Page 1

Kirbla Maanaiste Õpiring Kirimäe küla rohevahetusel  21. mail 2011 Kirimäe külaselts korraldab oma külaplatsil kaks korda aastas rohevahetuse. Esimesel aastal vahetasid külaelanikud omavahel neid taimi, mis enda peenra peale enam ei mahtunud. Teisel aastal teavitati rohevahetusest juba avalikkust ja oodati võõraid ka osalema. Kirbla naised otsustasid minna Kirimäe külarahva käest õppima, kuidas sellist üritust korraldatakse. Kuna maanaiste õpiringi üheks kavandatud teemaks oli taluaia lillede parem tundmaõppimine, siis loodeti rohevahetuselt teadmisi koguda ja ka taimi oma aeda tuua. Ettevalmistused Kirbla külas. Rohevahetusele minekuks laaditakse autole priimulaid, daaliaid, iiriseid, flokse, tomatitaimi jm. Tõstmistööga on ametis Angelika Puda ja Tiiu Aasrand.

Kirimäe külaplatsil käis hoogne taimede vahetamine. Tuli olla julge suhtleja, muidu võis kõigest ilma jääda. Kirimäe proual olid kõik floksitaimed sortide järgi ritta seatud.


Taimede tundmise viktoriinis sai auhinnalise koha Kirbla Maanaiste Õpiringi liige Tiiu Aasrand.

Taimede vahetamisest ja viktoriinist väsinuna peetakse kohvipausi.

(Kirbla MN Õpiringi liikmed Maret Laos, Tiiu Aasrand ja Angelika Puda).


Rohevahetusel järgijäänud taimed istutatakse ühiselt Kirimäe külaplatsile.

Kuna Kirbla MN ühisel ettevõtmisel ei saanud osaleda kaks liiget, siis grupipildi tegemise ajaks võeti asendusliikmed Kirimäe külaplatsilt. Esimeses reas (vasakult paremale) Larissa Mandel, Maret Laos, Angelika Puda. Üleval teises reas on Tiiu Aasrand. Rohevahetuselt tuldi tagasi mitmete huvitavate lilletaimedega.

Kirbla Maanaiste Õpiringi liige Larissa Mandel

Kirbla Maanaiste õpiring rohevahetusel  
Kirbla Maanaiste õpiring rohevahetusel  

Kirbla Maanaiste õpiringi liikmed rohevahetusel Kirimäel.