Page 1


Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon Projekt okładki: Urszula Buczkowska Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?karwys Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-2946-6 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treści

Wstęp

5

Rozdział 1. Pokaż swoją wartość i pokochaj rywalizację

9

Rozdział 2. Twoje stanowisko to Twoja firma

17

Rozdział 3. Zadbaj o swoją reputację

29

Nie plotkuj ..................................................................................................30 Ubieraj się i zachowuj przyzwoicie .............................................................31 Dbaj o swoją wiedzę ...................................................................................31 Umiej się przyznać do błędów ....................................................................32 Dotrzymuj obietnic — zawsze ....................................................................33 Odpowiadaj na e-maile ...............................................................................34 Miej kręgosłup moralny ...............................................................................34

Rozdział 4. Nie bądź bierna! Angażuj się i wykorzystuj dane Ci możliwości

39

Po co się angażować? ..................................................................................39 W jaki sposób możesz się angażować? ........................................................40

Rozdział 5. Wielki brat patrzy. Chcesz czy nie — jesteś oceniana

49

Rozdział 6. Asertywność to nie tylko „nie”

59

Czy zawsze asertywność jest potrzebna? ...................................................69

Rozdział 7. Prostą drogą do awansu

71

Jakość pracy jest ważna, ale nie decydująca ................................................72 Spełniaj oczekiwania, a nawet przekraczaj je ..............................................73

Kup książkę

Poleć książkę


KARIERA NA WYSOKICH OBCASACH

Zrozum szefa .............................................................................................. 74 Kształtuj swoją pozycję ............................................................................... 76 Twórz sieć kontaktów ................................................................................ 77 Bądź pewna siebie, ale nie arogancka ......................................................... 79 Miej rozeznanie w polityce firmy ................................................................ 80

Rozdział 8. Kobieta szef

83

Deleguj zadania ........................................................................................... 86 Nie bój się podejmować decyzji i bierz za nie odpowiedzialność ............... 87 Korzystaj z posiadanej władzy .................................................................... 88 Bądź partnerem dla osób z Twojego zespołu ............................................ 88 Dziel się informacjami ................................................................................ 89 Korzystaj z networkingu ............................................................................. 90 Nie przesadzaj w żadną stronę ................................................................... 91 Nie przejmuj się opiniami innych o sobie ................................................... 92 Nie rób z siebie „faceta” ............................................................................ 92 Wyćwicz pewny i silny uścisk dłoni ............................................................ 93

Rozdział 9. Nie samą pracą żyjesz

95

Zdecyduj, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu .................................... 97 Zadbaj o siebie ........................................................................................... 99 Stwórz wizję swojego idealnego stylu życia ............................................. 100 Jeżeli pracujesz — pracuj na 100%, jeżeli się bawisz — baw się na 100% ................................................................................. 101 Zaplanuj swój wolny czas ......................................................................... 102 Stawiaj sobie cele zawodowe oraz osobiste ............................................. 105 Uprawiaj regularnie sport ......................................................................... 105

Rozdział 10. A może praca na własny rachunek?

111

Wady i zalety bycia na swoim ................................................................... 118 Jak się przygotować do odejścia z etatu i pójścia na swoje? ...................... 122

Zakończenie

123

Po pierwsze: więcej się chwal .................................................................. 123 Po drugie: nie płacz w pracy ..................................................................... 124 Po trzecie: nie oczekuj, że wszyscy będą Cię lubili .................................. 124 Po czwarte: zawsze szukaj złotego środka ............................................... 125

Bibliografia

127

4 Kup książkę

Poleć książkę


Ro z d z i a  7 . Pr o s t  d r o g  do awansu

Jeste naprawd dobra w tym, co robisz, osigasz znakomite efekty i wydawaoby si, e do awansu masz tylko jeden may krok. Jednak okazuje si, e to kto inny awansuje, w dodatku jest to kto, kto wcale nie by lepszy od Ciebie. Mylaa, e jeli bdziesz dobrym pracownikiem, to automatycznie dostaniesz propozycj przejcia na wysze stanowisko, ale okazao si, e stao si zupenie inaczej. By moe zastanawiaa si nieraz, dlaczego tak si dzieje? Dlaczego nie zawsze awansuj najlepsi i dlaczego tak czsto masz wraenie, e awans wie si z jak gr, której zasad nikt nikomu nigdy nie ogosi, a jednoczenie kae mu w ni gra? Zgadza si. Dobrze mylisz. Aby awansowa, musisz pozna zasady gry. Musisz w dodatku pozna je sama, bo raczej mao kto Ci w tym pomoe. Ale pociesz Ci — rozpracowanie tych regu nie jest wcale takie trudne jakby si to mogo wydawa. Co prawda

Kup książkę

Poleć książkę


KARIERA NA WYSOKICH OBCASACH

w kadej firmie te reguy rozmaicie s skonfigurowane, jednak jeeli poznasz podstawowe zasady, to o wiele atwiej Ci bdzie wygra w tym wycigu i dosta nareszcie wyczekany awans. Zapoznaj si z poniszymi zasadami i zaleceniami i sprawd , które z nich moesz wcieli w ycie ju teraz.

Jako pracy jest wana, ale nie decydujca Przede wszystkim musisz spenia wymogi i oczekiwania zwizane z celami, liczbami, efektami, które da si w jaki sposób zbada, zmierzy i jasno przedstawi. To istotne, lecz jednoczenie sukces nie sprowadza si tylko do doskonaej pracy i osiganych wyników. Jeeli jeste dobrym pracownikiem i osigasz znakomite wyniki — to wspaniale, moe za kilka lat, w czasie których bdziesz równie ciko pracowaa i osigaa coraz to lepsze wyniki, w kocu kto zechce to dostrzec i askawie uzna, e mogaby si stara o jakie wysze stanowisko… Ale chyba nie o to Ci chodzi, prawda? Chcesz osign sukces szybciej ni za te X lat, kiedy to Twoi prni, wietnie sobie radzcy koledzy bd raz za razem dostawa co, co ju od dawna mogo by Twoje. Do znakomitych wyników potrzebujesz zatem doda inne elementy, które zbli Ci do celu. Weronika przez 10 lat pracowaa w tej samej firmie, co jaki czas zmieniajc tylko stanowiska. Nie by to jednak nigdy awans, tylko przesunicia poziome. Jej przeoeni byli bardzo zadowoleni z wyników pracy Weroniki, chwalili j za kadym razem, nagradzali, bo Weronika bya wanym ogniwem w kadym zespole, w którym pracowaa. Miaa ogromn wiedz, szerokie dowiadczenie zawodowe, du wnikliwo, intuicj zawodow, bya te lubiana przez wspópracowników i klientów. Czsto wygrywaa konkursy na pracownika kwartau. Jednak ani razu nikt nie zaproponowa Weronice, by obja zarzdzanie zespoem. Dopiero, gdy kolejny raz wesza 72 Kup książkę

Poleć książkę


PROST DROG DO AWANSU

do nowego zespou, po jakim czasie gdy szukano kogo, kto obejmie przywództwo w tym zespole, Weronika dostaa propozycj objcia stanowiska menederskiego. I tak te si stao. Jednak po trzech miesicach okazao si, e efekty pracy Weroniki nie s ju tak dobre jak kiedy, robi ona coraz wicej bdów i pomyek, jej decyzje byy czsto niezrozumiae, a zespó coraz czciej skary si na wspóprac z Weronik. Pamitaj, e by wietnym specjalist to jedno, a radzi sobie na stanowisku menederskim to drugie. I dlatego wanie to nie jako pracy decyduje o tym, czy kto otrzyma awans.

Speniaj oczekiwania, a nawet przekraczaj je Robienie tego, co powinien robi pracownik na danym stanowisku, to dopiero pocztek. Absolutne minimum to zawsze robi to, do czego si zobowizao. W zwizku z pokadanymi w Tobie oczekiwaniami — czy wiesz, czego si od Ciebie oczekuje? A czy wiesz, czego oczekuje si od kogo, kto ma awansowa na wysze stanowisko? Pó biedy, gdy oczekiwania s Ci jasno komunikowane — wtedy atwo jest je osign, bo wiesz, na czym si masz koncentrowa. A co w przypadku, gdy oczekiwania nie s wyraane wprost, ale za to jeste rozliczana z nich przez swojego szefa, gdy przychodzi czas na decyzj o tym, komu da awans? Jest trudniej, ale nie jest tragicznie. To, co zawsze doceni Twoi przeoeni, to wykonywanie dodatkowej pracy ponad to, czego si od Ciebie wymaga. Dobrym pomysem bdzie te poproszenie przeoonego o wyjanienie jego oczekiwa dotyczcych i Ciebie, i wspópracy midzy wami. Po prostu zapytaj go o to i popro o konkretn odpowied . Edyta marzya o awansie. Od lat pracowaa na tym samym stanowisku, miaa bardzo dobre wyniki pracy, szefowa j nieustannie chwalia, ale gdy przychodzi czas, w którym wybierano osoby do 73 Kup książkę

Poleć książkę


KARIERA NA WYSOKICH OBCASACH

awansu, Edyta bya za kadym razem pomijana. Za kadym razem wydawao si, e awans jest ju blisko, ale ostatecznie okazywao si, e to kto inny dosta wysze stanowisko, a nie ona. Edyta dowiedziaa si, e powinna zacz przekracza stawiane przed ni oczekiwania, bo jak dotd po prostu je tylko speniaa. A to zdecydowanie za mao, gdy chodzi o awans. Nie wiedziaa jednak, co zrobi, aby szefowa zobaczya, e Edyta traktuje serio swoj prac i zaley jej na tym, aby by wan czci firmy. Pewnego dnia, kiedy przechodzia obok ciany z rozlepionymi plakatami korporacyjnymi, jej uwag przykuo jedno z ogosze . Widziaa je ju setki razy, ale dopiero teraz doznaa olnienia patrzc na nie. Na plakacie byy wypisane wartoci firmy. Wartoci, które dotychczas traktowaa jako korporacyjn konieczno, propagand, nawet lekko ironicznie, bo kojarzyo jej si to ze szkolnymi akademiami pierwszomajowymi z dawnych czasów. Tym razem tre plakatu j zainspirowaa! „Zadowolenie klienta, wspópraca, innowacyjno, rzetelno, szacunek”. Po raz pierwszy zobaczya w nich nie frazesy, ale konkretny drogowskaz precyzujcy oczekiwania. Wrócia do swojego biurka z zupenie nowym podejciem do wasnej pracy i wasnej roli w firmie. Trzy miesice póniej szefowa poprosia Edyt o rozmow, w czasie której powiedziaa jej, e widzc jej dziaania w ostatnich miesicach, postanowia wnioskowa o awans dla Edyty. Edyta w ko cu miaa to, na co tyle czasu czekaa.

Zrozum szefa To, co przyniesie Ci znakomite efekty w Twojej drodze do awansu, to zrozumienie Twojego szefa, uatwianie mu pracy oraz poznanie jego celów. Po co? Po to, aby pomoga mu te cele osign. 74 Kup książkę

Poleć książkę


PROST DROG DO AWANSU

Idealnie by byo, gdyby moga dowiedzie si, w jaki sposób i za co Twój szef jest oceniany przez jego przeoonych, a take z czym si wie ta ocena. Po co Ci to? Otó po to, aby moga pomóc mu dosta jak najlepsz ocen i wice si z ni przywileje. Moesz by pewna, e jeeli dziki Tobie jego praca bdzie budzia uznanie i bdzie odnosi sukcesy — nie zapomni o Tobie wtedy, gdy przyjdzie czas na decydowanie o tym, komu da awans. Bd sojusznikiem swojego szefa i dbaj o to, by zawsze dobrze wypada w oczach swoich przeoonych i klientów. Zadbaj te o to, by cieszy si dobr reputacj w zespole, w którym pracujesz. Wiem, czasami moe by trudno. Zwaszcza wtedy, gdy nie do koca zgadzasz si z pogldami i decyzjami szefa. Dlatego jeeli mylisz powanie o awansie i naprawd zaley Ci, by go dosta, wane jest, aby najpierw zrozumiaa swojego szefa. Moesz w tym celu pomóc sobie krótkim wiczeniem. Postaw si w sytuacji swojego szefa. Nie patrz przez chwil na dan sytuacj swoimi oczami. Sta w jego pozycji, uwiadom sobie wszystkie „za” i „przeciw”, ale nie ze swojej perspektywy, tylko z jego. Postaraj si dotrze do wewntrznych powodów szefa, dla których zachowuje si on wanie tak, jak si zachowuje, dla których wyraa on wanie takie opinie, jakie syszysz. Wyczuj jego tok mylenia i zrozum przyczyny jego dziaa. Poka, e jeste godna zaufania, e warto obdarzy Ci zaufaniem, bo nie naduyjesz tego. Nastpnie postaraj si o to, by odby z szefem rozmow. Moe by na gruncie mniej oficjalnym, np. w trakcie lunchu albo wspólnej podróy na spotkanie do kontrahenta. Szef musi poczu si na tyle swobodnie, eby chcia mówi o stylu swojej pracy i zwizanych z ni planach komu, z kim by moe do tej pory nigdy o tym nie rozmawia. To delikatna materia, bo nie zawsze przeoeni mówi podwadnym o swoich celach. Niemniej, jeeli uda Ci si tego dowiedzie — bdziesz miaa 75 Kup książkę

Poleć książkę


KARIERA NA WYSOKICH OBCASACH

znacznie uatwione zadanie. Wprost zaproponuj mu swoje wsparcie. Jeeli masz z szefem dobre relacje, bdzie prociej. Jeeli Twoje relacje z nim nie nale do najatwiejszych, zadanie bdzie trudniejsze. Musisz wtedy odczytywa niezbdne informacje z tego, co szef mówi midzy wierszami, z jego zachowania, decyzji, dziaa. I tutaj masz znaczn przewag nad mczyznami, bo to my, kobiety, radzimy sobie znacznie lepiej w odczytywaniu mowy ciaa innych ludzi i wysnuwaniu wniosków z ich zachowa. Wykorzystaj t przewag dla swojej drogi do awansu!

Ksztatuj swoj pozycj Musisz zadba, aby odpowiedni ludzie w firmie wiedzieli, kim jeste oraz czym si zajmujesz. Ty i Twoja praca musisz by widoczna dla innych, musisz si wyróni na tle innych i da si zapamita, gdy to moe przybliy Ci do Twojego celu. Wyobra sobie, e chcesz kupi nowy paszcz. Idziesz do sklepu, w którym sprzedaj mnóstwo rónych paszczy. W jaki sposób podejmiesz decyzj, który paszcz wybra? Pewnie zastanowisz si, do czego ten paszcz jest Ci potrzebny. Czy ma by ciepy, na zim, czy te nieco lejszy na jesie, czy preferujesz kolory naturalne i pasujce „do wszystkiego”, czy te szukasz czego o konkretnym, zdecydowanym i intensywnym kolorze itp. Na tej podstawie sprawdzisz, który z paszczy najlepiej wpasowuje si w Twoje wymagania. Podobnie dzieje si, gdy meneder wybiera kogo do wykonania konkretnego, istotnego zadania. Sprawdza, jakie kompetencje s do tego potrzebne, i sporód osób w swoim zespole wybiera t, która te kompetencje ma. Powinna zatem mie wiadomo tego, jakie s Twoje kompetencje i co wyrónia Ci sporód innych osób w zespole. Co moe by wartociowe dla innych, co sob repre76 Kup książkę

Poleć książkę


PROST DROG DO AWANSU

zentujesz, jakie Twoje umiejtnoci s do tego stopnia atrakcyjne, by zostaa wybrana do wykonania kluczowego zadania? Znajd swoje specyficzne umiejtnoci, co wyjtkowego i szczególnego w Twoim sposobie pracy. Zastanów si, jakie s Twoje mocne strony zawodowe, i przy kadej moliwej okazji demonstruj je tak, by bya pierwszym wyborem Twojego szefa, gdy bdzie myla o tym, komu powierzy wane zadanie. Zadbaj o to, aby znali Ci waciwi ludzie, tzn. ci, którzy mog wpyn na Twoj karier. By moe w pierwszej chwili pomylisz: „Przecie na moj karier moe mie wpyw tylko mój szef!”. Czy na pewno? Pomyl o swoich kolegach z zespou, przeoonym Twojego szefa, wspópracownikach, wszystkich tych, z którymi Twój szef ma dobre i czste kontakty. Która z tych osób moe w jaki sposób przyczyni si do tego, e awansujesz lub nie? Wane jest, aby te osoby miay o Tobie dobre zdanie. Zatem jeeli jeste w sytuacji, w której kto, kogo masz na licie osób mogcych wpyn na Twoj pozycj w firmie, niespecjalnie Ci sprzyja — zadbaj ze szczególn trosk o to, by zmieni t sytuacj. Musisz sprawi, aby pierwszym skojarzeniem takiej osoby na informacj o Twoim awansie bya myl: „To doskonay wybór!”. Ksztatuj swoj pozycj na podstawie tego, co by chciaa, by inni o Tobie wiedzieli, i komu chcesz si przede wszystkim pokazywa jako profesjonalistka godna najlepszych stanowisk.

Twórz sie kontaktów Nie jeste w stanie urzeczywistni swoich planów i marze, jeli nie skorzystasz z pomocy innych ludzi. I to zarówno w pracy, jak i w yciu prywatnym. Cokolwiek robisz, potrzebujesz innych osób, które bd Ci wspiera i pomaga Ci. Ale pamitaj, e Ty penisz dokadnie tak sam rol — wspierasz i pomagasz innym. Kada 77 Kup książkę

Poleć książkę


KARIERA NA WYSOKICH OBCASACH

osoba, któr spotykasz, moe by kim, kto w przyszoci zaway na Twoich losach i spowoduje, e bdziesz zupenie gdzie indziej w swoim yciu zawodowym ni teraz. Kada osoba moe by t, dziki której ze zdwojon si wybijesz si ponad innych i osigniesz swój cel. Dlatego bd zawsze gotowa do nawizywania relacji i traktuj je jak szans. Dziki temu moesz znale  sojuszników w najmniej oczekiwanych miejscach. Utrzymuj kontakty z osobami, które s w Twojej sieci kontaktów, pielgnuj te relacje regularnie, niczego nie przyspieszaj i daj sobie czas, aby nawizaa si midzy wami autentyczna wi . Zastosuj si do jednej z najwaniejszych zasad networkingu: zanim o co poprosisz, najpierw daj co od siebie. Pomagaj, dawaj, wspieraj, bd gotowa, by co dla kogo zrobi, i dopiero na kocu popro o pomoc dla siebie. Jeeli nie zastosujesz tej kolejnoci i od razu po poznaniu kogo bdziesz oczekiwa, e otrzymasz pomoc i skorzystasz z tej znajomoci, przytoczysz t relacj swoimi oczekiwaniami i roszczeniowoci i nic z niej nie bdzie. Zwidnie jak niepodlewany kwiatek. Nie tra dobrych i wartociowych znajomoci z ciekawymi lud mi przez swoj zachanno, arogancj i gupot. Spraw, by ludzie chcieli si z Tob kontaktowa. Bd dla nich kim, kto moe im zaoferowa co wartociowego, interesujcego i atrakcyjnego. Miej na uwadze zwaszcza tych, którzy bd na równi z Tob, gdy awansujesz. Zadbaj, by chcieli mie Ci w swoim gronie. Pro o pomoc, gdy przyjdzie na to czas. Nie oczekuj, e kto si sam domyli, czego Ci potrzeba. Nikt nie jest jasnowidzem i nikt nie ma daru czytania w cudzych mylach. Jeeli czego chcesz, powiedz o tym. Inaczej zamykasz sobie drzwi do sukcesu, bo co to za zwycizca, który nie potrafi wyartykuowa swojej proby czy yczenia?

78 Kup książkę

Poleć książkę


Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdzi kiem i klas osi gn sukces zawod...  

Bycie kobietą w męskim świecie nie jest łatwe. Bycie kobietą i awansowanie w męskim świecie może wręcz wydawać się niemożliwe! Jednak spokoj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you