Page 16

16 # HELGELAND

Bedre med Bohus - Vi hadde ikke byttet kjede hvis det ikke var til det bedre, smiler Anne Line Flatøy Bergesen, daglig leder hos Flatøy møbler i Sandnessjøen.

Christina, Lise, Gunn og Anne-Line trives på jobb

Hos Flatøy møbler har de laget mange små miljøer slik at kundene lettere kan se for seg en ferdig innredet stue

Profile for Helg.no

#Helgeland  

#Helgeland skal gi deg de gode historiene om havfolk, fjellfolk og alle midt i mellom. Vi håper de gode historiene skal gi deg inspirasjon t...

#Helgeland  

#Helgeland skal gi deg de gode historiene om havfolk, fjellfolk og alle midt i mellom. Vi håper de gode historiene skal gi deg inspirasjon t...

Profile for helg.no
Advertisement