Page 1


Idź do

Przykładowy rozdział

Spis treści

Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany katalog Zapowiedzi

Twój Twój koszyk koszyk

Dodaj do koszyka

Cennik Cennik ii informacje informacje

Zamów Zamów cennik cennik

Zamów informacje Zamów informacje o nowościach o nowościach

Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet. Mądrość mistrza Sun Tzu w służbie podrywu Autor: Eric Rogell ISBN: 978-83-246-3435-4 Tytuł oryginału: The Art of War for Dating: Master Sun Tzu’s Tactics to Win Over Women Format: 140 × 208, stron: 232

Mistrzowskie strategie uwodzenia

• Jak zdobywać kobiety dzięki mądrości chińskiego taktyka? • Jak strategicznie przygotować się do miłosnych podbojów? • Jak oczarować, uwieść i zwabić do łóżka piękne kobiety? • Jak zostać jedynym zwycięzcą na placu boju i zgarnąć najcenniejsze łupy? Musisz nauczyć się zasad gry. A potem musisz grać lepiej niż inni. Albert Einstein

Sztuka wojny Sun Tzu to jedna z najcenniejszych książek w całej światowej literaturze, nic więc dziwnego, że jej egzemplarz znajduje się w biblioteczce każdego człowieka sukcesu. Czy wiesz jednak, że wojenne strategie Sun Tzu to również bezcenna lekcja w sztuce uwodzenia? Podrywanie kobiet to najprawdziwsza wojna. Możesz powrócić z niej z tarczą… albo na tarczy. Jeśli do tej pory schodziłeś z pola bitwy pokonany przez lepiej przygotowanych taktycznie przeciwników, czas, by to wreszcie zmienić. Twoim największym sprzymierzeńcem na drodze do zwycięstwa zostanie mistrz Sun Tzu, który nie tylko ustalał zasady, strategie oraz metody pokonywania wrogów czy wygrywania wojen, ale udało mu się przy okazji opracować strategie zdobywania kobiet i zaciągania ich do sypialni. Jak się okazuje, istnieje bardzo niewiele różnic między podrywaniem kobiet a dokonywaniem zamachu stanu. Poznaj i zastosuj najskuteczniejsze strategie zdobywania kobiet. W tym celu najpierw musisz dowiedzieć się, jak rozumuje i czego naprawdę potrzebuje płeć piękna, a także odkryć, jak kobiety postrzegają kwestię atrakcyjności. Kolejnym krokiem będzie opanowanie sztuki rozpoczynania rozmowy i czarowania słowem. I jeszcze rzecz najważniejsza: musisz nauczyć się rozpoznawać kobiety, których należy unikać, i zrozumieć, jak przyciągać do siebie Twój ulubiony typ dziewczyn. Jeśli nie planujesz, spodziewaj się porażki!

Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl


Spis treci Podzikowania .................................................. 7 Wstp ................................................................ 9 ROZDZIA 1.

Wstpna ocena .................................................15

Mczyni, którzy poznaj zasady rzdzce sztuk wojenn, odnios zwycistwo. Ci, którzy tego nie zrobi, wróc do domu z niczym. Ponownie.

ROZDZIA 2.

Prowadzenie wojny ..........................................33

Czy jeste przygotowany na podjcie wszelkich dziaa koniecznych do tego, aby wygra ? Ten obóz szkoleniowy nauczy Ci, w jaki sposób zdobywa dziewczyny.

ROZDZIA 3.

Schowany miecz ...............................................51

Nie chodzi o to, w jaki sposób zacign kobiet do óka… Chodzi o sztuk wyczenia jej mechanizmów obronnych i o wygranie bitwy bez koniecznoci dobywania „miecza”.

ROZDZIA 4.

Taktyka, czyli zajmowanie pozycji ..................67

Odpowiednia taktyka oddali od Ciebie moliwo poraki ʊ lub przynajmniej pozwoli Ci przebi si przez jej Tarcz Jdzy.

ROZDZIA 5.

Energia .............................................................79

Sun Tzu powiedzia: „Zatem strategiczna sia znawców walki polega na namierzaniu celu i precyzyjnym uderzeniu”. Dziewczyna stoi przed Tob i czeka na Twój ruch. Nie moesz tego zepsu .

ROZDZIA 6.

Prónia i materia ............................................ 101

„A zatem armia nie moe ustali adnej niezmiennej strategii rozmieszczania si, bo podobnie jak woda nie ma ksztatu”. Naucz si, w jaki sposób zamienia saboci w mocne strony, i zrozum, e aby j do siebie przekona , musisz zachowa czujno .


ROZDZIA 7.

Walka wojskowa ............................................ 117

Nie graj w rosyjsk ruletk swoimi mskimi atrybutami. Chcc znale waciw dziewczyn, zacznij myle o „przyciganiu”, a nie o zabieganiu o jej wzgldy.

ROZDZIA 8.

Dziewi zmiennych ...................................... 137

Czasem nie wszystko idzie zgodnie z planem. Musisz by czujny i elastyczny oraz wiedzie , w jaki sposób radzi sobie z cigle zmieniajc si sytuacj, a take z Blokerami, Matkami Kwokami, Biaymi Rycerzami i Pijaczkami.

ROZDZIA 9.

Manewrowanie armi ..................................... 147

Cho wydaje si to oczywiste, aby poznawa kobiety, musisz chodzi tam, gdzie czsto bywaj. Poznaj map takich miejsc, a take zapoznaj si z list rzeczy, o których trzeba pamita , aby Twój obóz by zawsze przygotowany na nocne manewry.

ROZDZIA 10. Uksztatowanie terenu ................................... 159 Nawet najlepsi wojownicy napotykaj opór. Poznaj metody pokonania najczciej wystpujcych form oporu, z którym spotkasz si na polu bitwy.

ROZDZIA 11. Dziewi terenów ........................................... 177 Sun Tzu wskaza na pewne sytuacje, których trzeba by wiadomym i które wpywaj na zwycistwo. Naucz si, jak sobie z nimi radzi , a nigdy nie zostaniesz zaskoczony ʊ chyba e w sypialni.

ROZDZIA 12. Ataki ogniowe ................................................ 195 Kiedy Sun Tzu czu, e sytuacja wymaga czego wicej ni strzelania z uku, decydowa si na zastosowanie ataków ogniowych. Przypuszczajc atak ogniowy, pamitaj o pewnych wyjtkowo podstpnych sztuczkach, metodach i wskazówkach.

ROZDZIA 13. Zatrudnianie szpiegów ................................... 215 James Bond wykorzystywa Pussy Galore. Ty równie powiniene bra z niego przykad.

Podsumowanie ............................................... 223 Sowniczek ..................................................... 225 O autorze ........................................................ 231

6

_

Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet


ROZDZIA 3.

Schowany miecz

Zawdziczamy redniowieczu dwa najgorsze wynalazki ludzkoci — romantyczn mio oraz proch. — ANDRE MAUROIS

Niniejszy rozdzia nie jest powicony g oszeniu zalet bezpiecznego seksu, nie jest te instrukcj zak adania prezerwatywy. (Chocia jeli zamierzasz wykorzysta t informacj, aby zdoby pokan kolekcj „trofeów”, powiniene ju dawno zrozumie, e bezpieczny seks jest koniecznoci. aden o nierz nie jest dobrym wojownikiem, majc zniszczon bro ). Zamiast tego plan „Schowany miecz” dotyczy umiejtnoci wygrywania walki bez koniecznoci dobywania miecza. Sun Tzu chcia , aby jego genera owie zrozumieli, e „sto zwycistw w stu bitwach nie jest szczytem osigni. Prawdziwym szczytem osigni jest podbicie armii wroga bez walki… Najwaniejsz umiejtnoci w prowadzeniu wojny jest atakowanie planów przeciwnika”. I tego w anie pragniesz podczas nawizywania kontaktu z celami. Pamitaj, e kobiety to przebieg e weteranki tej wojny. W wikszoci sytuacji spo ecznych pojawiaj si z uruchomionym systemem obronnym, z gotowoci do przystpienia do kontrataku w stosunku do kadego faceta, który chce zrobi jaki ruch. Wszystkich tych rzeczy ju dowiadczylimy: nawet niewinne „Cze, mam na imi…” moe


zako czy si zestrzeleniem biednego g upca, zanim uda mu si postawi nog na ich terenie. By oby o wiele prociej zdoby j bez koniecznoci „dobywania miecza z pochwy”. (Co, jeli wszystko pójdzie dobrze, bdziesz robi póniej w swoim mieszkaniu). W jaki wobec tego sposób moesz przebi si przez jej Tarcz Jdzy i unikn bycia po prostu kolejnym durniem w oczach tego, który zapyta j o to, jak kaw pija rano? To proste: musisz sprawi, aby Ci pragn a, aby postrzega a Ci jako kogo bardzo pocigajcego. Nie chodzi tylko o to, aby kobieta porzuci a swoje mechanizmy obronne, ale aby Ci pragn a. Istnieje szereg cech, jakie posiadaj mczyni, które s w stanie uruchomi w kobiecie mechanizmy przycigania — i nie chodzi tutaj o wygld, uminiony brzuch czy rozmiar portfela. I sporód wszystkich cech, które naprawd interesuj kobiety, wymieni naley trzy g ówne, które zdecydowanie przebijaj wszystkie inne. Nie tylko ze wzgldu na to, e skutecznie pomagaj budowa atrakcyjno, ale ze wzgldu na to, i atwo mona je naladowa, nie wymagaj one ca kowitej zmiany osobowoci i mona je szybko zastosowa w praktyce. Pamitaj wic o nastpujcych cechach i nie zapomnij ucielenia je, kiedy wychodzisz „w teren”, poniewa cechy te sprawi, e kobieta zapomni o mechanizmach obronnych szybciej, ni zdo a a cign majtki podczas balu maturalnego.

Sia Nie mówi o tym, ile jeste w stanie wycisn. (Co, szczerze powiedziawszy, robi wraenie jedynie na harcerzykach NFL. I jeszcze na tym facecie z si owni, który nosi spodenki z lycry). Mam na myli trzy specyficzne rodzaje si y, które moesz wykorzysta, aby sprawi, e siedzca przy barze kobieta zacznie Ci pragn: Si  umys u, Si  spo eczn oraz Si  charakteru.

52

_

Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet


Schowany miecz

Sia umysu Powiedzielimy ju odrobin o tej kwestii, ale jeli bdziesz trenowa minie umys u, zdobdziesz umiejtno bycia kim charyzmatycznym, fascynujcym, interesujcym oraz zabawnym. Wspania y wygld moe zapewni Ci poznanie kobiety lub dwóch, ale faceci, którzy s tak bystrzy, jak woda w klozecie, nie zatrzymaj adnej z nich przy sobie zbyt d ugo. Wikszo kobiet potrzebuje stymulacji umys owej tak samo jak stymulacji fizycznej, jeli nie bardziej. Jeli potrafisz pobudzi jej umys — i w zalenoci od dziewczyny, któr obra e sobie za cel, moesz to zrobi za pomoc humoru, fascynujcych opowieci, dyskusji na temat tego, które zespo y grajce indie rock „sprzeda y si” establishmentowi, lub powanych rozmów na temat wp ywu struktury spo eczno-politycznej na zmniejszajc si klas redni — moesz wyglda jak Pee Wee Herman, a ona i tak uzna, e jeste najgortszym facetem w sali. Dowodów na to poszukaj w romansach, które dla dziewczyn s czym w rodzaju porno. Gdyby kobiety nie pragn y umys owej stymulacji, tego rodzaju powieci mia yby zaledwie siedem lub osiem stron — Strona 1: spotkali si w pocigu. Strony 2 – 7: uprawiali seks. Strona 8: kobieta z niechci wróci a do swojego ma-palanta. Koniec. Jednak zamiast tego ksiki te zape nione s setkami stron zawierajcych fantazyjne opisy, d ugie, romantyczne dialogi oraz wszystkie drobne szczegó y, jakie tylko moesz sobie wyobrazi. My, faceci, nie potrzebujemy tak duo umys owej stymulacji, co sprawia, e film pornograficzny moe mie jedn fabu : napalony student i studentka zamawiaj pizz z kie bas. Jednake kobiety potrzebuj stymulacji umys owej i to jeden z g ównych powodów, dla których kobiety uwielbiaj facetów, którzy s doskona ymi gawdziarzami. (O tym, jak zosta zawodowcem, jeli chodzi o opowiadanie historii, opowiem w rozdziale 6.).

_

53


Sia spoeczna Si a spo eczna jest czym niewiarygodnie potnym; w rzeczywistoci to jeden z najwaniejszych sposobów na przycignicie do siebie kobiety. Kiedy posiadasz si  spo eczn, zyskujesz uwag wszystkich — nawet innych facetów. Jeste samcem alfa, który kontroluje sytuacj w danym miejscu, nadaje bieg rozmowie i sprawia, e inni zaczynaj si mia. Podchodzisz do poszczególnych grup i rozmawiasz z rónymi kobietami, budujc „dowód spo eczny” w oczach ludzi znajdujcych si w sali. Kobiety widz, jak rozmawiaj z Tob inne kobiety i dobrze bawi si w Twojej obecnoci, i dochodz do wniosku, e musi by jaki powód, dla którego jeste tak popularny w towarzystwie. Chc Ci pozna i natychmiast stajesz si kim pocigajcym — o wiele bardziej ni facet, który stoi w kcie i rozmawia jedynie ze swoimi kumplami, lub ten go siedzcy przy barze i gapicy si w swoj whisky z col. Sun Tzu mówi: „Dobrze traktujcie schwytanych je ców, aby ich wykorzysta dla siebie. Jest to nawizanie do zasady »zwyciaj wroga i stawaj si silniejszy«”. Musisz zrobi to samo, aby zwikszy swoj si  spo eczn. Powiedzmy sobie szczerze: nie bdziesz wraca do domu z kad poznan kobiet. Podobnie nie kada poznana kobieta bdzie Ci pociga a. Czy oznacza to, e kiedy uwiadomisz sobie, i nie ma szansy na ma e figo-fago, odstawiasz j na bok lub rzucasz jak obraliw uwag na odchodne? Tylko jeli jeste dupkiem. Stary Sun Tzu nie stosowa si do tej zasady i Ty równie tego nie rób. Ta kobieta moe bowiem pomóc Ci wzmocni Twoj si  spo eczn. Kiedy dziewczyna zauwaa, e inna dziewczyna (lub dwie) rozmawia z Tob i dobrze si przy tym bawi, zaczyna myle: „Kim jest ten kole? Musz go pozna”. Podobnie jak dziecko widzce zabawk, kiedy dziewczyna widzi, e kto dobrze si z Tob bawi, ona równie pragnie bawi si z Tob. I zgadnij, kto na tym korzysta?

54

_

Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet


Schowany miecz

Sia charakteru Si a charakteru polega na posiadaniu pewnoci siebie, si y umys u, odwagi oraz czego, co niektórzy nazywaj „zarozumia oci”. To równie cecha, któr wikszoci facetów najtrudniej utrzyma. Dlaczego? Poniewa to jedna z cech, które kobiety atakuj, sprawdzaj, a nastpnie powoli umniejszaj j i próbuj zdemaskowa. I dokonuj tego za pomoc Shit Testu: zachowania polegajcego na tym, e kobieta celowo mówi lub robi co pod ego po to tylko, aby zobaczy Twoj reakcj. W kobiecym Arsenale o nazwie „Mi o to Wojna” ta technika to prawdziwy niszczyciel bunkrów. Wysadza wszystkie s abe mury i dokonuje g bokich zniszcze , udaremniajcych jakkolwiek szans w kontaktach z t kobiet. I, Mili Faceci — zwracam si teraz do Was — to w anie dlatego wci i bez przerwy dostajecie kosza. Kobiety, z którymi si widujecie, nie chc faceta, który przewróci si na grzbiet, pokae brzuch i bdzie gotów zrobi wszystko, czego chc. Pragn faceta, który jest pewny siebie, samodzielny i ma w asne zdanie — oraz si  charakteru, dziki której potrafi powiedzie kobiecie, aby posz a do diab a, jeli sytuacja tego wymaga. Nie oznacza to, e powiniene by gnojkiem, ale oznacza to, i p aszczenie si przed dziewczyn, spe nianie jej rozkazów, kupowanie jej drinków oraz zgadzanie si na wszystko, czego chce, poniewa Twoim zdaniem sprawi to, e bdzie Ci „lubi a”, jest miertelnym grzechem — i najszybszym sposobem na oblanie jej Shit Testu. Jeli starasz si zbyt mocno, aby zyska sympati dziewczyny, nie tylko pomyli ona, e jeste kompletn ciot (i s usznie), ale natychmiast zda sobie spraw z tego, i próbujesz dobra si do jej majtek. Wszystkie te kobiety w okopach przekona y si bardzo szybko, e wikszo facetów uywa techniki „Na Mi ego Faceta” jako sposobu na uzyskanie zaproszenia na przejadk kolejk wiodc do cudzo óstwa. Traktuj technik „Na Mi ego Faceta” jako wspó czesn technik podrywu w stylu „Wobec tego spod jakiego jeste znaku?” — tylko nie tak skuteczn.

_

55


Musisz zrozumie, e kobieta bdzie Ci sprawdza a za pomoc Shit Testów przez ca y wieczór, aby zobaczy, jaka bdzie Twoja reakcja. To zachowanie g boko zakorzenione w jej zwojach nerwowych jako element wrodzonego instynktu przetrwania. Niektóre Shit Testy bd oczywiste („Powanie, kto wybra Ci tak koszul?” lub „Kup mi drinka”), niektóre z tych podchwytliwych pyta bd tak subtelne, e moesz ich nie dostrzec („Czy moesz popilnowa naszych torebek, kiedy bdziemy ta czy y?”), ale pamitaj, i przez ca y wieczór bdzie zarzuca a Ci tego rodzaju pytaniami, wydobywanymi zza Tarczy Jdzy. Im wicej bdziesz znosi , tym mniejsza szansa na ugranie czego dla siebie. Zatem pokazanie jej, e masz silny charakter — e nie boisz si wyraa w asnej opinii, e masz inne zdanie, lub powiedzenie jej, e jest suk, kiedy rzeczywicie jest suk — pozwoli Ci odeprze nieko czce si natarcie Shit Testów i umoliwi Ci przejcie do etapu dalszego ni trzymanie swojego pytona midzy nogami i „ug askiwanie” jej przez ca y wieczór. Nie jeste pewien, czy Ty te wpadasz w t pu apk, okazujc s aby charakter? Oto kilka testowych stwierdze , które pozwol oceni, czy moesz by Mi ym Facetem: ISTNIEJE PRAWDOPODOBIESTWO, E JESTE MIYM FACETEM, JE LI:

56

x

Dziewczyna mówi: „Mam ochot na kolejnego drinka”, a Ty przepychasz si przez t um, aby kupi jej kolejne appletini zamiast poprosi j, aby kupi a Ci przy okazji co zimnego, jeli i tak idzie do baru.

x

Pytasz j o to, jakiego rodzaju muzyki lubi s ucha. Dziewczyna mówi osch ym tonem: „Nie s ucham muzyki”, na co Ty odpowiadasz: „Jasne, ja te nie s ucham muzyki, muzyka jest przereklamowana” zamiast powiedzie co w stylu: „Nie s uchasz muzyki?! Jak nudn, pust osob trzeba by, aby nie s ucha muzyki? Czy jeste kwakierk?”.

_

Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet


Schowany miecz x

Powicasz wicej ni dwie minuty na wys uchiwanie jej biadolenia na temat tego, jak to jej by y rzuci j dla „tej dziwki”, i zgadzasz si z ni, kiedy mówi, e wszyscy faceci to psy, winie, i uywa innych jeszcze metaforycznych porówna mczyzn do zwierzt, próbujc oddali Ci od Twoich braci.

x

Mówisz jej, e nie ogldasz programów sportowych, po to tylko, aby nie pomyla a, i bdziesz spdza weekendy, siedzc na kanapie przed telewizorem zamiast zabiera j na gie d antyków — na wypadek jeli jednak zgodzi si z Tob spotyka.

x

Dziewczyna zachowuje si w nieuprzejmy lub chamski sposób i nie przywo ujesz jej do porzdku, majc nadziej, e mimo wszystko uda Ci si z ni przespa.

x

Znasz j krócej ni godzin, a ju zgodzi e si, e pomoesz jej we wszystkim, co wie si z: 1. podnoszeniem cikich przedmiotów, 2. otworzeniem Twojego portfela, 3. moliwoci przyjcia na siebie ciosu.

Zajm si tym szczegó owo przy okazji omawiania Kwalifikacji w rozdziale 6., ale na razie musisz zrozumie, e to w anie dlatego niektórzy faceci lubi stosowa technik o nazwie „Neg”, spopularyzowan przez legendarnego artyst podrywu Mystery’ego, gwiazd programu The Pickup Artist emitowanego na kanale VH1, opisan w ksice Neila Straussa pt. Gra. Technika ta jest odrobin kontrowersyjna i ma z  opini w niektórych krgach, g ównie ze wzgldu na to, e niektórzy faceci posunli si za daleko w jej stosowaniu, ale ogólnie mówic, polega ona na wypowiedzeniu pod adresem dziewczyny odrobin niestosownej uwagi, zw aszcza jeli jest naprawd niez a i zas uguje na 9 lub 10. Neg to co w stylu: „Myl, e sposób, w jaki poruszaj si twoje nozdrza, kiedy si miejesz, jest naprawd godny podziwu” lub „Kobieta, która cignie tak sukienk, musi by naprawd odwana”. Nega stosujesz po to, aby pokaza jej, e nie jeste ani oniemielony, ani olniony jej urod i w przeciwie stwie do linicych si mas facetów, którzy rzucali si do jej stóp przez ca y _

57


wieczór, nie stawiasz jej na piedestale. Pokazujesz jej, e traktujesz j jak kad inn dziewczyn i e bdzie musia a udowodni Ci, e jest godna Twojej uwagi. To stpanie po niepewnym gruncie, ale technika ta moe by niezwykle skuteczna, jeli zostaje zastosowana we w aciwy sposób. Musisz take zrozumie, e Si a Charakteru jest w duej mierze odpowiedzialna za to, e tak wiele dobrych dziewczyn angauje si w zwizki ze z ymi facetami. li faceci nie przyjmuj, nie toleruj i nie nabieraj si na adne z babskich zagrywek. Kobiety czsto postrzegaj takie zachowanie jako typowe dla silnego samca alfa i to co, co napdza ich mechanizmy przycigania. Prawda moe wyglda tak, e ten facet to egoistyczny palant, któremu na niej nie zaley, ale najwaniejsze jest to, e nie bdzie jej ulega i nie pozwoli jej si kontrolowa. (Moesz myle, e kobiety lubi sprawowa kontrol w zwizku — jest to stereotyp utrwalany w serialach, w których pokazywane s pary w typie on: ograniczony, s aby facet / ona: pikna, silna kobieta, to co, co nazywam „Syndromem Jima Belushiego” — ale nie, one nie pragn takiego modelu. Pragn faceta, który sprawuje nad wszystkim kontrol i który nie pozwoli im wej sobie na g ow. Przepraszam, Jim). Kiedy wic dziewczyna jest dla Ciebie pod a, trzymaj fason. I nie dawaj przyzwolenia na jej zachowanie, stajc si jej facetem „od przytakiwania”. To tylko obnia Twoj warto.

Lojalno W rozdziale 1. omówilimy zasady bycia dobrym skrzyd owym. Jedna z tych zasad brzmia a: Zawsze miej wsparcie kumpla. To zasada, któr naley si kierowa, nie tylko kiedy udajesz si na podryw, ale jest ona wana równie podczas wzbudzania w kobietach zainteresowania. Kobiety s mistrzyniami rekonesansu. Nieustannie obserwuj sytuacj i zbieraj informacje — i czci danych na Twój temat, które kobieta chce zdoby, s informacje dotyczce Twojej lojalnoci

58

_

Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet


Schowany miecz

i wiernoci wzgldem przyjació . W jaki sposób ich traktujesz? W jaki sposób zachowujesz si w stosunku do nich? Co o nich mówisz, jeli nie ma ich w pobliu? Czy bdziesz obok, jeli trzeba bdzie odeprze ciosy? Mczyzna, który jest lojalny wzgldem przyjació , rodziny, wspó pracowników i kolegów z zespo u, wydaje si kobiecie seksowny, poniewa wie ona, e facet, który jest lojalny wzgldem otaczajcych go ludzi, bdzie prawdopodobnie lojalny wzgldem niej. Kobieta wie take bardzo dobrze, e przebieg e asice, które k ami, oszukuj i wbijaj nó w plecy swoim przyjacio om, nie zawahaj si, aby zachowa si w taki sam sposób w stosunku do niej — bdzie wic obserwowa a, w jaki sposób traktujesz swoich przyjació , aby znale wskazówki, które podpowiedz jej, jaki bdziesz jako partner. Mili Faceci, jeli naprawd chcecie pokaza jej, e jestecie dobrymi facetami, zróbcie to, pokazujc jej, i jestecie lojalni w stosunku do otaczajcych Was ludzi, którzy na to zasuyli. To bardzo wane. Lojalno to co, na co trzeba sobie zas uy. Jestecie lojalni wzgldem swoich kumpli, poniewa uratowali Wam ty ek wicej razy, ni stacja ESPN opisa a przejcie na emerytur Bretta Favre. I Wy, w zamian, os anialicie ich ty ki. Zas uylicie sobie na wzajemn lojalno, ale ta dziewczyna jeszcze na ni nie zas uy a. Zatem, podczas gdy nie ma absolutnie nic z ego w przepychaniu si przez t um ludzi, aby dotrze do baru i kupi kumplom kolejn kolejk, lub w zmianie opinii lub zdania na jaki temat, aby wesprze koleg w obronie jego punktu widzenia podczas dyskusji, to samo zachowanie jest nie do przyjcia, jeli chodzi o wykorzystanie go w celu zacignicia do óka dopiero co poznanej dziewczyny. I zaufaj mi, kobieta bdzie próbowa a nastawi Ci przeciwko Twoim braciom, aby zobaczy, czy powiesz co z ego na ich temat lub wyjawisz jakie zawstydzajce informacje. Kobieta chce zobaczy, czy Twoje pragnienie, aby Ci polubi a, jest silniejsze ni Twoja lojalno wzgldem przyjació . To po prostu kolejny z jej Shit Testów. I jeli rzeczywicie zwrócisz si przeciwko swoim kumplom, mylc, e to sprawi, i Ci polubi, nie tylko przekona si, jak wielkim zdrajc jeste, ale Twoi kumple równie nie bd z Ciebie dumni. Przys owie _

59


„Kumple na pierwszym miejscu” nie wydaje si ju pustym okrzykiem cz onka bractwa, czy nie? Pamitaj wic o motcie ameryka skiej piechoty morskiej: Semper Fidelis. Zawsze Wierny. Musisz by lojalny wzgldem osób, które na to zas uy y, ponad wszystko. I upewnij si, e dziewczyna zdaje sobie spraw z tego, e te musi na to zas uy. Na marginesie dodam, e Sun Tzu mia bardzo skuteczny sposób na budowanie lojalnoci wród swoich ludzi. Aby byli gotowi robi wszystko, co konieczne podczas bitwy, mówi : „Gdy wic w bitwie zdobyto co najmniej dziesi rydwanów, wynagrodcie tego, kto zdoby pierwszy”. Postpuj w taki sam sposób ze skrzyd owymi. Jeli znalaz e si w secie i dobrze Ci idzie, zapro skrzyd owego do rozmowy i przedstaw go dziewczynom, które w anie poznajesz. Dziel si kobiecymi upami. Faceci, którym nie idzie tak dobrze poznawanie kobiet, doceni Twój gest i bd zmotywowani, aby odwdziczy si za przys ug. Kobiety równie dostrzeg to, co zrobi e, co tylko podniesie Twoj warto w ich oczach — i bdzie podtrzymywa o dzia anie mechanizmów przycigania.

Nieustraszono Móg bym równie dobrze okreli t cech wyraeniami typu „mie odwag”, „by twardym” lub nawet „mie jaja”. Kade z tych okrele by oby trafne. Zadaj sobie nastpujce pytanie: czy jeste typem ryzykanta? Nie typem wariata skaczcego na g ówk do ka uy, ale facetem, który podejmuje obliczone ryzyko i robi rzeczy, których nie odway oby si zrobi wikszo facetów. Dlaczego pytam? Poniewa kobiety kochaj ryzykantów. Pomyl o facetach, których kobiety uwielbiaj: to o nierze/policjanci/straacy. Wiesz, co mam na myli, typowe zawody dla „gorcych facetów”, których pó nadzy przedstawiciele zdobi co roku seksowne kalendarze. Jestem pewien, e istnieje równie spora grupa przystojnych specjalistów zajmujcych si napraw klimatyzacji, ale

60

_

Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet


Schowany miecz

dziewczyny nie pal si do zakupu kalendarzy przedstawiajcych napalonych kolesi z freonem. Oczywicie kobiety powiedz, e to dlatego, i podobaj im si faceci w mundurach, ale tak naprawd chodzi o to, co reprezentuje ten mundur. Wikszo ludzi ucieka od niebezpiecze stw; ci faceci biegn ku niebezpiecze stwu. I ten codzienny pokaz odwagi w obliczu mierci sprawia, e kobietom mikn kolana. (I dochodzi do pewnych reakcji równie w obrbie innych czci kobiecego cia a). To równie druga cz powodu, dla którego dziewczyny uwielbiaj z ych ch opców. Typowy twardziel niczego si nie boi i podejmuje czste ryzyko. Pomyl o rodku lokomocji, jaki wybierze z y facet: bdzie to motocykl. To jeden z najbardziej niebezpiecznych pojazdów, jaki mona prowadzi, i kobiety uwaaj, e jest niezwykle seksowny. Podobnie sytuacja wyglda, jeli chodzi o tatuae. Wiele kobiet uznaje tatua za co, czemu trudno si oprze. Czy to dlatego, e widok dobrze wykonanego smoka-tribala wprawia w drenie ich ldwia? Nie. To dlatego, e typowe cechy osobowoci faceta z tatuaami — czyli buntowniczo, impulsywno, w asne zdanie, odwaga i sk onno do podejmowania ryzyka — s tym, co nakrca ich pocig. Czy to oznacza, e powiniene kupi harleya lub wytatuowa sobie na ramieniu wyraz „Mama”? Bynajmniej. Moesz pokaza kobiecie, e masz jaja, nie tylko poprzez podejmowanie fizycznego ryzyka, ale poprzez podejmowanie spoecznych wyzwa . Na przyk ad moe to polega po prostu na zaproszeniu dziewczyny do ta ca na zat oczony parkiet — kiedy jeste trzewy, a obok stoj Twoi koledzy — lub nawet na podejciu do niez ej laski, która przebywa w swoim towarzystwie. To due wyzwanie towarzyskie. Jedno z tych, których nie ma odwagi podj wielu facetów. Moesz równie podejmowa ryzyko spo eczne poprzez sposób, w jaki si ubierasz, co zwane jest równie „b yskotek”. Podobnie jak paw przyciga partnerk, pokazujc ostentacyjnie ubarwienie piór, dowiadczeni artyci podrywu udadz si w teren ubrani w mieszny, przycigajcy uwag sposób: zak adaj mieszne kapelusze, jaskrawo kolorowe koszule, mnóstwo biuterii, a nawet boa z piór. Ci mczyni _

61


twierdzili potem, e dziewczyny zwraca y na nich uwag, poniewa wyróniali si i przykuwali wzrok. Co oczywicie jest prawd. Trudno pozosta niezauwaonym w pubie sportowym, jeli masz na sobie cylinder i boa z piór, ale wejcie do pubu sportowego w cylindrze i boa z piór wymaga naprawd duej odwagi. Kobiety, wiadomie lub podwiadomie, wyczuwaj ten rodzaj spo ecznej nieustraszonoci. Kiedy bdziesz zastanawia si, czy „b yskoteka” jest czym dla Ciebie, radz Ci, aby próbowa celowo wyróni si z t umu, kiedy gdzie wychodzisz. Jeli ubierasz si tak jak inni ludzie, po prostu znikniesz w t umie. Musisz sprawi, aby kobiety Ci dostrzega y. Zatem, bez wzgldu na to, co sprawi, e panie bd oglda y si za Tob, wykorzystaj to. Jaskraworóowa koszula? Niektórzy faceci mog uzna, e wygldasz jak ba wan. Kapelusz fedora? Dziewczyny lubi facetów w kapeluszach — i zawsze podchodz do nich i pytaj, czy mog przymierzy taki kapelusz. Moesz wykorzysta biuteri, piercing, skarpety w ciekawej kolorystyce, przycigajce uwag sprzczki do paska, cokolwiek, co Twoim zdaniem moe pomóc Ci si wyróni. Nawet wielki zegarek na rk moe si sprawdzi. Mam zegarek, który kupi em kiedy na pchlim targu i który wyglda jak drogi markowy zegarek kupiony w Europie. Bez wzgldu na bar, w którym przebywam, na miasto, w którym jestem, kobiety podchodz do mnie i pytaj, czy mog go obejrze. Tak naprawd to jeden z moich najlepszych otwieraczy.

OPOWIE WOJENNA:

Karol, óko oraz gorce bli niaczki. Syszaem t histori podczas kursu uwodzenia, na jaki uczszczaem w Miami: niedawno rozwiedziony facet tu po pidziesitce, którego nazw „Karolem”, spdzi wanie wiksz cz nocy na leaku, przy basenie, w towarzystwie nie jednej, ale dwóch niezwykle gorcych dwu-

62

_

Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet


Schowany miecz

dziestopiciolatek. Wszyscy faceci biorcy udzia w kursie byli zgodni co do tego, e byy to najgortsze cele, jakie widzieli w tamten weekend. Karol zosta wanie odrzucony po raz drugi lub trzeci i podszed do jednego z instruktorów, aby powiedzie mu, e zako czy próby podrywu tego wieczoru. Nie apa tego wszystkiego i nie mia ochoty znosi kolejnych przykroci i upokorze . W odpowiedzi instruktor zacign go w stron tych dwóch kobiet i dosownie pchn go na leak. Karol by nie tylko znacznie starszy ni wikszo ludzi przy barze, ale by take niemal cakiem ysy, nie mia najlepszej kondycji, a jego skóra miaa blady odcie . W dodatku jego styl ubierania mona byo okreli jako „rozsdne zakupy na wyprzedaach”, co sprawiao, e w obliczu modnie ubranych, atrakcyjnych tumów z South Beach by troch niepewny siebie. Poza tym nie by na randce od ponad dwudziestu lat i zosta wanie odrzucony przez jakie dwie lub trzy rednio atrakcyjne kobiety. Mona powiedzie, e by odrobin zdenerwowany. I oto nagle znalaz si na leaku pomidzy dwiema gorcymi bliniaczkami, które wanie zajte byy rozmow. Nie jestem pewien, kto by bardziej zaskoczony: one czy on. Jednak zada jedno z pyta o opini rozpoczynajcych konwersacj (co wyjani w rozdziale 4.) i zacz z nimi rozmawia. Ostatecznie uspokoi si, kiedy uwiadomi sobie, e nie tylko byy zainteresowane tym, co mia do powiedzenia, ale dobrze si z nimi rozmawiao pomimo ich wygldu na miar supermodelek. Nie czujc oniemielenia, rozmawia z nimi dugo po tym, jak zamknito bar znajdujcy si przy basenie. Caa trójka wstaa, aby si poegna, kiedy jedna z nich wzia jego rk i zapytaa, czy chciaby pój do jej pokoju, aby „kontynuowa rozmow”. Najgortsza dziewczyna, jak Karol dotychczas widzia — nie mówic o rozmowie — zaprosia go wanie do pokoju hotelowego, podczas gdy dziesitki mskich modeli spaceroway po hotelowym hallu samotnie. Chciabym móc powiedzie, e Karol uda si z ni do jej pokoju, gdzie spdzi tak noc, na której myl wydawca magazynu „Penthouse Forum” popakaby si z radoci, ale nie mog tego powiedzie. Karol odmówi. Nie by z kobiet „w ten sposób”, nie liczc eksony, od ponad dwudziestu lat i martwi si z powodu „lku przed sprawdzeniem si” oraz ba si omieszenia, co cakowicie rozumiem i daj mu plusa za przyznanie

_

63


si do tego. Jeli chodzi o moj opini, samo bycie zaproszonym przez najgortsz dziewczyn na sali do jej pokoju jest wystarczajcym zwycistwem. W jaki wobec tego sposób ten ysiejcy, blady, przecitnie wygldajcy starszy facet, który nie posiada wielkiego konta w banku, skoni najgortsz kobiet na South Beach do tego, aby otworzya przed nim drzwi do swojego hotelowego pokoju — nie mówic o innych rzeczach? To proste. Wykaza si nieustraszonoci, bdc jedynym facetem w cigu caego wieczoru, który mia do odwagi, aby podej do niej. Gdyby Karol okaza si kim takim, jak kady normalny dupek, który podchodzi do tego typu gorcej laski, przysiadby obok niej i nawizaby rozmow, nie majc przy tym nic do powiedzenia czy zaoferowania. Jednak Karol mia tak naprawd wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia i to on nadawa bieg rozmowie. Wykazywa mnóstwo siy umysu i dziewczyny to doceniay. Nie mówic o tym, e pokaza ogromn si charakteru, bo nie podrywa ich ostentacyjnie, nie zgadza si na wszystko, co mówiy, i nie przytakiwa za kadym razem, i nie wspominajc o tym, e zrelaksowa si i nie powtarza im do znudzenia, jak bardzo s pikne lub e nie moe uwierzy, i naprawd z nimi rozmawia (co natychmiast obnia Twoj warto. Wicej na ten temat znajdziesz w rozdziale 7.). I oto masz przepis na udan misj. I zaufaj mi, jeli Karol potrafi budzi zainteresowanie dziewczyn ot tak, wcza wszystkie przyciski przycigania, Ty równie moesz to zrobi.

Prawo atrakcyjnoci W aciwie wykorzystywana atrakcyjno bdzie Twoj najpotniejsz broni. Tak potn, e, w przeciwie stwie do „otwieraczy” oraz typowych technik podrywu, dziewczyna nie bdzie nawet wiadoma tego, e jej uywasz. Nie bdzie zdawa a sobie sprawy z tego, e ulega jej — oraz Tobie. Twój miecz pozostaje schowany, jej mecha-

64

_

Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet


Schowany miecz

nizmy obronne s wy czone i bitwa moe zosta wygrana bez jednego strza u — co oznacza take mniejsze prawdopodobie stwo bycia zastrzelonym. Sun Tzu mówi: „Kto zna wroga i zna siebie, temu nic nie grozi, choby w stu bitwach. Kto nie zna wroga, a zna siebie, czasami odnosi zwycistwo, a czasami ponosi klsk. Kto nie zna ani wroga, ani siebie, nieuchronnie ponosi klsk w kadej walce”. Zanim otworzy e t ksik, nie wiedzia e by moe niczego o kobietach, co je pociga oraz jakich strategii uywa, aby omin ich mechanizmy obronne, nie mówic o tym, jakim typem faceta musisz by, aby widzie rezultaty. Ze wzgldu na to, e nie zna e ani wroga, ani siebie, nie odnosi e prawdopodobnie zbyt wielu sukcesów. Na tym etapie powiniene ju zna siebie i wiedzie co nieco na temat wroga, ale wci nie wiesz dostatecznie duo, aby wygrywa za kadym razem. Samo tylko bycie „atrakcyjnym” to za ma o; bdziesz musia zastosowa kilka innych strategii i chwytów, jeli naprawd chcesz pozna kobiety, z którymi masz do czynienia. Nie bój si wic wyników tych stu bitew.

_

65


RAPORT ZE SZKOLENIA 66

_

x

Jeli chcesz wygra bitw bez dobywania z pochwy miecza (i bez uaktywniania jej Tarczy Jdzy), wane jest, aby zaprezentowa Trzy Najwaniejsze Mskie Cechy, które napdzaj jej Silnik Zainteresowania:

x

Si a: ta si a nie ma nic wspólnego z si  fizyczn. Chodzi o trzy bardzo specyficzne rodzaje si y: 1. Si a umys u: to umiejtno bycia Charyzmatyczn, Fascynujc, Interesujc i Zabawn osob. 2. Si a spo eczna: niewiarygodnie potna. Podobnie jak dziecko widzce zabawk, jeli kobieta widzi, e inne kobiety czerpi rado z „bawienia si” z Tob, ona równie pragnie tego dowiadczy. 3. Si a charakteru: Zadzierasz nosa? Kobiety uwielbiaj faceta, który jest pewny siebie i ma odwag. Nie faceta, który p aszczy si przed nimi. Lub ulega ich Shit Testom. To w anie w tej kwestii „ginie” wikszo „Mi ych Facetów”. I to take czciowy powód, dla którego grzeczne dziewczyny ulegaj z ym facetom.

x

Lojalno: dziewczyna chce si przekona, jak lojalny jeste wzgldem swojego kumpla. I czy go wspierasz. Chce bowiem wiedzie, czy obronisz j, jeli bdzie grozi o jej niebezpiecze stwo. Jednak na lojalno trzeba sobie zas uy. Twoi kumple zas uyli na ni i ona równie bdzie musia a na ni zas uy. A kiedy ju sobie na ni zas uy, moesz sta si Mi ym Facetem.

x

Nieustraszono: kobiety uwielbiaj ryzykantów i tych, którzy maj odwag oraz umiej je chroni. Nie musisz skaka z samolotu, aby pokaza, e jeste nieustraszony. Moesz to zrobi, podejmujc ryzyko spo eczne.

Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet


Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet. M dro mistrza Sun Tzu w s u bie podrywu  

Poznaj i zastosuj najskuteczniejsze strategie zdobywania kobiet. W tym celu najpierw musisz dowiedzieć się, jak rozumuje i czego naprawdę po...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you