Page 1

smånytt September 2013 / Årgang 18

Nøkkelen til arbeidslivet fenget under Arendalsuka August, sensommer og et yrende liv i sentrum under Arendalsuka. Midt i mylderet, et blått telt,med vårt slagord ”nøkkelen til arbeidslivet” godt synlig blant andre telt, beachflag,roll-ups og plakater. Arbeidsinkludering ble satt på dagsorden frePå vår stand i byen fikk folk møte Durapart dag morgen. Vi inviterte til frokostseminar som en bedrift som jobber for et inkluderende arbeidsliv, og som har nyttig kompetanse både hvor skuespiller og komiker Rigmor Galtung trollbandt et fullsatt auditorium med sitt perfor arbeidsgivere og arbeidssøkere. sonlige og ærlige foredrag om sin vei fra depreBrosjyrer og penner ble delt ut, og for de som sjon og utilstrekkelighet tilbake til arbeidslivet. ville ha ble det filt og kopiert nøkler. Diskusjon og innspill, god sterk kaffe og deilige Standen hadde program med tema om CVfrokostbrød ble en inspirerende start på dagen. skriving, søknad og jobbintervju. Lørdag var Engasjerte kollegaer bidro til at Durapart ble barnehagens dag med ansiktsmaling, trekkspill synlig under Arendalsuka! og sang.

Nøkkelen til arbeidslivet


Vinn vinn for arbeidsgiver og arbeidssøker Durapart satser på å være en solid partner for næringslivet, og inngår i disse dager samarbeidsavtaler med arbeidsgivere. Bedrifter som har behov for arbeidskraft benytter Durapart som rekrutteringskilde. Med en rekrutteringsavtale får de tilgang til nye arbeidssøkere. Arbeidsgiverne får tett oppfølging og skreddersydd veiledning, mens arbeidssøkerne kan være på bedriften en periode i praksis før en evt. ansettelse. Dette skaper trygghet både for arbeidsgiver og arbeidssøker. Vi kaller det rekruttering uten risiko! Durapart har til nå inngått rekrutteringsavtaler med 6 bedrifter: Bavaria Arendal, Thon Hotell Arendal, Rema 1000 Krøgenes, Rema 1000 Tvedestrand, IMS, og Olsens Handelsgartneri. Vi takker for tilliten og ser fram til et godt samarbeid. Håkon Sandvik Durapart, Økonomi og personalansv. Ingunn Engelsvold og Assisterende direktør Viggo Larsen IMS.

Daglig leder Øyvind Grunde Olsens Handelsgartneri og Eline Benneche Gulsrud Durapart.

Daglig leder Stig Kvade Bavaria,Anne Mari Graver og Eline Benneche Gulsrud Durapart..

Direktør Erik Riis Jacobsen Thon Hotell Arendal og Anne Mari Graver Durapart.

Daglig leder Kristoffer Svarva Rema 1000 Krøgenes og Anne Mari Graver Durapart.

Durapart september 2009


Oppmerksomhetstrening/Mindfulness som hjelp til selvhjelp

Instruktører i oppmerksomhetstrening fra Durapart har ved flere anledninger vært ute i ulike enheter i Arendal kommune for å snakke om ”oppmerksomt nærvær”. Dette er en anerkjent metode for stressmestring som vil kunne styrke hver enkelt i å takle stress bedre og fremme personlig utvikling. Astri Arnesen ved PP-tjenesten vet at hennes ansatte har en jobbhverdag som til tider er krevende, og Heidi Eiker og Martin Nordvik var derfor invitert til å informere om Mindfulness. ”I den type jobber PP-tjenesten utfører er det hver dag nødvendig å gi av seg selv. På mange måter er den enkelte medarbeider sitt viktigste verktøy. Noen situasjoner kan være personlig og følelsesmessig krevende og da er det viktig å kunne forvalte seg selv på en god måte. Jeg tenker at Mindfulness/ oppmerksomhetstrening kan hjelpe oss med å

kjenne oss selv og ta styring egne reaksjoner, MESTRING,på MENTALOG FYSISK TRENING. og å forholde seg til stress på en mest mulig konI SAMSPILL MED struktiv måte. Det som særlig tiltaler meg med ARBEIDSPRAKSIS OG disse metodene er at aksept for egne JOBBVEILEDNING FÅR følelser og ARBEIDSSØKERE BEDRE reaksjoner er grunnleggende. FORSTÅELSE AV HVA Anne Mari Graver hadde en tilsvarende introdukSOM SKAL TIL FOR Å TA sjon for enheten; psykisk helseOVER ogEGET rus 7. juni i år KONTROLL OG FUNGERE og skal i november påLIVbesøk til enheten; helse, BEDRE I JOBB. barn og unge. ANTALL ÅR

VED DURAPART

NAVN

08

HEIDI EIKER STILLING

VEILEDER HEIDIS UKE 30% jobb

1963

40% familie/venner

10% bare “være” 10% trening/yoga

10% hage

OM HEIDI

NAVN

MARTIN NORDVIK STILLING

VEILEDER/SYKEPLEIER MARTINS SPORTSINTERESSER

FØDT

ANTALL ÅR

VED DURAPART

05

i idrett, har i Er allmennlærer og har grunnfag helsepedagogisk tillegg utdanning i coaching, Godkjent instruktør i 1969 veiledning og kognitiv terapi. g som lærer. oppmerksomhetstrening. Yrkeserfarin FØDT

50% fotball 30% vinteridrett 20% egenaktivitet (Old Boys, Hove Tri...)

OM MARTIN

Er utdannet sykepleier, har veilednings-ut dannelse i livsstyrketrening og er instruktør i oppmerksomhetstrening. Er fagansvarlig for arbeidsrettet rehabilitering i Durapart.

Arbeidsministeren besøkte Durapart

Arendalsuka ble arrangert i tidsrommet 8. til 13. august og Durapart deltok med stand og frokostmøte. Som politisk møteplass fikk uka ekstra stor oppmerksomhet og mange besøkende i år som det er stortingsvalg. til å prate med flere representanter fra næringsVi presenterte oss under vår slogan ”nøkkelen til arbeidslivet” og filte opp og delte ut gratis livet og spurte inngående om vår allsidige kompetanse. Vi på vår side benyttet anledningen til i hus nøkler til alle som ville ha. Både vår deltaå skryte av arbeidsministere for det arbeidet hun kelse og nøkkelfilingen vakte oppmerksomhet hadde gjort i forbindelse med stortingsmeldinog ble kommentert i positive ordelag. gen hun hadde presenter noen dager i forveien. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt besøkte Durapart under Arendalsuka og benyttet også anledningen til å besøke vår stand den samme ettermiddagen. Frokostmøtet ble holdt fredag 9. august med 90 deltakere fra næringsliv og samarbeidspartnere, og med Rigmor Galtung som foredragsholder og inspirator. Panelet som i etterkant diskuterte rundt foredraget ble på en ypperlig måte ledet av Per Christian Langset fra Attføringsbedriftene. Paneldeltakere var stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad og Karin Andersen samt Duraparts Monica Sivertsen og foredragsholder Rigmor Galtung. Under besøket på Durapart fikk hun anledning Durapart september 2013


Vi kobler bedriftenes behov opp mot arbeidssøkernes ønsker! Vi har nå aktivt tatt i bruk et datasystem hvor veilederne registrerer inn arbeidssøkernes ønsker og bedriftenes jobbtilbud. Det betyr at vi lett kan søke opp hvem som ønsker f.eks kontorjobb når en bedrift henvender seg til oss

med et rekrutteringsbehov. Samtidig kan vi få ut en oversikt over hvilke bedrifter som f.eks kan ha kontorjobber å tilby som arbeidspraksis og/eller potensiell jobbmulighet. Vi har i dag et nettverk på ca 700 bedrifter.

Infoskjermene brukes aktivt i rekrutteringer En del bedrifter henvendes seg direkte til Durapart når de har behov for å rekruttere nye medarbeidere. Slike behov blir umiddelbart lagt ut på alle infoskjermene slik at arbeidssøkerne fortløpende kan følge med på ledige stillinger. Bedriftene blir anonymisert på skjermene med mindre annet er ønsket. For øvrig ruller og går NAV Aust-Agder’s 3 siste registrerte ledige stillinger nederst på skjermene.

Helsing frå Vinterkjerr Påu Vinterkjerr heve me inføyra eit prosjekt fyr hyperaktive veiledarar. Sean mi heve ekstra energi frau omleggjande skau og natur, ville høns og flokkar av elgar heve me fonne ut at det kan vette før mykkje av de gode. Mi have derfør innføre inntakj av sanasol og tran for å roa gemyttane. Ledelsen har invilga prosjektstøtte på ti flasker av kvar type. Mi heve

Moltemyrdagen Lørdag 31. august gikk Moltemyrdagen av stabelen. Dette er en dag da det er fokus på aktiviteter og tilbud som finnes i nærområdet. Barnehagen stillte med flott stand og 5 entusiastiske voksne fra barnehagen. Vi hadde ansiktsmaling, trekkspillmusikk, og vi hadde informasjonsfoldere til utdeling. Det ble en positiv og flott dag hvor vi kom i kontakt med både kjente og ukjente mennesker. Vi var et trekkplaster med våre aktiviteter, og hadde kø til ansiktsmalinga hele dagen. Vi takker fritidsmedarbeider på Moltemyr skole – Cecilie Nyland – for et positivt arrangement.

enno ikkje merka noko veteskapeleg signifikant, men anonyme heve rapportert aukande stabilitet, håndtlag og kommunikasjonsevne. Alle resultata leggas i PAT, så mi på Vinterkjerr e derfor 89% sikker på at detta kan verte bli eit stabilt tetak øve tid. Me kjem tebake me validitets sjekkar i neste smaunyss”

Smånytt september 2013  
Smånytt september 2013  

Durapart Smånytt arbeidslivet

Advertisement