Page 1

TLÜ kunstiajaloo õppejõud Heie Treieri materjalide põhjal Koostas Krista Eskla


Eugene Delacroix Vabadus juhtimas rahvast 端le barrikaadide. 1830

Pilt on Internetis http://wikimediafoundation.org/wiki/ File:Eug%C3%A8ne_Delacroix,_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg


Gustave Eiffel Eiffeli torn Pariisis 1889


Progress -modernistliku ühiskonnakäsitluse keskne kategooria Kaks olulisemat progressi filosoofi, kes mõjutanud 20. saj ajalugu, poliitikat, kultuuri: •

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) – saksa klassikaline idealistlik filosoofia

Karl Marx (1818-1883) – materialistlik filosoofia [Marksism-leninism – Nõukogude Liidu ametlik filosoofia]


Raffael. Ateena kool. Fresko, 1510-1511. Vatikan, Stanza della Segnatura visualiseerib kaht vastandlikku traditsiooni l채채ne filosoofias:


Raffael. Ateena kool. Fresko, 1510-1511. Vatikan, Stanza della Segnatura. Fresko kompositsiooni keskel: Platon kui idealistlik filosoof ja Aristoteles kui realist (materialistlik filosoof)


Progressi mĂľiste marksistlikus-leninlikus teoorias Ăœhiskondlik-majanduslike formatsioonide teooria MILLE PROGRESS?

Kulminatsioon ja utoopia -- kommunism


Marx: Inimkonna ajalugu kui tööriistade progress

• Kui Marx käsitleb inimkonna ajalugu tööriistade progressi ajaloona, siis... • Milline tehnoloogia andis N. Liidule alust propagandaks, et N. Liit on progressiivsem kui USA või mis tahes kapitalistlik riik?


Progressi idee visualiseerimine vene n천ukogude kunstis


Tatlin III Internatsionaal. 1920


Lissitsky ateljee Lenin-trib端端n. 1924


K. F. Juon Uus planeet. 1921


Wassili Kandinsky Improvisatsioon (detail)


Vera Muhhina. Tööline ja kolhoositar. Teras. Nõukogude paviljon Pariisi Maailmanäitusel 1937. a.


P. A. Krivonogov V천it (Reichstagi vallutamine). 1948


A. P. Faid천sh-Krandijevski Monument n천ukogude rahva saavutustele kosmose vallutamisel. 1964


V. K. Dmitrievski Denj Pobed천 1982


http://wikimediafoundation.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_Delacroix,_La_libert%C3

27.03esitlus  
27.03esitlus  

Eiffeli sild kunstiajalugu