowe operacje arytmetyczne (tabela 13.1). Tabela 13.1. Operatory matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym Operator

Nazwa

Przykad

Wynik

+

Dodawanie

1+2

3

Odejmowanie

1–2

–1

Negacja

–(1–2)

1

*

Mnoenie

2*3

6

/

Dzielenie

20/4

5

%

Procent

22%

0,22 (prezentowany na ekranie jako 22%)

^

Potgowanie

2^3

8

Istnieje te sporo operatorów uywanych w porównaniach i innych wyraeniach logicznych (tabela 13.2). Tabela 13.2. Operatory logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Operator

Nazwa

Przykad

Wynik

=

Równa si

1=2

FASZ

>

Wiksze od

1>2

FASZ

>=

Wiksze od lub równe

1>=2

FASZ

<

Mniejsze

"ala"<"ma kota"

PRAWDA

<

Mniejsze

1<2

PRAWDA

<=

Mniejsze od lub równe

1<=2

PRAWDA

<>

Nie równa si

1<>2

PRAWDA

Aby przetestowa opisane tutaj operatory, wpisz w komórce przykadowe wyraenia, oczywicie poprzedzajc je znakiem =. Zmian kolejnoci wykonywania oblicze moesz wymusi nawiasami, na przykad odmienny wynik uzyskasz w wyraeniach: 2+3*5 i (2+3)*5.

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 13. i Formuy w arkuszach

191

Funkcje matematyczne w formuach Excel oferuje olbrzymi grup funkcji matematycznych, których dokadny opis zajby z pewnoci cakiem pokan ksik. Na szczcie program nie zmusza nas do pamitania, jakie dokadnie funkcje udostpnia. Stosujc si do poniszych wskazówek, poznasz prosty sposób wykorzystania bogatej biblioteki dostpnych funkcji i ich wyszukiwania.

Wstawianie funkcji Wykonaj nastpujce wiczenie:  Kliknij w obrbie dowolnej pustej komórki.  Nacinij znak równoci (=). Na ekranie pojawi si pierwsza proponowana przez Excel funkcja, na przykad SUMA.  Kliknij trójkcik obok nazwy funkcji SUMA, aby wywietli inne proponowane

funkcje.  Kliknij ikonk Wstaw funkcj (

), aby zobaczy okienko z przegldark funkcji.

Opisane wyej czynnoci ilustruje rysunek 13.7. Rysunek 13.7. Odszukiwanie wbudowanych funkcji

Po wybraniu dowolnej funkcji z listy lub okienka Wstawianie funkcji zobaczysz list jej argumentów. Moesz take poczyta, jak dziaa dana funkcja.

Kup książkę

Poleć książkę


Cz II i Excel, czyli magiczna bro pakietu Office

192

Funkcja SUMA nie jest zbyt ciekawa, ale doskonale ilustruje zasady pracy z okienkiem Argumenty funkcji:  W okienku s wywietlone i wstpnie wypenione pola z argumentami (zakres A1:B1).  Pod polami argumentów jest podany wynik dla biecej komórki (u nas 10).  Jeli wpisane argumenty nie s poprawne, moesz je wymaza i wpisa wasne.

Nie musisz wpisywa rcznie wspórzdnych, moesz je pobra z arkusza, znajdujcego si przy polu przenoszc si do niego po klikniciu przycisku argumentu. Sprawdmy teraz, jak dziaa nieco bardziej skomplikowana funkcja REDNIA, uyta dla czterech argumentów (rysunek 13.8). Wybierz teraz funkcj REDNIA z listy i kliknij OK. Pojawi si kolejne okienko, powicone ju tylko tej funkcji. Ma ona parametry: Liczba1, Liczba2 itd. Wypenij je wspórzdnymi komórek A1 i B1. Kliknij OK, aby obejrze wynik w arkuszu.

Rysunek 13.8. Wstawianie argumentów do funkcji wbudowanej

Na rysunku pokazuj podmian proponowanych argumentów funkcji (A3:C1) na A2:B3 (chcemy obliczy redni z czterech liczb: 3, 7, 5 i 4):  nowy zakres wyliczania redniej (A2:B3) moesz pobra z arkusza, przenoszc

si do niego po klikniciu przycisku

znajdujcego si przy polu argumentu;

 gdy ju zaznaczysz poprawnie list argumentów (patrz pulsujca ramka), nacinij

dwa razy klawisz Enter. W wyniku powyszego wiczenia Excel powinien wyliczy redni 4,75.

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 13. i Formuy w arkuszach

193

Modyfikacja formuy w arkuszu Po wstawieniu formuy, czasami bardzo skomplikowanej, mona edytowa jej tre wprost w arkuszu. W tym celu kliknij komórk i w polu formuy zmodyfikuj jej tre, a nastpnie potwierd klawiszem Enter lub anuluj zmiany klawiszem Esc (rysunek 13.9).

Rysunek 13.9. Edycja formuy

Przykad:  Dwukrotnie kliknij w obrbie komórki C1, aby zmieni jej tre.  Zamiast = REDNIA(A2:B3) wpisz na przykad = 2*REDNIA(A2:B3) i nacinij Enter.  Czy widzisz liczb 5? Zgadza si? Oczywicie, e tak: 2*(3+7+5+4)/4 daje 9,5! Wiesz ju, jak dziaa funkcja REDNIA. Spróbuj poeksperymentowa w ten

sposób z innymi funkcjami! Edycj komórki wprost w arkuszu (a nie w pasku formuy) wywoasz za pomoc skrótu klawiszowego F2.

Biblioteka funkcji Excela Okienko wstawiania funkcji do biecej (kliknitej) komórki wywoasz, naciskajc przycisk Wstaw funkcj ( ) znajdujcy si obok paska formuy. Korzystanie z bogatego katalogu funkcji jest proste: moesz wyszuka funkcj, wpisujc w okienku, co chcesz zrobi, a nastpnie klikn przycisk Przejd albo wybra kategori, aby obejrze wszystkie dostpne funkcje. W tabeli 3.3. znajduje si krótkie omówienie dostpnych kategorii. Poszczególne funkcje moesz take odnale na karcie Formuy w grupie Biblioteka funkcji (jest to pierwsza grupa na karcie). S tu zamieszczone graficzne odsyacze do najczciej uywanych funkcji (rysunek 13.10). W tabeli 13.4 pokazaem niektóre funkcje dostpne w wybranych kategoriach. Jak atwo zauway, przy niektórych kategoriach pojawia si suwak sugerujcy spory rozmiar listy oferowanych funkcji — nic dziwnego, Excel zawiera ich tysice!

Kup książkę

Poleć książkę


Cz II i Excel, czyli magiczna bro pakietu Office

194 Tabela 13.3. Funkcje Excela Nazwa kategorii

Przykady

Finansowe

Amortyzacje, dywidendy, stopy zwrotu z inwestycji.

Data i godzina

Operacje na datach, np. obliczanie liczby dni pomidzy dwiema datami, konwersje, obliczanie dnia tygodnia lub innego elementu daty wpisanej w komórce.

Matematyczne

Trygonometria, logarytmy, macierze, sumy, szeregi.

Statystyczne

Czsto wystpowania danych w zakresie komórek, minima, maksyma.

Wyszukiwania i adresu

Odsyacze internetowe, wyszukiwanie wartoci w kolumnach (wierszach).

Bazy danych

Szereg funkcji polegajcych na przetwarzaniu rekordów bazy danych, czyli zakresów komórek, które tworz list lub baz danych. Baza danych to lista powizanych danych, w której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn.

Tekstowe

Zamiana wielkoci liter, skracanie i sklejanie cigów znaków, porównywanie, usuwanie zbdnych odstpów z cigu znaków.

Logiczne

Szereg funkcji, które zwracaj wartoci logiczne (prawda lub fasz) na podstawie warunków wpisanych jako argumenty funkcji.

Informacyjne

Analiza zawartoci arkusza i komórek (np. sprawdza, czy w komórce wystpi bd obliczeniowy lub czy jest ona pusta).

Inynierskie

Konwersje pomidzy systemami liczbowymi, logarytmy, liczby zespolone.

Zgodno

Stare funkcje, nieuywane domylnie w Office 2013, ale zachowane w katalogu w celu zgodnoci z wczeniejszymi wersjami Excela.

Sie Web

Zarzdzanie adresami (URL) i usugami sieciowymi.

Rysunek 13.10. Karta Formuy

Przycisk Wicej funkcji kryje setki zaawansowanych funkcji dodatkowych, które mog si przyda inynierom, matematykom lub programistom Excela.

Formuy dla zaawansowanych Karta Formuy zawiera szereg ciekawych narzdzi do wstawiania i sprawdzania formu. Wiele z nich ma zdecydowanie zaawansowany charakter, wykraczajcy poza zakres tej ksiki, ale warto zapozna si choby z kilkoma z nich, aby skuteczniej pracowa w Excelu.

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 13. i Formuy w arkuszach

195

Tabela 13.4. Biblioteka funkcji Excela

Tworzc formuy w Excelu, atwo si pogubi, gdy nie s one tak intuicyjne w uyciu jak na przykad mechanizmy edycji tekstu w Wordzie. Zwaszcza sposób adresowania komórek przy uyciu ich wspórzdnych na pewno jest daleki od czytelnoci. Co komu powie oznaczenie $A$3 dla komórki, w której wpisujemy na przykad kurs dolara? Czy nie prociej byoby napisa KursDolara i uywa tej nazwy w formuach? Na szczcie okazuje si, e Excel w bardzo prosty sposób obsuguje oznaczanie komórek (lub nawet zakresów komórek) nazwami uytkownika. Wystarczy uy polecenia Definiuj nazw dostpnego w grupie Nazwy zdefiniowane (rysunek 13.11). W przykadzie pokazanym na rysunku 13.11 komórka H1 zawierajca kurs dolara zostaa nazwana… KursDolara. Prawda, e to czytelne?

Kup książkę

Poleć książkę


Cz II i Excel, czyli magiczna bro pakietu Office

196

Rysunek 13.11. Tworzenie nazwy zdefiniowanej w Excelu

Po klikniciu komórki, która zawiera nazw, Excel wywietli t nazw w polu adresowym. Jak mona uy nazwy w formule? Nic prostszego, zamiast H1 wystarczy wpisa KursDolara — wpisa lub wybra z listy, gdy Excel podsuwa list dostpnych nazw (rysunek 13.12). Rysunek 13.12. Uywanie nazwy zdefiniowanej w Excelu

Po zdefiniowaniu kilku nazw w arkuszu mona nad nimi straci kontrol. Warto wówczas skorzysta z menedera nazw, który pozwala zarzdza zdefiniowanymi nazwami — zmienia je lub w ogóle usuwa je z arkusza (rysunek 13.13). Poznane moliwoci nadawania komórkom czytelnych nazw nie wyczerpuj uatwie Excela w obszarze tworzenia zrozumiaych formu. Wyobramy sobie, e nasz arkusz zawiera kilkadziesit formu, które uywaj wzajemnie swoich wyników czstkowych do budowania kolejnych rezultatów. Sie powiza jest bardzo skomplikowana i nietrudno si w niej pogubi, na przykad budujc zaptlone formuy (akurat takie sytuacje Excel kontroluje na bieco) lub bdne zalenoci.

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 13. i Formuy w arkuszach

197

Rysunek 13.13. Meneder nazw w Excelu

Aby uatwi kontrol spójnoci formu, Excel proponuje dodatkowe funkcje dostpne w grupie Inspekcja. Oto one:  wywietlanie (na yczenie) formu wprost na arkuszu (przycisk

);

 wizualizacja powiza pomidzy formuami (komórkami) za pomoc

symbolicznych strzaek (

).

Omówione mechanizmy ilustruje rysunek 13.14.

Rysunek 13.14. Uatwienia kontroli formu w Excelu W celu wywietlenia zalenoci pomidzy komórkami kliknij komórk, która Ci inte. Excel sprawdzi i pokae zalenoci w formie resuje, i nacinij przycisk strzaek — od razu bdzie widoczne, gdzie w arkuszu jest uywana dana warto.

Kup książkę

Poleć książkę


Cz II i Excel, czyli magiczna bro pakietu Office

198

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz 3-W, Patrz efekty trójwymiarowe obiektu graficznego

A A4, 224 Adobe Acrobat Reader, 243 akapit, 59, 102 odstpy, 62 wyrównanie, 60 Akapit (menu Word), 62 aktualizacja spisu, 114 Alt, 58 animacja w prezentacji PowerPoint, 277 arkusz kalkulacyjny, 163 obliczenia automatyczne, 185 autodopasowanie komórek tabeli, 97 automatyczne formatowanie komórek w arkuszu, 178

B Backspace, 58 baza danych, 205 baza kontaktów Outlook, 326 baza programu Outlook, 343 oczyszczanie, 346 Box, Patrz wersja pudekowa

C Caps Lock, 58 chmura, Patrz Cloud Clipart (grafika), 125 Cloud, 10 cofnicie czynnoci edycyjnej, 68 Ctrl (klawisz), 103

Kup książkę

czcionka, 73 formatowanie, 67 wielko, 75 zmiana rodzaju, 75 zmiana stylu, 75 znaki diakrytyczne, 78 czyszczenie formatowania, 68, 71, 269

D definiowanie nazwy komórki w Excelu, 195 Del (klawisz), 58 Deweloper (wstka), 236 DOC, Patrz format zapisu Worda DOCX, Patrz format zapisu Worda dokument sekcja, 108 zamykanie, 41 domylny program poczty elektronicznej, 26 DOTX, Patrz szablon dokumentu Worda drukowanie arkusze kalkulacyjne, 221 dokumenty tekstowe, 53 dzielenie notesów OneNote, 294 dzielenie wyrazów, 65

E edytor równa matematycznych, 139 efekt kurtyny, 253 EML, 347 End (klawisz), 103 Enter (klawisz), 57, 58, 102 Equation 3.0, Patrz edytor równa matematycznych etykiety, Patrz szablon dokumentu Worda Excel drukowanie arkusza, 221 kondensowanie wydruku, 221 regulacja marginesów, 221 Exchange (serwer), 317

Poleć książkę


368

MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko

F filtrowanie danych w tabeli Excela, 208 formanty w arkuszu Excela, 236 format walutowy w Excelu, 183 format zapisu Excela, 166 OneNote, 294 PowerPoint, 260 Worda, 39, 43 konwersja do formatu Word 2003, 43 formatowanie danych w arkuszu, 169 tekstów, 57 warunkowe, 201 formua powielanie, 186 formua Excela, 185 edycja, 193 formua w arkuszu, 186 formuy logiczne, 199 funkcja warunkowa, 199 funkcje Excela, 194 funkcje matematyczne w formuach, 191

G grafika edytor grafiki w OneNote, 303 rysowanie w Wordzie, 128 w dokumencie, 123 grubo linii obiektu graficznego, 131 grupa, Patrz wstka

K kalendarz VAT, Patrz szablon dokumentu Worda kalendarz w Outlook, 331 widoki, 336 karta, Patrz wstka klawisz Windows, 310 klawisze edytorskie, 58 klucz aktywacyjny, 25 kolor czcionki, 68 komentarz w tekcie, Patrz tryb recenzji komórka, 166, 169 dopasowywanie pomidzy kolumnami, 180 formatowanie, 172, 247 niedopasowanie zawartoci, 179 selektywne kasowanie zawartoci, 177 wspórzdne, 169 zaznaczanie, 172 konferencja internetowa, 253 kontener notatki, 296, Patrz te notatka edycja zaawansowana, 301 operacje, 300 sygnatury czasowe, 301 konto Microsoft, 19 Office, 22 kopiowanie, Patrz schowek Windows kopiowanie i wklejanie w Excelu, 234 korekta ortograficzna, Patrz sowniki jzykowe korespondencja seryjna, 147 tryby pracy, 148 ródo danych adresowych, 149 ksztaty graficzne w Wordzie, 129 kursywa, Patrz pochylenie tekstu

H haso do otwierania dokumentu, 354 haso skorowidza, 119 Home (klawisz), 103

I indeks, Patrz skorowidz indeks dolny, 68 indeks górny, 68 InfoPath, 366 Insert, 58 interlinia, 63, 268 iWork, 10

L legenda wykresu, 215 liniatura (styl strony OneNote), 299 linie siatki, Patrz ziarnisto obrazu linie siatki w Excelu, 224 lista numerowana, 65 punktowana, 65 wielopoziomowa, 66 Lotus Organizer, 287

M makro, 229 kod VBA, 235 malarz formatów, 71 MBOX, 347

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

369

Microsoft Access, 149 Microsoft Office wersja dla uytkowników domowych i maych firm, 16 wersja Professional, 16 Microsoft Office for Mac, 22 Microsoft Office Starter, 17 mikki Enter, 59 mind map, 287 minipasek narzdzi, 36

N nagówek, 101, 111 Excel, 225 poziom, 111 Word, 105 Nagówek 1 (styl), 82 nagówki i stopki w Excelu, 224 nagówki tabel Excela, 179 Normal (plik), 84 notatka, 289, 299, 300 boczna, Patrz notatka niezaszeregowana niezaszeregowana, 310 przeniesienie, 300 usunicie, 300 notes, 293 prywatny, 294 rozbudowa, 296 sekcja, 289 strona, 289 styl strony, 299 wspódzielony, 294 Num Lock, 58 numer strony (wstawianie do dokumentu), 101 numeracja, 302 nagówków w Wordzie, 111 stron w Wordzie, 110, 155

O obiekt graficzny, 133 grupowanie, 134 przesanianie, 133 obiekt równanie matematyczne, 144 ochrona komórek Excela, 357 blokada komórek, 359 ochrona skoroszytu Excela, 359 odsetki od lokaty bankowej w Excelu, 245 odstpy midzy znakami, 75, 269 odsyacze, 111, 117 Word, 117 odsyacze internetowe, 88

Kup książkę

OEM, 17 Office 365, 9 ONE, Patrz Format zapisu OneNote OneNote, 287 operatory w formuach arkusza kalkulacyjnego, 190 osadzanie obiektów w dokumencie, 88 otwieranie dokumentu, 41, 166 skrót, 167 Outlook, 317 etykiety kategorii wiadomoci e-mail, 323 flagi monitujce, 323 import i eksport poczty, 347 konfiguracja poczty e-mail, 319

P Pakiet zgodnoci formatu plików pakietu Microsoft Office, 44 papeterie, Patrz szablony dokumentu Worda pasek formuy w arkuszu kalkulacyjnym, 170 stanu, 34 Szybki dostp, 37 PDF, 71, Patrz Adobe Acrobat Reader PKC, Patrz Product Key Card pochylenie tekstu, 68 Poczta usugi Windows Live, 26 podgld wydruku, 224 podkrelenie tekstu, 68 podstrony notesu, 297 podwieszony akapit, 62 podzia dugiego dokumentu na pliki, 155 dokumentu na strony, 102 strony, 103 pogrubianie tekstu, 68 pokaz slajdów, 256, 258 pokazywanie formu na arkuszu, 197 pole aktywne w Wordzie, 88 korespondencji seryjnej, 150 numer strony, 105 tekstowe, 135 Worda, 102, 156 polecenie, Patrz wstka POP3, 319 post-it, 289 PowerPoint, 253 animacja, 277 dokadanie nowego slajdu, 264 dokadanie nowych elementów slajdu, 271 kasowanie slajdu, 264 szablony stron, 264 widoki na prezentacj, 257

Poleć książkę


370

MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko

PowerPoint Viewer, 260 PPT, Patrz format zapisu PowerPoint PPTX, Patrz format zapisu PowerPoint praca zespoowa w Wordzie, 155 prezentacja multimedialna, 253 Product Key Card, 18 przekrelenie tekstu, 68 przeszukiwanie notatników OneNote, 311 przypisy, 111, 116 PST, 318, Patrz baza programu Outlook Publisher, 11, 364 punktory, 65 w notatkach, 302

R RD, Patrz pole Worda recenzja dokumentu, Patrz tryb recenzji rozpoznawanie tekstu w obrazach OneNote, 313 równania matematyczne, 139 wielko w dokumencie, 144 wzorce, 141

S scalanie danych i wzorca, Patrz korespondencja seryjna komórek Excela, 180 komórek tabeli, 96 schowek Windows, 69, 71, 123 sekcja dokumentu Worda, 107, 108 Shift, 58 skalowanie dokumentu, 52 skok na koniec dokumentu, 103 na pocztek dokumentu, 103 skoroszyt, 164 ochrona, 359 wspódzielony, 210 z obsug makr, 240 skorowidz, 119 haso podrzdne, 120 haso, 119 oznaczanie hasa, 120 skróty klawiszowe do zarzdzania dokumentami, 167 Microsoft Office, 16, 38, 188 SkyDrive, 10 slajd, 253 animacja, 278 pokaz, 253 stopka, 274 tekstura, 266 to, 266

Kup książkę

sowniki jzykowe, 79 SMS, 329 SMTP, 320 sortowanie slajdów (widok PowerPoint), 264 sortowanie tabeli Excela, 206 spacja nierozdzielajca, 65 spis treci, 111 generowanie, 113 stopka, 101 Excel, 225 PowerPoint, 274 Word, 105 strzaki (grafika), 132 styl kreskowania obiektu graficznego, 132 style komórek Excela, 174 symbole, 76, 141 system pomocy online, 47 szablon dokumentu Worda, 84 szablon listu, Patrz korespondencja seryjna

T Tab (klawisz), 57, 58 tabela, Patrz arkusz kalkulacyjny tabele, 91 linie siatki, 95 OneNote, 304 styl obramowania, 91 wielostronicowe, 99 wzorce tabel w Wordzie, 94 zaznaczanie komórek, 95 tryb gazetowy, Patrz tryb wielokolumnowy pokazu dokumentu PowerPoint, 260 recenzji, 157 wielokolumnowy, 98

U udostpnianie dokumentu przez SkyDrive, 295 notesu, 291 ukad wielokolumnowy, 91 wydruku, 52 ukryte karty w Microsoft Office, 35 ustawienia strony, 54, 224

V VBA, Patrz Visual Basic for Applications Visual Basic for Applications, 230 VPN, 335

Poleć książkę


Skorowidz

371

W wcicie akapitu, 60 wersja pudekowa, 17, 18 widok prezentera, 259 widoki dokumentu Worda, 51 wicej opcji (przycisk), 62, Patrz wstka wklejanie, Patrz schowek Windows waciwoci drukarki, 55 wspórzdne bezwzgldne, 187 komórki, 186 wzgldne, 187 wstka, 34, 47 grupa, 34, 35 polecenie, 35 ukryte karty, 36 wicej opcji (przycisk), 35 wycinanie, Patrz schowek Windows wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, 213 modyfikacja, 219 wyrównanie akapitu, 60 wyrónianie tekstu, 67, 68 wyszukiwanie i zamiana tekstu, 104 wzorzec faktury VAT, Patrz szablon dokumentu Worda listu seryjnego, 147 slajdu, 273 wzór matrycowy, 189

X XE, Patrz pole Worda XLS, Patrz format zapisu Excela XLSM, Patrz skoroszyt z obsug makr XLSX, Patrz format zapisu Excela

Kup książkę

Z zabezpieczanie dokumentów, 353 hasem, 353 zadanie w programie Outlook, 339 zakadka w dokumencie, 118 zamykanie aktywnego dokumentu, 41 skrót, 167 zaokrglanie wartoci w komórkach arkusza, 175 zapis dziesitny, 175 procentowy, 175 walutowy, 175 zapisywanie dokumentu, 41 skrót, 167 zawijanie komórek Excela, 180 zaznaczanie komórka w arkuszu kalkulacyjnym, 172 obszar zoony z kilku komórek, 172 zdarzenie cykliczne, 335 kalendarzowe, 332 ziarnisto obrazu, 136, 137 znaczniki notatek, 307 wiadomoci e-mail, 323 znak nowego wiersza w komórce Excela, 172 nowego wiersza, 59 podziau sekcji, 108 podziau strony, 103, 108 znaki diakrytyczne, 78 niedrukowalne, 59 Zoom, Patrz skalowanie dokumentu zrzut ekranu, 124

Poleć książkę


372

MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko

Kup książkę

Poleć książkę


MS Office 2013 365 PL w biurze i nie tylko  
MS Office 2013 365 PL w biurze i nie tylko  
Advertisement