Issuu on Google+

 

JAN-­‐SVERRE     SYVERTSEN     Litteraturprosjekt   Helene  Tenold    

KARIN   FOSSUM      

 


Helene  Tenold  10d  

INTRODUKSJON   I  denne  oppgaven  tar  jeg  utgangspunkt  i   forfatterskapet  til  to  ganske  forskjellige   forfattere.  Jeg  har  analysert  boken  Øyne   blå  av  Jan-­‐Sverre  Syvertsen  og  boken  Se   deg  ikke  tilbake!  av  Karin  Fossum.    Øyne  

psykologen  Sander  Mørk  og  Kripos-­‐ etterforsker  Lisa  Lunde  i  hovedrollene.   Syvertsen  har  skrevet  en  del  sakprosa  og   kriminalromaner.  Han  gav  ut  boken   Barnevakten  i  2012.  Dette  er  den  nyeste   boken  hans.    

blå  ble  utgitt  i  2007  av  Piratforlaget.    Se  

Jan-­‐Sverre  Syvertsen  er  en  veldig  flink  

deg  ikke  tilbake!  ble  utgitt  i  2006  av    

forfatter  som  har  en  god  formidlingsevne.  

forlaget  Cappelen.    

Han  skriver  gode  bøker  med  spennende  

FORFATTERE   Jan-­‐Sverre  Syvertsen  

innhold  og  overraskende  vendinger.   Bøkene  er  veldig  lettleste  og  morsomme  å   lese.    

Jan-­‐Sverre  Syvertsen  er  en  norsk  forfatter   fra  Ski,  utenfor  Oslo.  Han  ble  født  31.  mai  i   1968.  Han  har  studert  både   sosialantropologi  og  teatervitenskap.   Tidligere  har  han  jobbet  som  journalist,   reklamebyråeier,  forlagsmann  og   forbundssekretær.  I  tillegg  til  å  være  norsk   forfatter  er  Jan-­‐Sverre  Syvertsen   tekstforfatter  og   kommunikasjonsrådgiver.  Nå  bor  han  med   sin  kone  og  deres  tre  barn  i  Bærum.     Han  har  gitt  ut  en  del  skjønnlitterære   bøker.  I  2006  debuterte  han  med  boken   Øyne  blå.  Dette  ble  en  veldig  populær  bok   og  det  var  en  salgs-­‐  og  kritikersuksess.   Mange  tv-­‐  og  filmselskaper  har  vært   interessert  i  rettighetene  til  boken.    Øyne   blå  er  en  del  av  en  serie  som  handler  om  

 

        2  


Helene  Tenold  10d  

Karin  Fossum     Karin  Fossum  er  en  norsk  forfatter  fra   Sandefjord.    Hun  ble  født  6.  november  i   1954.  Til  Dagbladet  forteller  hun  at  som   liten,  skrev  hun  brev  og  hadde  dagbok   som  hun  skrev  i  daglig.  Karin  Fossum  gikk   på  Folkehøyskole.  Fossum  har  utgitt   noveller,  romaner  og  dikt  siden  1974,  men   det  var  først  i  1995  at  hun  fikk  et  

Karin  Fossum  har  sin  egen  måte  å  skrive   på.  Man  kommer  tett  inn  på  alle   karakterene  i  bøkene  hennes,  og  man  får   nesten  sympati  og  medfølelse  for  alle   karakterene  selv  om  de  er  mordere,  døde,   einstøinger  eller  utstøtt  av  alle.  Hun  har   en  utrolig  bra  oppbygning  av  spenningen  i   boken  Se  deg  ikke  tilbake!  og  spenningen   holder  gjennom  hele  boken.    

gjennombrudd  i  forhold  til  et  stort   publikum.     Hun  har  gitt  ut  mange  forskjellige  typer   bøker  og  diktsamlinger.  Hun  debuterte   med  diktsamlingen  Kanskje  i  morgen  i   1974.  Den  gangen  het  hun  Karin  Mathisen.   Etter  hvert  skrev  hun  flere  diktsamlinger   som  for  eksempel  Med  ansikt  i  skyggen.   Karin  Fossum  begynte  så  å  skrive  noveller.   Hun  har  gitt  ut  flere  novellesamlinger.  Selv  

 

om  hun  har  gitt  ut  mange  diktsamlinger  og   novellesamlinger  er  hun  mest  kjent  som  

 

krimforfatter.  Hun  har  gitt  ut  mange   populære  kriminalromaner,  hvor   etterforsker  Konrad  Sejer  er  i  hovedrollen.     Fossum  har  gitt  ut  ti  kriminalromaner  om   saker  som  han  løser.  Flere  av  romanene   om  Konrad  Sejer  er  blitt  filmatisert.  Mange   av  bøkene  hennes  er  kjent  i  flere  land.      

           

 

3  


Helene  Tenold  10d  

HANDLINGSREFERAT  

 

Øyne  blå  

Se  deg  ikke  tilbake!  

Det  er  den  første  boken  til  Jan-­‐Sverre  

En  seks  år  gammel  jente  meldes  savnet.  

Syvertsen  om  Lisa  Lunde  og  Sander  Mørk.  

Det  viser  seg  at  hun  har  vært  sammen  

Alt  starter  når  Tonje  og  venninnene  

med  Raymond,  en  mann  som  har  Downs  

hennes  begynner  og  chatte  med  

syndrom  og  bor  litt  utenfor  den  lille  

fremmede  på  nettet.  De  blir  etterhvert  

bygda.  Den  lille  jenta  forteller  ved  en  

tilbudt  penger  for  å  vise  seg  frem  på  

tilfeldighet  om  et  lik  hun  så  ved  et  

webkameraet,  og  de  ser  på  dette  som  en  

skogtjern.    Liket  viser  seg  å  være  femten  år  

lettvint  måte  å  tjene  penger  på.  En  dag  

gamle  Annie  Holland.  Hun  er  en  sporty  og  

forsvinner  Tonje  på  vei  hjem  fra  

skoleflink  jente  som  har  kjæreste  og  

håndballtrening.  Etter  noen  uker  dukker  

mange  venner.  Konrad  Sejer  og  Jacob  

det  opp  bilder  av  henne  på  en  

Skarra  etterforsker  saken,  men  har  store  

internettside  hvor  pedofile  mennesker  kan  

vanskeligheter  for  å  finne  noen  som  har  

diskutere  og  laste  opp  bilder.    Politiet  

motiv  for  å  drepe  en  jente  som  Annie.  

arbeider  hard  for  å  prøve  å  finne  Tonje,  og  

Sejer  har  lange  samtaler  med  alle  mulige  

etterforskeren  Lisa  Lunde  oppsøker  

personer  som  kan  ha  en  tilknytning  til  

skolepsykologen  Sander  Mørk  for  hjelp.  

Annies  død.  Han  prøver  å  forstå  hvert  

Sammen  prøver  de  å  finne  Tonje,  men  det  

enkelt  individ.  Hemmeligheter  og  

dukker  stadig  opp  nye  og  ukjente  

hendelser  fra  fortiden  kommer  sakte  men  

sannheter.    

sikkert  frem  og  ryktet  i  den  lille  bygda   sprer  seg  fort.    

 

 

 

 

4  


Helene  Tenold  10d  

PERSONSKILDRINGER  

stort  potensiale  og  at  han  har  masse   kunnskap.  Selv  om  han  til  tider  lar  seg  

Øyne  blå    

manipulere  er  han  en  tillitsfull  person.    

Lisa  Lunde  jobber  som  etterforsker  på  den  

Sander  Mørk  og  Lisa  Lunde  kjenner  

lille  politistasjonen  i  Ski,  utenfor  Oslo.  Før  

hverandre  ikke  i  utgangspunktet  når  de  

jobbet  hun  på  politistasjonen  i  Oslo,  men  

begynner  å  jobbe  sammen.    Lunde  er  en  

hun  bestemte  seg  for  å  flytte  til  Ski.  Lunde  

litt  innadvendt  person,  og  Sander  har  litt  

er  en  ung  dame  med  enorm  viljestyrke.  

vanskeligheter  for  å  komme  inn  på  henne.    

Hun  har  kort  mørkt  hår  og  blir  sett  på  som  

De  har  et  profesjonelt  arbeidsforhold.  De  

ganske  gutteaktig.  Lunde  oppsøker  

tilbringer  nesten  hver  eneste  dag  

skolepsykolog  Sander  Mørk  for  hjelp.  

sammen,  og  etterhvert  blir  de  bedre  kjent.  

Sammen  jobber  de  for  å  finne  ut  hva  som  

Etter  en  stund  åpner  Lisa  Lunde  seg  mer  

har  skjedd  med  Tonje.  Lisa  Lunde  er  en  

og  de  blir  venner,  i  tillegg  til  

dame  med  stort  pågangsmot.  Hun  er  en  

arbeidskollegaer.    

sjarmerende  ung  dame,  som  de  fleste   liker.  Selv  om  hun  ikke  er  så  stor,  er  hun   veldig  tøff  og  modig.   Sander  Mørk  har  flyttet  fra  storbyen   London  og  han  ser  på  Ski  som  en  ny  start.   Nå  jobber  han  som  skolepsykolog/rådgiver   på  Ski  ungdomsskole.    Han  er  rik,  vakker   og  vellykket.  Selv  om  han  har  et  par  byrder   fra  fortiden,  legger  det  ingen  demper  på   gleden  over  flotte  klær,  velsmakende  mat   og  praktfulle  hotell  i  verdens  storbyer.   Sander  er  en  omtenksom  person,  selv  om   han  er  vant  til  luksus.  Han  blir  satt  på   prøve  når  betjent  Lisa  Lunde  spør  om  hans   hjelp,  fordi  han  jobber  på  skolen  der  Tonje   og  vennene  hennes  går.  Denne  erfaringen   viser  at  Sander  Mørk  er  en  mann  med    

              5  


Helene  Tenold  10d  

Se  deg  ikke  tilbake!     Konrad  Sejer  er  førstebetjent  og  jobber   sammen  med  sin  assisten  Jacob  Skarra  i   saken  om  Annie.  Sejer  er  enkemann  og   bor  alene  i  en  leilighet  litt  utenfor  Oslo.  I   den  lille  leiligheten  bor  han  sammen  med   den  store  hunden  sin  Konrad.  Han  har   også  en  datter  og  en  svigersønn.  De  har  en  

tydelig  frem  at  Sejer  synes  Skarra  kan   være  litt  irriterende  i  blant,  og  kanskje  litt   for  dirkete  for  hans  smak.  Etter  å  ha   jobbet  en  stund  sammen,  blir  de  mer  kjent   på  en  litt  mer  privat  basis  også.  Dette  gjør   at  de  kommer  nærmer  hverandre.  Konrad   Sejer  og  Jacob  Skarra  blir  gode  venner   tilslutt.    

sønn  som  er  adoptert  fra  Afrika.  Sejer  er   en  litt  innesluttet  person,  spesielt  etter  at   kona  hans  døde.  Han  er  en  høyt  respektert   mann  med  god  arbeidsmoral.    Selv  om  det   kan  bli  litt  ensomt  på  kveldene,  er  Konrad   Sejer  en  rettsindig  mann  med  sjarm.     Jacob  Skarra  har  ikke  jobbet  lenge  på   politistasjonen.  Han  får  tilbud  om  å  bli  

  Skuespillerne  som  spiller  Konrad  Sejer  og  Jacob  Skarra  i   serien  basert  på  bøkene  til  Karin  Fossum.    

med  førstebetjent  Sejer  på  en  litt  mer  

 

alvorlig  sak.  Han  aksepterer  selvfølgelig  

TITTEL  

tilbudet.  Skarra  er  i  tjueårene.  Han  er  en   høy  ung  mann,  med  hodet  fullt  av  brune  

Øyne  blå  

krøller.  Jacob  Skarra  er  en  nysgjerrig  og  

Jeg  tror  forfatteren  har  valgt  denne  

direkte  person,  som  ikke  er  redd  for  å  

tittelen  for  å  illustrere  noe  uskyldig  og  

spørre  om  det  er  noe  han  lurer  på.  Han  er  

sårbart.  Øyne  blå  gir  meg  følelsen  av  en  

litt  surrete  og  klumsete  men  gjør  så  godt  

liten  jente.  Hun  er  veldig  skjør  og  kanskje  

han  kan.  Sejer  og  Skarra  utgjør  et  bra  

litt  stakkarslig.  Sangen  ”Vi  har  ei  tulle  med  

team.    

øyne  blå”  illustrerer  uskyldighet  og  en  

Konrad  Sejer  og  Jacob  Skarra  er  veldig   upersonlige  når  det  gjelder  hverandre.  De   vet  ikke  så  mye  om  hverandre,  og  har   heller  ikke  noe  behov  for  det.  Det  kommer  

 

liten  jente  med  store  blå  øyne.  Når  man   hører  tittelen  får  man  lignende   assosiasjoner.    Tittelen  beskriver  litt   diffust  hva  boken  handler  om.  Du  kan  ikke   skjønne  hva  boken  handler  om  ved  hjelp  

6  


Helene  Tenold  10d  

av  tittelen,  men  det  er  lettere  å  forstå  

Se  deg  ikke  tilbake!    

tittelen  etter  at  du  har  lest  boken.  Jeg  

Tittelen  Se  deg  ikke  tilbake!  er  en  usikker  

tenker  at  det  er  øynene  til  denne  jenta  

og  spennende  tittel.  Man  får  med  en  gang  

som  blir  kidnappet.  At  øynene  hennes  

følelsen  at  noen  følger  etter  deg  eller  at  

symboliserer  redselen  og  frykten  som  hun  

du  må  flykte  fra  noe.  Tittelen  forsterkes  av  

må  føle.  Tittelen  forteller  noe  om  

et  utropstegn.  Det  er  ganske  uvanlig  å  ha  

budskapet  i  boken,  og  setter  deg  litt  i  en  

et  utropstegn  i  en  tittel,  men  dette  øker  

passende  stemning.  Øyne  blå  kan  være  så  

spenningen  og  forventingene  til  boken  

mangt,  men  jeg  tror  at  følelsene  kommer  

enda  mer.    Jeg  tror  forfatteren  valgte  

veldig  tydelig  frem  i  øynene  til  en  person,    

denne  tittelen  fordi  den  har  en  dobbel  

så  derfor  tror  jeg  at  det  skal  representere  

betydning.  De  fleste  vil  tro  at  det  handler  

følelsene  til  jenta.  Det  er  en  veldig  åpen  

om  at  man  flykter  fra  en  person  som  

tittel,  men  dette  gjør  mange  interessert  i  å  

kommer  etter  deg.    Dette  stemmer  ganske  

finne  ut  hva  boken  handler  om.  Når  man  

bra  i  forhold  til  innholdet  i  boken,  men  jeg  

hører  ”øyne  blå”  er  det  veldig  lett  å  se  for  

tror  det  betyr  noe  mer.  Tittelen  gir  en  litt  

seg  disse  store  blå  øynene.  Jeg  fikk  i  hvert  

ekkel  og  utrygg  følelse.  Jeg  antar  at  

fall  veldig  lyst  til  å  lese  boken,  med  en  så  

tittelen  har  en  annen  betydning  i  tillegg.  

spennende  og  åpen  tittel.    

Jeg  skjønte  ikke  den  betydningen  før  etter  

 

at  jeg  hadde  lest  boken.  Det  handler  om  å   flykte  fra  fortiden.  At  du  ikke  skal  se   tilbake  på  det  som  har  skjedd,  men  prøve   å  gå  videre  med  livet  ditt.  Men  nå  har  det   seg  slik  at  fortiden  ofte  tar  deg  igjen,  og   det  kommer  tydelig  frem  i  boken.  Tittelen   gir  en  følelse  av  at  det  er  en  spennende   bok,  og  det  er  det!      

 

 

 

 

 

 

7  


Helene  Tenold  10d  

TEMA   Øyne  blå     Det  er  en  tydelig  kriminalroman  som   inneholder  både  drap,  kidnapping  og   intens  politietterforskning.  Alt  starter  med   Tonje  og  vennene  hennes  som  chatter    

med  fremmede  på  nettet.  Det  viser  seg  å   være  en  forbindelse  mellom  Tonjes  snakk   på  internett  med  fremmede  menn  og  at   hun  en  dag  blir  borte.  I  tillegg  blir  det  

  Se  deg  ikke  tilbake!    

funnet  et  lik  av  en  annen  jente,  dette  viser  

Boken  Se  deg  ikke  tilbake  minner  veldig  

seg  å  ha  stor  betydning  for  forsvinningen  

mye  om  boken  Øyne  blå  hvis  man  trekker  

til  Tonje.  Vi  følger  etterforsker  Lisa  Lunde  

ut  det  viktigste.  Boken  inneholder  også  en  

og  skolepsykolog  Sander  Mørk,  når  de  

kidnapping,  et  drap  og  to  etterforskere  

prøver  å  finne  ut  hva  som  har  skjedd  med  

som  jobber  hardt.  Boken  har  en  uventet  

Tonje.  Temaet  i  boken  er  veldig  konkret.  

innledning,  når  en  liten  jente  blir  

Etter  man  har  lest  boken  blir  man  veldig  

kidnappet.  I  ettertid  finner  de  også  et  lik,  i  

oppmerksom  på  dette  som  er  kalt  

nærheten  av  der  den  lille  jenta  hadde  

nettvett.  Boken  viser  et  ekstremt  tilfelle  av  

vært  dagen  før.  Boken  er  en  

hva  som  kan  skje  hvis  man  utleverer  seg  

kriminalroman  med  mye  spenning.  I  boken  

selv  på  nettet.  Det  er  kanskje  ikke  bevisst,  

følger  vi  etterforskerne  Konrad  Sejer  og  

men  jeg  får  i  hvert  fall  inntrykk  av  at  

Jacob  Skarra.  Det  er  tydelig  at  kidnapping  

boken  vil  gi  en  liten  advarsel  eller  

og  drap  er  temaer  som  går  igjen  i  begge  

påminnelse.  Boken  er  en  typisk  

bøkene  Se  deg  ikke  tilbake  og  Øyne  blå.  

kriminalroman  hvor  det  handler  om  drap  

Det  er  også  en  litt  dypere  mening  med  

og  kidnapping.  

boken  Se  deg  ikke  tilbake.  Det  viser  seg  til   slutt  at  jenta  som  er  blitt  drept,  hele  tiden   har  holdt  på  en  stor  og  tung  hemmelig.   Boken  viser  et  overdrevent  tilfelle  av  hva   som  kan  skje  hvis  du  ikke  har  noen  å  betro   deg  til.  Det  at  man  kan  stole  på  de  

 

8  


Helene  Tenold  10d  

VIRKEMIDDEL  

menneskene  man  har  rundt  seg,  og  at   man  har  noen  å  snakke  med  er  veldig   viktig.  De  bor  i  et  koselig  lite  nabolag,  hvor  

 Øyne  blå    

alle  kjenner  alle.  Det  viser  seg  etterhvert   at  ikke  alt  er  som  man  skulle  tro  og  at  flere   av  familiene  har  hemmeligheter  som  de  vil  

Jan-­‐Sverre  Syvertsen  skriver  veldig  direkte.   Han  bruker  mye  dialog  mellom   karakterene  i  bøkene  sine,  som  gjør  de  

beholde  for  seg  selv.  Se  deg  ikke  tilbake  

lettere  å  lese.  I  tillegg  har  han  mange  

viser  tydelig  hva  som  skjuler  seg  bak  

korte  kapitler,  som  også  gjør  bøkene  mer  

fasaden.  Boken  gir  en  påminnelse  om  at  

lettleste.  Han  bruker  en  del  språklige  

man  ikke  kan  stole  på  hvem  som  helst.    

bilder  som  gjør  det  morsommere  å  lese.   Det  er  en  tydelig  likhet  i  bøkene  Øyne  blå  

Det  er  brukt  frampek  i  sammenheng  med  

og  Se  deg  ikke  tilbake.  Begge  to  handler  

Tonje  og  kidnappingen.  Vi  får  noen  hint  

om  en  jente  som  blir  borte,  og  i  begge  

om  hva  som  vil  skje  videre,  og  det  gir  mer  

bøkene  blir  en  jente  drept.  Selv  om  disse  

motivasjon  til  å  lese  videre.  Det  er  et  litt  

likhetene  er  veldig  tydelige  og  konkrete,  er  

mer  muntlig  språk  i  dialogene,  men  ellers  

handlingen  helt  forskjellig.  Etter  hvert  som  

er  boken  skrevet  på  vanlig  bokmål.  Jan-­‐

man  leser  boken  utvikler  historiene  seg  i  

Sverre  Syvertsen  er  veldig  flink  til  å  bygge  

helt  forskjellige  retninger.    

opp  spenningen.    Boken  begynner  rett  på,   hvor  vi  skjønner  at  Tonje  er  kidnappet.  Så  i   de  følgende  kapitlene  blir  vi  mer  kjent   med  Sander  Mørk  og  Lisa  Lunde.  Etter   hvert  som  man  kommer  mer  inn  i   handlingen  blir  det  mer  spennende.  Det  er   en  ganske  jevn  spenningskurve,  og   spenningen  topper  seg  i  det  siste  kapitlet.   Det  er  et  tydelig  vendepunkt  når  boken    

nærmer  seg  slutten  og  mange  ting  blir   oppklart.  Han  bruker  mange  beskrivelser  

 

for  å  engasjere  leseren.    

 

Boken  er  skrevet  i  tredjeperson.  Jeg  tror   forfatteren  bruker  denne  synsvinkelen  for  

 

9  


Helene  Tenold  10d  

at  leseren  skal  få  et  litt  større  og  mer  

Se  deg  ikke  tilbake!    

omfattende  inntrykk  av  handlingen.  Når   fortellingen  blir  fortalt  i  tredjeperson  ser   man  ting  på  en  helt  annen  måte,  

Karin  Fossum  skriver  veldig  bra  bøker.  Hun   skriver  på  en  ganske  annerledes  måte  enn   Jan-­‐Sverre  Syvertsen.  Han  skriver  veldig  

istedenfor  når  det  blir  fortalt  i  første   person  og  man  bare  ser  handlingen  fra  en   synsvinkel.  Jan-­‐Sverre  Syvertsen  skriver  på   en  veldig  beskrivende  måte.  Vi  blir  

direkte,  mens  Fossum  derimot  skriver  litt   mer  abstrakt.  Hun  forklarer  tingene  litt   mer  diffust  og  får  deg  til  å  tenke  selv.   Dette  er  noe  som  kjennetegner  hennes  

ordentlig  kjent  med  karakterene  og   miljøet.  Han  beskriver  måten  de  tenker  på   og  hva  de  synes  om  forskjellige  

skrivemåte.  Boken  har  ingen  kapitler,  noe   som  kan  gjøre  den  litt  tung  å  lese  iblant.   Hun  skriver  ikke  tingene  rett  frem  og  man  

situasjoner,  noe  som  gjør  at  vi  blir  

er  nødt  til  ”å  lese  litt  mellom  linjene”,  men  

skikkelig  kjent  med  karakterene.  Han   blander  måten  personene  blir  skildret  på,   men  i  utgangspunkt  blir  de  skildret  

dette  er  også  noe  som  gjør  det  veldig   spennende  å  lese.  Det  er  kanskje  litt   annerledes,  men  det  vekker  i  hvert  fall  

utenfra.  Det  hender  også  at  han  skildrer   karakterene  på  en  litt  mer  abstrakt  måte;   hva  de  tenker  på  og  hva  de  mener.  Det  er   lett  å  kjenne  seg  igjen  i  handlingen.  Det  er   sent  på  1990-­‐tallet  og  den  lille  bygda   ligger  rett  utenfor  Oslo.  Alle  de  forskjellige   virkemidlene  som  Jan-­‐Sverre  Syvertsen   har  brukt,  gjør  romanen  lettere  å  lese.  Den   blir  morsommere  og  mer  interessant  med   alle  beskrivelsene  og  språkbildene.  

min  interesse!  Karin  Fossum  bruker  ikke  så   mange  tydelige  virkemidler,  men  hun   bruker  en  del  gjentagelser.  I  boken  er  det   mange  karakterer  så  det  er  viktig  å  følge   med  for  å  få  med  seg  handlingen.  Dette   forsterker  hun  ved  å  bruke  en  del   gjentagelser.  På  denne  måten  skjønner  vi   at  det  som  blir  gjentatt  er  viktig   informasjon.  Hun  bruker  ikke  så  mye   humor  og  ironi,  men  hun  bruker  en  del  

Teksten  er  godt  bygd  opp  og  er  veldig  

metaforer.  Dette  gjør  teksten  mer  virkelig  

spennende!      

og  morsom  å  lese.  Det  er  ikke  noe  spesielt   med  språket  i  romanen.  Både  replikkene   og  resten  av  teksten  er  skrevet  på  bokmål.   Boken  har  en  litt  tung  start,  men  etter  

 

 

 

hvert  som  man  blir  kjent  med  karakterene  

10  


Helene  Tenold  10d  

og  man  kommer  inn  i  handlingen,  blir  den  

om  spenningskurven  ikke  er  på  topp.  Se  

mer  spennende.    Spenningen  bygger  seg  

deg  ikke  tilbake!  er  en  veldig  bra  bok.  

jevnt  opp  etter  hvert.  Vendepunktet  i   boken  kommer  når  de  to  etterforskerne   skjønner  hvem  som  har  drept  jenta.  Det  er   på  dette  tidspunktet  at  spenningen  er  på   sitt  høyeste  i  boken.  Karin  Fossum  får  deg   til  å  tenke  litt  selv.  Dette  er  noe  som   engasjerer  leseren  veldig.  Det  er  en  bok   som  får  deg  til  å  tenke  i  ettertid,  og  det  er   en  bok  som  gjør  inntrykk.  

 

Boken  er  skrevet  i  tredjeperson  og  jeg  tror   Karin  Fossum  gjør  dette  av  samme  grunn   som  Jan-­‐Sverre  Syvertsen.  Det  er  en   kriminalroman,  og  det  at  vi  ser  en  litt  mer  

BUDSKAP   Øyne  blå    

generell  synsvinkel  er  veldig  

Øyne  blå  er  en  kriminalroman  som  

hensiktsmessig.  Karin  Fossum  skildrer  ikke  

inneholder  drap,  kidnapping  og  

miljøet  og  personene  i  så  stor  grad  som  

politiarbeid.  Selv  om  boken  er  spennende  

Syvertsen,  men  hun  beskriver  en  del  om  

og  morsom  å  lese  har  den  et  ganske  

karakterene  og  dere  liv.  Se  deg  ikke  

tydelig  budskap.  Jenta  som  blir  kidnappet  

tilbake!  er  en  bok  som  foregår  på  1990-­‐

heter  Tonje  og  kidnappingen  kan  bare  

tallet  akkurat  som  boken  Øyne  blå.  

spores  opp  på  en  måte.  Politiet  finner  fort  

Skildringene  i  boken  gjør  at  vi  blir  bedre  

ut  at  Tonje  og  venninnene  hennes  har  

kjent  med  karakterene  og  det  miljøet  de  

snakket  med  fremmede  på  internett.  

lever  i.  På  denne  måten  kommer  vi  mer  

Venninnene  forteller  at  Tonje  i  det  siste  

inn  i  handlingen  og  får  mer  empati  for  

hadde  vært  i  kontakt  med  en  person  på  

karakterene  i  boken.  Karin  Fossum  bruker  

”Messenger”  og  at    hun  hadde  snakket  om  

virkemidlene  veldig  riktig.  Hun  har  en  

å  kanskje  møte  han.  Hun  visste  ikke  hvem  

måte  å  skrive  på  som  er  litt  mer  filosofisk.  

det  var,  men  han  virket  hyggelig,  i  tillegg  

Du  begynner  automatisk  å  tenke  litt  selv.  

ga  han  henne  mange  fine  ting.  Hun  hadde  

Det  får  leserne  til  å  ville  lese  mer  og  selv  

oppgitt  adressen  sin  slik  at  han  kunne  

 

11  


Helene  Tenold  10d  

sende  ting  til  henne.  Det  eneste  hun   trengte  å  gjøre  for  å  få  gratis  ting  tilsendt,   var  å  vise  seg  frem  på  webkameraet.  Det   var  jo  en  lettvint  måte  å  tjene  penger  på.   Noen  dager  før  kidnappingen  hadde  Tonje   fortalt  til  venninnene  sine  at  personen  hun   hadde  vært  i  kontakt  med  de  siste  dagene,   bare  hadde  logget  seg  av  ”Messenger”  og   sluttet  å  snakke  med  henne.    

Se  deg  ikke  tilbake!     Se  deg  ikke  tilbake!  er  en  bok  med  et  litt   mer  diffust  budskap.  Du  må  tenke  deg  litt   om,  for  å  skjønne  hva  budskapet  er.  Selv   om  boken  også  handler  om  drap,   kidnapping  og  politiarbeid,  er  det  andre   ting  som  jeg  tror  forfatteren  vil  fortelle.   Det  er  et  lite  nabolag  hvor  tilsynelatende   alle  kjenner  alle.  Naboene  er  i  sjokk  da  

Boken  illustrerer  tydelig  hva  som  kan  skje  

nabojenta  Annie  på  15  år,  blir  funnet  død.  

hvis  man  tar  kontakt  med  fremmede  på  

Det  viser  seg  etter  hvert  at  ikke  alle  

internett.  Det  er  veldig  skremmende  å  

forteller  sannheten  når  politiet  snakker  

tenke  på  hvor  farlig  det  er,  og  det  som  

med  dem  om  deres  relasjoner  til  Annie.  

skjedde  med  Tonje  kunne  skjedd  med  

Naboene  er  åpne  og  hyggelige,  og  

hvem  som  helst.  Budskapet  i  boken  

etterforskerne  kan  ikke  skjønne  hvorfor  

handler  om  nettvett,  og  det  å  være  

noen  har  motiv  for  å  drepe  den  

forsiktig  på  nettet.  Boken  blir  også  mer  

pliktoppfyllende  jenta.  Budskapet  med  

spennende  fordi  det  er  et  veldig  aktuelt  

boken  er  at  ikke  alt  er  som  det  ser  ut  som.  

tema  som  gjelder  de  fleste  ungdommer.    

Et  kjent  ordtak  som  passer  bra  til  boken  er   ”du  skal  ikke  skue  hunden  på  hårene”  og   ”du  skal  ikke  dømme  boken  på  omslaget”.   Boken  viser  dette  på  en  veldig  spennende   måte.  Det  å  vite  hvem  man  kan  stole  på  er   veldig  viktig.     I  tillegg  fremstiller  boken  at  det  er  viktig  å   ha  noen  å  snakke  med.  Annie  hadde  ingen   å  betro  seg  til.  Det  å  bære  på  en  stor   hemmelighet  helt  alene  er  en  utrolig   elendig  følelse.  Boken  beskriver  på  en  

 

 

innviklet  måte  hva  som  kan  skje  hvis  man   stoler  på  feil  mennesker  og  holder  på  en   12  


Helene  Tenold  10d  

stor  hemmelighet  helt  alene.  Det  er  altfor  

prøver  å  fortelle.  Jeg  likte  veldig  godt  

mye  for  en  person  å  bære.  Boken  viser  oss  

måten  Karin  Fossum  formidlet  sitt  

den  brutale  sannheten  om  hva  som  skjer  

budskap  på.  Hun  får  deg  til  å  tenke  litt  

bak  fasaden  vi  mennesker  setter  opp.    

selv,  noe  som  gjør  boken  enda  mer   spennende.  Jeg  er  helt  enig  i  budskapene   til  begge  forfatterne,  og  jeg  mener  at  det   de  prøver  å  formidle  er  viktig.  Jeg  vil   absolutt  anbefale  begge  bøkene  til  andre   mennesker  som  liker  krimromaner.    

 

AVSLUTNING   Jeg  synes  begge  bøkene  var  veldig   underholdende  å  lese.  Øyne  blå  var  en   spennende  bok.  I  boken  ble  man  fort   introdusert  for  karakterene  og   spenningsnivået  var  høyt  gjennom  hele   boken.  Det  var  en  god  bok  som  var  lett  å   lese.  Se  deg  ikke  tilbake!  var  en  litt  mer   komplisert  bok,  men  det  var  også  en   veldig  bra  bok.  Boken  nådde  sin   spenningstopp  mot  slutten,  når  man  fikk   satt  seg  ordentlig  inn  i  handlingen  og   kjente  alle  karakterene  bedre.  Jeg  synes   begge  forfatterne  gjør  en  god  jobb  med  å   formidle  budskapet,  selv  om  de  gjør  det   på  litt  forskjellige  måter.  Jan-­‐Sverre   Syvertsen  formidler  budskapet  veldig   direkte  så  det  er  lett  og  forstå  hva  han  

 

                           

13  


Helene  Tenold  10d   52Fjan-­‐ sverre_portrett.png%3Bhttp%253A%252F%25 2Fkonstabel.no%252Fhvem-­‐vi-­‐er%252Fjan-­‐ sverre-­‐syvertsen%252F%3B200%3B286  

KILDER     Jan-­‐Sverre  Syvertsen:    

  • http://no.wikipedia.org/wiki/Jan-­‐ Sverre_Syvertsen   • http://www.piratforlaget.no/forfatte r/jan-­‐sverre-­‐syvertsen/   • http://no.linkedin.com/in/jansv  

• • •

 

Karin  Fossum:    

• • http://no.wikipedia.org/wiki/Karin_F ossum   • http://www.cappelendamm.no/main /katalog.aspx?f=7022   • http://snl.no/Karin_Fossum  

  BILDER:     •

• •

http://3.bp.blogspot.com/_R8f-­‐ qr8zXCA/TUlGiJ0JBdI/AAAAAAAAA_g/oHx2Ldl QeRo/s1600/Karin+Fossum.jpg   http://www.google.com/imgres?imgurl=http:/ /media.snl.no/system/images/3846/fossumkar in.jpg&imgrefurl=http://artemisiasverden.blog spot.com/2013/01/spennende-­‐lydbok-­‐ varsleren-­‐av-­‐ karin.html&h=425&w=425&sz=29&tbnid=hMK DcjYvW4ZrGM:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/ search%3Fq%3Dkarin%2Bfossum%26tbm%3Di sch%26tbo%3Du&zoom=1&q=karin+fossum&u sg=__rLHj02uPVItGP7ecJanxIAAV_nA=&docid= FAZHT-­‐iDrVsXkM&sa=X&ei=hlwbUcB-­‐ xbaEB_zigLAP&ved=0CEAQ9QEwAw&dur=68   http://s.cdon.com/media-­‐ dynamic/images/product/001/675/1675233.jp g   http://tidsinnstilling.files.wordpress.com/2010 /11/jss.jpg   http://www.google.com/search?client=safari& rls=en&q=jan+sverre+syvertsen&oe=UTF-­‐ 8&um=1&ie=UTF-­‐ 8&hl=no&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi &ei=2VwbUaKzI5SThgfalYGICA&biw=1267&bih =621&sei=21wbUfqeA9CDhQeL5YDYCg#imgrc =yyMIvB5FkPpMIM%3A%3ByUmyqb5BtyFzgM %3Bhttp%253A%252F%252Fkonstabel.no%252 Fwp-­‐ content%252Fuploads%252F2011%252F09%2

• •

• •

• •

 

http://www.tanum.no/sek-­‐ asset/products/9788281430549.jpg?w=218   http://media.merchantcircle.com/40399332/H andshake%20Man%20Woman_full.jpeg   http://www.scandinaviahouse.org/newsletter/ 2008/images/sejer_skarreWEB.jpg   http://us.123rf.com/400wm/400/400/rtimage s/rtimages0911/rtimages091100078/5955311-­‐ female-­‐blue-­‐eye-­‐close-­‐up-­‐high-­‐key.jpg   http://www.google.com/search?client=safari& rls=en&q=kriminal+roman+drap&oe=UTF-­‐ 8&um=1&ie=UTF-­‐ 8&hl=no&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi &ei=108bUbCLPNC1hAfMzICgDA&biw=1267& bih=621&sei=2U8bUdrIKMmP0AWZ1YHABw#u m=1&hl=no&client=safari&tbo=d&rls=en&tbm =isch&sa=1&q=we+heart+it+logo+girl+alone& oq=we+heart+it+logo+girl+alone&gs_l=img.3... 100534.104047.8.104338.15.14.1.0.0.0.138.10 40.12j2.14.0...0.0...1c.1.2.img.tGGCn5NlhSM& bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.4226180 6,d.ZG4&fp=b968d3b6db81b41e&biw=1267& bih=621&imgrc=DkZ8q47yzLcxqM%3A%3BimF SrZFlZZktMM%3Bhttp%253A%252F%252Fim.gl ogster.com%252Fmedia%252F4%252F16%252 F8%252F66%252F16086609.jpg%3Bhttp%253A %252F%252Fwww.glogster.com%252Femo101 %252Fdo-­‐you-­‐love-­‐me-­‐or-­‐not%252Fg-­‐       http://data.whicdn.com/images/28944950/ black-­‐and-­‐white-­‐escape-­‐girl-­‐run-­‐running-­‐ Favim.com-­‐275624_large.jpg   http://1.bp.blogspot.com/-­‐ 9cIWLzGTrPM/T3nRgWKvF5I/AAAAAAAAB vI/Rj32nT5UQTg/s1600/thumbs-­‐up.png     http://www.blogcdn.com/main.stylelist.com/ media/2010/07/teenage-­‐girls-­‐online-­‐shopping-­‐ 240bes071510.jpg   http://eloquentscience.com/wp-­‐ content/uploads/2012/05/past-­‐present-­‐ future-­‐sign1.jpg   http://7reasons.org/wp-­‐ content/uploads/2011/10/third-­‐person.gif   http://www.healthyplace.com/blogs/surviving ed/files/2013/01/secret.jpg  

 

   

14  


Litteraturprosjekt