Issuu on Google+

Helga Theilgaard PHOTOGR APHER


A D V O K AT Ann e Broksø

R I G S R E V I S O R Lone Strøm


F O R FAT T E R B ente Høegh

K W I N T E T Steen W. R eves


C A N N E S G allapremiere p책 Jagten


F OTO G R A F for Hendes M ajestĂŚt Dronningen R igmor M ydtskov


F I L M I N S T R U K TĂ˜ R Chr istina R osendahl S A N G E R Per nille R osendahl


V I O L I N I S T K aren Humle


R I G S R E V I S I O N E N M ette Hør man

N O K I A S E N I O R M A N A G E R Ole Er iksen


S K U E S P I L L E R Susan A. Olsen


S K U E S P I L L E R Thomas B o Larsen


P R O D U C E R N ynne M ar ie S elin Eidnes


Photographer Helga C. Theilgaard Skelbækgade 22, baghuset DK – 1717 København V M + 45 26 84 40 43 E mail@helgatheilgaard.dk w w w. helgatheilgaard.dk


Portraits