Page 1


Kaunist

sõbrapäeva... ...Sulle, kulla kallis Sõber! Sõbrapäevaks soovin sulle poisse nagu põllul pulle, tulgu sul neid ülalt aknast, maja tagant, lauda lakast, ainult ühte meeles pea õigel päitsed pähe sea.

kaart  

sobrapaevakaart