Page 1

HELENA

1 3 . ú n o r 2 0 1 7 | Č Í S L O 7. | R O Č N Í K 5 .

Z P R AVO DA J S T U D E N T Ů U N I V E R Z I T Y PA L AC K É H O

v krabici

Chodím Olomoucí pro hezčí město

Jdete si takhle pohodově ulicí a kocháte se historickými domy, když vtom vás málem zabije vyčnívající dlaždice nebo podobná nástraha. Každý z nás to zná. Právě proto na začátku roku vznikl v Olomouci webový portál Chodím Olomoucí. Jeho tvůrci si dali za cíl zlepšit prostředí města originálním nápadem a obyvatelům jednoduše poskytují možnost kontaktovat s konkrétním problémem magistrát města.

„Projekt je inspirován podobným portálem, který se jmenuje Chodci sobě, funguje v Praze a provozuje ho sdružení Pražské matky,“ přibližuje myšlenku ,,Chodím Olomoucí“ jeden z organizátorů

Matúš Šucha z Katedry psychologie Univerzity Palackého. Na činnosti portálu se podílí Univerzita Palackého, hlavní roli ale mají sami Olomoučané.

Stačí pár aktivních lidí a Olomouc bude jako nová.

Právě ti mohou na webové stránce zveřejnit svou připomínku s fotografií příslušného místa. Nahrané materiály tým portálu odešle příslušné osobě z řad olomouckého magistrátu. Celý proces lze pak snadno sledovat online, takže jsou odpovědi a výsledky přístupné všem. „Reakce jsou vesměs pozitivní, někdy opatrně pozitivní, vysloveně negativní jsem nezaznamenal. Myslím ale, že portál si bude muset získat důvěru. A to zejména konkrétním a úspěšným řešením podnětů,“ hodnotí Šucha stávající odezvy. „Za největší úspěch zatím považuji, že se povedlo portál spustit. Dále velký zájem veřejnosti, přes padesát připomínek za asi dva týdny, a efektivní komunikaci s městem. Většina podnětů má odpověď,“ dodává. Tým „Chodím Olomoucí“ sice svou činnost zahájil teprve nedávno, my už ale teď můžeme doufat v ničím nerušené procházky centrem města i okolím. Eva Ertlová

foto: Miroslav Kolaja

Z UNIVERZIT Y

Z OLOMOUCE

Hoďte se do gala!

Dorazila putovní výstava

Jako každý rok zve Univerzita Palackého na tradiční reprezentační ples. SSpolečenská akce se jako součást Akademických dnů uskuteční 25. února v hotelu NH Collection Olomouc. Celým večerem bude provázet moderátorka Eva Hronková z rádia Impuls a zlatým hřebem večera bude vystoupení kapely Gipsy Spirit. Po celou dobu plesu pak zahraje skupina Top Band Jana Smolíka a součástí bude i videodiskotéka. Vstupenky jsou v prodeji již od začátku února a budou dostupné na konferenčním servisu UP na Biskupském náměstí 1. Vstupenka pro veřejnost stojí 600 korun, pro zaměstnance a absolventy 450 korun a pro studenty univerzity 300 korun. Hosty čeká bohatý program s rautem a tombola. (kz)

Naučná putovní výstava, která probíhá na různých místech České republiky už od listopadu minulého roku, se konečně dostala do Olomouce. S názvem Zdravotní postižení a rozvojová spolupráce: 10 faktů nebo omylů? pojednává o životě postižených lidí v rozvojových zemích. Výstava je otevřená od 26. ledna a bude přístupná do 18. února. Expozice je pod záštitou Karla Schwarzenberga. Pomocí panelů se snaží přiblížit deset mýtů spolu s komentáři, které za léta práce a zkušeností přináší německá organizace pro rozvojovou spolupráci (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Akci pořádá nezisková organizace Světlo pro svět. (kz)

ČTĚ TE V TOMTO ČÍSLE

Kredity a zase kredity Uzavření STAGu se pomalu blíží a Helena přináší pět minut před dvanáctou tipy na výběr zajímavých céčkových předmětů, které by vám během studia rozhodně neměly uniknout. Plnění jejich kreditů nebude bolet, naopak - spojíte příjemné s užitečným. >> Čtěte na str. 6 a 7


n a j d et e n á s n a w w w. h e l e n a v k ra b i ci .cz n e b o w w w. f a ce b oo k .co m/H e l e n a v k ra b i ci

ROZHOVOR

„Stůjte si za svým,“ vzkazuje Iveta Jansová. Kulturální studia – to je název progresivního oboru, který se v posledních pár letech rozvíjí na zdejší Filozofické fakultě. Univerzita Palackého je také jedinou vysokou školou v zemi, která umožňuje jeho studium v magisterském programu. Co je vlastně podstatou kulturálních studií, a proč jít studovat právě je, to nám přiblížila Iveta Jansová z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky.

Mohla byste ve zkratce popsat, co to vlastně Kulturální studia jsou? Zabývají se samozřejmě kulturou, ale ne v takovém tom klasickém slova smyslu, jak se řekne „jdeme za kulturou, tedy do divadla“, ale vlastně kulturou obyčejných lidí, kulturou každodennosti. Podstatnou roli zde hrají ideologie, moc, ale také popkultura, gender, multikulturalismus nebo třeba nerovnost ve společnosti. Pro koho je obor určen? Vzhledem k značné interdisciplinaritě se na kulturální studia mohou hlásit absolventi různých oborů. Zapisovat se tak mohou absolventi lingvistiky, literární vědy, sociologie, ale i různých kulturních managementů a tak podobně. Je to vlastně obor, který přijímá humanitní vědce všeho druhu. Vždycky je samozřejmě důležitý další zájem, zkrátka nadšení pro studium. Proč byste případným zájemcům doporučila studium právě tohoto oboru? Protože se zde dělají například věci, které jsou jinde spíše výjimkou. To je například právě ta popkultura. Můžete se tady zabývat televizními seriály nebo studiem různých menšin. Hodně se věnujeme také médiím. Kulturální a mediální studia jsou totiž poměrně hodně propojena, ale přesto je pro nás kultura právě to hlavní. Sama jste tento obor vystudovala. Jak na studium vzpomínáte? Na studium vzpomínám už spíše nostalgicky. Už jsem pozapomněla takové ty těžké chvíle. Ale

musím upřímně říct, že pro někoho, kdo tady nestudoval, může být první semestr poněkud drsný. Na druhou stranu, když se člověk dostane přes začátky, tak pozná to, co ho baví, začne se nějakým způsobem profilovat, a pak to teprve začíná být zajímavé. Na studium mám plno krásných vzpomínek, protože jsem se dostala k tomu, co bych ani netušila, že bych chtěla dělat. Je něco, co byste poradila případným budoucím studentům? To je těžká otázka. Asi jenom, aby dělali vždycky to, co je baví. Aby si stáli za svým. Pro mě to je například fanouškovství, které u nás téměř nikdo nedělá. A v současnosti o něm máme vlastní kurz, který vlastně nikde jinde v České republice není. Nyní u mne konzultuje studentka, která píše svou diplomovou práci na téma „youtubering“, což je zase něco nového. Zkrátka fenomén poslední doby. Takže když si najdete to svoje, jděte si za tím. Chystáte nějaké novinky, které by posunuly možnosti místních kulturálních studií nebo třeba studijní komfort? Chystáme se otevřít kurz nových médií, kde se zaměříme na trendy jako je právě YouTube nebo sociální sítě. Chceme rozšiřovat i studium popkultury a zaměřit se na něj tak, aby člověk, který má zájem například o seriály, měl nějakou platformu, kde se na ně může zaměřit, a aby mohl toto téma konzultovat. Obecně se snažíme studentům tímto způsobem vycházet vstříc a také je více zapojovat do praxe. Nedávno zde také vznikla platforma

Iveta Jansová

Doktorandka Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty pochází z Dvora Králové nad Labem. Titul bakaláře získala na univerzitě v Hradci Králové a následně pokračovala v magisterském studiu na Univerzitě Palackého v oboru Kulturální studia. Při své práci se zaměřuje na fanouškovská, ale také queer a genderová studia. MedKult, kde se právě o popularizaci jak mediálních, tak i kulturálních studií snažíme. Je ještě něco, co by mohlo případné zájemce nalákat? Myslím si, že kulturální studia jsou zajímavá tím, že dělají věcí, které se jinde nedělají. Mohou se zdát velmi teoretická, ale právě dnes budou potřeba odborníci, kteří budou rozumět genderové problematice nebo minoritám a věřím, že právě v těchto oblastech bude velká možnost se uplatnit. text a foto: Mikoláš Rec

ilustrace: Petra Havlíčková


P O N D Ě L Í 1 3 . ú n o r a | Č Í S L O 7. | S T R A N A 2 – 3

TIPY

KULTURA

Bez střechy nad hlavou, zato s básní na jazyku

v krabici

HRANICKÁ PROPAST OČIMA POTÁPĚČE

Libor Jelínek alias Jelen je muž, kterého možná znáte z olomouckých ulic. Jsou totiž jeho domovem. A protože se v nich tak dobře vyzná, dělá zde dokonce průvodce. Kromě toho také píše poezii a po padesáti letech tvorby se konečně dočkal vydání své první sbírky.

Své básně začal Jelen psát už v 15 letech, a to už je skoro půl století. Nedávno mu vyšla jeho první básnická sbírka, která byla pracovně nazvána Nálady. Toto označení už jí zůstalo. Obsahuje devět básní a úvodní promluvu, ve které Libor Jelínek zmiňuje svou oblíbenou literaturu, ale hlavně se vyjadřuje k bezdomovectví. Nabádá, abychom neházeli všechny bez domova do jednoho pytle a brali je jako normální lidi. „To, co vidíte posedávat na nádraží a v parku a popíjet ty svoje plasťáky, to je jen špička ledovce,“ vysvětluje Jelen. „Spousta z nás bydlí na ubytovnách a snaží se žít normálně,“ dodává. Sbírka Nálady mohla vzniknout díky neziskové organizaci Pragulic, která si klade za cíl bourat stereotypy a předsudky vůči bezdomovcům. Její vydání ale neproběhlo tak tradičním způsobem, jak by se dalo očekávat, tedy tiskem v určitém nákladu a pak prodáváním na pultech knihkupectví. Básně byly zachyceny ve zvukové podobě díky studentskému rádiu UP AIR, na které se organizace Pragulic obrátila s žádostí o pomoc. Sbírku Nálady si tak může poslechnout každý. Je dostupná na webových stránkách rádia. Kromě toho se zde také dočtete, jak celé nahrávání probíhalo.

HELENA

V básních se Libor Jelínek tematicky vyjadřuje jak k bezdomovectví, tak k nelehkému životnímu osudu. Verše ale věnuje také ženám a lásce k nim. Jsou zde hlubší tíživé úvahy o životě a jeho konci, ale celkově mají básně ve sbírce spíše pozitivní vyznění. Přesvědčit posluchače o tom, že pan Jelínek není žádný nevzdělanec, mohou odkazy na světovou literaturu zakomponované v textech. Autor si hraje s jazykem, nejvíce s názvy a ženskými jmény. Poslední báseň, která je variací textu k známé písni O Sole Mio, Jelen dokonce zazpíval. Není se čemu divit, je totiž bývalý sborista ostravské opery, jak uvádí webové stránky neziskové organizace Pragulic. Kromě samotných básní jsou v nahrávce i příběhy, které se váží ke vzniku textů se zachycenou atmosférou nahrávání včetně šustění stránek. Tímto však Jelenova tvorba nekončí. Se svými kolegy teď píší pohádky, které by měly být během letošního roku nahrány a vyvěšeny na internetu. A kdo by chtěl poznat Jelena a jeho příběh blíže, může využít nabídky organizace Pragulic, nechat se od něj provést Olomoucí a prohlédnout si město trochu z jiného pohledu. Lucie Frydrychová

Zkušený jeskynní potápěč a speleolog Fraňo Sabbath Travěnec již v úterý 14. února zájemcům v rámci ekologického večera centra Sluňákov přiblíží krásy a zákoutí Hranického krasu i slavné tamní propasti. A nepůjde jen tak o ledajaké vypravování. Olomoucký jeskyňář totiž doposud jako jediný na světě v této oblasti prozkoumal úplně vše, několikrát se stal i objevitelem. Své znalosti také publikuje a spolupracuje s řadou geologů, geografů a entomologů. Jeho zážitky a historky si můžete vyslechnout od 18 do 20 hodin v sále Divadla hudby Muzea umění Olomouc. CO PŘEDCHÁZELO KOMIKSŮM?

Zajímají vás komiksy a máte volné odpoledne? V tom případě si zapište, že je ve středu 15. února v Coffee Library na programu představení zbrusu nové knihy s názvem Před komiksem. Ta pochází z pera Martina Foreta (Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky) a Tomáše Prokůpka a navázat by měla na úspěšné Dějiny československého komiksu XIX. století. Autorský tým se tedy tentokrát vydal ještě hlouběji do minulosti a pokusil se zachytit doposud neprozkoumané a nepopsané. Milovníci tohoto žánru se tak od 16 hodin mohou těšit nejen na informace o prehistorii obrázkových seriálů, ale i další zajímavosti z této popkulturní oblasti. U-KLUB PŘIVÍTÁ KAPELU UDG

Jarní část koncertního turné kapely UDG k její již páté řadové desce Emotikon zamíří ve středu 15. února do olomouckého U-klubu. Jako host se navíc představí i mladá šumperská kapela Trocha Klidu a ostřílená pražská skupina Ovoce (dříve zakázanÝovoce). Koncert proběhne od 20 hodin, lístky za cenu 240 korun jsou stále k dostání na webech Ticketstream.cz a Smsticket.cz. Samozřejmostí je pak i prodej vstupenek v infocentru na Horním náměstí, UPointu, infocentru Českých drah či přímo v „Účku“. VERNISÁŽ TŘI VE DVOU V JEDNOM

Galerie W7 ve spolupráci s galerií Divadla hudby v pondělí 20. února zahájí originální kolektivní výstavu nesoucí název Tři ve dvou. Ta návštěvníkům, jak již ostatně název samotný napovídá, představí práci hned tří studentů malby FaVU v Brně, a to konkrétně Tamary Conde, Jana Svatoše a Martiny Valchařové. Jejich díla zachycují fyzičnost těla, nepřímý autoportrét i okolní prostředí, milovníci výtvarného umění si tak určitě přijdou na své. Výstava, na kterou je vstup volný, potrvá až do pátku 17. března. Pavlína Vítková

Po půl století tvorby se Libor Jelínek konečně pyšní první sbírkou básní.

foto: archiv Pragualic


n a j d et e n á s n a w w w. h e l e n a v k ra b i ci .cz n e b o w w w. f a ce b oo k .co m/H e l e n a v k ra b i ci

KULTURA

Vnímejme okolní svět aneb Ekotopfilm v Olomouci Nejstarší mezinárodní festival dokumentárních filmů o životním prostředí a udržitelném rozvoji Ekotopfilm poprvé zavítal do České republiky. Jednou z jeho zastávek se pochopitelně stane i Olomouc. Do kina Metropol přiveze ve dnech 15. a 16. února ty nejlepší eko-dokumenty z celého světa. Vstup na veškeré akce a projekce bude navíc zdarma.

Festival si klade za cíl zábavnou a poutavou formou probudit zájem široké veřejnosti o témata trvale udržitelného rozvoje a měnit chování společnosti k životnímu prostředí. Zároveň se snaží vytvořit prostor k diskuzi, využívá bohatý doprovodný program tematických workshopů a prezentací. „Od tradičních festivalů se odlišujeme formátem. Program je interaktivní. Nejde pouze o promítání filmů, řešíme i zpětnou vazbu na zprostředkovaná témata,“ uvádí František Štefan, ředitel Ekotopfilmu pro Českou republiku. Organizátoři nezapomínají ani na malé diváky. Do programu zařadili tzv. Junior festival, jehož prostřednictvím se snaží děti zapojit do doprovodných aktivit a vzdělávat pomocí soutěží a her. Mezinárodní prestiž festivalu dodává i každoroční účast významných osobností, a to nejen z filmové branže. Třicátého ročníku se v roce 2003 zúčastnil například kníže Albert II. Monacký či nejúspěšnější slovenský dokumentární režisér Pavel Barabáš, který představil svou tehdejší novinku Tatry mystérium. Ambasadory pro letošní rok se staly primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, poslankyně Radka Maxová a Jan Mühlfeit, globální stratég a bývalý prezident Microsoft Europe. Právě ten se zúčastní i prvního festivalového dne v Olomouci. Celý festival otevře ve středu v 16 hodin dokument Jak se zrodil prales. Následovat bude beseda s již zmíněným Janem Mühlfeitem a Kateřinou

Novotnou či s členy Vlčích hlídek Hnutí DUHA o návratu divokých šelem do volné přírody. Středeční program doplní spousta neméně zajímavých kratších filmů, například Paul: Batoh na vodu nebo Do hloubi buše pojednávající o problematice vybíjení nosorožců v Africe. Ani ve čtvrtek nebude chybět beseda. Martin Švadlenka, zakladatel české pobočky Sea Shepherd, vysvětlí, proč je tak důležité chránit moře a oceány. Dechberoucími záběry diváky oslní snímek Yellowstone a hřebem programu se pak stane dokument Vaření z odpadu, ve kterém kuchař David cestuje pěti evropskými zeměmi a tvoří delikatesy z toho, co by jiní vyhodili. Festivalový večer završí

ZAJDĚ TE

Olomouc má konečně lokální lokál Známe to všichni. Přijede vám návštěva do Olomouce, máte vymyslet, kam na první rande, nebo už vás prostě jen nebaví chodit do těch stejných zavedených hospod a barů v centru a hledáte něco svěžího. Trn z paty vám může vytrhnout nově vzniklý podnik Local Lokal Industry Pub. Nachází se na Masarykově třídě, deset minut pěšky od kolejí směrem k hlavnímu nádraží a přes nepříliš perspektivní polohu se sem vyplatí zajít. Lokál je nekuřácký a netradičně zařízený. Žárovky trčí bez stínidel ze stěn, na stěnách jsou bedny místo poliček a každá židle je jiná. Přesto celý prostor vypadá čistě a jednoduše. „Bývala

tu herna, s přítelem Jakubem a pár kamarády jsme to celé předělávali,“ říká nám hrdě spolumajitelka Simona. „Teď to tu máme zařízené po našem. Sami tu i obsluhujeme,“ dodává. V nápojovém lístku kromě klasiky, kterou si můžete objednat téměř všude, najdete například drinky Americano nebo Margharita, pro odvážlivce pak nabízí My Little Pony nebo Anal. Na čepu můžete vybírat z několika druhů a typů piv. Každý týden vás tak mohou překvapit něčím jiným. Otevřeno mají kromě neděle vždy od 17 hodin. Barbora Adamová

foto: Lucie Ješátková

film Lidské tělo: mikroskopické safari o divokém životě uvnitř nás. Poprvé se Ekotopfilm uskutečnil již v roce 1974 ještě v bývalém Československu, konkrétně v Trnavě. Od té doby jej pořádali pouze na Slovensku, avšak organizátoři jeho letošní 44. ročník nasměrovali poprvé i do Česka. V říjnu odstartoval v Praze, kde odborná porota vybrala z 81 filmů z šesti zemí světa ty, které považovala za nejlepší a zároveň nejzajímavější pro diváky. S těmi poté festival vyrazil na tour po padesáti krajských a okresních městech. Kateřina Dobešová

foto: archiv Ekotopfilm


P O N D Ě L Í 1 3 . ú n o r a | Č Í S L O 7. | S T R A N A 4 – 5

HELENA

v krabici

FEJE TON

SLOUPEK

Kde je pravda?

Když zuješ ty svý boty toulavý

Lidé lžou. To je známý fakt. Nikde na světě podle mého názoru nenajdete jediného člověka, který by mluvil vždy pravdu. Ale co je vlastně pravda či pravdivost? Podle Wikipedie je to shoda tvrzení se skutečností. Existuje dokonce několik rozdělení jako například pravda absolutní a relativní. S čímž asi musím souhlasit, vlastně mi nic jiného nezbývá. I když bych ji rozdělila možná trochu jinak, a to na většinovou a jedinečnou. Pravděpodobně mi schválíte, pokud napíšu, že by se z větší části dalo považovat to, co potvrdí několik lidí najednou, za reálné. Dá se tomu však věřit? Měla jsem spolužačku, která nahlas prohlašovala cosi, co bylo lží. Celá třída kromě jedné osoby (mě) jí přitakávala. Ona byla hezká, oblíbená a vypadala jako anděl. Možná to byl ten důvod, proč se s ní shodli, i když realita byla jiná. Poté mi mnoho lidí potvrdilo, že její tvrzení, vyřčeno hodně ironicky, bylo velmi nepřesné, ale veřejně souhlasili s ní. Asi na ně působil strach. Rozhodně to dokazuje, že větší skupina může šířit lživé informace. Máme tady konfl ikt dvou pravd, té většinové a jedinečné. Ta první je vždycky víc vidět a slyšet. Přeci jen sbor je slyšet více než sólista, tedy pokud nemá hlas jako Whitney Houston. Setkáváme se s ní

v médiích a na billboardech. Nosíme ji napsanou na tričkách, popové hvězdy ji mají v textech. Často tahle protěžovaná slečinka převálcuje tu méně hlasitou. Naopak němá chudinka s číslem dvě se krčí v koutě. To o ní píší básníci sáhodlouhá pásma a terapeuti kvůli tomuhle nedochůdčeti mají práci. Z toho, co tu píši vyznívá, že jsem spíš zastánce slečny označované jako dvojka. To je celkem nepřesné. Nedokáži říct, která z těchto dvou je ta správná. Nejsem soudce ani odborník na to, abych vám tady odpřisáhla, která je většinou lepší. Také nikdo netvrdí, že se ze sboru zpěváků nikdy neprosadí sólista a naopak. Přiznejme si to. Často nejsme schopní rozeznat, jestli to, co je nám podsouváno ze všech stran, je skutečné. Rovněž se bojíme uvěřit té chudince, skutečnosti jednotlivce, protože vše nové a jiné je podezřelé a nedůvěryhodné. Hranice pravdy a lži je stejně křehká jako míšeňský porcelán. Proto musíme nad vším, co je nám sdělováno, přemýšlet. Nesmíme být slepí. Německý básník Gott hold Ephraim Lessing kdysi prohlásil, že hledat pravdu je důležitější než pravda samotná. A já s ním souhlasím. Markéta Jasanská

ilustrace: Nikola Orlitová

PTÁME SE

Petra Procházková: Nutná je rozvaha Svobodná novinářka a válečná reportérka Petra Procházková besedovala s veřejností v Pevnosti poznání o své návštěvě Ukrajiny v roce 2014 a tamním probíhajícím konfl iktu.

Co vás přivedlo k práci korespondentky v Rusku a k válečnému zpravodajství? Do Ruska jsem odjela v roce 1991, protože tam nikdo nechtěl. Když se otevřely hranice, všichni chtěli na Západ. Mě poslali do Ruska, kde se v devadesátých letech v postsovětském prostoru odehrávala řada válečných konfl iktů. Takže mě to tam samo sebou nějak vrhlo. Jakou vlastnost by měl mít novinář pro to, aby mohl dělat válečného zpravodaje? Možná to ani není vlastnost, ale taková ta rozvaha. Nehrát to jen na jednu stranu. I v konfl iktech, u kterých to vypadá, že má pravdu jen jeden,

musíte nastavit ucho i druhému. Většinou může člověk svobodně operovat jen na jedné straně, ale musí pamatovat na to, že zná jen jejich verzi informací. Michal Bajnok

foto: archiv ARPOK o.p.s.

Pamatujete si takový ten pocit, když jste měli čerstvě hotovou maturitu, ale ještě jste nebyli přijati na žádnou vysokou školu? Takový ten pocit, že vlastně nikam už, nebo zatím ještě nepatříte? Tak přesně ten mám teď já. Jen s tím rozdílem, že nemám čerstvě po maturitě, ale čerstvě po Erasmu. Před syndromem posterasmácké deprese mě varovali mnozí a já jsem si ho představovala všelijak. Že člověk asi brečí, když se má vrátit domů, že není schopný se začlenit zpátky do svého běžného života, že si se slzami v očích prohlíží ty stovky, možná tisíce fotek, co za minulý semestr nafotil. U mě nic z řečeného překvapivě neproběhlo, přesto se kvůli pár věcem cítím tak nějak divně. Který ročník teď ve skutečnosti studuju? Třeťák? To asi ne, státnice mě čekají až za rok. Čtvrťák ještě taky ne, to až od září. Kdo jsou teď vlastně moji spolužáci? A proč sakra mluví všichni česky? Můžu si zapsat tenhle a tamten předmět, i když jsem nechodila na jeho předchozí část? Kdo jsou ti noví lidi ve sboru a v redakci? Co se tady dělo minulý semestr? A kde k tomu všemu budu bydlet? Podobných otázek mám teď plnou hlavu, bohudík mi nezbývá moc času nad nimi nějak intenzivně přemýšlet. Vzhledem k tomu, že můj život před Erasmem naštěstí nebyl žádná velká nuda, najít si teď nějakou zábavu se nezdá jako problém. Naopak zábava, či chcete-li práce, si spíš hledá mě. Nechci působit nepostradatelně, ale s nedávným začátkem roku a neodkladně blížícím se začátkem semestru se mi zdá, jako by se všichni postupně probouzeli a vzpomněli si, že existuju, vrátila jsem se domů, a že po mně vlastně něco chtěli. A to teď. Nejlépe hned. Díky tomu jsem ale asi vynalezla lék na posterasmáckou depresi. Jen tak oddaně se smířit se svým „starým“ životem by samozřejmě byla nuda, proto navrhuji přijmout fakt, že víkendové výlety za poznáním krás Itálie teď na chvíli vystřídají víkendové výlety po brigádách, případně za poznáním krás domoviny. Nedostatek konverzace v cizím jazyce vykompenzuje co největší množství anglických, italských či francouzských hodin v rozvrhu. A to nejdůležitější – utrácení za materiální radosti se sníží na minimum, aby bylo co nejrychleji možné zase zažít ty radosti cestovatelské. Nejlepším způsobem, jak se vypořádat s posterasmáckou depresí, je totiž co nejdřív splnit všechny ty sliby o návštěvách a reunionech, co jste si s mnoha vašimi spoluerasmáky z celé Evropy dali. A že jich bylo! Eliška Vrbová


n a j d et e n á s n a w w w. h e l e n a v k ra b i ci .cz n e b o w w w. f a ce b oo k .co m/H e l e n a v k ra b i ci

TÉMA ČÍSL A

KREDITY A ZASE KREDITY.

KDE JE VZÍT A NEKRÁST?

Je tady únor a s ním opět čas tvoření nových rozvrhů. Každý student se snaží nahnat kredity na co nejsnazších a nejzajímavějších předmětech a facebookové diskuze se plní jedinou otázkou: „Tip na dobrá céčka?“. Helena se proto rozhodla nezůstat pozadu a přináší vám několik návrhů, které by mohly obohatit váš rozvrh. Hlavně neotálejte, protože o nejlepší předměty je vždycky největší boj!

ČLOVĚK A PŘÍRODA Základy první pomoci by měl ovládat každý z nás. Nikdo neví, kdy bude muset poskytnout předlékařskou pomoc, a právě proto by na ni měl být vždy připraven. V KAG/ZNZZ se dozvíte, jak zabezpečit místo nehody, zvládnout masivní krvácení, zacházet s člověkem v bezvědomí a spoustu dalších praktických informací. Předmět, který se zkrátka hodí do života! Jedinou nevýhodou je, že si kvůli němu pobydete v Olomouci i o víkendu. Za 2 kredity. „Blokově vyučovaný předmět vám dopodrobna vysvětlí nejen to, co žhaví naši oblíbenou hvězdu, ale též nejmodernější poznatky z domovské soustavy.“ Tak zní jedna z vět, kterou UP CROWD na facebookových stránkách láká studenty na Astronomii Sluneční soustavy. Dozvíte se informace o vlastnostech jednotlivých těles Sluneční soustavy, jejich struktuře, povrchu i atmosféře a podrobně rozeberete i teorie vzniku planetárních soustav. Předmět SLO/ASS vám nabízí 4 kredity. Na Katedře geologie myslí na vaše vědomosti

o  životním prostředí. Formou přednášek všechny zájemce seznámí s charakteristikou zemské atmosféry, znečišťováním ovzduší a jeho vznikem, meteorologickými podmínkami a jejich vlivem na rozptyl znečišťujících látek. Díky předmětu Ochrana ovzduší se dozvíte, jaký dopad má znečištění na stav obyvatelstva a jaká je vlastně kvalita vzduchu v naší republice. „Není to těžká látka na pochopení, zápočet však nedostanete zadarmo a na test se musíte opravdu učit,“ říká student Enviromentálních studií Radim, který KGG/OCH absolvoval. Zakončení proběhne písemnou zkouškou za 3 kredity.

Za 2 kredity si můžete každý týden příjemně zasportovat. Pro někoho nenáviděná oblast školního tělocviku, pro jiné zábava. Teorie i praxe skoků z malé trampolíny čeká všechny zájemce v KAS/ GYMMT. Cílem je zvládnutí jednoduchých přímých i převratových skoků včetně didaktických postupů.

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH Plavání jako předmět ve škole nemusíte mít jen ve druhé třídě, ale třeba i ve druháku na vysoké. Součástí výuky KAS/PL1 jsou přednášky i praktické dovednosti. Zdokonalíte se ve stylech, jako jsou prsa, znak, kraul a motýlek. V hodinách se ale naučíte i něco víc než jen plavání. Vyzkoušíte si například záchranu tonoucího a potápění.

„Součástí hodiny je lehké posilování, průprava a zbytek hodiny se skáče. Hodnotí se i snaha, ale za celý semestr byste se měli naučit alespoň salto dopředu,“ uvádí Zdeněk, student Fyzioterapie. Aktivní účastí na výuce, praktickým


PO N D Ě LÍ 13 . ú n o ra | ČÍ SLO 5. | S TR ANA 6 – 7

v krabici

TÉMA ČÍSL A předvedením i znalostí metodiky získáte 2 kredity a dobrou fyzickou kondici – a to se vyplatí. Kendó, pod tímto záhadným názvem se skrývá tradiční japonské umění boje s mečem. Kurz seznamuje studenty nejen se samotným bojovým uměním, ale také s etiketou a dalšími aspekty japonské kultury. Tréninky jsou dvakrát týdně v tělocvičně, a kromě toho, že si zasportujete, získáte krásné 2 kredity. Ve STAGu ho najdete pod zkratkou ASJ/KEN.

UMĚNÍ A JEHO TVORBA Umění krasopisu – ano, i v tomto směru se můžete díky univerzitě rozvíjet. ASJ/KG1 vás seznámí se základními potřebami kaligrafa, nejznámějšími styly psaní a v neposlední řadě vás naučí zvládnout základní „lishu“. „Kurz byl skvělý, učí ho čínská lektorka, takže se hodí ovládat angličtinu a nebýt úplný umělecký antitalent,“ prozrazuje Honza, který studuje obor Nanotechnologie. Za pravidelnou docházku, aktivní účast a průběžnou přípravu do hodin Kaligrafie můžete získat 2 kredity. Muzikoterapie je terapeutický přístup, jehož prostředkem je hudba – její působení i proces při jejím vytváření. USS/KVMUZ vám objasní metody, techniky a postupy v tomto oboru jak dialogickou, tak aktivizující vyučovací metodou. Za 3 kredity si určitě kromě poznání užijete i spoustu zábavy.

Pokud vás baví a zajímá divadlo a chcete se dozvědět něco jeho o druzích a žánrech, poznat nejvýraznější soubory a osobnosti režisérů nebo dramatiků, pak je tento předmět právě pro vás! KDU/DSS má charakter štafetové přednášky a je uzavřen písemným testem z prezentovaných tematických okruhů, které jsou kromě výkladu doplněny o videoprojekci. Ve STAGu najdete podrobný rozpis přednášejících, kteří vám mohou zajistit 4 kredity. Rádi si zpíváte ve sprše? Možná uvítáte možnost zapojit se do hudebního souboru. Máte na výběr ze dvou možností, jak tento předmět splnit. První z nich je přidat se k některému projektu skupin studentů z UP – ať už se jedná o činnost cimbálové muziky, jazzový soubor, pěvecký sbor a další projekty. Úspěšným zakončením

HELENA

předmětu je většinou vystoupení souboru na semestrálním koncertu Katedry muzikologie. Druhou možností je účastnit se zkoušek a vystoupení Akademického sboru Žerotín. Tak procvičte hlasivky a 2 kredity za KMU/HSO jsou vaše. KZU/UTKM – Kurz Teorie komiksu si dává za cíl studenty důkladně seznámit s komiksem i s možnostmi jeho teoretického uchopení a analýzy. Ideální předmět pro všechny milovníky kreslených světů i superhrdinů, kteří se chtějí dozvědět něco více o jejich historii, jak ve světě, tak i v České republice. Na Katedře žurnalistiky a za 3 kredity.

SOUČASNÝ SVĚT Kurz Katedry politologie a evropských studií FF UP je určen všem, které zajímá současné dění v Evropské unii, otázky mezinárodních vztahů a bezpečnosti. Mezi témata předmětu Otázky současné Evropy a mezinárodní bezpečnost patří např. Rusko a Evropa, fenomén Islámského státu, Česká republika, současné výzvy a mnoho dalšího. KPE/EVMB se bude konat každou středu večer, za 5 kreditů. Jak reklama ovlivňuje trh? Jak působí na naše nakupování? Na tyto otázky dostanete odpovědi v kurzu Psychologie trhu a reklamy každý úterní podvečer. V PCH/PTRM se bude diskutovat o psychologii zákazníka, trhu, prodeje i koupě, také o komunikaci a propagaci. Zahraničnímu trhu bude pozornost věnována také. Z nově nabytých vědomostí na konci semestru napíšete seminární práci a další 2 kredity máte k dobru. O dnešní době jsme se v dějepise mnoho nenaučili. To však můžeme hravě napravit právě na přednáškách Česká společnost, na kterých se vystřídá hned několik zajímavých přednášejících. Kurz studenty seznámí se základním vývojem české společnosti po roce 1989. Hlavními tématy KSA/CESPO bude politika, životní styl, vzdělání a hospodářství. Ukončení proběhne formou testu za 3 kredity.

A NA ZÁVĚR NĚCO PRO TECHNICKÉ TALENTY Předmět KPK/TWEB je určen pro začátečníky, kteří se chtějí naučit vytvářet www stránky

za využití HTML a CSS. Dozvíte se, co je to vlastně webová stránka, jak a pomocí kterých programů se tvoří a co jsou základní prvky webdesignu. Naučíte se stránky nejen utvářet, ale i zveřejňovat a udržovat na internetu. Pro úspěšné absolvování předmětu každý student předvede svou vlastní internetovou stránku, za níž získá 1 kredit.

Předmětů, které se zabývají tvorbou webových stránek je ale na STAGu hromada, takže si každý může vybrat podle svého gusta, např. KTE/ BPWWW, KTE/NSTWS, KFC/TWS, KAG/ PTWS5. Výuka předmětu OPT/DF nabízeného Katedrou optiky probíhá každé pondělní dopoledne. Jedná se o Úvod do studia digitální fotografie. Dozvíte se o teoretických základech focení, o expozičních systémech – teorii i aplikaci v praxi, o barevnosti snímků i o barevných systémech. Odnesete si teoretické i praktické vědomosti, to všechno za 3 kredity. Základy PC, MS Windows, MS Word – zní to jednoduše, ale možná bychom se divili, co všechno ještě ve Wordu neumíme a o počítačích nevíme. V hodinách KPK/ZAPC se naučíte základy práce na osobních počítačích s operačním systémem MS Windows. Dále zjistíte, jak zabezpečit svůj počítač proti zneužití a jak se orientovat v problematice konfigurování a optimalizace operačního systému na uživatelské úrovni. A kdo už to všechno umí, tak má alespoň možnost si tu všechno zopakovat za další 2 kredity. S výčtem “dobrých céček“ bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Není však nic jednoduššího než si rozkliknout STAG, anebo se zeptat svých starších kolegů, které céčko je v minulých letech bavilo. Doufáme, že jsme vám vstup do nového semestru alespoň trošku ulehčili a teď už si jen zapište dostatek kreditů, načerpejte novou sílu na další studium a třeba se na některém předmětu potkáme. Aneta Barcziová, Aneta Daněčková foto: Miroslav Kolaja


ZPRAVODAJ HELENA V KRABICI VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HELENA V KRABICI, O.S., KŘIŽKOVSKÉHO 14, OLOMOUC, 771 47, IČO: 22744509 Šéfredaktor: Eliška Vrbová; vedoucí vydání: Veronika Svrčinová; redakce: Barbora Adamová, Michal Bajnok, Aneta Barcziová, Aneta Daněčková, Kateřina Dobešová, Eva Ertlová, Lucie Frydrychová, Petra Havlíčková, Markéta Jasanská, Jitka Musilová, Nikola Orlitová, Mikoláš Rec, Veronika Svrčinová Pavlína Vítková, Eliška Vrbová, Kristýna Zoufalá; korektura: Daniel Knápek, Michaela Kratochvílová, fotografie: archiv ARPOK o.p.s., archiv Ekotopfilm, archiv Pragualic, Lucie Ješátková, Miroslav Kolaja, Mikoláš Rec sazba a grafika: Terezie Štamberová Místo vydávání Olomouc, číslo 7., Ev. č. E 15507, čtrnáctideník, tiskne tiskárna Budík, náklad 1 000 výtisků Helena v krabici vychází za finanční podpory Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. www.helenavkrabici.cz, www.facebook.com/Helenavkrabici

EDITORIAL

Sotva jsme se stihli vymanit z okovů zkouškového, šlape nám na paty další dychtivý semestr. Nezapomínejme však, že spolu s povinnostmi, strastmi a překážkami přichází další kolo bujarého studentského života. A víte, kdo bude vědět o všem, co se kde šustne? Každé druhé pondělí na vás bude netrpělivě čekat nová Helena v krabici na parapetech, v již tradičních kavárnách, knihovnách a na kolejích, aby vám mohla předat všechny drby z univerzitního, olomouckého a studentského dění. Buďte u toho s námi a odchyťte

si někde tu svou desetistránkovou průvodkyni. Za celou redakci vám přeji další úspěšný semestr, kterým proplujete lehce a s chutí. Vždyť škola je převážně pro náš dobrý pocit, i když je to někdy dost těžké. V takových chvílích otvírejte Helenu, která vám snad přinese inspiraci, odpočinek a tipy, kam se vyrazit odreagovat. Pár měsíců do letních prázdnin tak v její společnosti uteče jako voda. Veronika Svrčinová

A jak jste zkouškové prožili vy?

ilustrace: Jitka Musilová

Hvk 13 02 17 final  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you