Page 5

6

Excel 2013 PL • mwiczenia zaawansowane

Rozdziaï 5. Tabele Wprowadzenie

Rozdziaï 6. Formuïy Wprowadzenie Adresy wzglÚdne i bezwzglÚdne Przeliczanie rÚczne i automatyczne WyĂwietlanie formuï w komórkach Formuïy trójwymiarowe i adresowanie poĂrednie Szacowanie formuï Zamiana formuï na wartoĂci BïÚdy obliczeñ Inspekcja formuï

Rozdziaï 7. Nazwy Wprowadzenie Nazywanie staïych Nazwy zakresów z adresowaniem bezwzglÚdnym Nazwy na poziomie arkusza i na poziomie skoroszytu Nazwy zakresów z adresowaniem wzglÚdnym Nazywanie formuï Nazywanie zakresów definiowanych dynamicznie

Rozdziaï 8. Wykresy Wprowadzenie Stoliczku, nakryj siÚ, czyli o tym, co otrzymujemy z ïaski Excela Wykres liniowy a wykres XY Wykresy sumujÈce do 100% Wykres radarowy Wykres bÈbelkowy Wykres powierzchniowy Linia trendu Przykïady nietypowych wykresów Interpolacja wykresu Wykresy przebiegu w czasie Unikanie zbÚdnej pracy — czÚĂÊ 1. Szablony wykresów Unikanie zbÚdnej pracy — czÚĂÊ 2. Kopiowanie wykresów i ich formatowania

Rozdziaï 9. Szukaj wyniku, Solver i scenariusze Wprowadzenie Szukaj wyniku Solver Scenariusze

Rozdziaï 10. Elementy analizy danych Wprowadzenie Sortowanie Filtrowanie Tabele przestawne

Kup książkę

87 87

101 101 101 105 106 107 111 113 114 119

125 125 125 127 130 134 135 137

143 143 144 148 150 155 156 157 160 162 165 166 168 170

173 173 173 180 184

187 187 188 191 192

Poleć książkę

Excel 2013 PL. wiczenia zaawansowane  
Excel 2013 PL. wiczenia zaawansowane  
Advertisement