Page 14

Rozdziaï 8. • Wykresy

149

Rysunek 8.8. Wykres liniowy i sposób jego utworzenia. Nie zostaïy okreĂlone kategorie, wiÚc Excel automatycznie je ponumerowaï: 1, 2, 3 Rysunek 8.9. Poprawianie etykiet osi poziomej

Komentarze T Wykres punktowy XY ma dwie osie wartoĂci, co oznacza, ĝe liczby sÈ na nich odkïadane proporcjonalnie do swej wielkoĂci; 7 leĝy siedem razy dalej od poczÈtku osi niĝ 1. DziÚki temu wykres XY przypomina szkolny wykres funkcji.

Kup książkę

Poleć książkę

Excel 2013 PL. wiczenia zaawansowane  
Excel 2013 PL. wiczenia zaawansowane  
Advertisement