Page 1

Plug and play.

Risør Næringspark

Kontakt næringssjef Kamilla Solheim for mer informasjon. Telefon: 37 14 96 00 Mobil: 98 66 04 83 Fax: 37 14 96 01 www.skapeland.no

«Vi vet vi er heldige, for vi kan på nytt ta del i et eventyr på Sørlandet. Vi tilhører nemlig et stort og voksende arbeidsmarked – og lokomotivet i norsk næringsliv.» Per Kr. Lunden, ordfører i Risør.

«Med god infrastruktur kan vi derfor få arbeidsmarkeder som omfatter så store områder at valgmulighetene i arbeidsmarkedet blir gode selv om man bor i en by som isolert sett er liten.» Victor Norman, professor ved NHH.

Skape. Leve. Oppleve.

De nye byene.

Risør og regionen Agder Øst har til alle tider rettet blikket mot den store verden. Risør lå i flere hundre år strategisk plassert ved datidens europavei – Skagerrak. Dette ga oss mulighet til å skape et maritimt eventyr, og Risør var en drivende kraft i verdiskapningen med import og eksport, skipsbygging og sjøfart i sentrum.

«Samfunnsvitere av alle avskygninger har fått oss til å tro at folk i Norge enten bor i store byer eller på landet. Sannheten er en annen. Det bor like mange nordmenn i små og mellomstore byer og tettsteder som det gjør i storbyene, og befolkningen i de mellomstore byene alene er større enn hele befolkningen i grisgrendte strøk. Det er alle disse byene som gjør at det er håp for variert bosetting i Norge også i fremtiden. Valget for unge mennesker på jakt etter karriere og sosial utfoldelse står ikke mellom landsbygd og storby — det står mellom små, mellomstore og store byer. De representerer i sum store valgmuligheter når det gjelder tjenestetilbud, kulturgoder og sosiale utfoldelsesmuligheter. Problemet for de små og mellomstore byene er jobb- og karrieremulighetene. Størrelsen på arbeidsmarkedet er nøkkelen i konkurransen om unge mennesker med høy utdannelse. På det punktet er selv de største av de mellomstore byene for små isolert sett. Heldigvis ligger imidlertid byene i Norge stort sett nokså tett. Med god infrastruktur kan vi derfor få arbeidsmarkeder som omfatter så store områder at valgmulighetene i arbeidsmarkedet blir gode selv om man bor i en by som isolert sett er liten.» Utdrag fra Victor D. Normans blogg (Professor ved Norges Handelshøyskole – og Risørborger)

Plug and play.

Risør Næringspark

Kontakt næringssjef Kamilla Solheim for mer informasjon. Telefon: 37 14 96 00 Mobil: 98 66 04 83 Fax: 37 14 96 01 www.skape.no

Velkommen til Norges nye arena for kunnnskap og innovasjon.

Fruktene av fortidens eventyr bærer vi ved å forvalte en av Europas vakreste byer. Det kan være krevende, men det er først og fremst en stor glede å pleie den hvite perlen som duver i vannkanten mot Skagerak.

«Jeg er mektig imponert. Dere er verdensmestere hver dag. Det er utrolig flott å møte en bedrift som kan omstille seg å møte nye tider med suksess». Jens Stoltenberg om Risørbedriften Amek.

Noen tror derfor at Risør bare er en ferieby. Javisst er vi en stor opplevelse for svært mange, men først og fremst er vi til for alle dem som vil skape, leve og oppleve – midt i idyllen. Risør er nemlig mangslungen og omkranset av tre herlige fjorder som først stopper ved vår andre hovedferdselsåre: E18. Vi vet vi er heldige, for vi kan på nytt ta del i veksten og nyskapingen på Sørlandet. Vi tilhører nemlig et stort og voksende arbeidsmarked – og lokomotivet i norsk næringsliv. Derfor bygger vi moderne infrastruktur ved hovedferdselsåren vår til lands, bare et steinkast fra idyllene ved fjordene, og ti minutters biltur fra den historiske bykjernen ved havet. Vi gjør dette for at også du og skal få være med på det nye eventyret i sør. Per Kr. Lunden, Ordfører i Risør

Skapt for å skape.

Plug and play.

Risør Næringspark Kunnskap, produksjon og innovasjon – rett ved idyllen.


Plug and play. Plug and play.

Risør Næringspark

Risør Næringspark

Vi har gjort 180 nye mål gryteklart for produksjon og innovasjon.

Kontakt næringssjef Kamilla Solheim for mer informasjon. Telefon: 37 14 96 00 Mobil: 98 66 04 83 Fax: 37 14 96 01 www.skape.no

«Sørlandet er et industrielt lokomotiv i Norge, hvor kunnskaps- og produksjonsmiljøene går hånd i hånd.» Terje Aasland, leder av finanskomiteen på Stortinget.

www.skape.no

Kall det gjerne for «plug and play». Sørlandet har til alle tider vært en global aktør – og et norsk fyrtårn mot verden. Det er denne erfaringen vi har tatt med oss inn i en ny tid, og derfor fremstår landsdelen som det største og mest spennende vekstområdet i Norge. Risør ligger strategisk plassert midt i hjertet av Agder Øst. Sammen med våre venner og nabokommuner er vi nå i ferd med å ta et nytt steg for vekstenæringene våre. I vår region har vi store arealer til disposjon for alle som vil være en del av eventyret på Sørlandet. Vi har derfor nå tilrettelagt 180 nye mål for alle som vil skape – rett ved hovedferdselsårene og rett ved sørlandsidyllene. Risør Næringspark er rett og slett skapt for å skape. Derfor har vi også priset tomtene så lavt det lar seg gjøre. Ja, vi selger dem faktisk til kostpris – i pur glede over å få nye bedrifter og miljøer med på laget. Du kan gjerne kalle det for «Plug and play».

7

Plug and play.

Risør Næringspark har klartgjort 180 nye mål for alle type næringer. Her er det også tilrettelagt for deg som har behov for store lokaler, og vi håper å være en arena for både kunnskap, produksjon og innovasjon – et stinkast fra den historiske perlen Risør. På Sørlandet har vi gode erfaringer med å gå hånd i hånd. På den måten kan vi lære av hverandre og styrke oss i konkurransen. Risør Næringspark består foreløpig av det veletablerte Moland Vest, mens Moland Øst er vår nykommer. Allerede er en rekke bedrifter på plass – en spennende miks av produksjon og innovasjon gjennom selskaper som Bandak, IMS, Resolve, Norsafe, Terna Snekkeri, Klaro Renseanlegg, Hågensli Transport og Lindal Entreprenører. Og for ikke å glemme distribusjon. For vi har fått med oss Posten.

Risør 3 a4 layout 1  
Risør 3 a4 layout 1  
Advertisement