Page 1


Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: ULABUKA na podstawie koncepcji Eweliny Skowrońskiej i Roberta Antolaka

Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/jaszko Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-2734-9 Copyright © Joanna Krysińska 2012 Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci

Prolog

7

Wprowadzenie

9

1. Jak nie da si wrobi w bycie duitem, czyli kilka zasad przetrwania

11

Zasada 1. Wyrafinowana technika 4D, czyli wchodzenia komu w cztery litery Zasada 2. W korporacji s równi i równiejsi Zasada 3. Osoby na stanowisku wyszym od twojego traktuj jak (zgnie) jajo Zasada 4. Dobrze yj z asystentk swojego szefa Zasada 5. Mimikra Zasada 6. Jak pracowa w tzw. open space i… nie zwariowa Zasada 7. Unikaj plotkarzy Zasada 8. Nie traktuj z góry pracowników administracji, ksigowoci i dziau IT Zasada 9. Rozpoznaj swojego wroga

12 15 17 19 22 23 24 26 27

2. Walka o ogie, czyli podstawowa wiedza o strategiach postpowania w korporacji Strategia 1. Obrona przez atak Strategia 2. Taktyka dupokrywek Strategia 3. Masa ego Strategia 4. Taktyka Chrystusa narodów Strategia 5. Taktyka nicnierobienia Strategia 6. ciema

Kup książkę

35 35 39 40 44 46 49

Poleć książkę


4

|

HOMO CORPORATICUS

Strategia 7. Slalom gigant, czyli o marnowaniu czasu, uciekaniu od odpowiedzialnoci i unikaniu konfrontacji Strategia 8. O funkcji jzyka rynsztokowego w obronie wasnej Strategia 9. Metoda na lokalnego kacyka

54 59 60

3. Jak grza swoj buk na jachcie, udawa zarobionego i mie z tego kokosy, czyli jak zadba o swój PR i zaistnie w korporacji 63 Naganianie ogromu swojej pracy Selektywne zostawanie po godzinach Popadanie w samouwielbienie Ogaszanie wszem i wobec, jak bardzo jeste rozchwytywany Podpisywanie si pod wszystkimi pomysami Pisanie pochwalnych maili na wasny temat Autopromocja w gazetce firmowej Wykazywanie si za wszelk cen

4. Korporacyjna msza, czyli telekonferencje, briefingi, brainstormy, statusy, dywaniki i inne rodzaje spotka Jestem na spotkaniu, wic dobrze si bawi Telekonferencja, czyli spotkanie bez wychodzenia z biura Slalom gigant, czyli o unikaniu spotka bezproduktywnych „Wiecie, rozumiecie”, czyli spotkanie na szczycie Taniec godowy na spotkaniach pochwalnych Wind na szafot Burza mózgów czy pranie mózgu? Catering, czyli o niebezpiecze stwach jedzenia kanapek z pietruszk Spotkanie tête-à-tête z dyrekcj, czyli tzw. dywanik W weekend bd si integrowa Jak ci widz... czyli o jzyku ciaa na spotkaniach

5. Taktyka czowieka sukcesu, czyli jak awansowa w strukturach korporacji Poka mi, kogo znasz Kariera przez zasiedzenie Kariera w wersji turbo

Kup książkę

64 64 66 67 68 69 70 71

73 74 75 77 79 83 85 88 90 92 93 97

101 102 105 106

Poleć książkę


SPIS TRECI

Blokada awansu Mój m jest z zawodu dyrektorem, prosz pani Metoda na komisj ledcz ds. wykrocze przeciwko firmie

|

5

110 111 112

6. Korporacyjna propaganda sukcesu, czyli jak sobie nie da zrobi wody z mózgu

117

O przyja ni pracodawcy ze swoimi pracownikami Kodeks etycznego zachowania Wiersze o prezesach i poematy o rosncej sprzeday Zawsze zgodnie z nurtem partii, tfu, firmy Ja ci oceniam, ty mnie oceniasz, my ich oceniamy Guru naszej firmy? A, masz na myli Johna... Ponglish, czyli korpojzyk Znaczenia ukryte midzy sowami

119 120 121 123 126 131 132 135

7. Ex-pat club, czyli o cudzoziemcach w korporacjach Japo czycy chodz parami Ciao bello Italiano Pardon my French

8. Jak usun z mózgu zepsuty ukad scalony z twoj firm, czyli o sztuce rozsta

Kup książkę

139 140 143 145

149

Poleć książkę


6

|

HOMO CORPORATICUS

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 3.

Jak grza swoj bu k na jachcie, udawa zarobionego i mie z tego kokosy, czyli jak zadba o swój PR i zaistnie w korporacji

Umiejtny wasny PR jest jak dopalacz dla kariery. I o tyle jest lepszy od rodków wspomagajcych, e nic nie kosztuje, nie ma po nim skutków ubocznych, a wzrost nastroju gwarantowany. Stosowanie wasnego PR-u jest wyzwaniem. Bo eby sztuk t uprawia z wdzikiem, nie szarujc i nie wzbudzajc powszechnego odruchu wymiotnego, trzeba mie wrodzony talent. Co nie znaczy, e nie mona si tego nauczy. Mona. A nawet trzeba. Bez tej wanej umiejtnoci polegniesz na pierwszym zakrcie korporacyjnej kariery. Problem z promowaniem siebie polega midzy innymi na tym, e wielu z nas ma bardzo kruche poczucie wasnej wartoci. Wini mona za to nasze wychowanie. Nasze urazy. To, e jestemy nadmiernie skromni. Nie wyskakujemy przed szereg z pomysami, nawet jeli wydaj si nam dobre, bo boimy si omieszenia. Nie umiemy chwali si swoimi osigniciami. A jak si nam co uda, bagatelizujemy swój sukces. Jeli chcesz zaistnie w korporacji, musisz przede wszystkim postara si, by byo o tobie gono. Jeli twoje poczucie wasnej wartoci jest sabe, udaj si na terapi. Albo pracuj nad nim. Niewane jak — chodzi o to, eby CO z tym zrobi. Sam zobaczysz, jak ci si przyda wiara we wasne siy. Twój wasny PR bdzie dwa razy skuteczniejszy. W jaki sposób moesz si dobrze

Kup książkę

Poleć książkę


64

|

HOMO CORPORATICUS

wypromowa w firmie, w której pracujesz? Skorzystaj z poniszych propozycji.

Naganianie ogromu swojej pracy Najprociej to zrobi, jeli siedzisz na otwartej przestrzeni biurowej. Dam sobie rk uci, e skoro czytasz t ksik, to nie jeste czonkiem kadry zarzdzajcej (a jeli jeste, to ycz miej lektury), tylko — bez obrazy — zwykym pracownikiem, który nie ma swojego gabinetu, masz wic doskonae pole do popisu (sic!), jeli chodzi o naganianie ogromu swojej pracy. Rób to najlepiej wtedy, kiedy ktem oka widzisz, e przez wasze „poletko” przechodzi szef i na waszej „hali produkcyjnej” jest maksymalnie duo osób. Moesz to zrobi, niby utyskujc na swój los. Na przykad: „Ja mam dzisiaj do napisania pi raportów. Jak sobie z tym poradz?”. Albo: „Dzisiaj kibluj tu do zwycistwa. Mam tyle roboty, e nie mam czasu nawet na kaw”. Przy czym tak naprawd wcale nie musisz mie A tyle pracy. Po prostu „troch” j wyolbrzymiasz. Efekt jest taki, e twoi ssiedzi z open space’u wiedz, ile masz pracy. A moe i szef to zauway. I otrzymasz etykiet zapracowanego, a o to chodzi.

Selektywne zostawanie po godzinach Jak moesz zareklamowa si swojemu szefowi, e jeste pracowity? Zostawaj CZASEM po godzinach. Mylenie w korporacji jest takie: „Siedzi po godzinach? Znaczy: powica si pracy, jest przydatny. Pacimy mu duo, ale to si opaca, bo chopak (dziewczyna) haruje jak wó”. Jak jest w rzeczywistoci? Jest tak, e tylko pracoholicy albo ludzie regularnie biorcy koks s w stanie pracowa po 12 godzin dziennie 7 dni w tygodniu. I nikt mi nie powie, e jest inaczej. Co moesz zrobi, eby si nie wyko czy? To znaczy, eby nie kiblowa dzie w dzie do pónocy, bo przecie poza prac masz jakie ycie? A wic zostawaj po godzinach, ale tylko wtedy, kiedy...

Kup książkę

Poleć książkę


JAK ZADBA O SWÓJ PR I ZAISTNIE W KORPORACJI

|

65

twój szef zostaje. Jeli jest sprytny, to nie pracuje wicej ni 8 godzin jak ostatni naiwniak, tylko stosuje jedn ze strategii opisanych we wczeniejszych rozdziaach. Nie ukrywam, e masz przerbane, jeli twój przeoony prawie nigdy nie wychodzi z pracy. Znaczy si, e albo pracoholik, albo bierze. Wtedy ta taktyka niestety ley. I musisz wymyli co, eby si obroni. Moe zmie szefa. Albo go wygry i wprowad nowe zasady. Czemu nie? Ale zaómy, e masz szefa, który sam gra w korporacyjne gry i si nie przepracowuje (myl, e odkryjesz to bardzo szybko). I zaómy, e akurat dzi przyjecha szef regionalny, który lubi robi wieczorny obchód po biurze, sprawdzajc, kto siedzi po godzinach i buduje chwa firmy. Wymknij si dyskretnie o zwykej godzinie, przy czym zostaw: otwarty komputer, jaki niedopity kubek z kaw, nieposprztane papiery, które maj stworzy wraenie, e poszede na przykad do toalety, w razie gdyby regionalny robi obchód wczeniej (ale tego ci nie ycz, bo ty przecie masz plan). Po godzinie wró (te dyskretnie!) i udawaj pogronego w pracy. Jeli szef regionalny robi obchód biura koo godz. 19 i poklepuje swoich wiernych onierzy, ty jeste na wygranej pozycji. Wikszo pracowników posza do domu — w mniemaniu szefa znaczy to, e si leni, bo jak mona o 19 ju by w domu — ty punktujesz. Moesz nawet zagai, e wanie gasisz jaki poar, który wam Ukraina albo Estonia spowodowaa. Proste? Proste. Znam przypadek pewnej osoby, która robi tak od lat. I taka debilna taktyka dziaa niezmiennie na wszystkich szefów regionów. Mao tego, ta pani, bo to akurat jest kobieta, dostaje nawet od nich kwiaty za dobr robot, które potem trzyma do momentu, a bd suchymi badylami — „...bo to przecie od szefa”. Swoj drog te kwiaty to te niezy wasny PR. I wskazówka dla ciebie. Jeli chodzi o wasn autopromocj, liczy si — przepraszam, e naduyj tego sowa — kreatywno.

Kup książkę

Poleć książkę


66

|

HOMO CORPORATICUS

Oprócz selektywnego zostawania po godzinach, pisz maile ze subowego konta, oczywicie z domu, i to najlepiej w okolicach pónocy, z opcj do wiadomoci szefa i wszystkich witych. Dobrze te jest widziane pisanie maili subowych w weekend, a take w prywatnej podróy. Generalnie dziaa wszystko, co potwierdza fakt twojego megazapracowania. Moliwoci masz duo. Kto wie? Moe zostaniesz mistrzem, jeli chodzi o naganianie swojej osoby. ycz ci tego.

Popadanie w samouwielbienie Chodzi o schemat zachowa pt. „Jaki (jaka) to ja jestem wietny (wietna)!”. Zdaj sobie spraw, e brzmi debilnie. Jak to? Mam chwali sam siebie? Tak. Masz to robi. Tym sposobem sam zaczniesz wierzy w swoj „wielko”, a tak wypracowana pewno siebie tylko ci pomoe w karierze. Dobrym miejscem do tego typu aktów samouwielbienia jest znowu open space z jak najwiksz widowni. I nie ograniczaj si. Moesz to robi take na wewntrznych spotkaniach. A jeli masz tupet, nawet na spotkaniach zewntrznych. Kiedy opowiadasz o swoim projekcie, zawsze ko cz puent: „Ja naprawd uwaam, e zrobiem (zrobiam) kawa dobrej roboty. Gdyby nie ja, ten projekt na pewno nie poszedby tak dobrze”. I tak dalej w ten dese . Musisz to robi z przekonaniem i pasj. I najlepiej przy duym audytorium z szefem na czele. Ja to nazywam uprawianiem ekshibicjonizmu profesjonalnego. Opowiadaj, jak radzie (radzia) sobie z problemami i jak TY uratowae (uratowaa) firm przed katastrof na miar Titanica. S osoby, które popadaj w tak skrajny ekshibicjonizm profesjonalny, e potrafi zdominowa poniedziakowe spotkania ustalajce plan gry na cay tydzie dla firmy. Nawet szef tego moe nie zdziery. I moe skasowa takie spotkania, eby nie marnowa swojego czasu na wystpy firmowych ekshibicjonistów. Dlatego trzeba uwaa, eby nie przegi. Bo bdc za

Kup książkę

Poleć książkę


JAK ZADBA O SWÓJ PR I ZAISTNIE W KORPORACJI

|

67

bardzo „naj”, mona straci swoj profesjonaln wiarygodno. Po pewnym czasie nikt takiej osoby nie bdzie w stanie sucha. Zalecam wic umiar. Ale pewna doza samouwielbienia jest konieczna, eby inni ci zauwayli. Niekoniecznie uwielbiali. Ale przecie w pracy nie musicie si wszyscy lubi, prawda? Jeli ju nauczysz si samochwalstwa w gronie swoich kolegów, spróbuj chwalenia si — jakby mimochodem — przed szefem. Zaómy, e twój szef przyszed pogawdzi do twojego kolegi z boksu, a ty — tu licz na twoje zdolnoci dyplomatyczne — dyskretnie przybliasz si do nich, niby przysuchujc si ich rozmowie, po czym zagajasz na temat projektu, który ty prowadzie (warunek konieczny: projekt ten musi odnie sukces), i pó-pytajc, pó-stwierdzajc, mówisz: „Wiesz, e autorem tego projektu jestem ja?”. Musisz to zrobi z wdzikiem i bardzo naturalnie, inaczej nici z wasnego PR-u. Ale to proste. Uda ci si. Szef skinie gow, nawet jeli nie bdzie wiedzia, e to ty jeste ojcem tego sukcesu. Gwarantuj ci, e zostaniesz zapamitany.

Ogaszanie wszem i wobec, jak bardzo jeste rozchwytywany Powszechnie wiadomo, e rozchwytywani s tylko dobrzy pracownicy. Dlatego — nawet jeli to si troch mija z prawd — opowiadaj kademu plotkarzowi, jaki si nawinie pod rk, o swoim zawodowym powodzeniu. Ale uwaga. Musisz to robi w czasie przeszym — tzn. mówi o sukcesach, które osigae, ZANIM przyszede do obecnego miejsca pracy. Inaczej plotkarze przekrc twoje rewelacje i moe si okaza, e musisz szuka pracy. A zatem nie auj sobie i chwal si, kto to chcia ci zatrudni, ale ty wybrae obecn firm. Moesz te markowa, e dzwoni do ciebie headhunter, i gono owiadcza, e nie jeste obecnie zainteresowany zmian pracy, bo jest ci tu dobrze. Takie co te nie le dziaa.

Kup książkę

Poleć książkę


Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji  

Nie martw się — w ciemnym korporacyjnym korytarzu zaświeciło światełko nadziei. Czytając te słowa, robisz właśnie ku niemu pierwszy kr...