Page 17

152

Excel 2013 PL • mwiczenia zaawansowane

Rysunek 8.12. Formatowanie etykiet danych

RozwiÈzanie 1. Kliknij raz w obrÚbie koïa wykresu — zostanie zaznaczona caïa seria danych, czyli caïe koïo. 2. Kliknij wybrany fragment koïa (punkt serii danych). Gdy jedynie on bÚdzie zaznaczony, schwyÊ go myszÈ i odciÈgnij od Ărodka koïa, tak jak na rysunku 8.13.

Rysunek 8.13. WysuniÚcie jednego wycinka koïa

Kup książkę

Poleć książkę

Excel 2013 PL. wiczenia zaawansowane  
Excel 2013 PL. wiczenia zaawansowane  
Advertisement