Page 1


IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział

KATALOG KSIĄŻEK:    

Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi

CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik

CZYTELNIA:  Fragmenty książek online

Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja

MLM — profesjonalny marketing sieciowy. Sposób na sukces w biznesie Autor: Paweł Lenar ISBN: 978-83-246-2386-0 Format: 140 × 208, stron: 232

• • • • •

Idea marketingu sieciowego Dochód pasywny Narzędzia lidera sieci Profesjonalny system szkoleń Perspektywy rozwoju MLM w Polsce Zacznij zarabiać pasywnie!

Marketing sieciowy, zwany inaczej wielopoziomowym albo MLM (skrót od angielskiego Multi Level Marketing), łączy w sobie dwa ważne terminy: „marketing”, czyli przekazywanie produktu lub usługi od usługodawcy lub producenta do odbiorcy, oraz „wielopoziomowy”, co z kolei odnosi się do systemu naliczania wynagrodzeń poszczególnym dystrybutorom, czyli osobom odpowiedzialnym za dostarczenie produktu lub też usługi do odbiorcy końcowego. Strategia firm działających na zasadzie marketingu sieciowego polega na dystrybucji produktu poza tradycyjną siecią sklepową, co pozwala obniżyć koszty i zmniejszyć ryzyko prowadzenia firmy. Zapewne zastanawiasz się, czy marketing sieciowy to biznes dla Ciebie? Jeśli Twoim celem jest comiesięczny, stabilny i wysoki dochód, jeśli chcesz mieć to, o co większość ludzi zabiega, czyli czas i pieniądze, to marketing sieciowy jest dla Ciebie. Rozpoczęcie własnej działalności w charakterze dystrybutora MLM będzie wymagało sporo pracy, zaangażowania oraz poświęcenia, jednak efekty mogą przerosnąć Twoje oczekiwania. Ta książka pokaże Ci, jak to zrobić. W tej publikacji nie znajdziesz teoretycznych wywodów, które nie sprawdzają się w praktyce dnia codziennego. Jest ona esencją wiedzy na temat postaw i metod pracy, które po prostu przynoszą efekty. Nie ma tu również rozwiązań ślepo przeniesionych ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej czy jakiegokolwiek innego miejsca. Materiał książki znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości i warunkach naszego kraju. Dowiedz się:

Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl

• • • • •

dlaczego marketing wielopoziomowy nazywany jest biznesem XXI wieku; jak rozpocząć współpracę z firmą działającą w systemie MLM; jak w praktyce stworzyć źródło dochodu pasywnego; jak zostać odnoszącym sukcesy liderem sieci; jakie znaczenie w marketingu sieciowym ma etyka.


Spis treci

O autorze Do kogo skierowana jest ta ksika?

9 10

1 Marketing sieciowy — czy to dobry biznes dla Ciebie? Wprowadzenie Idea marketingu sieciowego Wana rónica pomidzy klasyczn dystrybucj a MLM Trzy poziomy wspópracy z firm marketingu sieciowego Dziewi walorów marketingu sieciowego Wasny biznes Praca etatowa, tradycyjny biznes i marketing sieciowy Wady marketingu sieciowego Podsumowanie

13 13 14 16 22 25 27 40 43 48

2 Jak moesz stworzy ródo dochodu pasywnego Wprowadzenie Historia Pabla i Bruna Czym jest dochód pasywny? Czas i pienidze Kwadrant przepywu pienidzy Roberta Kiyosakiego Dochody w marketingu sieciowym Podsumowanie

51 51 52 64 69 76 89 97

3 Sta si liderem sieci i zacznij odnosi sukcesy Wprowadzenie Dlaczego najbogatsi ludzie na wiecie buduj sieci? Sieci handlowe dominuj

99 99 100 101


6

MLM. Profesjonalny marketing sieciowy Potga d wigni Kto odnosi najwiksze sukcesy w biznesie? Ukryta moc pozytywnego mylenia Mistrzostwo w zadawaniu pyta Sekrety rozwoju osobistego Krystalicznie przejrzysta lista celów Ziemia Diamentów w Polsce Zacznij lata z orami Najlepszy czas na dziaanie jest Teraz! Co determinuje Twoj przyszo? Potga samodyscypliny Sekrety skutecznych prezentacji Spójno wewntrzna, czyli przycisk Turbo w biznesie To, co robisz, jest wzorem wykutym w skale Jak si zorganizowa, aby pracowa efektywnie? Lider MLM jest mistrzem budowania relacji Potga dominujcej myli Zadbaj o swój pojazd Jak mocne s Twoje fundamenty? Podsumowanie

102 104 109 111 114 121 123 126 129 132 134 136 139 142 144 149 152 156 157 160

4 Narzdzia pracy profesjonalnego lidera sieci Wprowadzenie Znaczenie narzdzi w pracy lidera sieci Jak skutecznie zacz — czyli 7 pierwszych kroków Lista kontaktów — zoto biznesu Prezentacja podstawowa Praca z wykorzystaniem internetu Profesjonalne szkolenie Znaczenie systemów Kreowanie wizerunku poprzez profesjonalny design Podsumowanie

163 163 164 169 175 180 181 184 187 189 194

5 Spoeczne znaczenie marketingu sieciowego Wprowadzenie Etyka w profesjonalnym marketingu sieciowym Marketing sieciowy a problem bezrobocia

195 195 196 197


Spis treci Marketing sieciowy a kryzys gospodarczy Spos贸b na sukces w biznesie w niepewnych czasach Podsumowanie 6 Perspektywy rozwoju MLM w przyszoci Wprowadzenie Styl ycia dziki profesjonalnemu marketingowi sieciowemu MLM za kilka i kilkanacie lat Faza Shakeout

7 199 200 201 203 203 204 205 206

Motywy i korzyci wynikaj ce z profesjonalnej dziaalnoci w marketingu sieciowym

209

Zakoczenie

232


Sta si liderem sieci i zacznij odnosi sukcesy

3

Powodem, dla którego tak niewielu ludzi odnosi sukces, jest to, e nikt nie wymyli jeszcze sposobu umoliwiajcego siedzenie i jednoczesne lizganie si w gór — W. Clement Stone

Wprowadzenie Wspóczesny wiat potrzebuje prawdziwych liderów. Tylko kim tak naprawd jest lider? Jak osobowo powinna mie taka osoba? Które cechy, zdolnoci i umiejtnoci s niezbdne, aby przewodzi innym? Obserwujc choby wydarzenia polityczne w naszym kraju, nietrudno zauway, e Polska cierpi na deficyt osób, które potrafi przewodzi. W marketingu sieciowym nie ma kadry zarzdzajcej. Nie znajdziesz tutaj kierowników, przeoonych czy te menaderów w tradycyjnym tego sowa znaczeniu. W MLM nie ma ludzi od wydawania polece innym. Nie ma grupy osób, które dyryguj i zarzdzaj innymi. Dla ludzi z zewntrz, którzy na przykad przez wiele lat pracowali na etatach w duych korporacjach — taka sytuacja wydaje si co najmniej dziwna.


100

MLM. Profesjonalny marketing sieciowy

W profesjonalnym marketingu sieciowym nie ma szefa — s natomiast liderzy. Zasada dziaania jest tutaj bardzo prosta: w tradycyjnym biznesie szef — wydaje polecenia, w marketingu sieciowym natomiast lider — inspiruje do dziaania. Rozwój kadej struktury w marketingu wielopoziomowym jest uzaleniony od jakoci pracy, rzetelnoci czoowych liderów. Im lepszym jeste liderem, im lepszy dajesz przykad innym, tym wiksze osigasz rezultaty. Jeeli mylisz o stworzeniu trwaego i przynoszcego wysokie, comiesiczne dochody biznesu, musisz skupi si w pierwszej kolejnoci na rozwoju osobistym. Musisz by osob, z której inni bd bra przykad. Zapomnij o sobie, o tym, co Ty chcesz osign, skup si raczej na tym, aby pomóc zrealizowa zamierzenia ludziom w Twojej organizacji. Im wiksze sukcesy osign Twoi dystrybutorzy, to tym samym i Ty uzyskasz wiksz gratyfikacj. Marketing sieciowy to biznes ludzi. Nie polega to tylko na cigym podpisywaniu kolejnych umów z nowymi osobami. Aby zbudowa wielotysiczn sie w kraju i za granic, trzeba zobaczy szerszy obraz i skupi si na pomaganiu innym oraz dostrzeganiu ich potrzeb. Najwaniejsze jednak, e musisz sta si liderem. Tylko wtedy bdziesz móg pocign za sob innych oraz uzyska ich zaangaowanie we wspóln wizj biznesu. Rozwijanie swojego charakteru oraz kompetencji to pewien proces. W tym rozdziale poznasz wszystkie najwaniejsze zasady i metody dziaania, które pozwol Ci zacz dawa dobry przykad innym oraz zwikszy poziom Twojej osobistej charyzmy. Pamitaj, bez ludzi czynu wiat byby tylko szarym pustkowiem, dlatego zapraszam do dalszej lektury!

Dlaczego najbogatsi ludzie na wiecie buduj sieci? Spójrz na wiat wokó Ciebie. W cigu ostatnich kilkunastu lat wiele si zmienio w sferze gospodarczej. Zauwa, e sprzeda i handel zostay zdominowane przez due, midzynarodowe koncerny dziaajce na zasadzie sieci. Zwró uwag na przykad na to, gdzie tumy kupuj ywno. Wielkie supermarkety i hipermarkety kontroluj ten rynek.


Sta si liderem sieci i zacznij odnosi sukcesy

101

S to najczciej potne midzynarodowe spóki. W obliczu ich siy mae osiedlowe sklepy nie maj adnych szans, zgarniaj jedynie okruchy ze stou. O przewadze supermarketów decyduje kilka czynników. Przede wszystkim znana i rozpoznawalna przez wszystkich marka, w której promocj pompowane s cigle potne pienidze. Sieciowe markety mog konkurowa te cen, poniewa w negocjacjach z dostawcami maj ten argument, e kupuj towar w gigantycznych ilociach. Równie biznesy dziaajce na zasadzie franczyzy maj ogromn przewag nad firmami, które dziaaj w pojedynk, pisaem o tym ju wczeniej. Firm dziaajcych na takiej zasadzie jest naprawd mnóstwo, wejd na stron http://franchising.pl i kliknij zakadk „Katalog Franczyz”, aby si przekona, ile tego typu biznesów jest wokó Ciebie. Sprzedawany produkt ma oczywicie znaczenie, jednak o ostatecznym sukcesie decyduje sia d wigni, jak daje sie. Zauwa, e samo wynalezienie komputera byo duym krokiem naprzód, ale dopiero poczenie komputerów w sie stao si ródem ich potgi oraz spowodowao ich popularyzacj. Bardzo podobnie sprawa ma si z telewizj. Dziki sieci telewizyjnej pojedyncza informacja moe natychmiast dotrze do milionów ludzi. Telefonia komórkowa jest nastpnym przykadem potgi, jak daje sie. Zauwa, e samo wynalezienie arówki nie byoby wiele warte, gdyby nie sie elektryczna w kadym domu.

Sieci handlowe dominuj Okazuje si, e najbogatsi ludzie na wiecie s wacicielami sieci. Na przykad obecnie najbogatszym czowiekiem wiata wedug rankingu magazynu „Forbes” jest Carlos Slim Helu — przedsibiorca telekomunikacyjny z Meksyku. Jego majtek to ponad 60 miliardów dolarów (przypominam tylko, e miliard to tysic milionów). Nasz wiat nie jest wiatem niedostatku, jest wiatem wielkiego bogactwa, z tym e te pienidze s w posiadaniu ludzi, którzy s wacicielami sieci.


102

MLM. Profesjonalny marketing sieciowy

Ogromna cz ludzi, których znamy, nie zdaje sobie na przykad sprawy, e wikszo koncernów, w których robi zakupy, ma zagranicznych wacicieli, cho mog mie polskie nazwy. Na przykad popularna u nas sie sklepów „Biedronka” jest wasnoci spóki Jeronimo Martins Dystrybucja, której wacicielem jest portugalskie konsorcjum Jerónimo Martins, gdzie gównym udziaowcem jest rodzina Soares dos Santos. Rodzina ta dziki ekspansji sieci w Polsce powikszya ostatnio swój majtek do ponad 4 miliardów euro. „Biedronka” to tylko nazwa, znak handlowy, promowana marka, a wic obrazek, który ma wzbudza u nas okrelone skojarzenia. Robic zakupy, robimy tak naprawd interesy ze spók Jerónimo Martins Dystrybucja. Podobnych przykadów mona by wymienia jeszcze cakiem sporo. Jak to powiedzia Robert Kiyosaki — najbogatsi ludzie na wiecie buduj sieci, pozostali przygotowywani s do szukania pracy. Dziaajc w marketingu sieciowym, zyskujesz przewag i si, jak zapewnia sie. Rozpoczynajc wspóprac z grup, która ma wypracowany system pracy, Twoje szanse na sukces rosn. Liderzy nie dziaaj w pojedynk, ale potrafi wspópracowa z innymi.

Potga dwigni Zasada d wigni polega na tym, aby mniejszym nakadem si i rodków osiga wikszy efekt. Z efektem d wigni mamy do czynienia w wielu sferach naszego ycia. Na przykad w staroytnoci zastosowano d wigni, jak byo zaprzganie zwierzt do uprawy roli. Dziki temu atwiej i mniejszym nakadem si mona byo osiga wietne rezultaty w rolnictwie. Podobn d wigni dzisiaj stanowi na przykad — samochód, samolot, telefon komórkowy, internet, poniewa zapewniaj szybsz i atwiejsz realizacj zada. Wyobra sobie min rolnika, który pracuje na swojej ziemi przy pomocy sierpa, a obok na ssiednim polu jego kolega zbiera plony kombajnem. W tym konkretnym przypadku kombajn jest form d wigni, bo pozwala w cigu jednej godziny wykona t sam prac, która przy pomocy sierpa byaby wykonywana przez co najmniej tydzie.


Sta si liderem sieci i zacznij odnosi sukcesy

103

W dzisiejszym wiecie mae jednoosobowe firmy s deklasowane przez zgrane zespoy. Jeli jeste sam, to zdany jeste tylko na wasne umiejtnoci i wiedz. Gdy pracujesz razem z zespoem, moesz korzysta ze wsparcia ludzi majcych podobny sposób mylenia co Ty, pojawia si wtedy efekt synergii. W marketingu sieciowym sia d wigni ujawnia si we wspólnym dziaaniu, aby osign zamierzone rezultaty. Dlatego tak wana jest wspópraca, gdy zapewnia ona szybsz realizacj zamierze. Spójrz teraz na rysunek 3.1.

Rysunek 3.1. Potga d wigni w marketingu sieciowym O wiele atwiej osigniesz sukces w MLM, gdy zaczniesz dziaa razem ze wietnym zespoem. Szczególnie istotna jest Twoja linia sponsorska (a wic osoba, z któr masz podpisan umow dystrybutorsk, oraz liderzy, u których jeste w grupie). Majc dobrego sponsora, bdziesz móg korzysta z jego wiedzy, dowiadczenia i pomocy. To pozwoli Ci wielokrotnie szybciej uzyskiwa finansowe rezultaty, których pragniesz. Wielu ludzi zmaga si z rozwojem swojego biznesu, poniewa nie rozumiej oni potgi i siy, jak daje d wignia. Ty wykorzystaj t wiedz i sta si aktywnym czonkiem silnego, zorientowanego na wyniki zespou — oto najlepsza wskazówka.


104

MLM. Profesjonalny marketing sieciowy

Kto odnosi najwiksze sukcesy w biznesie? Zaczynasz wanie czyta jeden z najwaniejszych fragmentów tej ksiki. Za chwil odkryjesz mnóstwo ciekawych pomysów, przykadów i rozwiza, które mog przyczyni si do rozwoju Twojego biznesu w marketingu sieciowym. Oczywicie pod warunkiem e je zastosujesz. Najwaniejsze pytanie, na które znajdziesz odpowied , bdzie dotyczyo tego — kto odnosi najwiksze sukcesy w biznesie MLM? Dowiesz si, kim s tak naprawd liderzy i jakie maj nawyki skutecznego dziaania. Szybko zauwaysz, e nawet drobne zmiany w sposobie formuowania pyta mog da ogromn rónic w kontaktach z innymi lud mi. Dziki dalszej lekturze bdziesz mia dostp do samej esencji wiedzy pyncej z praktycznego dowiadczenia. A to przecie praktyczne wskazówki s najcenniejsze w kadym biznesie. Mam racj?

Wspaniae czasy wielkich moliwoci

yjemy obecnie w najwspanialszym okresie historii wiata. Jeszcze nigdy nie byo tyle moliwoci rozwoju, ile mamy obecnie. Gdy spojrzymy na karty historii naszego kraju, to szybko zauwaymy, e dotychczas przecitna osoba nigdy nie moga ni o zmianie swojej sytuacji. Innymi sowy, wszystko zaleao od tego, w jakiej rodzinie i klasie spoecznej si urodzie. We wspóczesnym wiecie masz duo wiksz kontrol nad sterem swojego ycia. Twoje dziaania wpywaj na rezultaty, które uzyskujesz. Istnieje oczywicie wiele wyzwa, nie yjemy w wiecie powszechnej radoci i dobrobytu. Nie wszystko jest we waciwy sposób poukadane. Na przykad, w momencie gdy pisz ten tekst, Egipt i Tunezja pogrone s w zamieszkach. Niedawno w Rosji doszo do zamachów. Polska arena polityczna zacza przypomina wyzwiska i zaczepki dzieci z piaskownicy, a przepisy prawne w wielu aspektach porówna moemy do penego puapek labiryntu, w którym ukrywa si Minotaur. Jazda samochodem po naszych krtych drogach i wybojach przypomina czasami bardziej szukanie asfaltu ni omijanie dziur. Podobnych przykadów mona by poda jeszcze duo.


Sta si liderem sieci i zacznij odnosi sukcesy

105

Wiele osób powtarza, aby wróci do „normalnoci”. Tylko czym tak naprawd jest ta „normalno”, kiedy w czasie caej historii wiata byo „normalnie”. Odpowied jest jasna i prosta — nigdy tak nie byo. Zawsze pojawiay si i bd si pojawia róne problemy spoecznogospodarcze na caym wiecie. Jednak jak dotd nigdy nie byo tylu moliwoci dla przecitnej osoby, aby ruszy z miejsca i pój naprzód pod kadym wzgldem, tak aby osign obrane, yciowe cele. Jeli uwaasz, e dzisiaj jest le, to w jakich czasach w takim razie chciaby y? 1. W redniowieczu. 2. W czasach feudalnych. 3. Podczas rozbiorów Polski. 4. W czasie pierwszej wojny wiatowej. 5. W dwudziestoleciu midzywojennym. 6. W czasie drugiej wojny wiatowej. 7. Podczas rzdów partii komunistycznej. Czy naprawd wydaje Ci si, e wczeniej byo duo lepiej? wiat nigdy nie by spokojnym miejscem. Fakty s takie, e pomimo wielu utrudnie i wyzwa to wanie w XXI wieku moesz w peni zrealizowa swój ukryty potencja. Liderzy to osoby, które nie koncentruj ani chwili swojej uwagi na przeszkodach, ale dbaj o to, aby mie cigle w swoim umyle wyra ny obraz moliwoci oraz okazji, które kadego dnia si pojawiaj. Nasz subiektywny obraz rzeczywistoci uzaleniony jest od tego, na czym koncentrujemy swoj uwag. Lider zawsze szuka pozytywnych aspektów kadej sytuacji. Prawdziwa historia Znam pewn ciekaw i jednoczenie prawdziw histori firmy zajmujcej si produkcj i sprzeda butów. Otó wysali oni pewnego dnia swojego przedstawiciela do jednego z krajów Afryki, aby zbada on tamtejszy rynek. Chodzio przede wszystkim o ocen, czy jest szansa,


106

MLM. Profesjonalny marketing sieciowy

aby rozwin tam swoj dziaalno zwizan z dostarczaniem obuwia. Przedstawiciel wróci do siedziby firmy po kilku tygodniach swoich bada i ze spuszczon gow i grymasem na ustach stwierdzi, e tamten rynek nie ma przyszoci, poniewa nikt nie chodzi w butach. Upyno troch czasu i wspomniana firma wysaa raz jeszcze innego przedstawiciela do tego samego kraju w Afryce. Gdy ten wróci ze swojej wyprawy, natychmiast zada spotkania z prezesem firmy. Wszed do gabinetu prezesa prnym krokiem i z umiechem na ustach oraz byskiem w oku stwierdzi: „Afryka to strza w dziesitk! Zbijemy fortun, rozwijajc tam dziaalno! Nikt tam jeszcze nie ma butów!”. Punkt widzenia zaley zawsze od punktu, z którego patrzymy. Sposób postrzegania oraz oceny pewnych spraw przez dwie osoby moe by diametralnie róny. Dziaajc w marketingu sieciowym, zauwayem, e ludzie dziel si w tym zakresie generalnie na dwie kategorie. Jedni widz okazje, natomiast drudzy widz problemy. Jeli chcesz sta si liderem, musisz mie zdolno pozytywnego patrzenia na otaczajc Ci rzeczywisto. Lider zawsze widzi, e szklanka jest w poowie pena, a nie w poowie pusta. Zachowaj realn percepcj rzeczywistoci, ale wypracuj jednoczenie pozytywne nastawienie. Nie pozwól sobie na wymówki. Przykadów nie trzeba szuka daleko Kilka tygodni temu zadzwoni do mnie mój dobry kolega Marek Zubilewicz. Marek jest jednym z liderów naszego zespou MLM. Gdy dzwoni do mnie wtedy, by bardzo podekscytowany i poruszony. Oglda wanie mecz piki rcznej. Reprezentacja Polski graa przeciwko innej druynie. Gwiazd wieczoru okaza si polski szczypiornista Karol Bielecki, grajcy na pozycji lewego rozgrywajcego. Midzy innymi dziki jego grze polski zespó zwyciy tego dnia i awansowa do dalszych rozgrywek. Nie byoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, e Karol Bielecki kilka miesicy wczeniej dozna powanej kontuzji lewego oka podczas feralnego meczu z Chorwacj. Pomimo skomplikowanej operacji lekarzom nie udao si uratowa oka.


Sta si liderem sieci i zacznij odnosi sukcesy

107

Wiele osรณb w podobnej sytuacji prawdopodobnie cakowicie by si zaamao. Zobacz, co powiedzia Karol w wywiadzie dla Polskiego Radia kilka dni po dramatycznym wypadku: No niestety nagle si urwao wszystko i trzeba bdzie robi jakie inne rzeczy. Ale jestem nastawiony optymistycznie. Co by si nie dziao, dam rad. To tylko oko, tak e jeszcze duo przede mn. Oto inna jego wypowied : Przecie ja tylko nie mam oka, ale jestem zdrowy i yj dalej, normalnie chodz, mรณwi i tylko gorzej widz. Moe to, co mnie czeka teraz, bdzie ciekawsze od kariery sportowej. Pomimo tego wypadku Karol Bielecki potrafi wrรณci do gry po to, aby odnosi jeszcze wiksze sukcesy w sporcie ni do tej pory. Jest to wspaniay przykad hartu ducha, odwagi oraz pozytywnego podejcia. Powinnimy bra z niego przykad. Tak postpuj prawdziwi liderzy. Nie szukaj wymรณwek i nie trac czasu na narzekanie, ale przyjmuj rzeczywisto tak, jaka jest, i ruszaj do dziaania. Tamtego wieczoru, gdy rozmawiaem z Markiem Zubilewiczem przez telefon โ€” Karol Bielecki okaza si najlepszym graczem w druynie pomimo tego, e widzia tylko na jedno oko, a na drugim mia przez cay czas zaoone plastikowe okulary ochronne. Wszyscy gdzie wokรณ siebie mamy ludzi, ktรณrzy narzekaj. Jedni twierdz, e nie maj wyksztacenia, inni, e s za bardzo wyksztaceni. Niektรณrzy narzekaj, e s ju za starzy, aby cokolwiek robi, a inni mรณwi, e s za modzi. Jeszcze inne osoby twierdz, e brakuje im czasu, a z drugiej strony mamy rzesz ludzi, ktรณrzy narzekaj na brak zajcia. Przykady mona by mnoy w nieskoczono. To, do czego d, to stwierdzenie, e liderzy nigdy nie koncentruj si na czynnikach ograniczajcych. Umys lidera jest dosownie jak laser skoncentrowany na osigniciu zamierzonych rezultatรณw oraz na wykonywaniu poszczegรณlnych, maych, codziennych krokรณw prowadzcych do duego celu.


MLM - profesjonalny marketing sieciowy. Spos b na sukces w biznesie  

W tej publikacji nie znajdziesz teoretycznych wywodów, które nie sprawdzają się w praktyce dnia codziennego. Jest ona esencją wiedzy na tema...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you