__MAIN_TEXT__

Page 1

0114

Bygdas butikk Drevvatn Nærbutikk er den siste lokalbutikken mellom Korgen og Mosjøen. Den ble reddet da bygdefolket kjøpte den opp.

Side 2 og 3

God handel

Side 4

Aktive meglere

Side 16 og 17


2

BUTIK

TEMA: Reiseliv Det ligger et stort potensial i Helgeland når det gjelder reiseliv. Flere ser dette, og går sammen for å skape en bedre destinasjon. I denne utgaven av MONitor ser vi på noen av utfordringene og aktørene som går sammen for å løse disse.

Else Lund har drevet butikken siden 2010, og trives godt med det.

For å hindre nedleggelse kjøpte bygda opp Drevvatn Nærbutikk, som fortsatt lever i beste velgående. Helt siden 1920 har det vært butikk på Drevvatn, men i 2003 så det ut til at butikken kom til å forsvinne. Da tok bygda tak. Lokalbefolkninga betalte inn andeler slik at de fikk kjøpt opp butikken og begynte å drive den sjøl. – Hvis ikke så hadde den blitt nedlagt. Det er viktig at det finnes en butikk i nærområdet, sier Else Lund, som tok over som daglig leder i 2010. Før det hadde hun drevet med drosje, men takket ja du hun fikk spørsmålet om å drive butikken. – Siden har jeg gjort det. Det har gått bra. Vi

2

er tre deltidsansatte her, som alle er godt voksne, forklarer Lund. Hun innrømmer at man må være litt ildsjel for å gi seg i kast med noe sånt. Det må ligge en egeninteresse der. Bygdefolket bruker selvfølgelig nærbutikken flittig, men også hyttefolket har trykket den til sitt bryst. Det gjør at den eneste butikken mellom Korgen og Mosjøen har livets rett. – Det er ingen gullgruve, men det går rundt. Vi tar ett år av gangen. Så lenge folk bruker butikken går det bra. Det kommer også kunder fra Elsfjord og Granmoen for å handle. – Etter at bommen kom, kommer det flere fra Granmoen hit, fordi de ikke ønsker å kjøre gjennom bommen mer enn nødvendig, forklarer Lund. Nærbutikken har i seinere tid også utvidet kaffekroken, og fungerer som en møteplass i

lokalsamfunnet. Som en del av Merkur-programmet fikk butikken støtte til å bygge ut kaffekroken. – Har det ikke blitt flott her, spør hun Arne Kummernes og Kent Åkvik som er i ferd med å gjøre seg ferdig men lunsjen. – Det er veldig greit å ha en sånn krok i butikken, sier Kummernes. – De har blitt borte, nesten alle sånne nærbutikker, legger Åkvik til. Lund forteller at det sitter folk i kaffekroken hver dag. På fredager og lørdager er det ofte helt fullt. – Det er her folk møtes og det er mye som blir diskutert. Det er mange verdensproblemer som blir løst her, sier hun med et smil. Uten støtte hadde det imidlertid vært vanskelig å drive butikken. Blant annet så har fylket, Merkur og MON vært behjelpelige med midler. En del av dette har blitt brukt til å ruste

Vi i MON

Prosjektlede

F.v.: Jann-Arne Løvdahl (styreleder), Harald Wiggo Erdal (næringskonsulent), Hege Amundsen (administrasjon).

F.v.: Thomas Bjørnå (Vefsnaprosjektet), Laila A. Olderskog (Vi-vil-heim), Snorre Lund (næringskonsulent).

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no


KKEN

som eies leder av bygda

JANN-ARNE LØVDAHL Styreleder

Vefsn i vekst De ferskeste befolkningstallene fra Statistisk sentralbyrå viser at Vefsn er en kommune i vekst. Stikk i strid med befolkningsframskrivningene. Takket være et overskudd av innflyttere vokser vi sakte, men sikkert. For å få flere innbyggere til vår kommune er det viktig å kunne tilby arbeidsplasser. Derfor er det interessant å lese tallene i NHOs Nærings-NM for 2013. Mosjøregionen holder seg stabilt i toppen på lønnsomhet. Der har vi også ligget de siste ti årene. Det er fruktene man bærer av et stabilt og solid næringsliv.

Arne Kummernes og Kent Åkvik syns det er trivelig i kaffekroken.

Kunder kommer nå oftere fra Granmoen etter at bommen ble satt opp.

Vi skulle gjerne sett at tallet nyetableringer var høyere. Vi trenger gründere og bedrifter. Det betyr flere i arbeid og potensielle arbeidsplasser på sikt. Det statistikken fra NHO ikke sier noe om er at Vefsn er på rett vei. Antallet nyetableringer siden 2010 er doblet og brorparten av dette er AS. Vi ser at enkeltmannsforetakene også har en vekst, men ikke like stor. Vi presenterer en av nyetableringene i 2013 i denne utgaven av MONitor. Eiendomsmeglerne i Aktiv Helgeland valgte å starte for seg selv, og bidro til flere eiendomsmeglere i kommunen. Innenfor turisme og reiseliv på Helgeland ligger det et stort potensial. Når Vefsna blir friskmeldt vil mye legges til rette for å gjøre vassdraget til en destinasjon.

Butikken har også apotekutsalg.

opp butikken med nye kjølere og frysere. I tillegg til dagligvarer har butikken både Tipping og apotekutsalg. – Dette var også den første butikken i Vefsn som fikk selge øl. Lund jobbet i butikk også i sine yngre dager og trives godt i nærbutikken. Hun har kort vei til jobb, og siden det er små forhold får hun god kontakt med kundene. – Det er mange kunder som sier de syns det er artigere å handle i en sånn butikk. Her har man ofte tid til å slå av en prat. Jeg kjenner jo stort sett alle etter å ha bodd i bygda i 40 år, men også hyttefolket begynner jeg å bli kjent med, forklarer hun. Butikken har faste aktiviteter i løpet av året. I fjor sommer arrangerte de for første gang en familiedag. Den suksessen skal de fortsette med. De pleier også å ha aktiviteter på påskeaften og i jula. Ellers blir mindre aktiviteter annonsert på butikkens Facebook-side. – Jeg er veldig glad for at vi har Kaffekrokens ven-

På utstillingsbordet har man ofte sesongbaserte utstillinger.

ner. De gjør mye forskjellig for butikken, som å bake og stille opp på aktiviteter. Det viser at folk bryr seg om nærbutikken. Det har vært mye dugnadsarbeid her, det er utrolig hvordan folk stiller opp. Kaffekroken blir også brukt som sjakkarena på lørdager, hvor ungdommer samles og spiller sjakk. Den største utfordringa med å drive nærbutikk er, ifølge Lund, å bestille varer. Balansegangen mellom etterspørsel og best før-dato er vanskelig. En for stor bestilling kan få konsekvenser for en butikk med en omsetning på vel tre millioner kroner. – Det er det vanskeligste, innrømmer Lund. Det er alltid noen småting å ta seg av, men det blir ikke de store investeringene i nærmeste framtid. – Nå har vi rusta opp butikken, hvor både kunder og ansatte er fornøyde, så vi har ingen store planer, avslutter Else Lund.

Der det ligger et potensial til vekst, ligger det også et potensial til nye arbeidsplasser. Får man til en god infrastruktur rundt Vefsna, kan arbeidsplasser knyttes opp mot det. Samarbeidsprosjektet Passport Helgeland er en god anledning til å kanalisere reisende med Hurtigruten inn i til Mosjøen. Det historiske aspektet i Sjøgata og aktivitetene som kan tilrettelegges i flott natur vil trekke turister. Vi må være flinke til å tilby et opplegg rundt dette. Flere gode samarbeidsprosjekter er på trappene. En avgjørelse på Vefsna regionalpark skal tas i mars, mens et potensielt samarbeid mellom ni reiselivsbedrifter i Vefsn, Grane og Hattfjelldal allerede er i gang. Framtida er lys og vi ser fram til et Vefsn i videre vekst.

re Jobber for fremtiden

Fearnleysgt. 7–9, 8656 Mosjøen Tlf. 75 11 13 10

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

3


Senterleder Harald Forbergskog har all grunn til å smile av 2013-tallene til Sjøsiden.

Sjøsiden

VOKSER VIDERE Med en vekst på 4,3 prosent i 2013 blir handelen på Sjøsiden stadig bedre. – Vi har hatt en flott utvikling, sier senterleder Harald Forbergskog. Til tross for ti måneder med en butikk mindre enn året før klarer likevel senteret en betydelig økning i omsetning, noe som er imponerende. Forbergskog forteller at de fleste leietakerne har hatt en fin utvikling i løpet av året. Han trekker fram Hair Shop, Jack & Jones og dagligvaren, som alle har hatt en betydelig økning. – Mange har motsatt utvikling av det vi ser i resten av landet, hvor det er på vei nedover. Det ser også ut til at økninga bare skal fortsette. Januar har starta på akkurat samme måte med en økning på 4,5 prosent sammenliknet med i fjor. – Det viser at den gode jobben vi gjør lønner seg. Selv om vi er et relativt lite senter, så har vi en rett butikkmiks. I til-

4

legg er vi gode på tekstil, sko og barn, forklarer Forbergskog. Han trekker også fram den gode tilgjengeligheten, og rikelig med parkeringsplasser, som grunner til at flere velger Sjøsiden. – Det er summen av dette som gjør oss attraktive. Vi merker også at folk er lengre på senteret ved at vi har en positiv utvikling på serveringsstedene. Det er ikke bare folk fra Vefsn som benytter senteret heller. En liten andel kommer fra Brønnøy og Sømna. En litt større andel kommer fra HALD-kommunene, mens om lag en av ti kommer fra Hemnes. Dette gjør selvfølgelig Sjøsiden også til et attraktivt senter for nye kjeder eller butikker som ønsker å etablere seg. – Vi har mange som ønsker å etablere seg, men det er en kabal som må gå opp. Planene med å bygge ut Sjøsiden er allerede godt i gang, og man håper å ha på plass en omreguleringssøknad før sommerferien. – Vi håper vi får en snarlig avklaring på overtagelsen av biblioteket. Håper også at

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

de tilleggsarealene som vi ønsker å kjøpe blir omregulert slik som vi ønsker, sier senterlederen. Det betyr at det ikke er så lenge før nye aktører inntar senteret. Forbergskog vil ikke nevne navn før en avtale er på plass. – Det er snakk om aktører vi har savna på senteret. Vi ønsker en stadig bedre butikkmiks, slår han fast. Selv om utviklinga er god, skal ikke sen-

teret hvile på laurbærene. Den utviklinga skal bygges videre på. Omsetninga har gradvis økt de siste årene, og senterlederen ser ingen grunn til at den veksten ikke skal fortsette. – Jo større vi blir, jo mer skal vi styrke vår posisjon. Jeg ser lyst på det. Februar ser ut til å bli en like god måned som januar, avslutter Forbergskog.

Et løft i sentrum Leder for Mosjøen torg, Karl Petter Moen, sier at parkeringa for sentrum ga et løft for næringslivet i området. – Det er det klart viktigste vi har jobbet med i det siste. Det var flere aktører som gikk ned i omsetning og har lidd under det. Folk er vant til å kjøre til døra og gjør heller det. For sentrum er avstander en utfordring, slår Moen fast. Han sitter ikke på noen konkrete tall for

2013-handelen, men sier at man generelt sett er fornøyd med handelen. – Nå er vi optimistiske med tanke på framtida og spent på sentrumsutviklinga. Man må bare ta av seg hatten for de planene. Domusbygget er indrefileten i sentrum, sier Moen. Og økt aktivitet i sentrum vil slå positivt ut for alle aktørene der.


 

   

 

  

 

  

   

  

     

  

  Mosjøen og omegn NÌringsselskap KF www.mon.no

5


Store muligheter

Styreleder Håkon Johansen, Mosjøen Næringsforening

Reiselivsnæringa i Vefsn går inn i en spennende periode, der mulighetene er mange. Det gjelder bare å ta dem. Destinasjonsselskapet Helgeland Reiseliv er et samarbeidsprosjekt som ser ut til å fungere. Å få inn Hurtigruten som en samarbeidspartner er et «kupp». Tilbudet, hvor man kan hoppe av og på Hurtigruten, er unikt for Helgeland. Vi har også nok av kvaliteter som skal lokke turistene inn til Vefsn. Her er det utrolig vakker natur og mange spennende områder. Vi har Sjøgata med historie, tradisjoner og et moderne kafeliv. Vefsna i seg selv er en attraksjon, men det blir spennende å se hva man får til hvis prosjektet Vefsna regionalpark tas et steg videre. Potensialet er enormt. Bare det å få nærkontakt med elva er en attraksjon i seg selv, for eksempel Laksforsen. Vi har mye som kan trollbinde en turist, men det handler om å gjøre seg lekker. Kvaliteter som lokalmat og tradisjoner er viktig å få fram, for å kunne gjøre seg unike. Ta fram «godbitene». Det finnes mange steder i verden med flott natur. Derfor er tilrettelegging er sentralt stikkord. Vertskapsrollen er noe man må ta alvorlig. Det lokale bekjentskapet betyr mye. VM i fluefiske er et godt eksempel på hvordan man kan bruke dette positivt, det bør man dyrke videre. VM i fluefiske viste også hva vi kan få til i samarbeid med Grane og Hattfjelldal. Samarbeid er et annet stikkord vi må ta alvorlig. Å dra i samme retning er første steg for å lykkes. Utfordringa er å få turistene som kommer langs E6 til å stoppe i Mosjøen og slusa dem inn til byen. Herfra spiller turistinformasjonen en viktig rolle, med å selge det vi har. Når det gjelder næringslivet er de generelt flinke til å ta vare på turistene som kommer, men det kan alltid bli bedre. Kommer reisende fra Hurtigruten til stengte dører er sjansene små for at de kommer igjen. Vi bør ikke bli en suksess, vi skal bli en suksess.

6

TAR TAK I

Samarbeider om bedre tilbud Ni bedrifter i Vefsn, Grane og Hattfjelldal har gått sammen for å se på mulighetene for å styrke reiselivet i regionen. Bedriftsnettverk er en ordning hos Innovasjon Norge som gir bedrifter støtte til å etablere et forpliktende samarbeid. Det har ni bedrifter i Vefsn, Grane og Hattfjelldal gjort og er nå i første fase, forstudier. – Nå starter vi diskusjonen på om man skal videreføre samarbeide og på hva, sier Ellen Schjølberg (bildet) ved Grane Utviklingsselskap AS, som koordinerer prosjektet. Løsningene man kommer opp med skal være konkrete og man har allerede begynt å diskutere hva regionen kan bli bedre på. – Området vårt trenger flere opplevelsesprodukter, slår Schjølberg fast. Med det mener man at det må komme flere aktivitetstilbud som er prissatt og tilgjengelig. Per i dag finnes det få tilbud av denne typen. – Det må settes i system, mener koordinatoren. Håpet er at samarbeidet skal resultere i flere produkter, og hvis alt går etter planen skal de første prøveproduktene allerede ut til sommeren. En ide er å legge bedre til rette for vandring, med transport, mat og lignende. – Varen skal bli mer tilgjengelig. Et annet prosjekt er Vefsna. Der ligger det et stort potensial så fort vassdraget blir friskmeldt, men også der har det vært lite produkter tilgjengelig. – Bare med Vefsna har vi et stort potensial for å få et profesjonelt produkt, forklarer Schjølberg. Hun mener at samarbeid og samhandling er løsninga for å komme videre. Ikke bare mellom bedriftene, men også mellom bedrifter, forvaltning og kommuner med tanke på for eksempel tilrettelegging. – Samhandling gjør at man pusher hverandre videre. Man trenger ikke samhandle om alt, det blir for tungvint, men at man har er smart og koordinert samarbeid er viktig, avslutter hun.

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no


KVALITEN Grane, Vefsn og Hattfjelldal vil samarbeide om en regionalpark. Tradisjonelt sett har de tre kommunene, Grane, Vefsn og Hattfjelldal, samarbeidet mye gjennom årene. Når man skulle se på mulighetene for å opprette en regionalpark ble den naturlige begrensningen innenfor kommunegrensene. – Vefsna er en fellesnevner for området. Her finnes det masse kvaliteter vi gjør for lite ut av. Vi må utnytte den naturen og kulturen som finnes her, så vi tar vare på og utvikler verdiene, sier Ellen Schjølberg, som leder prosjektet. Gjennom arbeider med regionalplanen for Vefsna kom det fram at man måtte se lenger enn bare gyting og fisk. Turisme er også en viktig del av det. Og en del av problemstillingene går over flere kommunegrenser. Nå får de styrket fellesskapet både innad og utad. – Det ligger mye historie her, som er autentisk og vår. Det gjelder å bygge produkter rundt disse kvalitetene, mener Schjølberg. Derfor kjører man, i løpet av mars, både kurs i vertskapsrollen og lokalkunnskap. Håpet er at reiselivs-

næringa, servicetorg, bensinstasjoner, butikker og andre steder der folk møtes ser nytten av det. – Man må kunne noe om nærområdet, hvis man skal være godt vertskap, slår prosjektlederen fast. Et annet poeng blir å knytte kulturminner og historiske opp mot hverandre for å gjøre en pakke ut av det. Hovedpoenget med parken er å få på plass et langsiktig og forpliktende samarbeid. Det er ikke snakk om noen tvunget vernepark. – Vi skal bli enige om hva vi skal satse på og videreutvikle. Det er ikke et naturvern i den forstand. Det finnes lignende parker i Sveits og Frankrike. Jeg syns vi har et fantastisk område, men vi burde fått litt mer gjester og arbeidsplasser ut av det, sier Schjølberg. Regionalplanen for Vefsna viser at vassdraget har en potensiell omsetning på 100 millioner kroner, men da må mye på plass. Å tilby produkter og overnatting er da helt sentralt. – Kombinasjonen mellom småbyliv i Mosjøen og naturen i Grane og Hattfjelldal er verdt å få med seg, avslutter prosjektlederen. Avgjørelsen om man går videre med prosjektet må tas før 14. mars.

Laksforsen i Grane

Regionalplan for Vefsna Vefsn kommune har kommet med sin uttalelse i forbindelse med regionalplan for Vefsna. - Planforslaget i seg sjøl er bra. Det er et godt verktøy å jobbe videre med, sier Thomas Bjørnå, prosjektansvarlig i MON KF. Han trekker spesielt fram den elektroniske plankartløsninga som en nyttig nyvinning. Forslaget fra Nordland fylkeskommune legger ikke rette til noen konkrete tiltak med tanke på næringslivet langs vassdraget. Dette er imidlertid noe Vefsn kommune vektlegger tungt. De mener at den største framtidige attraksjonsfaktoren for reiselivet kan bli Vefsna i seg sjøl. - En frisk lakseelv vil kunne trekke mange sportsfiske- og friluftsinteresserte til regionen. Derfor er det særlig viktig at man gjennom forvaltninga av Vefsna ivaretar og styrker laksestammen, kommenterer Bjørnå. Kommunen er heller ikke fornøyd med utredninga rundt hvordan man kan bruke Vefsnaregionen til å skape et internasjonalt reiselivsprodukt. I temakart for reiseliv er bare Laksforsen registrert som aktuell attraksjonsfaktor. Dette mener Vefsn kommune er en feilvurdering, og sier at hele vassdraget vil være et trekkplaster. De mener at arbeidet med tilrettelegging, tilgjengelighet og servicefunksjoner må begynne allerede før elva friskmeldes. Ikke etter, slik planforslaget legger opp til. Fungerende laksetrapper er også helt nødvendig. - Vi jobber for å få til et prosjekt hvor vi etablerer et kompetansesenter for lokal forvaltning og næring, som går på hvordan man bygger opp en fisketurisme, forteller prosjektlederen. Vefsn kommune har allerede bevilget midler til prosjektet, mens den andre halvdelen dekkes av fylkeskommunen. Her venter man på at søknaden skal behandles. Prislappen ligger på tett opp til 1,7 millioner. Kommunen har også spilt inn at de ønsker en felles strategi for profilering av Vefsna, utover en felles mal for skilting. Man ønsker også en finansieringsplan knyttet opp mot handlingsplanen, slik at finansieringen kan knyttes opp mot de enkelte tiltakene. Planen har strenge retningslinjer for utredningsområdet rundt Vefsna, men kommunen mener at utredningsområdene har blitt satt for grovt og omfattende. Bjørnå forklarer at de ber om at dette området begrenses til kantsonen. - Vefsn kommune kan ikke godta at planen setter strenge retningslinjer etter en klassifisering og avgrensnings som er gjort på sviktende grunnlag. Regionalplan må derfor bli mer fleksibel på disse punktene. I tillegg ønsker de en klargjøring på både småkraftsaker og grusuttak i elva. Vefsn kommune oppfordrer også fylkeskommunen om å gjøre planen mer forståelig for allmennheten.

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

7


• Biloppretting • Lakkering • Bil/MC m.m. • Veterankjøretøy • Spesiallakkering • Takst

Vi leverer spraylakk og lakkstifter til alle bilmerker!

På Comfort kan du skaffe deg nesten alt du trenger

TIL HYTTA Solcellepanel

Tlf. 75

17 29 33 17 27 88

Fax. 75

Industriveien 1 - 8657 Mosjøen

www.friisco.no – Industriveien 1 – NO-8657 Mosjøen

Kampanje på utstyr fra Sunwind Gasskjøleskap Gasskomfyr

Infravarmer Gjelder til og med 30. april 2013

Hytte toalett Cinderella Strøm og gass. Enkel innstallasjon. Unike fordeler med Cinderella forbrenningstoalett. Kommer fra Ecotech.

Bålpanne fra Espegård

Biffretter, pizza, kebab, salater og alle rettigheter Vi leier ut kursog møtelokaler

TRIXIE

Har masse ekstra utstyr i butikken

VEIKRO TROFORS

Ring og bestill: Tlf. 75 18 11 04 for takeaway. Tlf. 75 18 13 90.

Kom innom for en hyggelig prat og se våre produkter «live»

• Rørinspeksjon • Kosting • Høytrykkspyling • Slamsuging

Mosjøen Tlf. 75 17 66 00 www.comfort.no · e-mail: mosjoen@comfort.as

Følg oss på Facebook (Comfort Mosjøen) og instagram (Comfort_mosjoen)

8

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no


Mange grunner til å velge Mosjøen

✔ Innbyggertallet er i vekst. ✔ 7 mil fra Sandnessjøen i vest, 9 mil fra Mo i Rana i nord, 16 mil fra Brønnøysund i sørvest, samt mellomriksveg til Sverige i øst. ✔ Vårt nye badeland på Kippermoen frister kanskje, og hotellkapasiteten økes kraftig når Fru Haugans Hotels tilbygg står ferdig. ✔ Vefsn kommune og private utbyggere kan tilby byggeklare tomter i flere byggefelt for deg som ønsker å etablere deg her.

Mulighetene og opplevelsene finner du i Vefsn kommune

– et steg foran www.vefsn.kommune.no

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

HA reklame

✔ Mosjøen har et rikt kulturliv og omtales ofte som «kulturbyen» på Helgeland. Faste arrangementer gjennom året er Sjøgata Live i februar – Bysprint i april – Hanedager i juni – Galleria og byfest i juli – Tiendebytte i september – Gulldager i august.

9


Organisasjon I januar 2013 tiltrådte Laila A. Olderskog sin stilling i MON KF. Hun har 50 prosent stilling som næringskonsulent i MON KF med hovedarbeidsområder innenfor kulturnæring og bostedsutvikling og 50 prosent stilling som koordinator i Vi Vil Heim. Snorre Lund ble ansatt i 100 prosent stilling som næringskonsulent i MON KF og tilrådde 1. august 2013. Jim Nerdal ble pensjonist fra 1. september 2013. Han vil fortsatt utføre noen oppgaver for MON KF, det er i hovedsak innenfor sentrumsutvikling og film. Administrerende direktør Knut P Torgersen sa opp stillingen som direktør i MON KF i november 2013. Styret igangsatte rekrutteringsprosessen umiddelbart. Målet er å få tilsatt ny direktør i løpet av januar 2014.

Mosjøen fengsel Politisk ledelse i Vefsn kommune og MON KF har i 2013 hatt stor aktivitet i denne saken. Vi oppnådde målet vi hadde som fase 1, å få prosjektet inn i kriminalomsorgens kapasitetsplan. I denne planen er Mosjøen fengsel omtalt positivt ved enten en utvidelse av dagens fengsel eller bygging av nytt fengsel. Arbeidet med fase 2, primært å få bygget et nytt fengsel i Mosjøen, sekundært å få utvidet dagens fengsel har pågått hele året. Det er gjennomført mange møter hvor prosjektet er blitt presentert. Dette er et arbeid som også i 2014 må ha høy fokus fra Vefsn.

Politidistriktene

Vefsna-fondet

Politidirektoratet har lagt frem forslag til nye inndelinger av politidistrikt i Norge. Her foreslås det å redusere antall politidistrikt fra dagens 27 til 6 distrikt. Saken er blitt fulgt opp fra politisk ledelse og MON KF i 2013 med flere møter med sentrale myndigheter. Saken er ute på høring og Vefsn kommune har avgitt høringsuttalelse. Justisdepartementet har signalisert at de vil legge frem denne saken ovenfor Stortinget i vårsesjonen 2014.

I 2013 er det bevilget 4.177.158 til kommunale prosjekter som MON KF arbeider med.Av de bedriftsrettede midlene er det bevilget til sammen kr. 535.000 til 6 bedrifter med til sammen 6 arbeidsplasser.

Politidistriktet Justisdepartementet hadde under arbeid et forslag om ny struktur/ inndeling av politidistriktene i Norge. Et av politidistriktene som ble vurdert var Helgeland politidistrikt. Politisk ledelse og MON KF hadde flere møter med Justisdepartementet og Stortingsrepresentanter. Denne saken må det fortsatt legges mye arbeid i og følges opp i 2013.

2013 ble året da norgeshistoriens største reetableringsprosjekt ble igangsatt i Vefsnaregionen. Totalt ble ca 315 000 fisk satt ut i form av rogn, yngel og smolt. Omfanget ble noe redusert på grunn av liten næringstilgang i Fustavassdraget. Mengden kommer til å øke betraktelig i årene fremover. Bevaringsarbeidet med sjøørret har også fortsatt. Vefsnaprosjektene har videre vært engasjert i forprosjekt Regional Plan Vefsna, driftsplan for Vefsnlaks AS, rotenonbehandlinger i Rauma-regionen og bonitering av de øvre deler av Vefsna- vassdraget. I tillegg har det blitt gjennomført et forprosjekt for å se på mulighetene for etablering av prosjektet «Nasjonalt kompetansesenter for lokal forvaltning. MON KF har nå søknad inne hos Nordland Fylkeskommune for etablering av hovedprosjekt.

ÅRSM Aktivitet

Granåsen Dolomitt Vefsnaprosjektene

MON KF

De to innsigelsene som fremkom i forbindelse med reguleringsplan for Granåsen er nå i orden. Meklingen både ovenfor Fylkesmannen og Reindriften førte frem og nå gjenstår det en stadfestning av reguleringsplanen. Eierne av prosjektet har i 2013 arbeidet med å få på plass driftskonsept og finansiering. I løpet av 1. kvartal 2014 vil man få klarhet i om man lykkes med å starte opp drift av Granåsen Dolomitt. For Vefsnsamfunnet er dette et svært viktig prosjekt, spesielt den industrielle muligheten som åpner seg i samarbeidet med industrimiljøet i Glomfjord.

MON KF presenterte seg med stand på utdanningsmessene til Mosjøen Videregående skole avdeling Sentrum og Kippermoen. Vi fikk produsert profilbrosjyren 10 grunner til å velge Mosjøen. I august deltok MON KF på Olje og gassmessen ONS Norway i Stavanger, på felles stand med kommuner og bedrifter fra Helgeland. I september hadde vi åpen dag. I oktober deltok MON KF på Transport og Logistikk konferansen på Gardermoen, med felles stand fra Helgeland og hvor Knutepunkt Helgeland ble presentert.

Strategisk næringsplan VHALD (Vefsn, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) Disse 5 kommunene startet i 2013 arbeidet med å lage en felles strategisk næringsplan. Hovedmålet med en slik plan er å skape en sterk felles bo- og arbeidsregion som gir grunnlag for vekst i sysselsetting, befolkning og besøk.

Næringsprisen Næringsprisen 2013 gikk til Tone Hauge.Hun er en dyktig, ekspansiv og engasjert bedriftsleder som bidrar til positiv utvikling og godt samarbeid både lokalt og regionalt.Vinneren er godt kjent i næringslivet i Vefsn og var styremedlem og den siste styreleder i MON AS.

10 Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

Internasjonal Gründerskole Sammen med Herøy kommune og kommunene Murter Kornati i Kroatia, deltok MON KF i gjennomføringen av et felles prosjekt – Internasjonal Grunderskole for unge etablerere med forretningsideer innen reiseliv. Programmet besto av en samling på Herøy i september og en samling i Murter Kornati i oktober. Målet med programmet var å gi deltakerne inspirasjon og nye ideer og å utvikle nettverk og forretningsmessig samarbeide. 33 deltakere hvorav 13 fra Helgeland gjennomførte programmet.


Sentrumsutvikling i Mosjøen

Mosjøen lufthavn, Kjærstad

Følgende tiltak er gjennomført i 2013: • Regulering av torgkvartalene, vedtatt i Vefsn kommunestyre. • Skisseprosjekt/forslag til «lay out» for nytt torg. I dette arbeidet er vurderingene av øst-vestaksen langs Petter Dassgt til Mosjøen VGS, samt nord-søraksene fra Sjøsiden via torget og opp mot Fru Haugans Hotel sentralt. Nord-søraksene inkluderer vurderinger både av Strandgataaksen og aksen CM Havigsgt. • Vurderinger av tiltak i forhold til forslag om «Torget gjennom 4 årstider» fra Atelier Oslo. Utprøving av tiltak med lavt kostnadsnivå. • I samarbeid med Vefsn kommune, Gårdeierforeninga og Mosjøen

Etter at Avinor la frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023, hvor de foreslo å legge ned Mosjøen lufthavn, Kjærstad, ble det våren 2012 igangsatt et intensivt arbeid for å få endret denne formuleringen. Fra Vefsn ble arbeidet i første omgang rettet inn mot Samferdselsdepartementet. Målet var å få ut formuleringen om å legge ned Mosjøen lufthavn Kjærstad og få inn en formulering om å utrede konsekvensene ved å bygge en ny «stor» flyplass på Hauan. For Vefsnsamfunnet var det viktig å få konsekvensutredet betydningen av å endre flyplasstrukturen på Helgeland, både i forhold til vårt næringsliv og sykehusreisende. Dette lyktes vi med. Når Samferdselsdepartementet la frem sitt forslag til NTP 2014 – 2023 til Stortinget, var nedleggingsforslaget for Mosjøen lufthavn, Kjærstad tatt ut. I tillegg var det også kommet inn forslag om å utrede regionale konsekvenser ved nedlegging og endret flyplasstruktur. I Stortingets behandling av NTP 2014 – 2023 i juni 2013 ble dette vedtatt. Vefsn har etter dette vedtaket fulgt opp sentrale myndigheter ved å komme med konkrete forslag til utredningstemaer i det videre arbeid. Det blir viktig å holde oppe «trykket» i denne saken, også i 2014, fra hele Vefsnsamfunnet.

MON KF

Vefsn Næringsfond

Driftsregnskap 2013

ELDING

2013

Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansposter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum avsetninger/ fondsdisponeringer Årets resultat

2013

1012

-18 780 494 16 096 583

-14 537 000 17 059 729

-2 683 911

2 522 729

-302 424 -59 023

-329 038 -59 023

-3 045 358

2 134 668

2 865 651

-2 576 359

-179 707

-441 691

Det er i 2013 bevilget kr. 460.000 til bedriftsrettede prosjekter. I tillegg har vi bevilget kr. 240.000 til finansiering av prosjekter og tiltak som er gjennomført i regi av MON KF. Det er gitt finansiering til ni nyetableringer med 13 nye arbeidsplasser.

Balanse 2013

MONiTor I 2013 ga vi ut 4 utgaver av vår bedriftsavis MONiTor. I avisen presenterer vi våre viktigste saker og prosjekter samtidig som vi trekker fram viktige og positive saker som skjer i næringslivet i Vefsn.

2013

1012

Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler

2 478 611 16 529 461

2 407 685 13 728 425

Sum eiendeler

19 008 072

16 136 110

Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

-14 061 232 -3 018 559 -1 928 281

-11 916 880 -2 052 895 -2 166 335

Sum Gjeld og egenkapital

-19 008 072-16 136 110

MON KF jobber med en rekke større og mindre prosjekter med finansiering fra hovedsakelig fra Nordland fylkeskommune, staten og næringsfondene til Vefsn kommune.

Vivilheim 2013 Vivilheim har i løpet av 2013 utført faste aktiviteter som sommertreff, juletreff – i tillegg å tilrettelegge for nettverksbygging mellom partnere og medlemmer. Aktiv markedsføring mot både bedriftsmarkedet og medlemmene har resultert i seks nye partnere og et medlemstall på ca 650 ved årets utgang. Foreningen har byttet ut styret som nå består av en representant fra hver arbeidsgruppe samt en representant fra hver avis, hvorav Rigmor Nygård Hansen – markedssjef i Rana Blad er valgt som styreleder. I 2013 har vi også fått tilsagn om støtte fra NFK til å starte utvidelse av foreningen til Sandnessjøen og Brønnøysund.

Inntektene fra prosjekt utgjør i regnskapet kr. 10.895.252.

VM i fluefiske 2013 Det kan slås fast at det ble en arrangementsmessig suksess, selv om vannstanden medførte at fangsten ikke ble slik som man kunne forvente. Gjennom den avtalen man helt i sluttfasen fikk på plass om TV- og nettbasert dekning av mesterskapet oppnådde man den mest omfattende profilering av regionen man noensinne har hatt. TV selskaper fra 10 land hadde sendinger fra mesterskapet, og i tillegg ble de nettbaserte sendingene sett «world wide». Oversikt over dekningen vil foreligge i løpet av kort tid, men det kan nevnes at i Tyskland (som ikke deltok i VM) ble det registrert nær 2 millioner seere. Det deltok 125 utøvere fra 27 land. Alle verdensdeler var representert.

Knutepunkt Helgeland Prosjektet har vært uten prosjektmedarbeider over lengre tid i forbindelse med tidligere prosjektmedarbeiders sykdom. Ny prosjektmedarbeider overtok januar 2013. Prosjektet byttet navn i 2013 fra «utviklingsprosjekt Holandsvika» til «Knutepunkt Helgeland» og ble tilført kr. 1.494.158,- fra Vefsn kommunes næringsfond Vefsn for finansiering av prosjektet ut 2015. Strategien i prosjektet er å utvikle indre havn som containerhavn og knutepunkt for gods og tilrettelegging av attraktive næringsarealer.

Vekst i nyregistrerte bedrifter i Vefsn Det har vært en fin vekst i nyetablerte firmaer, både AS og ENK. Noe av veksten i 2012 og 2013 på nye AS, kan muligens forklares med endringene i Aksjeloven hvor kravet til minste aksjekapital ble redusert fra kr. 100.000 til kr 30.000. Men vi ser også at det samtidig har vært en vekst i etableringen av ENK. Dette er en positiv utvikling som vi håper vil fortsette.

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

11


PERFEKT for gründere MON har fire ledige kontorer som de ønsker å leie ut.

Når vinteren ikke kommer – trenger du ikke vente til sommer TA VÅRPUSSEN NÅ! Gjør som Martha: Ring oss Tlf. 75 18 79 00/950 68 007 - Mosjøen Tlf. 75 07 00 71 - Sandnessjøen

reidar@sargruppen.no

Når alle som er på vei ut, har flyttet ut, vil det stå igjen fire ledige kontorlokaler hos MON i Fearnleysgate 5-7. Selskaper som Mosjøen næringsforening og Inkubator Helgeland leier allerede kontorlokaler, så det er med andre ord mye kompetanse under taket. – Vi har ikke definert noen kriterier på leietakere. Vi oppfordrer alle som har behov for kontorplass om å komme og spørre oss, sier Hege Amundsen i MON. Hvert kontor er rundt 10 kvadratmeter og ser omtrent like ut, noen med og noen uten møbler. Leien har ligget like i overkant av 4000 kroner avhengig av om møterom etc. brukes. Da er alt inkludert; vasking, strøm, aviser, kaffe og selvfølgelig nettilgang. – Kontorfellesskap er et sosialt og inspirerende alternativ for gründere som jobber alene. I tillegg får man gode muligheter til å bygge et nettverk. Har man et spørsmål så finnes det mange dører å banke på her, forklarer Amundsen. Per i dag har MON til sammen 16 kontorer, og de fleste har som regel vært utleid. – Vi har egentlig ikke vært så aktive når det kommer til annonsering, men likevel har de blitt leid ut, slår Amundsen fast. Er man interessert eller har spørsmål om kontorlokalene er det bare å kontakte MON.

Hege Amundsen viser fram møterommet man får tilgang til ved leie av kontorer på MON.

PASSPORT Vi utfører:

• Graving • Masseforflytting • Pukkleveranser • Sprenging • Transport + mye, mye mer

Kolbjørn Nilsskog AS, Daneljordet 15, 8651 Mosjøen Tlf. 75 17 66 77, faks. 75 17 10 16 E-post: post@knas.as • www.knas.as

12 Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

Helgeland Nå skal Hurtigruten selge Helgeland. Det startet så smått i fjor sommer, blant annet med en utflukt til Brønnøysund. Nå skal Passport Helgeland selges inn for fullt til turistene på Hurtigruten. Hurtigruten omtales som en motor for utvikling og å skape arbeidsplasser innenfor reiselivet. Det er dette Helgeland Reiseliv nå vil prøve å utnytte. Leder Torbjørn Tråslett mener dette er en uvurderlig salgskanal for regionen. – Hurtigruten har en distribusjonskraft vi aldri kan måle oss med, sier Tråslett. Reiselivsnæringa dreier seg mer mot aktiviteter og opplevelser. Det er disse opplevelsene man må prøve å foredle til noe salgbart. – Vi snakker om ekte og velregisserte opplevelser til en riktig pris, mener reiselivslederen. Passport Helgeland er et pass hvor man kan hoppe av Hurtigruta og reise fritt mellom de fire havnene på Helgeland. Et av forslagene er tematu-

rer rundt på Helgeland, som varer i tre-fire dager. Men de lokale aktørene må på banen for å vise hva de kan tilby. Brede Solvoll, som er markedsanalytiker for Hurtigruten, forklarer at de ser et stort potensial i aktivitets- og opplevelsessegmentet. Da har man også muligheten til å knytte til seg en litt annen aldersgruppe. Per i dag er gjennomsnittsreisende 50-69 år gammel. 36 prosent av de ferierende er tyskere. De som reiser med Hurtigruta kan deles inn i tre kategorier: De som er interessert i å se natur, de som vil lære om lokale tradisjoner og de som er ute ette opplevelser. Per i dag er flest opptatt av naturopplevelsen. – Jeg syns den fineste ruta til Hurtigruten er Helgelandskysten. Derfor kan vi trekke fram Helgelandskysten som en attraksjon i seg sjøl, sier Solvoll. Produktutvikler hos Hurtigruten, Vebjørn Jacobsen, bekrefter at Helgeland er interessant, men utfordringa er å få en totalitet rundt tilbudet. For at Passport Helgeland skal fungere er det


Næringsprisen for Vefsn 2014 – Alle kontorene er så å si like, på 10 kvadratmeter. Noen med og noen uten møbler.

Vi inviterer innbyggerne i Vefsn til å komme med forslag på kandidater til Næringsprisen for Vefsn 2014. Næringsprisen skal stimulere til nyskapning og utvikling av næringslivet i Vefsn. Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra så vel arbeidsgiversiden som arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det vanlige i tråd med formålet med prisen. Forslagene med begrunnelse sendes til MON KF, Fearnleysgt. 7/9, 8656 Mosjøen eller e-post: harald.wiggo.erdal@mon.no innen 21. mars 2014. Evnt. spørsmål til Harald-Wiggo Erdal, Tlf. 75 11 13 01/97 16 91 06

Jobber for fremtiden

Grovsøm utebruk TIL

VI LAGER:

• Presenning etter mål • Båtputer • Messan VI REPARERER:

• Båtkalesjer • Scooter og ATV-sadler

Leder for Helgeland Reiseliv, Torbjørn Tråslett, er fornøyd med å få drahjelp fra Hurtigruta.

viktig at tilbudene på land er åpne og tilgjengelige. – Vi må jobbe med reiselivsaktører på land som ønsker å gjøre det lille ekstra for kunden. Farvannet vi befinner oss i er allerede fantastisk. Mange av de beste opplevelsene en turist har handler om trivelige folk. Det gjelder å skape en koselig destinasjon, sier Jacobsen. Det er imidlertid en forutsetning at opplevelsene på land følger Hurtigrutens strategi. Det betyr at

man ikke kan sette noe minimumstall på antall deltakere og må være tilgjengelig hver dag. I tillegg kan det ikke spise opp eksisterende tilbud. Jacobsen påpeker at ingen tjener penger på Hurtigruten det første året, men at på det tredje året blir det butikk. – Veldig mange tjener penger på oss. Når ting kobles til Hurtigruten blir det mer blest og et kvalitetsstempel på det, avslutter Jacobsen.

Lensegata 8, Mosjøen Tlf. 75 17 65 60

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no 13


Sjøgata i Mosjøen. Foto: Jørgen J. Jensen

REISELIV Svartisen. Foto: Torbjørn Tråslett

Fra tre til ett destinasjonsselskap Etter over et års intensiv jobbing, ble Helgeland Reiseliv as etablert 1. januar 2012. Da ble de 3 destinasjonsselskapene på Helgeland slått sammen til ett selskap som eies av kommunene og næringslivet på Helgeland. – Det var en milepæl da ordførerne fra alle 18 kommuner samlet seg på Fru Haugans Hotel i Mosjøen 20. desember 2011, og skrev under avtalen. Det var et stort øyeblikk, husker Johansen. Etter 2 år har de fleste «barnesykdommene» så smått blitt borte og Helgeland Reiseliv har for alvor kommet i gang. Selskapet har turistkontor i Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen og Mo i Rana og har 6 fast ansatte i tillegg til 2 prosjektstillinger. – Føler dere at folk har tro på selskapet? – Ja, absolutt! Nesten litt i overkant. Vi har opplevd et veldig forventningspress og vi har trengt litt tid på å komme i gang, men nå er det meste på plass, forklarer Johansen.

Aktiviteter på Helgeland Nå er det mulig å sikre seg Helgelandsguiden for 2014, hvor du finner informasjon om de fantastiske plassene og severdighetene som finnes på Helgeland. Guiden inneholder også spiseplasser, overnatting, nasjonale turistveier, nasjonalparkene på Helgeland og arrangement mm. I den splitter nye guiden er det også lagt inn forslag til både aktiviteter og ruter. Ruteforslagene gjelder både til fots og med sykkel. – Det har vært et savn, så det har vi valgt å gjøre noe med, sier Gunn Johansen i Helgeland Reiseliv. Guiden sendes til utvalgte turoperatører i Europa, og den er trykket på norsk, engelsk og tysk. Den legges også ut på alle turistkontorer i NordNorge og Trøndelag og ellers utvalgte steder i Norge og Sverige. I tillegg vil den bli å finne på hurtigbåter, ferjer, flyplasser og bensinstasjoner. Selvfølgelig er den også tilgjengelig på turistkontorene rundt om på Helgeland, og det er bare å ta kontakt hvis man ønsker brosjyren. -Vi har 70.000 eksemplarer av brosjyren som er meget populær. Mesteparten er distribuert eller turistene har tatt den med fra turistkontorene før året er omme, avslutter Johansen.

i sentrum voll skal snakke om satsing og utvikling fra fylkets side. I tillegg skal Erlend Bullvåg se på utfordringer og muligheter for reiselivet på Helgeland. Han er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Bodø. Den årlige konferansen arrangeres av Helgeland Rei– Bullvåg sitter på seliv og turnerer mye informasjon om mellom de fire byhvordan det står til ene på Helgeland. med reiselivsbedrifNå har turen komtene i regionen, sier met til Mo i Rana, Johansen. hvor konferansen Svein Harald Røine går av stabelen på kommer med foredraNordland Teater. get «Hvordan selge Årets konferanse flyfoto til en blind gjøres i samarbeid mann?». Foredraget med Kunnskapshandler om salg, huparken Helgeland mor og arbeidsglede. og med støtte fra Røine er til vanlig Nordland Fylkesrådgiver for topplekommune og Heldere og toppidrettsutgeland Sparebank. øvere. – Kunnskapspar– Vi skal ha det litt ken har et stort morsomt også. Han er nettverk og hadde Utsikt fra Torghatten. Foto: Magnar Solbakk flink til å blande huallerede planer om mor og alvor, så dette en konferanse om tror jeg blir artig. opplevelsesbasert reiseliv. Da slo vi likeså godt samEt av de mest spennende foredragene handler om men de to konferansene, forteller Gunn Johansen i hvordan samarbeid kan gi stor suksess innenfor oppleHelgeland Reiseliv. velsesturisme. Erik Taraldsen, direktør for Thon Hotel Johansen mener de har fått på plass et spennende Svolvær, kommer for å snakke om sine erfaringer og program for disse to dagene. En av dem som kommer hvordan de har lykkes med opplevelsesturisme. er fylkesrådslederen i Nordland, Tomas Norvoll. – De har et nært samarbeid med XXLofoten og er Nordland er reiselivsmotoren i Nord-Norge og Nor-

6. – 7. mars er det duket for Reiselivskonferansen 2014.

Viser seg fra en ny og b 13. desember ble Helgeland Reiselivs nye hjemmeside offisielt åpnet. Visithelgeland.com har riktignok ligget ute siden september. Å få på plass en ny nettside var tvingende nødvendig, ifølge markeds- og webansvarlig i Helgeland Reiseliv, Guro Petterson Larsen. – Det er store krav til kvalitet på de digitale plattformene som brukes. Den gamle sida var utdatert, og det var umulig å gjøre de tekniske oppdateringene vi ønsket, forklarer Larsen. Det er mange samarbeidspartnere som skal presenteres på hjemmesida. Det er ei side som skal representere hele reiselivet på hele Helgeland og bidra til reiselyst. – Den skal sørge for at man har lyst til å reise til Helgeland ved første blikk. Man må også finne den informasjonen man er ute etter. Det var ikke like lett

14 Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

på den forrige sida, som var litt kronglete, sier webansvarlig. Et av problemene var at det ikke var en kobling mellom database og bookingløsning, samt en database som var lite brukervennlig. Med ny database og oppdatert bookingløsning er det nå enklere å både finne og booke overnatting og opplevelser på Helgeland. Den nye sida betyr færre klikk for å komme dit man vil. – Det er en veldig stor forbedring, og en langt mer moderne løsning. Sida er også koblet opp mot Nordnorsk Reiseliv sin side nordnorge.com og visitnorway.com, så herfra vil det også komme en del trafikk og bookinger. Uttrykket til den nye hjemmesida fokuserer på en aktiv livsstil og flott natur, og skal reflektere hva Helgeland står for. – Vi ønsker at siden skal inspirere og føre til økt


Gunn Johansen og Helgeland Reiseliv inviterer til reiselivskonferanse i mars.

utrolig flinke. De selger opplevelsespakker og dette samarbeidet mellom hotell og opplevelsesbedrifter har jeg stor tro på. Også arrangementsbedrifter vil ha mye å lære av dette foredraget, oppfordrer Johansen. Reiselivskonferansen er hovedsakelig for reiseliv-

og opplevelsesnæringa, men Johansen syns også at det er bra og viktig at kommune- og fylkespolitikere møter opp. – Det er bra at de holder seg orienterte. Vi er jo en stor bransje. Dette er en viktig møteplass for reiselivs-

næringa og politikerne, hvor de kan bli kjent med hverandre. Minglinga og det sosiale i løpet av konferansen er en viktig del av det, slår hun fast. Johansen påpeker også at konferansen er åpen for alle, men at man må melde seg på.

bedre side salg for reiselivsbedrifter på Helgeland. Dette bl.a. gjennom økt fokus på booking. Vi har hatt en økning i antall bookbare bedrifter, både overnatting og aktivitet. Dette vil også øke ytterligere i tiden framover, sier Larsen Det jobbes kontinuerlig med søkeoptimalisering, så sida skal dukke opp som en av de første sidene når man søker på nett. I tillegg jobbes det med å få på plass en mobilvennlig side, samt en tysk utgave av siden. Per i dag er det rundt 80.000 besøkende per år på hjemmesida. Håpet er at dette skal økes betraktelig nå som nysida er på plass.

Guro Petterson Larsen har god kontroll på Helgeland Reiselivs nye nettside.

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

15


Rita Aanes (til venstre) og Merete Solvang er duoen bak Mosjøens nyeste eiendomsmeglingsbedrift.

Målet er

FORNØYDE K

Meglerne Merete Solvang og Rita Aanes legger seg med en god følelse hver kveld, et halvt år etter åpninga av Aktiv Eiendomsmegling Helgeland.

1. august åpnet Aktiv Eiendomsmegling Helgeland dørene. I døråpninga sto Merete Solvang og Rita Aanes og smilte. Begge har lang fartstid som eiendomsmeglere på Helgeland. – Veien blir litt til mens vi går, men vi kjenner markedet godt etter 12 år som eiendomsmeglere. Så vi visste hva vi gikk til, sier Solvang. Etter så mange år hos Eiendomsmegleren Helgeland hadde de lyst på en forandring. Samtidig hadde de sett behovet for et nytt meglerkontor på Helgeland. – Det ble en stor arbeidsmengde og man fikk ikke tatt vare på kundene så godt som man ønsker. Det har vi større mulighet til nå, forklarer Solvang. Det ble imidlertid en rolig åpning for Aktiv Helgeland. Akkurat i den perioden var det flere presseoppslag som advarte mot boligmarkedet, noe som gjør at folk gjerne avven-

ter litt med å kjøpe bolig. Normalt blir åtte av ti hus solgt ved første visning, nå var tallene snudd på hodet slik at kun to av ti ble solgt. – Det begynte trått i høst, men før jul begynte vi å selge unna, sier Aanes. I en periode var det så mange som 51 hus ledige, nå er det nede i 30, som er det normale. – Vi hadde en innkjøringsperiode med nye systemer, så vi satt uansett ikke og tvinnet tommeltotter, sier Aanes med et smil. – Det er en ny måte å jobbe på. Sånn sett er det bra at det ikke var så mye trykk i starten, legger Solvang til. Solvang hadde flyttet til Oslo for å bli barnevernspedagog, da hun fant ut at det var eiendomsmegler hun skulle bli. – Jeg er jo fra Leirfjord, så jeg visste nesten ikke hva en eiendomsmegler var, sier hun og ler. Etter å ha sett hvordan de jobber var det imidlertid en interesse som ble vekket. Kombinasjonen av salg, psykologi og det å jobbe med mennesker var det som trakk henne i den retninga. – Du får møte og komme nært folk. Jeg føler meg litt ydmyk. Dette er sparepengene til folk, som de betror til deg.

16 Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

Det er en stor ære, slår Solvang fast. For Aanes’ del handler det mye om det samme. Hun jobbet tidligere i Postbanken, men måtte finne seg noe annet å gjøre da Posten begynte med nedskjæringer. – Jeg bladde gjennom BI-permen og da jeg kom til eiendomsmegler tenkte jeg «dette kan være noe for meg», sier Aanes. Aktiv Eiendom har hele Sør-Helgeland som arbeidsområde og omsetter alle typer eiendommer. De sier det er noe av fordelen med å jobbe i nord i et mindre firma, da blir man mer allsidig. Duoen har også store forventninger å leve opp til. Aktiv eiendom har Norges mest fornøyde kunder. Det samme ønsker de å få til på Helgeland. – Det gjør at vi ønsker å prestere enda bedre for kundene våre, sier meglerne. De snakker om å ta vare på kundene fra A til Å. Noe som var vanskelig med den store arbeidsmengden de hadde. Og det var en ubehagelig følelse. Nå har de imidlertid en god følelse når de legger seg om kvelden. Når folk flest tenker på meglere tenker de budrunder og


Merete Solvang på visning i O.T. Olsens gate 3, hvor tre leiligheter er til salgs.

Den største leiligheten har badstue.

KUNDER visninger, men det er bare en liten del av jobben. Mye handler om å innhente opplysninger, takst og befaring før man kan sy sammen en salgsoppgave og deretter annonsere. – Vi jobber med å få på plass fine prospekter. Da får vi mer interesse, sier Solvang. Nå har det også kommet nye budregler som sier at alle bud skal gjøres skriftlig. Det blir tryggere, men samtidig mer jobb for meglerne, som er mest bekymret for at det blir mer tungvint for kundene. – Men det er derfor vi er her. For å hjelpe dem gjennom en sånn prosess, slår Aanes fast. Megleryrket er ingen ni til fire-jobb. Det nytter ikke å komme på jobb for å yte akkurat nok. – Det blir en livsstil. Hvis ikke får man en kort karriere, sier Solvang. Aktiv Eiendomsmegling Helgeland har lokaler i sentrum og er samlokalisert med Eika. – Det er vi godt fornøyd med. Det er greit at kundene ikke møter ei stengt dør hvis vi er ute. I tillegg får de tilbud om husforsikring gjennom Eika, avslutter Aanes.

Solvang viser fram badet

Vil ha det nyoppussa Ifølge meglerne Merete Solvang og Rita Aanes hos Aktiv Eiendomsmegler Helgeland er byflata der det er mest pågang for å få kjøpt seg bolig. Hovedsakelig bakom Tordenskjoldsgate. Ellers er Skjervingan og Olderskog populære områder, sammen med nybyggene i Kulstadlia og Andåsen. Felles for de som kjøper nå er at det er størst interesse for nyoppussa boliger. – Før i tida bygget man ut, nå kjøper man heller nytt når man får nye behov, forklarer Solvang. Skal man selge bolig er det derfor greit å legge ned en innsats først, men meglerne anbefaler ikke å pusse opp de dyre rommene som bad og kjøkken.

– Det er en fordel å gjøre det såpass fint at folk ikke rygger i døra når de kommer inn, sier Aanes. Skal man først gjøre litt oppussing før salg er det imidlertid viktig å være nøye. – Er noe slurvete så tror folk at resten er slurvete også. De er obs på hvordan ting er gjort, sier Solvang. Når det gjelder hyttemarkedet er det hytter ved kysten og sjønært som er populært. Fjellhyttene har imidlertid ikke vært det helt store. – Ligger hytta ved et vann så er den populær. Nå har det også blitt sånn at de fleste ønsker å kunne kjøre helt fram til hytta og ha alle fasiliteter, sier Solvang.

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

17


VI TÅLER SAMMENLIGNING MED ALLE – garantert konkurransedyktige priser!

PRISGARANTI FOR BEDRIFTER

PRISGARANTI på INNKJØPSPRIS (spotpris) og på FASTPRIS ved framvisning av tilbud fra andre leverandører. Ta kontakt med oss for BEDRIFTSAVTALE: Trond Skaland, telefon: 970 50390 Lars Andreas Østvik, telefon: 901 99976

HelgelandsKraft AS I www.helgelandskraft.no Kundesenter: 75 10 00 33 I kundesenteret@helgelandskraft.no

26. APRIL OG 3. MAI Billetter: 815 11 500,

nordlandteater.no eller Narvesen

18 Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

Grafisk design: www.daesign.no

Lik oss på Facebook www.facebook.com/helgelandskraft


BO SMART – BO RIMELIG

Nytt konsept! Vi har et ønske om å realisere boligdrømmen din. Rimeligere og enklere eneboliger gjør drømmen mulig! Vi har et prinsipp om at alle skal ha muligheten til å bygge og eie sin egen bolig! Vallø og Vågen er eksempler på disse boligtypene. Se mer på www.blink-hus.no

HUS Forhandler

Blink Hus Næstby Trevare Naustgata 7, 8665 Mosjøen Tlf.: 75 11 54 30

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF www.mon.no

19


20

Helgelandskraft er hovedgrunnen til at Mosjøregionen ligger så høyt i lønnsomhet.

Mosjøen helt i Det er få regioner i Norge som er mer lønnsomme enn Mosjøregionen, men Erlend Bullvåg mener likevel at Vefsn har en stor jobb å gjøre. Mosjøregionen ligger på en femteplass i NHOs Nærings-NM for 2013. NHOs Nærings-NM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner. NHOs Nærings-NM er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Rangeringen gir uttrykk for hvor i landet næringslivet gjør det best, målt på næringslivets egne premisser. NHO har målt lønnsomheten i næringslivet i regionene ved hjelp av tre indikatorer; andel foretak med positivt resultat før skatt, andel foretak med positivt resultat før skatt justert for bransjestrukturen i regionene og andel foretak med positiv egenkapital. Mosjøregionen, bestående av Vefsn, Grane og Hatt-

TOPPEN

fjelldal, har gjort et lite hopp på resultatlistene og er nå oppe på en femteplass. Regionen har imidlertid hatt en god lønnsomhet de siste ti årene og har ligget blant topp ti hele veien. – Dette skyldes Helgelandskraft og en liten del Alcoa, forklarer Erlend Bullvåg, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bodø. Han mener at Vefsn har gode egenskaper, men at man ikke er flinke nok til å få det ut. Det er for få som har et fokus utenfor Mosjøen og bedriften må søke utenfor kommunegrensene. – Kommunen er også nødt til å legge til rette for industritomter og la markedet råde litt mer. Man har en tendens til å si hva som skal satses på, oppfordrer Bullvåg, som mener det bør settes inn ressurser på å skape noe. Nyetableringer er det kriteriet der Mosjøregionen kommer klart dårligst ut. Basert på etableringsfrekvens, som er nyregistrerte foretak som andel av eksisterende foretak, etableringsfrekvens justert for bransjestrukturen i regionene og vekst i antall foretak, som er nyregistrerte fratrukket nedlagte, som andel av eksisterende foretak, havner Mosjøregionen på 65. plass.

Jobber for fremtiden

– Det er lav konkursrate, men også lav nyskapningsevne, sier Bullvåg. Ifølge Bullvåg har Vefsn en underproduksjon av jobber. Det er et stabilt næringsliv, men det burde hatt større tilvekst. Da må det være et ønske om å skape noe. – Den stabiliteten er litt søvndyssende. Man må omstille seg før lyset slukkes. Næringslivet må utfordres. Ved så liten utvikling øker egen risiko, sier Bullvåg. Han mener at å fikse Vefsn er en viktig oppgave for hele Helgeland, men da må Vefsn la seg fikse. Det oversikten imidlertid ikke viser er at dette er stigende tall for Mosjøen, som de siste årene har en stadig økning i antallet nyetableringer. – Dette er en positiv utvikling som vi håper vil fortsette, kommenterer Harald Wiggo Erdal, næringskonsulent i MON. Når det gjelder vekst ligger Mosjøen på en 48. plass, mens størrelsen på næringslivet plasserer regionen på en 37. plass. Til sammen plasserer dette Mosjøregionen på en 34. plass sammenlagt. To plasser opp, basert på NM de siste ti årene.

• Utgiver: Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF • Redaktør: Harald Wiggo Erdal • Opplag: 11 200 • Tekst, design og produksjon: HA reklame • Distribusjon: Innstikk i Helgeland Arbeiderblad i Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad. • Trykk: Nr 1 trykk, Mosjøen

Profile for HA Reklame

Monitor nr 1 2014  

Monitor nr 1 2014  

Advertisement