Page 1


Tytuł oryginału: Click Millionaires: Work Less, Live More with an Internet Business You Love Tłumaczenie: Adam Bąk Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-7011-6 © 2012 C. Scott Fedewa. All rights reserved. This publication may not be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of AMACOM, a division of American Management Association, 1601 Broadway, New York, NY 10019. This published in arrangement with AMACOM, a division of American Management Association, New York. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/clicmi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci

Wprowadzenie ................................................................................................9 CZ I

ZAPLANUJ NA NOWO SWÓJ STYL YCIA I ODNIE SUKCES

1 Pracuj mniej, yj bardziej i zosta click millionaire’em .................17 2 Pasja kontra dochody — okrel wasne cele w yciu ......................27 3 Jak przeprojektowa swoje ycie i biznes? ......................................33 4 Projektowanie stylu ycia click millionaire’a — wiczenia ............39 CZ II

BIZNESOWY STYL YCIA CLICK MILLIONAIRE’A

5 Reguy sukcesu dla biznesowego stylu ycia click millionaire’a ....51 6 Jak zosta niszowym ekspertem internetowym? Strategie .............63 7 Jak zosta ekspertem? Zdumiewajcy 10-etapowy program

click millionaire’a ..............................................................................75 CZ III NAJLEPSZE POMYSY NA BIZNESOWY (INTERNETOWY) STYL YCIA

8 Najprostszy sposób na pocztek — cyfrowe publikacje .................81 9 Publikowanie dochodowych noozli ................................................89 10 Zaloguj si i bloguj ...........................................................................99 11 Zarabiaj jako autor podcastów i gwiazda radia internetowego .....109 12 Twój wasny (internetowy) program telewizyjny ........................121 13 Sieci spoecznociowe — dla rozrywki i pienidzy ......................133 14 Prosta sprzeda towarów cyfrowych

i produktów informacyjnych .........................................................147

Kup książkę

Poleć książkę


8

Click millionaires, czyli internetowi milionerzy

CZ IV GDY NIE MASZ WASNEGO PRODUKTU

15 Promowanie i sprzeda cudzych produktów ............................... 159 16 Marketing wielopoziomowy, czyli prawda o MLM .................... 165 17 Wolno, elastyczno i zabawa — bycie wolnym strzelcem

jako strategia stylu ycia ................................................................. 173 18 Naladowcy milionerów (i miliarderów) ..................................... 185 CZ V

JAK ZNALE SWOJ NISZ W INTERNECIE?

19 Jak przycign uwag i zbudowa dochodow

spoeczno niszow? ..................................................................... 193 20 Metody identyfikowania nisz biznesowych click millionaires .... 201 21 Sprawd potrzeby klientów, nim zmarnujesz czas ...................... 215 CZ VI SPRAWY PRAKTYCZNE. BUDOWANIE BIZNESU I ZARABIANIE

22 Narzdzia do tworzenia systemów click millionaires .................. 225 23 Proste strategie publikowania treci .............................................. 231 24 Sekrety reklamy internetowej ........................................................ 237 CZ VII LEKCJI STYLU YCIA UDZIELAJ INTERNETOWI PRZEDSIBIORCY CLICK MILLIONAIRES

25 Jak wybra najlepszy biznesowy styl ycia? .................................. 247 26 10-etapowy plan dziaania.

Jak zmieni swoje ycie, zaczynajc od dzisiaj ............................. 251 27 Podsumowanie. Skuteczne strategie click millionaires ............... 257

Epilog. Strategie reinwestycyjne click millionaires ................................. 269 Podzikowania ........................................................................................... 273 O autorze ................................................................................................... 275

Kup książkę

Poleć książkę


‚ ‚ ‚

3

‚ ‚ ‚

Jak przeprojektowa swoje ycie i biznes?

Jeeli nie zaplanujesz swojego wasnego ycia, prawdopodobnie bdziesz realizowa plan przygotowany przez kogo innego. Zgadnij, co ten kto zaplanowa dla ciebie. Niewiele. — Jim Rohn, ameryka ski przedsibiorca, autor i specjalista w zakresie motywacji

i smak Twojego stylu ycia click millionaire’a zaley od rodzaju biznesu, jaki chcesz budowa. Dochody, potencja rozwojowy i przyjemno z prowadzenia tego biznesu — wszystko to zaley od Ciebie i wybranego systemu click millionaire’a. Zacznij od wasnych celów i nadaj priorytet swoim sprawom osobistym. Najwaniejsze pytania, na które tylko Ty znasz odpowied , brzmi: ROZMIAR, KSZTA T

x Jak chcesz spdza dni? x Co najbardziej lubisz robi? x Jaki wkad chcesz wnie do otaczajcego Ci wiata?

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


34

Click millionaires, czyli internetowi milionerzy

Kiedy ju na nie odpowiesz, musisz wykona równie cik prac i ustali, co musisz zmieni w swoim yciu, aby móc wprowadzi do niego nowe elementy. Oczywicie pozytywne zmiany to sama przyjemno, ale moe pojawi si te konieczno wprowadzania negatywnych zmian, i to w pierwszej kolejnoci. Jeeli tak jest, to mona to porówna z potrzeb uporzdkowania przestrzeni, nim bdziesz móg zaj si nowymi sprawami. Moe te bdziesz musia przesta robi rzeczy, które wydaj Ci si cenne, wanie po to, aby zrobi w swoim yciu miejsce na wypróbowanie nowych moliwoci. Jak wic przej std tam?

Wybieranie w asnego wiata Dzisiaj duo bardziej ni kiedykolwiek wczeniej moesz elastycznie ukada sobie ycie. W XX wieku pracownicy duych firm musieli równa do szeregu. Poniewa firmy przedkadaj swoje zyski i potrzeby nad Twoje, wymagaj od Ciebie dostosowania si do ich planów, regu, cieek kariery, nadzoru; musisz zaakceptowa ich stawki i uzyska zezwolenie na kade odstpstwo od zasad. Dzi wszystko to nie jest ju koniecznoci. Wiem, e wpojono Ci przekonanie, e nadawanie priorytetu wasnemu stylowi ycia nie jest profesjonalne. Ale kiedy uruchomisz wasny biznes, sam bdziesz musia zdecydowa, co jest profesjonalne. Dzi moesz zacz decydowa o swoim wasnym wiecie, i to w wolnym czasie, po godzinach. Nawet jeeli pracujesz dla kogo innego, to przecie masz wolny czas. Jak go spdzasz? Jeeli nie bdziesz czujny, to go zmarnujesz. Kady ma 24 godziny przez siedem dni w tygodniu, ale niektórzy osigaj zupenie inne wyniki ni pozostali. Zastanów si nad realokacj tego czasu. Mógby zainwestowa go w projekty, które przynios zwroty, czy to w postaci finansowej, czy te osobistej satysfakcji. Nieco uwaniej wybieraj swoje hobby, rozrywki, ksiki, które czytasz, a nawet ludzi, z którymi si spotykasz. Nawet jeeli Twoje obowizki rodzinne czy subowe narzucaj Ci ograniczenia czasowe lub dotyczce miejsca, w którym przebywasz, to przecie internet daje Ci dostp do caego wiata. O kadej porze dnia i nocy

Kup książkę

Poleć książkę


Jak przeprojektowa swoje ycie i biznes?

35

znajdziesz tam miliony osĂłb, do ktĂłrych moesz dotrze za pomoc kilku klikni czy stukni w klawiatur. Internet obniy koszty komunikacji i wspĂłpracy, co przeoyo si te na obnienie ryzyka zwizanego z prowadzeniem dziaalnoci.

Jak zacz

inwestowa swój wolny czas? W jaki sposób rozpoczniesz inwestowanie swojego wolnego czasu, tak aby osign wybrany styl ycia? Wejd do sieci. Na pocztek spróbuj wycisn dodatkowe dziesi minut dziennie. Wejd do sieci i dziaaj celowo, wyszukujc nisze rynkowe, witryny i spoecznoci, wokó których chcesz tworzy swój nowy styl ycia. Jeeli zainwestujesz dziennie dziesi minut na studiowanie oceanografii, kontakty z kucharzami kuchni woskiej czy nauk programowania w PHP, z czasem poczynisz postpy, które przybli Ci do wybranego celu i stan si fundamentem Twojego biznesowego stylu ycia. Jak mawia Connie Mettler, click millionaire, przedsibiorca i wydawca serwisu ArtFairCalendar.com: „Ziarnko do ziarnka, a w kocu zbudujesz zamek�. Porozmawiajmy o szczegóach. Zaómy, e Twoim marzeniem jest nauczenie si francuskiego i regularne podróowanie do Parya; moe nawet chciaby tam zamieszka. Ale jeste uwiziony w codziennej rutynie sprzedawcy w sklepie caodobowym lub wykonujesz w swoim boksie niewolnicz prac dla duej korporacji. Nie jeste zadowolony ze swojego pooenia, marzysz o polepszeniu ycia — chciaby zna francuski, a moe nawet mieszka i pracowa we Francji. Jak zamierzasz osign swój nowy styl ycia? Rozumiem, e nie masz pienidzy, eby po prostu odej, ale moesz wprowadzi zmiany i zacz inwestowa swój wolny czas tak, aby osign zamierzone cele. Moe swój wolny czas po powrocie do domu powiniene powica na kontakty z lud mi, kultur i wyszukiwanie biznesowych moliwoci we‌ Francji? Co powiesz, eby zamiast spdza godziny przed telewizorem czy gra w World of Warcraft i FarmVille, zainwestowa je w spotkania w sieci z Francuzami, nauk jzyka i w ogóle sprawy zwizane z Francj? Wszystkie informacje i ludzi, których potrzebujesz, mona znale  w sieci. Moesz zacz od prostego wyszukiwania za pomoc Google.

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


36

Click millionaires, czyli internetowi milionerzy

To nie jest abstrakcyjna teoria; to nie jest rada typu โ€žpomyl o czym, a to si pojawiโ€. To rada โ€žwrรณ do domu, usid przed komputerem i zacznij od znalezienia francuskich stronโ€.

Stwรณrz sobie nowe ycie w internecie W USA i na wiecie jest mnรณstwo Francuzรณw, ktรณrzy mรณwi po angielsku. A we Francji z kolei jest mnรณstwo ludzi znajcych angielski. I moesz znale  ich w sieci. Wanie w tej chwili s na Facebooku, pisz, czytaj i komentuj blogi, nale do spoecznoci internetowych, w ktรณrych Ty ze swoimi francuskimi zainteresowaniami bdziesz mile widziany. Na YouTube moesz znale  wideo w jzyku francuskim, moesz pobra podcasty w tym jzyku. Niewane, czy faktycznie interesujesz si jzykiem francuskim โ€” to tylko przykad. Zamiast tego moesz chcie zdoby czarny pas w karate, uruchomi firm zajmujc si architektur krajobrazu, odnawia stare samochody, zaj si recyclingiem czy sta si gwiazd YouTube. Chodzi o to, e jeeli zaczniesz odpowiednio inwestowa swรณj czas, to bdziesz mรณg zaj si kad z wymienionych dziedzin czy te dowoln inn, ktรณra przyjdzie Ci do gowy. Wic co powiesz na to, aby uruchomi Google i wyszuka informacje na temat, ktรณry Ci interesuje? I zacz uczestniczy w spoecznociach, korzysta z blogรณw, witryn i podcastรณw. Zao si, e znajdziesz w sieci ludzi, ktรณrzy bd chcieli Ci pozna, poniewa maj takie same zainteresowania. Wrรณmy do naszego przykadu. Zaรณmy, e po kilku tygodniach aktywnoci w sieci masz kilku znajomych mรณwicych po francusku. Zaczynasz spdza swรณj wolny czas, uczc si z nimi francuskiego, moe zacze czyta ksiki w tym jzyku (na pocztek proste teksty dla dzieci), ogldasz w sieci programy francuskie i uczysz si pisa wprost na forum. Moe nawet kto z Twoich nowych znajomych mieszka w Paryu? Zaczynasz zwraca uwag na to, jacy s Twoi nowi znajomi, jakich produktรณw czy usug szukaj i czy je polecaj. Zaczynasz prowadzi blog, publikujesz seri klipรณw wideo, uruchamiasz serwis promocyjny, moe nawet zostae wirtualnym asystentem na pรณ etatu jednego z nowych znajomych (wszystkie te modele biznesowe click millionaires zostay omรณwione w dalszej czci ksiki).

Kup ksiฤ…ลผkฤ™

Poleฤ‡ ksiฤ…ลผkฤ™


Jak przeprojektowa swoje ycie i biznes?

37

Wieczorami pracujesz nad poszerzaniem swoich kontaktów (dziki sieciom spoecznociowym jest to atwiejsze ni kiedykolwiek wczeniej). Poszukaj Francuzów, którzy bd chcieli spdza z Tob czas i pracowa. Wkrótce bdziesz mia przyjació, którzy mieszkaj we Francji. By moe niektórzy z tych, których poznae w sieci, pojawi si kiedy w ssiedztwie; moe bd chcieli si z Tob spotka, by Ci lepiej pozna. Twój francuski jest coraz lepszy. Jacy ludzie mieszkaj i pracuj w Paryu, a przynajmniej spdzaj tam wakacje? Ludzie, którzy maj we Francji przyjació, których masz teraz i Ty! By moe w przyszoci zaprosz Ci w odwiedziny do siebie, do Francji. Twój francuski jest jeszcze lepszy, poznajesz coraz wicej przyjació, coraz lepiej orientujesz si w kulturze i spoeczestwie. Korzystajc z umiejtnoci biznesowych click millionaire’a, których uczy ta ksika, oraz opierajc si na swoim unikalnym, wielokulturowym podejciu, zaczynasz dostrzega nisze biznesowe i oferowane przez nie moliwoci, które s niewidoczne dla osób z zewntrz. Masz wolny czas oraz wsparcie swoich nowych francuskich przyjació — moesz za porednictwem internetu zacz dostarcza im informacje, usugi czy produkty odpowiadajce ich potrzebom, przy okazji zarabiajc troch pienidzy. Jeste na drodze do stania si przedsibiorc oraz szanowanym ekspertem internetowym w sprawach zwizanych z Francj. Kadej nocy, kiedy zegar przestaje odmierza godziny pracy, wkraczasz coraz gbiej we francuski styl ycia; nie musisz rzuca swojej posady, nie musisz nawet wychodzi z domu.

Witaj w wiecie projektowania stylów ycia Voilà! Wykreowae styl ycia, spotykajc si z Francuzami i zarabiajc pienidze, dokadnie tak, jak o tym marzye. Na nowo zdefiniowae swój sukces w oderwaniu od codziennej pracy. Zainwestowae swój czas w nauk jzyka francuskiego za porednictwem internetu i zmienie na zawsze swoje ycie. Jeeli bdziesz mdrze inwestowa swój czas, pojawi si nowe moliwoci, bdziesz móg tworzy wasny styl ycia i decydowa o wiecie, w którym chcesz y. To jest wanie projektowanie stylu ycia — uywasz internetu

Kup książkę

Poleć książkę


38

Click millionaires, czyli internetowi milionerzy

do otwierania drzwi, poszerzania swoich horyzontów i realizowania wasnych potrzeb. Moesz to zrobi — moesz przeorientowa otaczajcy Ci wiat zgodnie z tym, gdzie chcesz by i jak chcesz y. Moesz wybra wiat, w którym yjesz. Czego chcesz? Wszystko jest na wycignicie rki, wystarczy tylko kilka klikni mysz i mdre inwestowanie swojego czasu. To nie s czary, tak dziaa motywacja. Wykonujesz mae, ale konsekwentne kroki, i stale przybliasz si do celu. Im bardziej angaujesz si w kultur, spoeczno czy obszary biznesowe, w których chcesz uczestniczy, tym wicej relacji nawizujesz z innymi lud mi. A im wicej masz relacji, tym wiksza szansa na pojawienie si okazji biznesowych. Ile czasu to zajmie? I jakich zwrotów moesz oczekiwa z realizacji takiej strategii? To zaley od tego, jak bdziesz inwestowa swój czas. Zamiast spdzania czasu, jak robi to wikszo ludzi, sugeruj inwestowanie go w dziaania, które bd wspiera wane cele w Twoim yciu. Jestem pewien, e przy takim podejciu wydarzy si znacznie wicej ni wtedy, gdy po prostu bdziesz siedzia na kanapie, oglda telewizj, rozczula si nad sob czy narzeka na przyjació. Inwestuj swoje ycie lepiej, mdrzej. Zmie swój wiat. Przeprojektuj go tak, aby sta si click millionaire’em, którym przecie chcesz by.

Kup książkę

Poleć książkę


Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasada...  
Advertisement