Page 1

Velkommen til Norges nye arena for kunnnskap og innovasjon.

Risør deler ut 180 000 kvm næringsarealer

Vi spanderer. Plug and play.

Skapt for å skape.

Risør Næringspark


Vi har gjort 180 000 kvm gryteklart for produksjon og innovasjon. Plug and play.

Pl and


ug play.

Kall det gjerne for «plug and play». Sørlandet har til alle tider vært en global aktør – og et norsk fyrtårn mot verden. Det er denne erfaringen vi har tatt med oss inn i en ny tid, og derfor fremstår landsdelen som det største og mest spennende vekstområdet i Norge. Risør ligger strategisk plassert midt i hjertet av Agder Øst. Sammen med våre venner og nabo-kommuner er vi nå i ferd med å ta et nytt steg for vekstnæringene våre. I vår region har vi store arealer til disposjon for alle som vil være en del av eventyret på Sørlandet. Vi har derfor nå tilrettelagt 180 nye mål for alle som vil skape – rett ved hovedferdsels-årene og rett ved sørlandsidyllene. Risør Næringspark er rett og slett skapt for å skape. Derfor har vi også bestemt oss for å dele 180 000 kvm næringsarealer med deg og andre skapere – i pur glede over å få nye bedrifter og miljøer med på laget. Vi tar oss bare betalt for jobben vi har gjort med klargjøring av tomtene. Du kan gjerne kalle det for «Plug and play».

Plug and play.

Risør Næringspark Kontakt næringssjef Kamilla Solheim for mer informasjon. Telefon: 37 14 96 00 Mobil: 98 66 04 83 Fax: 37 14 96 01 www.risor-kommune.no


«Før trodde vi at Risør var utkant. Nå har vi forstått at vi er plassert mest sentralt i hele Norge.» Den hvite by ved Skagerrak er selve symbolet på sol og sommer. Byen er så smellvakker, mener mange, at den ikke har hatt tid til annet enn å sole seg. Nå er i hvert fall ferietiden over, forsikrer næringssjef Kamilla Solheim. Det kan ikke stikkes under en stol at Risør har hatt mange tøffe utfordringer de siste tiårene. Den ene hjørnesteinsbedriften etter den andre har kastet inn håndkleet. Men Risør har ikke sittet stille, men det tar tid å bygge opp det som brått rives ned, og Risør har dessuten vært vant til å «klare seg selv». – Selv Risørfolk har levd i den villfarelsen at vi tilhører Utkant-Norge. Men nå har vi endelig skjønt at vi egentlig er plassert mer sentralt enn noen andre, forteller næringssjef Kamilla Solheim. De fleste tenker på Risør som en hvit perle i vannkanten, men Risør er langt mer en det historiske sentrumet. Risør er egentlig en stor halvøy omkranset av tre vakre fjorder. Innerst i fjordene støter vi på hovedferdselsåren E18. – Søndeled ligger for eksempel et steinkast fra de voksende industriområdene ved E18. Herfra er det dessuten kort vei til de store arbeidsmarkedene sør og nord for oss, sier Solheim. Næringssjefen forteller at Risør nå bærer frukter av det tette samarbeidet og dialogen med andre kommuner i regionen. Næringslivet har i mange år samarbeidet gjennom blant annet Sørlandsporten Næringshage og Sølandsporten Teknologinettverk.

– Risør er dessuten i gang med å utarbeide en ny, offensiv kommuneplan som fokuserer klarere enn noen gang på næringsutvikling og innovasjon. Vi er sikre på at bedrifter og etablerere vil oppleve oss som en moderne kommune med stor vilje til samarbeid og tilretteleggelse, forteller Kamilla Solheim. Nå står nye næringsarealer klare ved hovedferdselsåren E18. 180 mål er utviklet i denne omgang, og allerede er en rekke bedrifter på plass. – Vi kaller dette for et «plug and play»- konsept, for vi har gjort alt klart for byggestart. De som etablerer seg hos oss, skal ha den rimeligste inngangsbilletten som er mulig å oppdrive. Derfor har vi tatt ansvar for tomteplaneringen og annen nødvendig infrastruktur. Det er kun dette arbeidet etablerere betaler for. Og prisen er langt lavere enn den ville vært om den enkelte utbygger skulle foreta grunnarbeidene selv. – Det kan selvsagt være fristene for en kommune å tjene penger på tomtesalg, men vi ser langt større verdier i å stimulere næringslivet, og velger derfor å ta spanderbuksene på, avslutter en engasjert Kamilla Solheim.

Plug and play.


Fakta

n Risør Næringspark består av veletablerte Moland Vest og nye Moland Øst med tilsammen 300 000 kvadratmeter næringsarealer. n Risør Næringspark består av veletablerte Moland Vest og nye Moland Øst med tilsammen 300 000 kvadratmeter næringsarealer. n Risør Næringspark består av veletablerte Moland Vest og nye Moland Øst med tilsammen 300 000 kvadratmeter næringsarealer. n Risør Næringspark består av veletablerte Moland Vest og nye Moland Øst med tilsammen 300 000 kvadratmeter næringsarealer.

«Derfor har vi tatt ansvar for tomteplaneringen og annen nødvendig infrastruktur. Det er kun dette arbeidet etablerere betaler for.» Kamilla Solheim, næringssjef


«Med god infrastruktur kan vi derfor få arbeidsmarkeder som omfatter så store områder at valgmulighetene i arbeidsmarkedet blir gode selv om man bor i en by som isolert sett er liten.» Victor Norman, professor ved NHH.

«Sørlandet er et industrielt lokomotiv i Norge, hvor kunnskaps- og produksjons-miljøene går hånd i hånd.» Terje Aasland, leder av finanskomiteen.


De nye byene. «Samfunnsvitere av alle avskygninger har fått oss til å tro at folk i Norge enten bor i store byer eller på landet. Sannheten er en annen. Det bor like mange nordmenn i små og mellomstore byer og tettsteder som det gjør i storbyene, og befolkningen i de mellomstore byene alene er større enn hele befolkningen i grisgrendte strøk. Det er alle disse byene som gjør at det er håp for variert bosetting i Norge også i fremtiden. Valget for unge mennesker på jakt etter karriere og sosial utfoldelse står ikke mellom landsbygd og storby — det står mellom små, mellomstore og store byer. De representerer i sum store valgmuligheter når det gjelder tjenestetilbud, kulturgoder og sosiale utfoldelsesmuligheter. Problemet for de små og mellomstore byene er jobb- og karrieremulighetene. Størrelsen på arbeidsmarkedet er nøkkelen i konkurransen om unge mennesker med høy utdannelse. På det punktet er selv de største av de mellomstore byene for små isolert sett. Heldigvis ligger imidlertid byene i Norge stort sett nokså tett. Med god infrastruktur kan vi derfor få arbeidsmarkeder som omfatter så store områder at valgmulighetene i arbeidsmarkedet blir gode selv om man bor i en by som isolert sett er liten.» Utdrag fra Victor D. Normans blogg (Professor ved Norges Handelshøyskole – og Risørborger)


«Vi vet vi er heldige, for vi kan på nytt ta del i et eventyr på Sørlandet. Vi tilhører nemlig et stort og voksende arbeidsmarked – og lokomotivet i norsk næringsliv.»

Skape. Lev

Risør og regionen Agd blikket mot den store ve strategisk plassert ved d Dette ga oss mulighet ti

Per Kr. Lunden, ordfører i Risør.

Fruktene av fortidens su en av Europas vakreste men det er først og frem hvite perlen som duver

Noen tror derfor at Risø vi en stor opplevelse fo fremst er vi til for alle oppleve – midt i idyllen

Risør er nemlig mangs herlige fjorder som først ferdselsåre: E18.

Vi vet vi er heldige, for v og nyskapingen på Sør stort og voksende arbe norsk næringsliv.

Derfor bygger vi mode ferdselsåren vår til lands ved fjordene, og ti minu bykjernen ved havet. Vi gjør dette for at også nye eventyret i sør.

Plug and play.


ve. Oppleve.

der Øst har til alle tider rettet erden. Risør lå i flere hundre år datidens europavei – Skagerrak. l å skape et maritimt eventyr.

uksesser bærer vi ved å forvalte byer. Det kan være krevende, mst en stor glede å pleie den i vannkanten.

ør bare er en ferieby. Javisst er or svært mange, men først og dem som vil skape, leve og n.

«Jeg er mektig imponert. Dere er verdensmestere hver dag. Det er utrolig flott å møte en bedrift som kan omstille seg å møte nye tider med suksess».

slungen og omkranset av tre t stopper ved vår andre hoved-

Jens Stoltenberg om Risørbedriften Amek.

vi kan på nytt ta del i veksten rlandet. Vi tilhører nemlig et idsmarked – og lokomotivet i

rne infrastruktur ved hoveds, bare et steinkast fra idyllene utters biltur fra den historiske

Skapt for å skape.

Risør Næringspark

du og skal få være med på det Per Kr. Lunden, Ordfører i Risør

Kontakt oss! Næringssjef Kamilla Solheim gir deg mer informasjon. Telefon: 37 14 96 00 Mobil: 98 66 04 83 Fax: 37 14 96 01 www.risor-kommune.no

Risør 2013