Page 32

32 # HELGELAND

15

Bokommune med barnehageplass Her er ti grender og alle grenser mot havet. Her er fjell, her er snø og her er variasjon mellom sommer- og vinterklima i løpet av en kort kjøretur.

Ordfører i Leirfjord kommune Ivan Haugland sammen med folkehelse- og kulturkoordinator Hege Ansnes Igeland

Daglig leder Tom Breivik (t.h.) sammen med møbelsnekkere Ralf Udo Anders og Trine Mari Johansen ved Kvandal kjøkken

Profile for Helg.no

#Helgeland  

#Helgeland skal gi deg de gode historiene om havfolk, fjellfolk og alle midt i mellom. Vi håper de gode historiene skal gi deg inspirasjon t...

#Helgeland  

#Helgeland skal gi deg de gode historiene om havfolk, fjellfolk og alle midt i mellom. Vi håper de gode historiene skal gi deg inspirasjon t...

Profile for helg.no
Advertisement